of 35 /35
SEKSYEN 27, PERSIARAN KUALA LANGAT, 40400 SHAH ALAM, SELANGOR. TEL : 03-51926879 FAIL MEJA DISEDIAKAN OLEH : FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL

Fail Meja Fairuz

  • Upload
    lizamk

  • View
    4.462

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fail Meja Fairuz

SEKSYEN 27, PERSIARAN KUALA LANGAT,

40400 SHAH ALAM, SELANGOR.TEL : 03-51926879

FAIL MEJA

DISEDIAKAN OLEH : FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL

Page 2: Fail Meja Fairuz

“……..Kualiti adalah sesuatu keadaanyang cemerlang atau amat baik tetapi

kebaikan itu tidak terhad atau tetap padasesuatu tahap. Ianya tidak statik. Ia bergeraksepanjang masa. Justeru itu, apabila sahaja

kita mencapai kualiti yang kita kejar, kitamendapati ada lagi kualiti yang mesti kita

kejar.Setelah

kita mengejar dan kita mencapaikualiti yang baru yang menjadi matlamat kita,

sekali lagi kita mendapati ada lagi kuantiti yang

lebih baik daripada itu yang perlu kita kejar.Dengan

itu usaha kita tidak berhabis-habis dan tidak ada

hadnya dan kita perlu mengejar kualiti

Page 3: Fail Meja Fairuz

Moto

Cemerlang hingga terbilang.

Visi

Kami bertekad melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam segala aspek pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan

berterusan.

Misi

Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua akan sentiasa berusaha gigih mewujudkan persekitaran yang kondusif dan berketrampilan ke arah

kecemerlangan pendidikan menjelang tahun 2010.

Piagam Pelanggan

Dalam usaha merealisasikan Visi dan Misi selaras dengan moto sekolah “ Cemerlang Hingga Terbilang ” , dengan izin Allah

S.W.T, kami bertekad menyempurnakan hak-hak pelanggan seperti berikut ;

- Menyediakan prasarana pembelajaran yang bersistematik mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

- Menyediakan kemudahan pengajaran terkini, ganjaran yang sesuai dan pembangunan organisasi dari masa ke semasa.

- Mewujudkan permuafakatan pendidikan yang kental dan bersepadu di kalangan ibu bapa ke arah kecemerlangan sekolah.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

Page 4: Fail Meja Fairuz

1. Borang Minit Curai

2. Borang Permohonan Peruntukan P & P

3. Borang Semakan Ulangan Soalan Ketua Panitia

4. Borang Analisa Markah Kelas

5. Borang Analisa Markah Keseluruhan

6. Borang Murid Galus

Objektif

Page 5: Fail Meja Fairuz

Objektif Kualiti Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua

1. Memperluaskan dan menatarkan kesemua aspek bidang pendidikan kepada kesemua murid.

2. Meningkatkan pencapaian ilmiah melalui pengukuhan bidang matapelajaran.

3. Meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran.

4. Mengeratkan hubungan ibu bapa dan masyarakat sejagat dengan sumbangan dan citra sekolah.

5. Melahirkan warga sekolah yang cemerlang dalam segala aspek pendidikan melalui usaha yang terancang, mantap dan berterusan

6. Meningkatkan sahsiah supaya berilmu, berkualiti dan berbudi untuk kecemerlangan diri pelajar.

7. Menyediakan para pelajar untuk menerajui alam persekolahan menengah dan permodenan.

8. Memastikan belanjawan mengikut perancangan.

9. Menyediakan infrastruktur fizikal dan sekitaran untuk menyokong kegiatan akedemik dan keselesaan pelajar.

10. Menarik, mengekal dan memanpankan sumber kakitangan.

11. Mengamalkan budaya kerja berkualiti berteraskan nilai watan.

12. Menyediakan persekitaran yang kondusif dan

berketrampilan kearah kecemerlangan pendidikan menjelang tahun 2005.

13. Menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan sesuai dengan masa dan keperluan murid.

14. Mencapai peratus lulus 80% ke atas untuk matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Kajian Tempatan, dan matapelajaran lain.

Page 6: Fail Meja Fairuz

15. Mendapat keputusan lulus 80% ke atas dalam semua matapelajaran UPSR dan mendapat keputusan keseluruhan 80% ke atas dalam peperiksaan UPSR.

16. Menjadikan Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua sebagai sekolah yang Cemerlang di Daerah Petaling selaras dengan motto sekolah ‘Cemerlang Hingga Terbilang’.

