Mi™dzy Wis‚… a Bugiem

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Między Wisłą a Bugiem. Autorzy: Gardias Artur Kawka Michał Litwin Piotr Sowiński Patryk Tryndoch Norbert Wilk Grzegorz. Opiekunem projektu był pan Robert Koperwas. Zapraszamy na Roztocze. Roztocze. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Mi™dzy Wis‚… a Bugiem

 • Midzy Wis a BugiemAutorzy:Gardias ArturKawka MichaLitwin PiotrSowiski PatrykTryndoch NorbertWilk Grzegorz.Opiekunem projektu by pan Robert Koperwas.

 • Zapraszamy na Roztocze

 • RoztoczeRoztocze to kraina niezwyka, pena soca i nieskaonej przyrody. Urozmaicona rzeba terenu i lasy sprawiaj, e jest to idealne miejsce dla wycieczek pieszych i rowerowych.Magia Roztocza sprawi, e kady bdzie chcia wraca na nie jak najczciej.

 • Zabytki

  Ponad 30 roztoczaskich rezerwatw zapewnia bezpieczestwo nie tylko zwierztom i rolinom, ale take przyrodzie nieoywionej. Na Roztoczu jest wiele starych zamkw, cerkwi, kociow i caa gama innych zabytkw, nadajcych tym terenom niesamowity urok.

 • Roztocze

 • RoztoczeWspczenie okrela si Roztocze jako pasmo wzgrz cignce si szerokim ukiem od Kranika poczynajc, na pd.-wsch. a do Lwowa. Sowo "Roztocze" wywodzi si najprawdopodobniej z jego funkcji wododziaowej. W gwarze funkcjonuj sowa: roztocz", roztoka" rozumiane jako rozlanie", czy te miejsce, gdzie rozchodz si dwa potoki".

 • Walory przyrodniczeOglnie na Roztoczu stwierdzono obecno 1350 gatunkw rolin. Lasy Roztocza swym skadem nieco upodobniaj si do lasw Gr witokrzyskich i Wyyny Krakowsko-Czstochowskiej. Na szczegln uwag zasuguj grskie gatunki drzew: joda, buk i jawor .Ze zwierzt atwo zauwaalnych ze wzgldu na swe rozmiary spotka mona: sarny, jelenie, dziki, rzadziej osie i daniele. Stwierdzono te istnienie wilkw. Istniej tu take obszary na ktrych yje konik polski.

 • Klimat Roztocza ma bardzo istotn, zwaszcza dla turystw, cech: rednie roczne zachmurzenie tego obszaru naley do najniszych w kraju. Mona wic uzna Roztocze za krain soca. Wielko opadw atmosferycznych zwiksza si w kierunku poudniowym krainy i jest wysza na wzniesieniach, nieco mniejsza w obszarach wklsych, czego przykadem moe by Pad Zwierzyniecki, ktry jest omijany przez due opady deszczu.

 • RoztoczaskiParkNarodowy

  Jest to park narodowy,zaoony w 1974r. Godem tego parkujest konik polski. Park zajmuje 8483 ha.yje w nim wiele zagroonych gatunkw zwierzt i rolin, midzy innymi mija zygzakowata czy .osie i daniele.

 • Konik polskiW Roztoczaskim Parku Narodowym istnieje hodowla konikw polskich. Zainicjowa j w 1982 roku prof. dr hab. Mirosaw Kownacki. Konie mog biega po specjalnym wyznaczonym terenie przeznaczonym na ten cel. Ma on obecnie powierzchni 180 ha. Koniki yj tam bez ingerencji czowieka, s tylko dokarmiane w czasie zimy.

 • Due walory przyrodnicze Roztocza spowodoway, e tym obszarem zainteresowali si liczni badacze. Dziki ich staraniom od I poowy XX wieku zaczto tworzy rezerwaty lene i florystyczne. Pierwszym z nich by utworzony w 1936 roku rezerwat Bukowa Gra. Do 1974 roku pod ochron znajdowao si 1064,38 ha. W 1974 roku powoano Roztoczaski Park Narodowy, powstay na obszarze Lasw Pastwowych Nadlenictw Kosobudy i Zwierzyniec, obejmujcy pocztkowo 4801 ha.

 • Przedstawiciela jaszczurek beznogich, uwaanego czsto za wa - padalca Anguis fragilis (czasem w formie turkusowej) oraz zaskroca Natrix natrix spotkamy zarwno w rodowisku suchym jak i wilgotnym. Nieco gorzej wyglda sytuacja ze mij zygzakowat Vipera berus - jedynym jadowitym przedstawicielem gromady wystpujcym w Polsce. Obecnie jej stanowiska zlokalizowane na terenie RPN ulegaj zanikowi. Zapewne wie si to z ogln sytuacj tego gada w kraju.

