of 19 /19
FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN / GURU KELAS SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOPERASI POLIS, KUALA LUMPUR KOD SK : WBA 0056 1. OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN 1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran. 1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti. 1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai. 1.4. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar. 2. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN 2.1. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar. 2.2. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar. 2.3. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya. 2.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi. 2.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar. 2.6. Memeriksa kerja kursus pelajar. 2.7. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.

FAIL MEJA ANI.doc

Embed Size (px)

Text of FAIL MEJA ANI.doc

FAIL MEJA

GURU MATA PELAJARAN / GURU KELASSEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN KOPERASI POLIS,

KUALA LUMPURKOD SK : WBA 0056

1.OBJEKTIF GURU MATA PELAJARAN1.1. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran.

1.2. Memastikan prestasi mata pelajaran setiap pelajar berkualiti.

1.3. Memastikan target mata pelajaran bagi setiap peperiksaan tercapai.

1.4. Menanam nilai-nilai murni di kalangan pelajar.

2. SENARAI TUGAS GURU MATA PELAJARAN

2.1. Menyediakan rancangan pelajaran untuk tempoh setahun / harian bagi mata pelajaran yang diajar dalam Buku Rekod Mengajar.

2.2. Menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran yang efektif untuk memastikan pelajar-pelajar dapat memahami pelajaran yang diajar.

2.3. Memeriksa buku latihan pelajar masing-masing dan memulangkan dengan segera selepas semakan / pemeriksaan untuk tugas selanjutnya. Pastikan pelajar membuat kerja pembetulan sebelum latihan selanjutnya.

2.4. Menggubal soalan peperiksaan prestasi.

2.5. Memeriksa skrip jawapan pelajar.

2.6. Memeriksa kerja kursus pelajar.

2.7. Menghantar buku latihan / nota kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia untuk semakan atau pemeriksaan apabila dikehendaki.

2.8. Memastikan keselamatan pelajar semasa menjalankan pengajaran di makmal, bengkel atau semasa membuat kerja-kerja luar bilik darjah.

2.9. Menggunakan alat-alat bantuan mengajar dengan sistematik dan meluas. Guru hendaklah memastikan keselamatan alat-alat bantu mengajar dan membantu Guru Pengawas Pusat Sumber dalam menjaga keselamatan dan kebersihan dan kekemasan alat-alat serta bilik sumber.

2.10. Menghadiri kursus-kursus tertentu yang dikelolakan oleh pihak Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.

TANGGUNGJAWABTINDAKANRUJUKAN

GURU

MATA PELAJARANA. SEBELUM P & P 1. Persediaan Mengajar Memiliki dokumen-dokumen yang disahkan oleh Guru Besar :

Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran

Rancangan Tahunan Pelajaran

Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas

Takwim Hari Persekolahan

Penulisan Rancangan Pelajaran Harian seperti berikut:

Format Penulisan:

Subjek, Masa, Kelas, Bil Murid

Tajuk

Objektif

Isi kandungan

Aktiviti

Impak,

BBM, nilai murni, KBKK

Mendapatkan pengesahan daripada pihak pentadbir sekali setiap minggu.

RPTRPH Rekod Penghantaran Buku Rancangan Mengajar

B. PENGURUSAN KELAS

2 Semua Guru mata pelajaran bertanggungjawab

mengurus kelas: Mencatat bilangan murid yang hadir di

kelas

Memastikan suasana kelas bersih, kemas,

teratur dan ceria.

Memastikan semua papan pamer dan

sudut pembelajaran kemas dan tersusun

rapi RPH

Kelas

Papan kenyataan mata pelajaran

GURU

MATA PELAJARAN

C. SEMASA P d P : 3. DI DALAM KELAS

Melaksanakan Pd P mengikut aktiviti yang telah dirancang berasaskan sukatan dalam RPH

Melaksanakan P d P mengikut salah satu kaedah / teknik seperti yang dinyatakan dalam buku panduan guru. Melaksanakan aktiviti yang telah disediakan oleh guru yang diganti atau menyedia dan melaksanakan aktiviti P d P kelas berkenaan RPH

D. SELEPAS P d P : Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:

Memeriksa hasil kerja murid selepas P d P .Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, ambil tindakan pembetulan .Buku latihan murid

.

CARTA ALIRAN