Page 7: Fail Meja Fairuz

UNIT KURIKULUM

Peperiksaan

MATLAMAT

Peperiksaan bertujuan untuk membantu guru semasa menjalankan penilaian di peringkat sekolah dan pusat. Guru-guru diberi pendedahan tentang konsep, kaedah, cirri-ciri, dan keperluan melaksanakan Penilaian Kendalian Sekolah (PKS), Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan cara-cara mengaplikasinya di dalam bilik darjah sebagaimana yang telah diselaraskan di peringkat pusat.

OBJEKTIF

1. Menjelaskan konsep Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)

2. Menyenaraikan cirri-ciri Penilaian Kendalian Sekolah.

3. Menyatakan kaedah penilaian dalam Penilaian Kendalian Sekolah.

4. Menghuraikan kepentingan Penilaian Kendalian Sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.

5. Menghuraikan perkaitan antara Penilaian Kendalian Sekolah dan penilaian di peringkat pusat.

6. Merancang dan melaksanakan Penilaian Kendalian Sekolah dalam pengajaran dan penilaian.

7. Membuat pendedahan bagi membantu guru dalam penyediaan Penilaian Kendalian Sekolah.

8. Memastikan penilaian Kendalian Sekolah adalah bersistematik.

9. Menyediakan infrastruktur fizikal dan persekitaran yang sesuai untuk menyokong aktiviti penilaian di kalangan guru dan pelajar.

Page 8: Fail Meja Fairuz

10. Mengamalkan budaya kerja berkualiti berteraskan nilai watan.

SASARAN

Semua guru dan murid Tahun 1 hingga 6, Sekolah Kebangsaan Alam Megah Dua

CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2007

PENGERUSI GURU BESAREN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN

Page 9: Fail Meja Fairuz

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN DALAM UNIT KURIKULUM

NAIB PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHAPN.YUSNITA BT HUSSEIN

PENOLONG SETIAUSAHACIK FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL

PN NORRIZAN BT NORDIN

KETUA PANITIAPN.ROJIYAH PN ROSEMARIAPN. HAMIDAHPN.AISHAHEN. MOHD TAJUDDINEN JULIUSPN ZALEHAEN. MOHD SHAKIREN.IKRAMPN ASMACIK YUHANISSAPN.JARAH PN.WONG CHOOY LING

PEPERIKSAANPN.YUSNITACIK FAIRUZPN.NORRIZANPN. AISHAHEN ZAWAHIL EN MOHD SHUKRI

MAKMAL KOMPUTERPN NORAFIZA IDAYUPN. ZULHAIDAEN.MOHD NAJIBPN.AINI

PUSAT SUMBERPN.SAKINACIK YUHANISSAPN. MAZNIRAPN. ROHANACIK ASLINAH

PERKEMBANGAN STAFPN. CHE ROHAYAPN. NIK RUSILAAWATIPN. NORIZANPN. FATIMAH PN. HASNAH

DATA DAN STATISTIKPN.ZAINONPN RADIAHCIK NURLIZA

PERKEMBANGAN STAFPN MAZNIRAPN. NORIZAN PN. HASNAHCIK ZARINAEN MUHD FAKRUDDIN

JADUAL WAKTUPN.NORLAILYPN. CHE ROHAYAPN. NORHAFHIZAHCIK FAIRUZ

PEMULIHANPN.NIK RUSILAWATIPN. ROSNIEN SUFI AZHAREN. ZAMANI

PRASEKOLAHPN JARAHPN. NORIZAN

PROGRAM TRANSISI

PN.NORITAPN.AINIPN.SARIFAHEN SUFI AZHAR

PPSMIPN.NORRIZANPN.NORAFIZA IDAYUPN.ZULHAIDAEN.MUHD FAKRUDINPN.SARIFAHEN.MOHD SHAKIRPN.YUSNITAPN.HASNAHPN.ZAINONEN.RASALINGAMEN JULIUSPN AISHAHCIK YUHANISSAPN HAMIDAHPN SITI NOR ASIAHPN CHE ROHAYAPN ROSNI

BUDDY SISTEMPN ROSEMARIAPN. WONG CHOOY LINGEN.MOHD NAJIBEN RASALINGAMPN AINI

KIA 2MEN SUFI AZHARPN NORITA

PENGERUSI GURU BESAREN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN

Page 10: Fail Meja Fairuz

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN DALAM UNIT KURIKULUM

PENGERUSIEN. ABDUL RAZAK BIN JIDIN

NAIB PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHAPN.YUSNITA BT HUSSEIN

