Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013 page 1
Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013 page 2
Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013 page 3
Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013 page 4

Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mawrth - Mehefin 2013 Digwyddiadau / Arddangosfeydd

Text of Amgueddfa Wlân Cymru - Digwyddiadau Gwanwyn 2013

 • Amgueddfa Wln Cymru Digwyddiadau Y GwanwynMawrth-Mehefin 2013

  ArddangosfeyddDigwyddiadauGweithdai

  www.amgueddfacymru.ac.uk0300 111 2333

 • Llwybrau aTheithiauStori WlanogGwe Mawrth 1Tach 2015

  Taith hwyliog ac addysgol ideuluoedd syn esboniorbroses o Gnu i Garthen.

  TeithiauTywys Llwybr y Pentref

  Taith gerdded hunan dywyso amgylch Dre-fach Felindresy'n cynnwys ffeithiauhanesyddol a diddorol am ydiwydiant gwln yn yr ardal.

  Cert CelfCert Celf y PasgGwe 29 Mawrth-Llun 15 Ebrill

  Dathlur Pasg gyda gweith-gareddau creadigol i blant.

  Cert Celf Hanner TymorSad 25 Mai-Sad 1 Mehefin

  Digonedd o weithgareddau creadigol i blant.

  2 Am ragor o wybodaeth am bob digwyddiad, ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 0300 111 2333

  ArddangosfeyddArddangosfa Gweuwaith Kaffe Fassett Gwe 8 Mawrth-Sad 2 Tachwedd

  Arddangosfa arbennig o weuwaith gwych y dylunyddtecstilau o fri rhyngwladol, Kaffe Fassett. Bydd ei gwiltiauclytwaith hefyd iw gweld yng Nghanolfan y CwiltCymreig, Llambed (www.welshquilts.com)

  ArddangosfaTreialon CwnDefaid Mawrth 30 Ebrill-Sad 1 Mehefin

  Casgliad o wobrau a thrysoraupersonol o fyd treialon cwndefaid o eiddo teulurdiweddar Gwilym Jones,Brechfa, Sir Gr, enillyddtreialon cwn defaid o fri.

  Julia GriffithsJonesBob dydd

  Dewch i weld gwaith yrartist o Sir Gaerfyrddin adilyn y Llwybr Teuluolcysylltiedig.

 • 3Grwpiau RheolaiddCyngor Cymuned CelfyddydolTeifi GanolBob yn ail ddydd Sadwrn, 2pm

  Y Clwb Gwau Dydd Mawrth 1af a 3ydd bob mis, 2pm

  Troellwyr Sir Gaerfyrddin aThroellwyr, Gwehyddwr aLliwyddion Ceredigion Bob yn ail ddydd Mercher, 10.30am-3pm

  Cysylltwch r Amgueddfa am ragor owybodaeth am yr uchod ac i gadarnhaudyddiadau.

  DigwyddiadauDiwrnod Hwyl i'r Teulu: Dathlu Gwyl Dewi Sad 2 Mawrth, 10am-3pmDiwrnod o hwyl, gemau a gweithgareddauir teulu cyfan. Gwisgwch eich gwisgGymreig! Ar y cyd Menter Gorllewin SirGr, Cered a Twf.

  Ffair Werdd Sad 23 Mawrth, 10am-3pm Stondinau o bob math yn cynnig cynnyrchgwyrdd a moesegol, gwasanaethau agwybodaeth yn ogystal chyfle i gyfnewid hadau.

  Ffair Grefftau Sad 11 Mai, 10am-3pm Y gorau o grefftau, celf a thecstilau lleol.

  Dewch i Ganu Sad 2 Mawrth, 6 Ebrill a 4Mai, 10am-hanner dydd

  Dysgu Cymraeg trwy ganu!

  GweithdaiUwchgylchu Gwnogyda Carys Hedd Gwe 8, 15 a 22 Mawrth,10am-4pm

  Gwneud het a chlustog acuwchgylchu siwmperi,cardigans, sgertiau athrowseri. 3 sesiwn:30/gost. 25 am 1 sesiwn.Archebwch y 3 am75/gost. 65. Rhaid archebu lle:carys.hedd@gmail.com.

