Zadatak 181 (Vlado, srednja إ،kola) Rjeإ،enje 181 Prirodni brojevi dijele se na parne i neparne brojeve

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zadatak 181 (Vlado, srednja إ،kola) Rjeإ،enje 181 Prirodni brojevi dijele se na parne i neparne...

 • 1

  Zadatak 181 (Vlado, srednja škola)

  Izračunaj zbroj umnožaka znamenaka svih troznamenkastih brojeva.

  Rješenje 181 Ponovimo!

  1 , , , ., 0 0 0

  x n xn m n m x x x x x n x x x

  y n y

  ⋅+ ⋅ = = = ≠ + = + =

  ( )1 1 2 3 ... .

  2

  n n n

  ⋅ + + + + + =

  Troznamenkasti prirodni broj je oblika

  ,abc

  gdje je { } { }1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .a b c∈ ∈

  Zbroj umnožaka znamenaka svih troznamenkastih brojeva iznosi:

  ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ + + + + + + + ⋅ + + + + + + + + + ⋅ + + + + + + + + + =

  ( ) ( ) ( )1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9+ + + + + + + + ⋅ + + + + + + + + ⋅ + + + + + + + + ==

  ( ) ( )

  ( )

  3 3 3 9 9 1 9 10 193 3 3

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 45 91125 0

  . 2 22

  ⋅ + ⋅ ⋅ = + + + + + + + + = = = = ⋅ = =

             

      

  Vježba 181

  Izračunaj zbroj umnožaka znamenaka svih dvoznamenkastih brojeva.

  Rezultat: 2025.

  Zadatak 182 (Ivona, srednja škola)

  6 8 6 9

  Pojednostavnite : 2 3 2 3 .⋅ + ⋅

  Rješenje 182 Ponovimo!

  ( ), , 1

  . nn m n m n n

  a a a a a a b a b +

  ⋅ = = ⋅ = ⋅

  Zakon distribucije množenja prema zbrajanju.

  ( ) ( ), .a b c a b a c a b a c a b c⋅ + = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ +

  ( ) 6 8 6 9 6 8 6 8 1 6 8 6 8 6 8

  2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 3⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + =

  ( ) 86 8 6 8 2 6 2 8 8 8 8

  2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 6 .= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  Vježba 182

  5 7 5 8

  Pojednostavnite : 2 3 2 3 .⋅ + ⋅

  Rezultat: 7

  6 .

  Zadatak 183 (Goran, srednja škola)

  ( ) ( ) ( ) ( )

  1 1 1 1 1 Ako je + = , koliko je ?

  1 1 1 1a b b a a b a b +

  ⋅ + ⋅ + + ⋅ +

  Rješenje 183 Ponovimo!

  , 1

  . y x y x y

  y x x n n n

  + ⋅ = = +

 • 2

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  1 1 1 1 1 1 + = + =

  1 1 1 1 1

  1 1 1 / 1

  1a b b a a b a a

  b b a a b b⇒ ⇒

  ⋅ + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

  + ⋅ + +

  ⋅ +

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( )

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  1 1 1 1 1 1 1 1 +

  1 1 1 1

  1 1 1 1 = + =

  1 1 1 1

  a b a b a b ba b

  a b b a a

  a

  b a

  b

  b a a bb

  a+ ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ ⋅ + ⇒ ⇒

  + + + ⋅ + ⇒

  ⋅ + ⋅ + + + + ⋅⋅ ⋅ ⋅ ++ +

  1 1 1 1 1 1 1 1 + =1 + + =1 + + =1 1 +1+ =1

  a b a b

  a b a a b b a b a b

  a b

  a b

  + + ⇒ ⇒ + ⇒ + ⇒ + ⇒

  1 1 1 1 1 1 +1+ +1+ 01 1 + 1.

  a b a b a b ⇒ + = ⇒ = ⇒ = −

  Vježba 183

  ( ) ( ) ( ) ( )

  1 1 1 1 1 Ako je + = , koliko je ?

