18 Thu Thuat Revit

  • View
    91

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 18 Thu Thuat Revit

.TO G TNG CH TNG (thicad)

To mu bin dng g tng -Wall Sweep1. Ra lnh to chng loi mi: File -> New ->Family1. Hp thoi Open hin ra. Cc tp mu nm ti th mc Metric Templates2. Chn tp Profile.rft.3. Dng lnh Lines v bin dng tit din ca vt s to.4. Cho cc tham s kch thc to kiu vi kch thc khc nhau.5. Ra lnh File -> Save lu tr tp mu.To bin dng vt gn vo khi ch bngSweep Modelling - Host Sweep Profile1. Chn tp Profile-Hosted.rft v nhn Open.2. Ti y c cc mt nh v cho bin dng:o Host Face: mt gn vo khi ch.o Insertion Point: im gc ca hnh.3. Dng lnh Lines v bin dng tit din ca vt s to.4. Cho cc tham s kch thc to kiu vi kch thc khc nhau.5. Save lu tr tp mu.Ra lnh File6. Sau gi ra t lnh Load Family thi .

Tng t bn lm ch lm viModelling - Host Sweep - Wall Reveal

2.Chuyn giao tt c template t mt file sang mt file trng (phuongtran):p dng khi mun ly template chun t file khc.- M 2 file ln- Sang file template: Ti menu Manage chn cng c Transfer Project Standards v lm theo hng dn.

3.(37n63327)Khi lm vic vi bn v. Nu bn khng mun 1 i tng no hin th trn view th bn chn i tng, n phm "E" v enter. i tng s b xo trn view nhng vn tn ti trong cc view khc. Ci ny p dng v d nh khi bn b tr mt bng lt sn, bn xo i cc i tng ni tht trong view .

4.Thao tc thay i cao nhanh chng: (nhoclomcom)Bn c th thay i nhanh ta m ko cn tnh ton cao trnh bng cch tnh ton theo ton hc . V d 3900 cn 3600 th bn ch cn g : 3900-300 l n t ng i thnh 3600 (ci ny lm trong cad, th bn revit)

5.s khc nhau gia 2 elevation trong th view v th structure(DDA-ky)

6.S dng underlay trong view properties hin th tng di mi dng nt t. (kienvang169)This image has been resized. Click this bar to view the full image.

7.S khc nhau ca keynote element v keynote material (manhha2201)key = 1 k hiu tng trngnote = ghi r thng tin cu kin hoc vt liukeynote element l thng tin k hiu bao gm quy cch, kch thc, vt liu s dng cho cu kin, nh sn xut, n gi V.Vkeynote material ch l thng tin vt liu s dng

8.Lnh tt tng t cc lnh layer trong CAD (ku deadvt ch)+ HI : chn i tng ri bm HI n ch xut hin i tng thui ( LAYISO )+ HH : chn i tng ri bm HH n s tt i tng i ( LAYOFF )+ HR : Khi mun m ht tt c i tng ln ta bm HR ( LAYON )

9.To Signage Recessed trong Walls (huutam92)Recessed Text (Ch trn tng)1.Chn Toolbar select Plane > Specify a new Work Plane>Pick a plane v bn pick vo mt tng, ni bn mun t ch.2.Chn Model Text t Modelling Design Bar v nh cc text m bn mun trn tng. Thay i phng ch v kch thc nu cn bng cch thay i cc tham s hoc chn cc loi ch khc nhau.3.Nhp chut phi vo vn bn v chn Element Properties. Trong hp thoi Element Properties thit lp gi tr depth to a negative value.4.Chn cng c Join t Tools Toolbar khi c nhc chn tng or model text.

10.To hiu ng khc ch (huutam92)1.Chn vn bn, Right Click v chn Element Properties.T hp thoi kt qu bn thit lp cc thng s nh sau: s dng mt loi vt liu c Transparency value l 100 + Smoothness v Shininess l 02.Nu bn cn vt liu ca text ph hp vi tng, t Wrapping at Ends property ca tng l Exterior. Lu : iu ny c th c mt s tc dng khng mong mun plane vew, hy s dng cn thn.11.Thm lp va hon thin hai u tng. Cc bn chn nh hnh tiWrapping at Ends:This image has been resized. Click this bar to view the full image.

12.Chn tiWrapping at Insertsth lp va hon thin 100% nh hnh :This image has been resized. Click this bar to view the full image.

13.To Camera n gin(HUGO)Khi lm vic vi cam bn phi ch ti:1. cao (level)2. Vng gii hn3. Khong cch ti Cng trnh4. im t

14.Thang (DDA-ky)

15.i khi lp va ca 2 bc tng ca bn khng th joint vi nhau mc d bn cho cng 1 loi vt liu. n gin, bn ch cn thay i tn lp hon thin ging nhau l c.This image has been resized. Click this bar to view the full image.

16.Gi khong cch ca cc tng (Stony)Chn 2 bc tng, nhp vo biu tng t padlock, khong cch ny s c duy tr n khi no bn unpadlockBn c th s dng chc nng ny c nh 2 level xc nh chiu cao tng .17.Ch khi lm workshet(augidomeo)M Local File,Bn ng vi "nghi ng" ng nghip, m hy Synchronize xem khi lng bn v c hin th y nht nh!Tip theo:1. User name, rt quan trng khng ng hng, hy ng file cn thn v t user name cn thn2. Kim tra "Show History" bit c ai ang lm, ai ang kim sot phn vic no, nu bn mun quyn thay i nhiu hn, bn c th Closed Local File, i user name, v m 1 local file mi vi user name ca "ng nghip"3. Lun nh h ho nhau "Synchronize" mi khi v c kha kh sn lng

18.Mo nhanh Gim Revit FilesizesThnh thong, thay v s dng nt Lu, bm vo nt "File-> Save as ..". Trong hp thoi ny, bm vo "Ty chn - Compact file" sau kim tra "Compact file". iu ny s khng c hiu lc trong Family . Gim cn 3-4MB trn mt d n 10MB, lu khng phi ci ny my no cng phi lm theo u