of 22/22
1 MEĐUNARODNA EKONOMIJA Vježbe 4: Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 49. - 95. str.

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • View
  114

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. Vježbe 4: Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine Obvezna literatura: A.Babić, M.Babić: ”Međunarodna ekonomija”, VI. Izdanje 49. - 95. str. Cilj vježbi. Nakon vježbi student treba steći sljedeće ciljane kompetencije: - PowerPoint PPT Presentation

Text of MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • *MEUNARODNA EKONOMIJAVjebe 4: Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine Obvezna literatura: A.Babi, M.Babi: Meunarodna ekonomija, VI. Izdanje 49. - 95. str.

 • Cilj vjebiNakon vjebi student treba stei sljedee ciljane kompetencije:Znati odrediti komparativne prednosti prema teoriji Heckschera i Ohlina.Razlikovati teoreme u sklopu Heckscher-Ohlinove teorije.

  *

 • Zadatak 4.1Dane su granice proizvodnih mogunosti zemalja:*Tekstil Raunala0PPFBPPFA

 • Zadatak 4.1Prema obliku granica proizvodnih mogunosti odredite obrazac specijalizacije i razmjene.Koja zemlja relativno obiluje radom?Koja zemlja relativno obiluje kapitalom?Mora li zemlja koju ste odabrali u b) zadatku nuno imati apsolutno vie rada od druge zemlje? Obrazloite svoj odgovor.Kakav je odnos faktorskih cijena (w/r) prije specijalizacije i razmjene?Kakav je odnos faktorskih cijena (w/r) nakon specijalizacije i razmjene?

  *

 • Zadatak 4.2Dane su raspoloive koliine proizvodnih faktora u tablici:

  Odredite obrazac specijalizacije i razmjene zemalja.Kakav je odnos faktorskih cijena (w/r) meu zemljama prije specijalizacije?Ukoliko zemlje stupe u slobodnu meunarodnu razmjenu koje interesne skupine su dobitnici, a koje gubitnici?

  *

  LKA50200B4080

 • Zadatak 4.2, nast.*Zato u praksi ne dolazi do izjednaavanja cijena proizvodnih faktora?Mogu li se faktorske cijene meu zemljama ipak izjednaiti mjerama ekonomske politike? Ako da, kojima i kako?Kako glase funkcije ogranienja u Heckscher-Ohlinovoj teoriji vanjske trgovine?Odredite optimalne koliine proizvodnje dobara X i Y ako je dana matrica tehnikih koeficijenata za zemlju A:

  aijLKX632Y510

 • Zadatak 4.2, nast.*Problem iz prethodnog zadatka rijeite grafikom metodom. Oznaite skup moguih rjeenja i optimalnu toku proizvodnje.Ako su faktorske cijene u zemlji jednake wA=1 i rA=2 izraunajte cijene dobara X i Y u zemlji A.Izraunajte ukupni prihod od proizvodnje dobara X i Y u zemlji A uz pretpostavku da se oba proizvoda prodaju uz nulti ekonomski profit (P=MC).Iz relacije izotrokovnog ogranienja izraunajte ukupne trokove proizvodnje dobara X i Y u zemlji A.

 • Zadatak 4.3Prikaite odgovarajuim teoremom vanjske trgovine utjecaj pada cijene traperica na cijenu rada i kapitala u zemlji (pod pretpostavkom da su traperice radno intenzivan proizvod, a mobiteli kapitalno intenzivan proizvod). Potrebno je imenovati teorem, grafiki ga prikazati i objasniti promjene na njemu!*

 • Zadatak 4.4Uslijed znaajnog priljeva inozemnih izravnih ulaganja u zemlji je dolo do poveanja kapitala u proizvodnji satova. Pretpostavite da je proizvodnja brodova radno-intenzivna djelatnost, a proizvodnja satova kapitalno-intenzivna djelatnost. Kako e se to odraziti na proizvodnju brodova i satova? Odgovor prikaite koritenjem odgovarajueg teorema vanjske trgovine!*