  Diwrnod Nyddu iDdechreuwyra/neu DiwrnodNyddu Hirdrogydag Alice Evans Sad 9 Mawrth, 10am-4pm

  Cyflwyniad i fathau o gnu,paratoi, nyddu a cheincio.25 y pen. Rhaid archebulle: 01559 384304 neuspinweave55@hotmail.com.

  Gweithdai

  Am ddim Codir tl Teuluoedd Oedolion a Phobl Ifanc Ymarferol

  Archebu dros y ffn Archebu trwy e-bost Arddangosiad

 • Gwneud aThrwsio: CrefftauOelcloth Sad 16 Mawrth, 1.30pm

  Dathlur defnydd synffasiynol unwaith eto gangreu bag ymolchi, pwrs neugasyn ich iPad. 5 y pen.Rhaid archebu lle.

  Crosio iDdechreuwyr gydaKasturi TuslerSad 16 Mawrth, 20 Ebrill,18 Mai a 15 Mehefin,10.30am-12.30pm

  Os nad ydych chi wedicrosio or blaen, neu wedianghofio sut, galwch draw!4 y sesiwn. Rhaid archebulle: 01239 842018.

  Gweithdy LliwioNaturiol: Madr aMwy Sul 7 Ebrill, 10.30am-4pm

  Dysgwch sut i liwio gwlngyda lliwurau naturiol. 30 ypen. Rhaid archebu lle:01239 614023.

  Creu DafadWlanog aThechnegau CreuRygiau Sad 13 Ebrill, 11am-4.30pm

  Dewch i ddysgu tair techneganarferol o ddefnyddio cnugwlanog: ffeltio nodwydd,bachu a bachu clo. 30 ypen. Rhaid archebu lle:01974 282530 neusue@ragartstudios.com.

  Gwneud aThrwsio:Pinfyrddau aPhincysau Sad 20 Ebrill, 1.30pm

  Defnyddio hen ddefnydd igreu pinfwrdd hardd a throihen gwpan yn bincws. 5 ypen. Rhaid archebu lle.

  Gwneud a Thrwsio:Blychau Storio aChambrenni Sad 18 Mai, 1.30pm

  Gweddnewid hen flychaundrysorau dal dillad acaddurno cambrenni pren. 5 y pen. Rhaid archebu lle.

  Creu Basged FfrmSad 25 Mai, 10am-4pm

  Dewch i ddefnyddiodeunyddiau o goetiroedd apherthi lleol i greu siapiau aphatrymau hardd. 28 ypen. Rhaid archebu lle:07964 530436 neujules87@btinternet.com.

  Gwneud a Thrwsio Blychau, Clymau,Bagiau a LabeliRhodd Sad 15 Mehefin, 1.30pm

  Defnyddio hen bapuraunewydd, llyfrau, mapiau aphapur wal thechnegauargraffu a phlygu papur igreu casgliad hardd onwyddau lapio anrhegion.5 y pen. Rhaid archebu lle.

  Crefft HelygSad 22 Mehefin, 10am-4pm

  Cyflwyniad i weithio gydahelyg. 28 y pen. Rhaidarchebu lle: 07964 530436neu jules87@btinternet.com.

  4

  I gael rhagor o wybodaeth, ac i gofrestru ar gyfer eincylchlythyr ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk

  Ar agor: Hydref-Mawrth: 10am-5pm, dydd Mawrth-dyddSadwrn, Ebrill-Medi: 10am-5pm bob dydd.

  Maer manylion yn gywir wrth ir llyfryn fynd ir wasg.Ewch i www.amgueddfacymru.ac.uk cyn teithion unswydd.

  Dylunio a chyn

  hyrch

  u gan

  Med

  iadesign w

  ww.m

  ediadesign-w

  ales.co.uk 018

  74 730

  748

  Am ddim Codir tl Teuluoedd Oedolion a Phobl Ifanc Ymarferol

  Archebu dros y ffn Archebu trwy e-bost Arddangosiad