  1 1 1 1a b b a a b a b +

  ⋅ − ⋅ − − ⋅ −

  Rezultat: 1.

  Zadatak 184 (Goran, srednja škola)

  Zapiši u obliku potencije s bazom 2 sljedeći broj: 3 6 42 16 3 4 5 8 .⋅ − ⋅ + ⋅

  Rješenje 184 Ponovimo!

  ( ) , . mn n m n m n m

  a a a a a ⋅ +

  = ⋅ =

  Zakon distribucije množenja prema zbrajanju.

  ( ) ( ), .a b c a b a c a b a c a b c⋅ + = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ +

  Uoči da se brojevi 16, 4 i 8 mogu napisati kao potencije s bazom 2.

  ( ) ( ) ( ) 3 6 4

  3 6 4 4 2 3 12 12 12 2 16 3 4 5 8 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 5 2⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅ + ⋅ =

  ( ) 12 12 12 2 14

  2 3 5 2 2 12 12 12

  2 2 2 3 5 2 4 2 2 2 .= ⋅ − ⋅ + ⋅ = ⋅ − + = ⋅ = ⋅ =

  Vježba 184

  Zapiši u obliku potencije s bazom 2 sljedeći broj: 13 112 4 2 .+ ⋅

  Rezultat: 14

  2 .

  Zadatak 185 (Goran, srednja škola)

  Zapiši u obliku potencije sljedeći broj: 6 4 33 9 5 27 81 .⋅ + ⋅ +

  Rješenje 185 Ponovimo!

  ( ) , . mn n m n m n m

  a a a a a ⋅ +

  = ⋅ =

  Zakon distribucije množenja prema zbrajanju.

  ( ) ( ), .a b c a b a c a b a c a b c⋅ + = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ +

  Uoči da se brojevi 9, 27 i 81 mogu napisati kao potencije s bazom 3.

  ( ) ( ) ( ) 6 4 3

  6 4 3 2 3 4 12 12 12 3 9 5 27 81 3 3 5 3 3 3

  12 12 12 3 33 5 3 3 5 33⋅ + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + = ⋅ + ⋅ + =

  ( ) 12 12 12 2 14

  3 3 5 1 3 9 3 3 3 .= ⋅ + + = ⋅ = ⋅ =

 • 3

  Vježba 185

  Zapiši u obliku potencije sljedeći broj: 6 5 33 9 45 9 81 .⋅ + ⋅ +

  Rezultat: 14

  3 .

  Zadatak 186 (Tihana, srednja škola)

  1 1 2 2

  Ako je 2 , 5 , koliko znamenki ima broj ? n n

  x y x y + +

  = = ⋅

  Rješenje 186 Ponovimo!

  ( ) ( ), . mnn n n n m

  a b a b a a ⋅

  ⋅ = ⋅ =

  Zakon distribucije množenja prema zbrajanju.

  ( ) ( ), .a b c a b a c a b a c a b c⋅ + = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ + 1.inačica

  ( ) ( ) ( )( ) ( ) 22 22 12 2 1 1 1 2 2

  2 5 2 5 10 10 . nn n n n

  x y x y ++ + + ⋅ +

  ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = =

  2.inačica

  ( ) ( ) ( ) 2 2 2 22 2 1 1 2 2 2 2 2 2

  2 5 2 5 2 5 10 . nn n n n n

  x y ⋅ ++ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

  ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  Uočimo da broj:

  • 1

  10 10 ima 2 znamenke=

  • 2

  10 100 ima 3 znamenke=

  • 3

  10 1000 ima 4 znamenke=

  • 4

  10 10000 ima 5 znamenaka=

  n nula

  10 1000...0 ima 1 znamenku. n

  n= + ���

  Dakle, zadani broj ima 2 · n + 3 znamenke.

  Vježba 186

  2 2

  Ako je 2 , 5 , koliko znamenki ima broj ? n n

  x y x y= = ⋅

  Rezultat: 2 · n + 1.

