Click here to load reader

UHPA Stručna revija

 • View
  252

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svibanj, 2015. br. 5

Text of UHPA Stručna revija

 • ISSN 1848-8501 / Broj 5. / svibanj, 2015.

  UHPA Struna revija

  UHPA

  Str

  una

  revi

  ja

  Broj

  5.

  www.uhpa.hr www.discovercroatia.info www.crossbordertourism.com

  Intervju

  Ruica RaperiJoko Stella

  Informacijske tehnologije

  Digitalni turist dananjice

  ISO 9001:2008

  Poslovna filozofija kvalitete

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  revija5_OMOT_V.pdf 1 1.6.2015. 11:22:14

 • hupzagreb.com

  Ostvarujemo velike stvarivie od 65 godinaPrisutni od 1948., batinimo tradiciju i ugled. Odlunost i energija, ustrajnostu postizanju izvrsnosti, profesionalnost i istinska ljubav prema poslu - dajenam snagu da i dalje hrabro koraamo naprijed.

  Uvijek se drimo najvanijeg naela, a to je da je gost uvijek na prvom mjestu.

 • Uvodnik

  Potovane kolegice i kolege!

  Pred vama je novi broj UHPA strune revije kojim ulazimo u treu godinu izdavanja glasila na koje smo izrazito ponosni. Nadam se da e i ovo izdanje ispuniti vaa oekivanja i potrebe te da ete ga zahvaljujui njegovom zanimljivom sadraju esto koristiti.

  elju za intenzivnijom suradnjom s UHPA-om i turistikim agencijama u stvaranju kvalitetnih proizvoda i agencija koje mogu funkcionirati u poslovnom okruenju na svjetskoj razini istaknuo je u intervjuu Joko Stella, direktor turistike zajednice Splitskodalmatinske upanije koja ve dvije godine zajedno s UHPA-om radi na razvoju turizma posebnih interesa to je rezultiralo kreiranjem 120 programa destinacijskih menadment kompanija.

  Slian put slijedi i Turistika zajednica Zagrebake upanije. Rezultat suradnje na zajednikim programima vei je broj dolazaka i noenja u Zagrebakoj upaniji te vea popularizacija i prepoznatljivost turistike ponude. Direktorica turistike zajednice mr. sc. Ruica Raperi, osvrnula se na proteklu godinu i najavila turistike mogunosti ruralnog turizma kao okosnice turistike ponude u nadolazeem razdoblju.

  Ponosni smo na nastavak uspjene suradnje s Umjetnikim paviljonom te vam predstavljamo izlobu Augusta Rodina, jednog od globalno najslavnijih i najznaajnijih kipara u povijesti umjetnosti.

  Predstavljamo vam i platformu CrossBorderTourism.com, produkt projekta prekogranine suradnje SUD SIT, namijenjenu turistikim agencijama i pruateljima usluga u turizmu koji ele besplatno promovirati svoje odrive programe za turizam posebnih interesa u Dubrovako-neretvanskoj upaniji i Boki kotorskoj. Vjerujem da ete i u stalnim rubrikama UHPA Strune revije pronai puno zanimljivih i korisnih informacija o informacijskim tehnologijama, novim proizvodima i potencijalnim poslovnim partnerima.

  Nedavno objavljeni podatci o poslovanju putnikih agencija u 2014. godini biljee pad organiziranih dolazaka stranih turista. U tom svjetlu, potreba za specijalizacijama kojima se poveava konkurentnost turistikih agencija te njihovih dobavljaa i destinacija u kojima djeluju vanija je nego ikad. Uz to, sve vei broj stranih turoperatora oekuje visoko specijalizirani pristup i ekstenzivno znanje o posebnom obliku turizma.

  Za kraj ipak veselija tema... ISO avantura u koju smo se upustili prije vie od dvije godine uspjeno je zavrila i drugu etapu. Novih 37 agencija implementiralo je sustav upravljanja kvalitetom i certifikati su u izradi. estitamo i veselimo se zajednikom druenju na sveanoj dodjeli!