 • *

 • * 1. Zemlje e imati veu korist u razmjeni ako je svjetski odnos cijena to sliniji domaim autarkinim odnosima cijenato razliitiji od domaih autarkinih odnosa cijenaJednak domaim autarkinim odnosima cijenaKoristi od razmjene ne ovise o relativnim cijenama

 • * 2. Prema Heckscher-Ohlinovom modelu vanjske trgovine, zemlje imaju komparativne prednosti u dobrima u kojimaRelativno intenzivno koriste onaj proizvodni faktor kojim relativno obilujuDolazi do izraaja ekonomija obujmaKoriste vie rada po jedinici proizvoda u usporedbi s njenim trgovinskim partnerimaKoriste vie kapitala po jedinici proizvoda u usporedbi s njenim trgovinskim partnerima

 • * 3. Jedna od kritika Leontijevljeve analize je u tome toJe analizirao proizvodne faktoreJe koristio input-output tabliceU analizu nije ukljuio ljudski kapitalMu se rezultati ne slau s Hecksher-Ohlinovom teorijom

 • * 4. Ako mala zemlja ima apsolutno manje i rada i kapitala naspram velike zemlje, prema H-O teorijiOna nema komparativnu prednost niti u jednom dobruOna ima izraenu komparativnu prednost u jednom dobruZa nju je nemogue odrediti komparativne prednosti i stupanj specijalizacijeNita od navedenog

 • * 5. Kina je relativno obilna radom, dok je Australija relativno obilna zemljom. Proizvodnja tekstila je radno-intenzivnija od proizvodnje vune. Prema Hechscher-Ohlinovoj teoriji, Australija e imati:Komparativnu prednost u proizvodnji tekstilaApsolutnu prednost u proizvodnji tekstilaKomparativnu prednost u proizvodnji vuneApsolutnu prednost u proizvodnji vune

 • * 6. Koje od navedenog nisu pretpostavke H-O modela:Proizvodne funkcije su homogene i imaju konstantne prinoseNa tritima vlada potpuna konkurencijaUkusi potroaa nisu identini u zemljamaRelativne koliine proizvodnih faktora su razliite u zemljama

 • * 7. Porast relativne cijene nekog dobra rezultirat e poveanjem realnih zarada onog proizvodnog faktora koji se intenzivnije koristi u proizvodnji tog dobra, tvrdiTeorem RybczynskogLeontijevljev paradoksStolper-Samuelsonov teoremKravisova teorija vanjske trgovine

 • * 8. Porast raspoloive koliine jednog faktora uz nepromijenjenu koliinu drugoga, uvjetovat e opadanje proizvodnje onog proizvoda koji intenzivnije koristi proizvodni faktor ija se raspoloiva koliina nije mijenjala, tvrdiTeorem RybczynskogLeontijevljev paradoksStolper-Samuelsonov teoremKravisova teorija vanjske trgovine

 • * 9. Meunarodna razmjena e dovesti do izjednaavanja relativnih i apsolutnih cijena homogenih proizvodnih faktora zemalja u razmjeni, tvrdiHeckscher-Ohlinov teoremHechscher-Ohlin-Samuelsonov teoremTeorem RybczynskogStolper-Samuelsonov teorem

 • * 10. Ako neka zemlja u uvjetima slobodne trgovine izvozi kapitalno-intenzivni proizvod tadaZarada rada kao relativno oskudnog faktora proizvodnje u slobodnoj trgovini padaZarada rada kao relativno oskudnog faktora proizvodnje u slobodnoj trgovini rasteZarada rada kao relativno obilnog faktora proizvodnje u slobodnoj trgovini padaZarada rada kao relativno obilnog faktora proizvodnje u slobodnoj trgovini raste

 • Domaa zadaa*Odigrajte igru pod nazivom:Trade ruler: the Heckscher-Ohlin game

  http://www.nobelprize.org/educational/economics/trade/game/ruler.html

 • *Pitanja?