Digwyddiadau Amgueddfa Llechi Cymru

 • View
  228

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Digwyddiadau Ebrill - Medi 2014

Text of Digwyddiadau Amgueddfa Llechi Cymru

 • 1www.am

  gued

  dfacym

  ru.ac.u

  k 0300 111 2 333

  DigwyddiadauArddangosfeydd Hwyl ir Teulu Sgyrsiau a Theithiau

  Ebrill Medi 2014

  Amgueddfa Lechi Cymru

  ArddangosfaParhad17 Mawrth 29 Mehefin 2014

  The Launder Stones gan Ian Warwick

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

 • 21 Gorffennaf 2014 28 Mehefin 2015Cychwyn CofioSut ydyn nin cofio rhyfel, a sut y dylem ni ei goffu? O weithredoedd personol megis gosod blodau wrth fedd neu lun ar y wal, i gofebion cyhoeddus megis cofgolofn pentref neu wasanaeth mewn Eglwys maer weithred o gofion ein cyffwrdd ni oll. Wrth i ni baratoi ar gyfer arddangosfa fawr yn 2016 am gofeb

  unigryw i chwarelwyr o Ddyffryn Nantlle fu farw yn y Rhyfel Mawr, dymuna Amgueddfa Lechi Cymru eich gwahodd i rannuch atgofion ach syniadau chi am sut, a pham, y dylem gofio a choffu. Bydd digwyddiadau a chyfleoedd i gymryd rhan yn ystod y flwyddyn.

  Llun 17 Mawrth Sul 29 Mehefin 2014Parhad Arddangosfa o ffotograffau gan Ian Warwick ac Annie Williams o hen chwarelau llechi segur, syn archwilio sut mae natur yn hawlio rhai or tirweddau hynod hyn yn l.

  Arddangosfeydd

  Dewch in Diwrnodau Agored dros yr haf a chreu eich pabi eich hun ar 23 Gorffennaf a 30 Awst, 13pm.

  2 Amgueddfa Lechi Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Amgueddfa Lechi Cymru

 • 3 Teuluoedd Ymarferol. Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  Digwyddiadau RheolaiddSgyrsiau a TheithiauDewch i fwynhau un on teithiau cerdded, sgyrsiau neu arddangosiadau. Cewch weld llechen yn cael ei hollti, dysgu pam oedd coed yn bwysig yn hanes llechi, mwynhau sgyrsiau tu l ir llenni gydan curaduron a chyfarfod ag injan y chwarel, UNA! Ffoniwch yr Amgueddfa neu ewch ir wefan am ddyddiadau ac amseroedd.

  MYNEDIAD AM

  DDIM

  MYN

  EDIAD AM DDIM

  Camwch yn l mewn amser i ganfod cyfrinachaur llechi ar chwarelwyr a fun eu cloddio.

  Oriau agor Y Pasg Hydref 10am 5pm bob dydd.

  Tachwedd y Pasg 10am 4pm (ar gau bob dydd Sadwrn).

  I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Amgueddfa Lechi Cymru Llanberis, Gwynedd LL55 4TY Ffn: (029) 2057 3700 neu 0300 111 2 333 (galwadau cyfradd leol).

  Manylion yn gywir wrth fynd ir wasg. Cysylltwch ni cyn teithion unswydd.

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Dylunio gillad

  vertising.com

  facebook.com/amgueddfalechi

  @AmgueddfaLechi

 • Digwyddiadau ir Teulu

  Teuluoedd Ymarferol. Mae pob digwyddiad am ddim heblaw am y rhai symbol

  Llun 14 Llun 21 Ebrill 10am 4pm Helfar Pasg

  Dewch i roi tro ar y llwybr arbennig trwy weithdair Amgueddfa bydd gwobr ir sawl syn dod o hyd ir holl wyau!

  Llun 28 Gorffennaf Gwe 29 Awst, 1pm 4pm Haf o Lechi!

  Ymunwch ni am lond lle o lechi dros yr haf! Cewch addurno llechen, lliwioch llinell amser ddaearegol eich hun, tanioch creadigrwydd gydar Cert Celf, rhoi tro ar wneud patrymau perffaith ym mhwll tywod y ffowndri neu wisgo ffasiynaur oes a fu yn nhair chwarelwyr. Bydd rhywbeth at ddant pawb!

  4 Amgueddfa Lechi Cymru www.amgueddfacymru.ac.uk 0300 111 2 333

  Amgueddfa Lechi Cymru