  S potovanjem

  Mihaela Turniki voditeljica Odjela lanstva i [email protected]

 • ImpresumNakladnik: Udruga hrvatskih putnikih agencijaZa nakladnika: Boris gombaGlavni urednik: eljko TreznerIzvrna urednica: Mihaela TurnikiPomonica izvrne urednice: Nikolina PlaviMarketing: Ivana Ruin, Anita LibriSuradnici: Danijela Dambo Boromisa, Ivana Grbas, Olja Ljubii, Ivica Proji, Sanja Subanovi, Dinko KlariLektorica: Ivanica ebaljNaslovnica: Fotografiju je ustupila Turistika zajednica Zagrebake upanijeDizajn i grafika priprema: Stage, VaradinTisak: AKD - Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., www.akd.hr

  UHPA - Udruga hrvatskih putnikih agencija - svibanj, 2015Sva prava pridrana. Nijedan dio ove publikacije ne moe se prevoditi, reproducirati ili prenositi u cijelosti ili djelomino u bilo kojem obliku ili bilo kakvim sredstvima, elektronikim (CD/DVD, internet itd.) ili mehanikim, ukljuujui fotokopiranje, snimanje ili bilo kakvo uvanje ili koritenje informacija, bez prethodnog pisanog odobrenja izdavaa ili autora. UHPA ne moe jamiti tonost podataka, unato svim uloenim naporima i brizi da osigura tonost podataka u ovoj publikaciji, te se ovime odrie svih odgovornosti za tetu nastalu direktnim ili posrednim koritenjem publikacije.UHPA struna revija je besplatna publikacija koju se moe naruiti u uredu UHPA-e.

  ISSN 1848-8501

  UHPA Udruga hrvatskih putnikih agencijaIzidora Krnjavog 1/II, 10000 Zagreb, HrvatskaT: +385 1 23 04 992, F: +385 1 23 60 [email protected]

  tiskano na 100% recikliranom papiru

  Brijuni, foto: M. Vrdoljak

 • 6 Joko Stella, direktor Turistike zajednice Splitsko-dalmatinske upanije Sto programa turistikih agencija, 400 tisua kuna potpora, promocija na kljunim tritima

  10 Pogled unaprijed Gost kolumnist Boris gomba 12 Specijalizacija Kvalitetom i izvrsnou do uspjenije trine utakmice

  16 Putopis Sikkim

  22 mr.sc. Ruica Raperi, direktorica TZ Zagrebake upanije Turistike mogunosti ruralnog turizma Zagrebake upanije