 • Krasnobrd Krasnobrd miasto w wojewdztwie lubelskim, w powiecie zamojskim nad Wieprzem, na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego; liczy 3136 mieszkacw. Prawa miejskie posiada w latach 1576 - 1869, przywrcone 30 grudnia 1994r.

 • AtrakcjeKrasnobrd to lokalny orodek usugowy, uzdrowiskowy i popularny orodek turystyczno-wypoczynkowy na Roztoczu rodkowym. Latem najpopularniejsz form wypoczynku jest plaowanie i kpiel w zalewie pooonym nad rzek Wieprz. Zim gwn atrakcj jest liczcy 500 metrw dugoci wycig narciarski na Grze Chemowej. Trasy zjazdowe s owietlone, co umoliwia korzystanie z wycigu do pnych godzin wieczornych.

 • Wieprz i TanewWieprz rzeka we wschodniej Polsce, prawy dopyw Wisy. Dugo rzeki wynosi 303 km, a powierzchnia jej dorzecza 10,4 tys. km. Swoje rda bierze z okolic Wieprzowego Jeziora w pobliu Tomaszowa Lubelskiego, a uchodzi do Wisy w okolicy Dblina.Tanew pynie na pnocny wschd i przepywa przez Narol. Nastpnie opuszcza Roztocze i przecina poudniow cz lenego kompleksu Puszczy Solskiej. Kilka kilometrw na pnoc od Tanwi ley letniskowa miejscowo Susiec.

 • Mae, malownicze wodospady zwane s lokalnie szumami, szypotami, sopotami lub porohami. Ich historia siga trzeciorzdu. Wtedy to nastpio wydwigniecie wyynnego obszaru Roztocza, przy jednoczesnym opadniciu Kotliny Sandomierskiej. Na granicy obu krain powstaa linia spka tektonicznych w postaci skalnych uskokw. To s wanie dzisiejsze szumy, ubarwiajce dna Jelenia, Tanwi, Sopotu i Szumu w krawdziowej czci Roztocza

 • SusiecSusiec wie w Polsce pooona w wojewdztwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec. Miejscowo ley na pograniczu Roztocza rodkowego, Wschodniego, Rwniny Bigorajskiej i Paskowyu Tarnogrodzkiego.W najbliszej okolicy znajduj si m.in.: Zwierzyniec, wiele szlakw turystycznych o bardzo duych walorach edukacyjnych i krajoznawczych, prowadzcych m.in. przez rezerwat Czartowe Pole, progi rzeczne na Tanwi i Jeleniu a take muzeum-obz zagady i cmentarz wojenny w Budku.

 • Zamo pera renesansu

 • Historia ZamociaZamo prawa miejskie uzyska w 1580 roku, na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Miasto musiao si jednak zmaga z licznymi najazdami, m.in. Kozakw Bohdana Chmielnickiego, jednak nie zdobyli oni miasta. Dopiero podczas wielkiej wojny pnocnej Zamo zosta zajty przez wojska szwedzkie i saskie. Komputerowa rekonstrukcja murw miejskich Zamocia

 • Zamojskie Stare MiastoZamojskie Stare Miasto to jedno z wyjtkowych, unikalnych miejsc w Polsce. Zostao wybudowane od podstaw wg planu opracowanego przez woskiego architekta Bernarda Morando.Wyrnia je charakterystyczny ukad urbanistyczny, na co wskazuje przebieg ulic oraz linia dawnych umocnie miasta na planie siedmioboku. Po wielu zmianach w jego historii, nadal jest jednym z nielicznych miast o takim zespole architektury, co podkrela wpisanie Zamocia w 1992r na List wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 • ZamodzisiajZamo miasto na prawach powiatu, pooone w poudniowej czci wojewdztwa lubelskiego. Jest jednym z wikszych orodkw kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych wojewdztwa, a zwaszcza Zamojszczyzny. Za spraw unikalnego zespou architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Per Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padw Pnocy. Pod wzgldem liczby ludnoci zajmuje w wojewdztwie 3. pozycj (66 234 mieszkacw), natomiast pod wzgldem powierzchni plasuje si na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostao wpisane na Listwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

 • Zapraszamy do zwiedzenia Roztocza!

 • DZIKUJEMY ZA UWAG!

  *