of 26/26
MEĐUNARODNA EKONOMIJA Vježbe 3: Teorija komparativnih troškova Obvezna literatura: A. Babić, M. Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. izdanje 25. - 69.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • View
  71

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Vježbe 3: Teorija komparativnih troškova Obvezna literatura: A. Babić, M. Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. izdanje 25. - 69. Zadatak za zadaću. Ako Francuska posjeduje 10 0 jedinica rada , a Švicarska 80 jedinica rada : - PowerPoint PPT Presentation

Text of MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • MEUNARODNA EKONOMIJAVjebe 3: Teorija komparativnih trokova

  Obvezna literatura: A. Babi, M. Babi: Meunarodna ekonomija, VI. izdanje 25. - 69.

 • *Zadatak za zadauAko Francuska posjeduje 100 jedinica rada, a vicarska 80 jedinica rada: odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja odredite oportunitetne trokove i granine stope tranformacije zemaljac) na zasebnom grafikonu pokaite kako zemlje ostvaruju probitak od bilateralne razmjene

  Q/LFrancuskavicarskavino31sir33

 • * d) grafiki prikaite individualne krivulje proizvodnih mogunosti zemalja u situaciji konstantnih prinosa uz dana ogranienjae) grafiki prikaite svjetsku krivulju proizvodnih mogunosti zemalja uz dana ogranienjaf) na prethodnom grafikonu oznaite toku maksimalne svjetske proizvodnje (Ricardovu toku) i toku obrnute specijalizacije, protumaite ihg) to je Pareto efikasnost, navedite primjer

  * Na apscisi nanesite sir, a na ordinati vino!

 • *Pregled seminara:

  Teorija komparativnih trokovaplaeteajeviZadatak za vjebuKviz

 • *Ponavljanje..Teorija komparativnih trokova formulirana od strane D. RicardaBazirana na teoriji komparativnih prednostiKomparativne prednosti se odreuju iz utroaka rada u proizvodnji dobara (L/Q)1930. Gottfried von Haberler nadopuna teorije komparativnih trokova

  Gottfried von Haberler (1900.-1995.)

 • *Utjecaj promjene nadnice (plaa)Do sada smo analizirali komparativne trokove samo na temelju jedininog utroka radnog vremena, a izostavili smo cijenu radnog sataCijena radnog vremena u pojedinim zemljama je razliita WAWBNadnice najee prate produktivnost rada, obino su vee u zemlji gdje je produktivnost rada veaVea cijena radnog sata poveava trokove proizvodnje

 • *Zadatak 1.

  Trokovi proizvodnje prije promjene plaa: Zemlja A ima apsolutnu prednost u dobru X (0,25 < 0,40) Zemlja A ima apsolutnu prednost u dobru Y (0,15 < 0,20) Zemlja B ima komparativnu prednost u Y, a zemlja A u X

  L/QABX0,25WA0,40WBY0,15WA0,20WB

 • * Pretpostavimo da su plae u zemlji A dvostruko vee nego u zemlji B odnosno WA=2WB, odredite nove apsolutne i komparativne prednosti! Zemlja B ima apsolutnu prednost u proizvodnji dobra X i Y (0,4 < 0,5) i (0,2
 • *Utjecaj promjene teajaPlae su u svakoj zemlji izraene u domaoj valuti, kao i svi ostali prihodi i rashodi Valutu zemlje A emo oznaiti s , a valutu zemlje B s Analizirati emo utjecaje promjena teajeva na komparativne trokove i koristi od razmjene

 • *Zadatak 2.

  Trokovi proizvodnje prije promjene teajeva Zemlja A ima apsolutnu prednost i u dobru X i Y Zemlja B ima komparativnu prednost u Y, a zemlja A u X.

