sejarah bab-9-ting-5

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of sejarah bab-9-ting-5

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  1/39

  BAB 9

  MALAYSIA DALAM

  KERJASAMAANTARABANGSA

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  2/39

  PERANG DUNIA PERTAMA (1914-1918)

  a)Huraikan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama pada 1914-1918.

  Nasionalisme- Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah.Negara - Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.

  Jajahan - Kuasa-kuasa besar berlumba-lumaba mendapatkan tanah jajahan.Bukti - Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untukmembuktikan kekuasaan masing-masing.

  Pakatan - Wujudnya pakatan negara-negara Eropah iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan PakatanBertiga.

  Ekonomi - Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.Ferdinand - Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuh

  oleh pengganas Serbia.

  Serbia - Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.Perancis - Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkankemarahan Britain.

  Britain - Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.Amerika - Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut terlibat

  dalam perang itu.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  3/39

  b)Apakah kesan-kesan akibat Perang Dunia Pertama?

  Beraja - Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah.

  Versailles- Termerainya Perjanjian Versailles.

  Negara - Terbentuknya beberapa buah negara baru di Eropah.

  Liga - Pembentukan Liga Bangsa.

  Inflasi - Inflasi dan pengangguran.

  Hutang - Tanggungan hutang yang banyak akibat perbelanjaan perang .

  Pasaran - Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun.

  Nyawa - Kehilangan nyawa yang banyak.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  4/39

  PERANG DUNIA KEDUA (1942-194)

  a) Kesan-kesan daripada Perang Dunia Pertama (1914-1918) telahmengakibatkan berlakunya Perang Dunia Kedua(1939-1945). Jelaskan.

  Versailles - Kegagalan Perjanjian Versailles menyelesaikan masalah Perang DuniaPertama.Kecewa - Pemimpin Jerman kecewa dengan Perjanjian Versailles keranakehilangan tanah jajahannya,terpaksa membayar pampasan yang tinggi dandiarahkan mengurangkan saiz tenteranya.Ingkar - Adolf Hitler mengingkari Perjanjian Versailles dengan membinaangkatan tentera yang besar.Meleset - Kemelesetan ekonomi dunia.Enggan - Amerika enggan menyediakan pinjaman kepada Jerman.Hutang - Jerman tidak mampu membayar hutang peperangan.Tentera - Negara-negara eropah yang mengurangkan peruntukan ketenteraanmemberi peluang kepada Jerman mengukuhkan ketenteraan.Alih - Jerman menjalankan perluasan kuasa untuk mengalihkan perhatianrakyatnya daripada masalah ekonomi.

  Politik - Perubahan politik di Eropah dan Asia.Komunis - Pihak komunis berjaya mengalahkan pihak lawan dalam Perang SaudaraRusia.USSR - Lenin mengukuhkan ideologi komunis dengan menubuhkan KesatuanRepublik Sosialis Soviet (USSR).Itali - Itali menjajah Habsyah dan menceroboh Perancis.Jepun - Jepun ingin membebaskan negara di Timur daripada penjajahan Baratdengan menguasai negara-negara itu.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  5/39

  b)Sebutkan kesan-kesan langsung akibat Perang Dunia Kedua.

  Jerman - Negara Jerman terbahagi kepeda Jerman Barat danJerman Timur.Runtuh - Runtuhnya sistem imperialisme Barat.Merdeka Kemerdekaan tanah jajahan daripada kuasa kuasa besar

  Eropah.Ekonomi Negara baru terpaksa menangani masalah akibat warisanekonomi penjajah.PBB - Penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatumenggantikan Liga Bangsa.Korban - Jumlah korban nyawa yang tinggi.

  Sedar - Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kedamaian.Blok - kemunculan blok dunia.Dingin - Berlakunya perang dingin.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  6/39

  KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN.

  a) Apakah maksud blok dunia?

  Merujuk kepada negara-negara yangsehaluan bersatu dan bertindak

  bersama untuk menjaga kepentinganahli.Blok ini tampil dalam dalam pelbagai

  bentuk sama ada berdasarkan aspekpolitik, ekonomi dan geografi.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  7/39

  b)Nyatakan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan blok dunia.

  Ideologi dan fahaman politik yang berbeza.

  Persaingan kuasa antara blok kapitalis dan blok komunis.

  Kedua-dua blok ingin membuktikan kekuatan masing-masing.

  Berusaha menyebarkan pengaruh di Eropah dan Asia.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  8/39

  c)Mengapakah berlakunya Perang Dingin?

  Ideologi dan fahaman politik yang berbeza.Persaingan antara blok kapitalis yang di ketuai olehAmerika dengan blok komunis yang di ketuai olehSoviet Union.Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpakonflik senjata.Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing di

  Eropah dan Asia.Mahu memajukan kepentingan masing-masing diEropah dan Asia.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  9/39

  d)Nyatakan kesan-kesan perang dingin terhadap perkembagandunia.