  Zadatak 187 (Iva, gimnazija)

  Koliki je zbroj prvih 100 parnih prirodnih brojeva? Poopći te odredi formulu za zbroj prvih n parnih prirodnih brojeva.

  Rješenje 187 Ponovimo!

  ( ) ( ), .a b b a a b c a b c+ = + + + = + + Zakon distribucije množenja prema zbrajanju.

  ( ) ( ), .a b c a b a c a b a c a b c⋅ + = ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ + Prirodni brojevi dijele se na parne i neparne brojeve. Parni brojevi su oni brojevi koji su djeljivi sa 2, a

  neparni su oni koji nisu djeljivi sa 2.

  Da je neki prirodan broj m paran znači da se može napisati u obliku

  ( )2 neki prirodan , 2 .broj ,m m k k N= ⋅ = ⋅ ∈ Na primjer,

 • 4

  8 4 , 24 12 , 198 99 , 2570 1282 2 .2 52= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅

  Parni brojevi mogu se prikazati općom formulom 2 ,n⋅

  gdje n pripada skupu prirodnih brojeva.

  Označimo općenito sa slovom s zbroj prvih n prirodnih brojeva, tj.:

  ( ) ( )1 2 3 ... 2 1 .s n n n= + + + + − + − + Sada pribrojnike zbroja napišemo u obrnutom poretku.

  ( ) ( )1 2 ... 3 2 1.s n n n= + − + − + + + + Ako zbrojimo obje jednakosti, imamo:

  ( ) ( )

  ( ) ( )

  1 2 3 ... 2 1 zb

  1 2 ... 3 2

  rojimo

  jednak1 osti

  s n n n

  s n n n

  = + + + + − + − + ⇒ ⇒

  = + − + − + + + +

       

   

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 3 2 ... 2 3 1 2 1s s n n n n n n⇒ + = + + + − + + − + + − + + − + + + ⇒

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) na desnoj strani jednakosti

  ima pribrojni 2 1 1 1 ... 1 1 1

  ka 1n n n n

  n s n n n⇒ ⋅ = + + + + + + + + + + + ⇒

  + + ⇒

       

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  n pribrojnika

  2 1 1 1 ... 1 1 1 2 1s n n n n n n s n n⇒ ⋅ = + + + + + + + + + + + + ⇒ ⋅ = ⋅ + ⇒ �����������������������

  ( ) ( )

  / : 2 1

  2 1 . 2

  n n s n n s

  ⋅ + ⇒ ⋅ = ⋅ + ⇒ =

  Dakle, za prirodne brojeve vrijedi formula

  ( ) ( ) ( )1

  1 2 3 ... 2 1 2

  . n n

  n n n ⋅ +

  + + + + − + − + =

  1.inačica Računamo zbroj prvih 100 parnih prirodnih brojeva.

  2 4 6 8 ... 194 196 198 200.+ + + + + + + + Brojeve ćemo združiti u parove: prvi s posljednjim (2 + 200), drugi s pretposljednjim (4 + 198) itd. Tako se dobije 50 parova, a u svakom je zbroj 202. Konačni rezultat jednak je:

  202 50 10100.⋅ = 2.inačica Računamo zbroj prvih 100 parnih prirodnih brojeva.

  2 4 6 8 ... 194 196 198 200.+ + + + + + + + Izlučimo broj 2 i uporabimo formulu za zbroj prvih n prirodnih brojeva.

  ( )2 4 6 8 ... 194 196 198 200 2 1 2 3 ... 97 98 99 100+ + + + + + + + = ⋅ + + + + + + + =

  ( ) 2

  100 100 1 100 101 2 10100.

  2 2

  ⋅ + ⋅ = ⋅ = ⋅ =

  Odredit ćemo formulu za zbroj prvih n parnih prirodnih brojeva. Označimo općenito sa slovom s zbroj prvih n parnih prirodnih brojeva, tj.:

  ( ) ( )2 4 6 ... 2 4 2 2 2 .s n n n= + + + + ⋅ − + ⋅ − + ⋅

  Sada pribrojnike zbroja napišemo u obrnutom p