  L/QABX0,3 0,6 Y0,4 0,5

 • * Pretpostavimo da su odnosi teajeva : =2:1 odnosno =2 , odredite nove apsolutne i komparativne prednosti! U dobru X se apsolutne prednosti ne mogu odrediti Zemlja B ima apsolutnu prednost u dobru Y Zemlja A ima komparativnu prednost u dobru X, a zemlja B u dobru Y

  Zadatak 2.

  L/QABX0,6 0,6 Y0,8 0,5

 • *

  Na temelju tablice odredite:a) apsolutne i komparativne prednosti zemaljab) odnose razmjene i nacrtajte podruje obostrano probitane razmjene c) pojedinane i svjetsku krivulju proizvodnih mogunosti!d) odredite nove apsolutne i komparativne prednosti zemalja ako valuta zemlje B aprecira za 50%!Zadane su koliine rada LA=50, LB=20*Napomena: Vrijednosti L/Q je potrebno pretvoriti u Q/L prilikom prikaza krivulja PPF Zadatak 3.

  L/QABX0,50,1Y0,250,2

 • * Zadatak 3.Zemlja B ima apsolutnu prednost u proizvodnji dobra X (0,1
 • *Zadatak 3. Podruje obostrano probitane razmjeneXY0123123Podruje autarkije zemlje BPodruje autarkije zemlje APodruje obostrano probitane razmjene

 • *Zadatak 3.0XY5010050Zemlja A05050100Zemlja Bc)XY200200

  QABX100200Y200100

 • *Zadatak 3. Max. koliine proizvodnjeF (200, 200) Ricardova toka (specijalizacija prema komparativnim prednostima) I (100,100) toka inverzne specijalizacije E proizvodnja (potronja) u situaciji autarkije

  QABUkupnoX100200300Y200100300

 • *Zadatak 3. XY010030050100200300F(200,200)EI(100,100)GH50200

 • *Zadatak 3. d) Zemlja A ima apsolutnu prednost u dobru YZemlja B ima apsolutnu prednost u dobru XKomparativne prednosti ne treba odreivati

  L/QABX0,50,1Y0,250,2

  L/QABX0,50,15Y0,250,30

 • *a) Na temelju tablice odredite apsolutne i komparativne prednosti zemalja, MRT, odnose razmjene, nacrtajte podruje obostrano probitane razmjene tepojedinane i svjetsku krivulju proizvodnih mogunosti!

  b) Odredite nove apsolutne i komparativne prednosti zemalja ako kuna deprecira za 50%!Zadane su koliine rada LHR=50, LJA=100* Brodove prikaite na ordinati, a mikroipove na apscisi! Zadatak za vjebu

  L/QHrvatskaJapanBrodovi0,30,4Mikroipovi0,50,1

 • *

 • * 1. Komparativni trokovi se mijenjajuTehnolokim napretkomPromjenom plaaPromjenom teajaSvime prije navedenim

 • * 2. Input-output koeficijenti predstavljajuUtroak rada/kapitala po jedinici proizvodnjeTehnika ogranienja u proizvodnjiRecipronu vrijednost produktivnosti proizvodnog faktoraSve navedeno

 • * 3. Ako je neka zemlja spremna razmjenjivati 2X za 4Y sa zemljom B njezin odnos cijena jednak je:12Odnos cijena ne moemo odrediti bez tablice produktivnosti zemlje B

 • * 4. Ako se u zemlji A nadnice poveaju za 100%

  Zemlja B ima apsolutnu prednost u dobru X i YZemlja B ima apsolutnu prednost u X i komp. u YZemlja A ima komparativnu prednost u YKomparativne prednosti se ne mogu odrediti

  L/QABX0,10,3Y0,20,9

 • * 5. Ako valuta zemlje B deprecira za 50%

  Zemlja B ima apsolutnu prednost u dobru X i YZemlja B ima apsolutnu prednost u X i komp. u YZemlja A ima komparativnu prednost u XKomparativne prednosti se ne mogu odrediti

  L/QABX0,10,4Y0,20,8

 • *Pitanja?

  *