Batxillerat 2015/2017

Embed Size (px)

Text of Batxillerat 2015/2017

1. El nou Batxillerat 2015-2017 2. Distribuci horria Batxillerat Matria 1r BAT 2n BAT Llengua catalana i literatura I 2 1* 3 Llengua castellana i literatura I 2 3 Llengua estrangera I 3 3 Filosofia 3 Histria 4 Educaci fsica 2 Tutoria 1 1 Matria comuna dopci 4 4 Matria de modalitat 4 4 Matria de modalitat 4 4 Modalitat o especfiques 4 o 2+2 4 o 2+2 TOTAL 30 30 * En una mateixa franja horria, partint el grup en dos, en sessions alternes entre totes dues matries (Catal i Castell). Es mant el treball de recerca i lestada a lempresa. 3. Matria comuna dOpci segons el Batxillerat CINCIES i TECNOLOGIA: Matemtiques I i II HUMANITATS : Llat I i II CINCIES SOCIALS : Matem. Aplicades CS I i II ARTS : Histria de lart (1r Bat) Fonaments de lart (2n Bat) 4. Matries modalitat i especfiques hores Cincies i Tecnologia Humanitats i Cincies Socials 4 h Fsica I Cincies de la Terra Literatura Catalana (2 h) Francs I (2 h) Literatura Castellana (2 h) Sociologia (2h ) 4 h Qumica I Tecnologia Industrial I Histria mn contemporani Histria mn contemporani 4 h Biologia I Dibuix Tcnic I Literatura Universal Economia d'empresa I r Batxillerat (Itineraris proposats per lInter) Cal escollir 3 matries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horria de les anterior. Exemple: si trieu Fsica I i Qumica I, la 3a ha de ser de la tercera fila Biologia I, Dibuix Tcnic I, Literatura Universal o Economia dEmpresa I 5. Matries modalitat i especfiques hores Cincies i Tecnologia Humanitats i Cincies Socials 4 h Fsica II Geologia Histria de lArt Francs I (2 h) Psicologia (2h ) 4 h Qumica II Tecnologia Industrial II Geografia Geografia 4 h Biologia II Dibuix Tcnic II H de la Filosofia Economia d'empresa II n Batxillerat (Itineraris proposats per lInter) Cal escollir 3 matries, 2 han de ser de la modalitat de Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per qualsevol altra sempre que no sigui dins la mateixa franja horria de les anterior. Exemple: si trieu Fsica II i Qumica II, la 3a ha de ser de la tercera fila Biologia II, Dibuix Tcnic II, H de la Filosofia o Economia dEmpresa II 6. Prova final de batxillerat Curs Accs universitat 2015-16 PAU S, sense efectes acadmics 2016-17 PAU S, amb efectes acadmics 2017-18 Per concretar 7. PROVA FINAL BATXILLERAT PAU Llengua Catalana i Literatura II Prova general Llengua Castellana i Literatura II Llengua Catalana i Literatura II Llengua estrangera II Llengua Castellana i Literatura II Filosofia (1r) Llengua estrangera II Histria (2n) Tria entre: Histria de la filosofia o Histria Matria Comuna dopci Matria de modalitat 1r o 2n Matria de modalitat 1r o 2n Prova especfica Matria de modalitat 1r o 2n Matria de modalitat 1r o 2n Matria modalitat o especfica 1r o 2n Matria de modalitat 1r o 2n Matria modalitat o especfica 1r o 2n COMPARATICA PROVA FINAL BATXILLERAT -PAU 8. Matries excloses de la prova final de Batxillerat 1.Educaci Fsica 2.Religi 3.Electrotcnia 4.Literatura Catalana 5.Literatura Castellana 6.Sociologia 7.Estada a lempresa 9. PAU (Prova general) Controls: 1hora 30 minuts de durada Mitjana aritmtica exercicis fase general: 4 Nota daccs: 60 % nota batxillerat 40 % nota fase general Resultat final: 5 Validesa indefinida 10. Prova especfica (voluntria) 1. Exercicis de matries de modalitat de 2n Batxillerat (llevat de lescollida en la prova general) 2. Cada estudiant construeix el seu patr de prova(1, 2 o 3 matries de modalitat) 3. Per ponderar cal una qualificaci de 5 Nota dadmissi en funci dels estudis a cursar Nota: 0,6 NMB + 0,4 QFG + a*M1 + b*M2 M1, M2 = dues millors qualificacions matries modalitat a, b = parmetres ponderaci (0,1 0,2) 11. PAULA FG FE CS Ll. Cat. 7 Qumica 6,5 0,2 1,3 Ll. Cast. 5,5 Fsica 4,5 0,2 Angls 6 Biologia 7,5 0,2 1,5 Histria 7,5 Matemtiques 8,5 Nota FG 6,9 Exp. Bat 7,8 Mat. ponderades 2,8 Nota daccs 7,44 Nota dadmissi 10,24 12. JOSEP FG FE CS Ll. Cat. 6 Geografia 6,5 0,2 1,3 Ll. Cast. 5,5 H de lArt 4,5 0,2 Angls 8 Economia 7,5 0,2 1,5 Histria 6,5 Llat 8,5 Nota FG 6,5 Exp. Bat 7,5 Mat. ponderades 2,8 Nota daccs 7,1 Nota dadmissi 9,9 13. Notes de tall Llei de loferta i demanda (Universitat = oferta; Alumnat = demanda) Cada carrera universitria t un mxim dalumnes. Somplen les carreres universitries a partir de la millor qualificaci. Tenint en compte les opcions demanades pels alumnes (juny-juliol). ltim alumne incorporat, determina la Nota de Tall daquell curs o any