  Negara-negara Dunia Ketiga menjadi rebutan AmerikaSyarikat dan Soviet Union.Pembentukan blok kapitalis dan blok komnis.Penubuhan pakatan NATO,WARSAW dan SEATO.Berlakunya perlumbaan senjata.Memberi peluang kepada negara baru membina identitisendiri.Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaranmelalui hubungan antarabangsa dan serantau.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  10/39

  DASAR LUAR MALAYSIA.

  a) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia melalui dasar luarnya?

  Selamat Menjamin keselamatan rakyat dannegara.Pelihara Memelihara kepentingan nasional.

  Daulat - Mengekalkan kedaulatan negara.Maju - Menggalakkan pembangunan dankemajuan ekonomi.Aman - Mengekalkan keamanan sejagat melaluikerjasama antarabangsa.Global - Menjadi warga global yangbertanggungjawab dan peka terhadap usahamemupuk kesejahteraan dunia.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  11/39

  b)Huraikan faktor-faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

  1. Faktor sejarah.Melaka Hubungan perdagangan dengan China,Arab Saudi,Siam dan negeri diKepulauan Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.Rumpun Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu.Komanwel- Menyertai pertubuhan Komanwel untuk meneruskan hubungan diplomati

  dengan Britain dan negara-negara Komanwel.komunis Mengamalkan dasar pro-Barat kerana ancaman komunis.

  2.Faktor ekonomi.Bebas Mengamalkan pasaran bebas.Maju - Menjalin hubungan dengan negara lain untuk memajukan ekonomi.Pengeluar Malaysia negara pengeluar utama bijih timah dan getah.Modal - Mengharap pasarandan modal dari Amerika dan Britain.Pelaburan - Menggalakkan pelaburan dari Jepun dan Korea.Pasaran - Meningakatkan pasaran barangan Malaysia dan mengadakan pelaburandi Negara Membangun dan Negara Islam.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  12/39

  3.Faktor Politik.Demokrasi Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi.

  Berhak - Berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri.Kedaulatan Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain.Palestin - Menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat.Piagam - Berpegang kepada piagam Bangsa-Bangsa Bersatu yang memelihara keamanan

  dunia.Sokong - Menyokong resolusi PBB bagi mengekalkan keamanan dunia.

  4. Faktor Geografi.Strategik - Kedudukan yang strategik.Sempadan Bersempadan dengan kebanyakkan negara di rantau ini.Laluan - Perairannya menjadi laluan pedagang.Kesan - Keselamatan negara serantau memberi kesan kepada Malaysia.

  5. Demografi.Islam Menjalin hubunga diplomatikdengan negara Islam.

  Israel Tidak mengadakan hubungan dengan israel yang menindas rakyat Palestin.Afrika Tidak mengadakan hubungan dengan Afrika Selatan yang mengamalkan dasar

  Aparthied.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  13/39

  DASAR LUAR MALAYSIA /TAHAP PERTAMA.

  a) Nyatakan faktor-faktor yang menjadi asas dasar luarMalaysia pada tahap pertama.

  Ancaman komunis di Asia Tenggara dan dalam negara.Keperluan bantuan pertahanan daripada negara-negarakomanwel.Konfrantasi denganIndonesia.Terputusnya hubungan dengan Filipina.Keluarnya Singapura daripada Malaysia.Pergantungan Malaysia kepada Britain dalam ekonomi.Malaysia adalah blok sterling.Mengharapkan permintaan Britain terhadap bijih timah dan

  getah.Pelabur Britain menguasai ekonomi Malaysia.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  14/39

  b)Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia kearahmemupuk hubungan luar dengan negara jiran pada tahun 1960-an?

  Menubuhkan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) bersama

  Thailand dan Filipina pada tahun 1961.Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia.

  Menubuhkan ASEAN bersama-samaThailand, Indonesia, Filipina danSingapura.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  15/39

  c)Nyatakan sebab-sebab Malaysia bergantung kepada Britainpada mula-mula negara mencapai kemerdekaan.

  Malaysia merupakan anggota blok sterling.

  Malaysia masih memberi tumpuan kepada

  bijih timah dan getah.Mengharapkan permintaan bahan mentahdaripada Britain.

  Pelabur Britain menguasai perladangan danperindustrian di Malaysia.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  16/39

  d)Sebutkan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengurangkanpenggantungan negara kepada Britain.

  Mengamalkan pasaran bebas.

  Membina rangkaian perdagangan dengan

  negara Amerika Syarikat, Jepun, Singapuradan Jerman Barat.

  Mencari pasaran baru di negara lain.

 • 7/28/2019 sejarah bab-9-ting-5

  17/39

  DASAR LUAR MALAYSIA/TAHAP KEDUA.

  a) Apakah bentuk dasar luar Malaysia pada tahap kedua?

  Dasar Berk