  26 Zagrebaka upanija Tisuljetna povijest bogate batine i prirodnih fenomena

  30 Informacijske tehnologije Digitalni turist dananjice

  34 Umjetniki paviljon Auguste Rodin

  36 Predstavljamo nove UHPA lanove

  Sadraj38 ISO 9001:2008 Poslovna filozofija kvalitete

  42 Travelife Konkurentska i marketinka prednost u skladu s potrebama lokalne zajednice

  44 Tuheljske Toplice Posluaj sebe! Doivi Terme Tuhelj Terme dobrog osjeaja i unapreenja stila ivota

  46 Struni lanak Posebnosti organiziranja naruenih paket-aranmana

  54 Analitiki prilog Indeks razvoja pustolovnog turizma 2015.

  58 SUD SIT Nova mrena stranica za prekogranine proizvode Hrvatska - Crna Gora za turizam posebnih interesa

  62 Vinski turizam Dubrovako - neretvanska upanija, atraktivna vinska regija 64 Predstavljanje agencijskih djelatnika

  66 Predstavljanje pridruenih lanova

  68 uhpa.hr

  UHPA REVIJA 5

 • rubrikaINTERVJU

  Joko Stelladirektor Turistike zajednice Splitsko-dalmatinske upanije

  PRIREDILA Nikolina Plavi FOTO TZ Splitsko-dalmatinske upanije

  Turistika zajednica Splitsko-dalmatinske upanije intenzivno djeluje na podruju razvoja destinacijskog menadmenta zbog ega je i poela suradnja s UHPA-om na kreiranju programa turizma posebnih interesa. Suradnja je zapoela prije dvije godine i sada ve ulazi u treu. Joko Stella, direktor Turistike zajednice Splitsko-dalmatinske upanije, u intervjuu za UHPA Strunu reviju osvrnuo se na mogunosti turistikih agencija s podruja Splitsko-dalmatinske upanije i to sve mogu oekivati od turistike zajednice u nadolazeem razdoblju.

  Splitsko-dalmatinska upanija biljei rekordne rezultate u proloj godini. Kako komentirate takav skok i to je, prema Vaem miljenju, zasluno za poboljanje rezultata?Splitsko-dalmatinska upanija je u proloj godina ostvarila preko 2,3 milijuna dolazaka i preko 13,5 milijuna noenja, to je rekordan rezultat. Prvenstveno, zasluga za takav rezultat pripada svim djelatnicima u turizmu Splitsko-dalmatinske upanije, marketingu turistikih zajednica s podruja upanije i naoj ponudi kulturno povijesnih i prirodnih ljepota. Vanu ulogu imala je i infrastruktura, odnosno odlina povezanost autocestom, kao i povezanost splitskog aerodroma s emitivnim tritima.

 • Turistika zajednica Splitsko-dalmatinske upanije, iji ste direktor, aktivna je u promociji turizma upanije. Na kojim ste sve sajmovima sudjelovali i koji je Va budui plan i strategija promocije?Samo ove godine planiramo sudjelovanje na petnaest sajmova i preko deset specijaliziranih prezentacija. Sajmovima pokrivamo sva najznaajnija emitivna trita - Njemaka, Velika Britanija, Francuska, Poljska, eka, skandinavske zemlje itd. Ve smo ove godine sudjelovali na sajmu ITB u Berlinu, kojeg, kao i Munchen Free, ocjenjujem posebno znaajnim. Sigurno emo se predstaviti na jo sajmova, meu kojima je i WTM u Londonu. Raspored sudjelovanja na sajmovima i u budunosti emo temeljiti na rezultatima analiza koje nam pokazuju koji sajmovi imaju najbolji efekt. Naravno, intenzivirat emo promociju i na sajmovima za koje procijenimo da su nam nuni za kvalitetan i sveobuhvatan turistiki marketing. Nisu sajmovi jedino orue promocije turistike ponude. Prilikom marketinkih aktivnosti veoma smo posveeni offline i online promociji. Naglasio bih kako nam je online marketing, koji ukljuuje internetski marketing i drutvene mree, kljuni alat i u njega ulaemo najvie sredstava.

  TZ Splitsko-dalmatinske upanije i UHPA uspjeno surauju vie godina, a suradnja se naroito intenzivirala u posljednje dvije godine kada je Splitsko-dalmatinska upanija postala UHPA preporuena destinacija godine 2013./2014., a potom i Premium partner UHPA-e 2014./2015. Kako ocjenjujete partnerstvo? to je sve napravljeno i postignuto, kako za agencije, tako i za upaniju?Partnerstvo s UHPA-om pokazalo se iznimno uspjenim. Oekujem nastavak istog. Prije svega kada govorimo o planu razvoja destinacijskih menadment kompanija (DMK) i dodatnoj promociji Splitsko-dalmatinske upanije. Ve dvije godine TZ Splitsko-dalmatinske upanije, zajedno s UHPA-om, radi na kreiranju programa turizma posebnih interesa. Odradili smo edukacijski dio, ali i operativni dio. Edukacije su rezultirale kreiranjem preko stotinu programa destinacijskih menadment kompanija koje su objedinjene na jednome mjestu u brouri Upoznaj srednju Dalmaciju. Brourom su zastupljena tri klastera. Onaj kulturnog, enoloko-gastronomskog i aktivnog t