PENOLONG SETIAUSAHACIK FAIRUZ KAMILA

PN. NORRIZAN BT NORDIN

KETUA PANITIA PN.ROJIYAH PN ROSEMARIAPN. HAMIDAHPN.AISHAHEN. MOHD TAJUDDINEN JULIUSPN ZALEHAEN. MOHD SHAKIREN.IKRAMPN ASMACIK YUHANISSAPN.JARAH PN.WONG CHOOY LING

PEPERIKSAANPN.YUSNITA

CIK FAIRUZPN.NORRIZANPN. AISHAHEN ZAWAHIL EN MOHD SHUKRI

MAKMAL KOMPUTERN NORAFIZA IDAYUPN. ZULHAIDAEN.MOHD NAJIBPN.AINI

PUSAT SUMBERPN.SAKINACIK YUHANISSAPN. MAZNIRAPN. ROHANACIK ASLINAH

PERKEMBANGAN STAFPN. CHE ROHAYAPN. NIK RUSILAAWATIPN. NORIZANPN. FATIMAH PN. HASNAH

DATA DAN STATISTIKPN.ZAINONPN RADIAHCIK NURLIZA

PERKEMBANGAN STAFPN MAZNIRAPN. NORIZAN PN. HASNAHCIK ZARINAEN MUHD FAKRUDDIN

JADUAL WAKTUPN.NORLAILYPN. CHE ROHAYAPN. NORHAFHIZAHCIK FAIRUZ

PEMULIHANPN.NIK RUSILAWATIPN. ROSNIEN SUFI AZHAREN. ZAMANI

PRASEKOLAHPN JARAHPN. NORIZAN

PROGRAM TRANSISI

PN.NORITAPN.AINIPN.SARIFAHEN SUFI AZHAR

PPSMIN.NORRIZANPN.NORAFIZA IDAYUPN.ZULHAIDAEN.MUHD FAKRUDINPN.SARIFAHEN.MOHD SHAKIRPN.YUSNITAPN.HASNAHPN.ZAINONEN.RASALINGAMEN JULIUSPN AISHAHCIK YUHANISSAPN HAMIDAHPN SITI NOR ASIAHPN CHE ROHAYAPN ROSNI

BUDDY SISTEMPN ROSEMARIAPN. WONG CHOOY LINGEN.MOHD NAJIBEN RASALINGAMPN AINI

KIA 2MEN SUFI AZHARPN NORITA

Page 11: Fail Meja Fairuz

( Guru Besar )

NAIB PENGERUSIGURU PENOLONG KANAN 1

SETIAUSAHAPN. YUSNITA BINTI HUSSEIN

PENOLONG SETIAUSAHAPN NORRIZAN NORDIN

CIK FAIRUZ KAMILA

SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN

NAMA UNIT : Kurikulum / Peperiksaan

PEPERIKSAAN

PN. YUSNITA HUSSEINCIK FAIRUZ KAMILAPN. NORRIZAN PN. AISHAHEN. ZAWAHILEN. MOHD SHUKRI

KETUA PANITIA

PN. ROJIYAHPN. ROSEMARIAPN. HAMIDAHPN. AISHAHEN. MOHD TAJUDDINEN JULIUSEN MOHD SHAKIRPN. ZALEHAPN. ASMAPN. WONG CHOOY LINGEN IKRAMCIK YUHANISSA

Page 12: Fail Meja Fairuz

Jawatan : Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris Guru Matapelajaran Pendidikan Jasmani

Jawatan : Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris

Tugas dan Tanggungjawab

1. Menyediakan buku rekod mengajar dan memastikan huraian sukatan pelajaran tahunan terkini dikepilkan bersama.

2. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran dari kementerian.

3. Mengemaskini buku rekod mengajar dengan maklumat terkini seperti ;

a. butiran dirib. jadual waktu kelasc. jadualwaktu persendiriand. senarai buku matapelajaran muride. senarai buku rujukanf. sukatan pelajaran terkinig. rancangan tahunanh. senarai nama murid-muridi. rekod penilaian muridj. rekod pencerapan

4. Menyediakan rancangan harian setiap hari berdasarkan sukatan pelajaran tahunan yang terbaru dengan memastikan setiap item lengkap seperti;

a. Themeb. Topicc. Learning Outcomesd. Specificationse. Activitiesf. Teaching Aidg. Impact

5. Menghantar Buku Rekod Mengajar untuk disemak setiap pada hari Jumaat.

6. Menyemak buku latihan dalam tempoh 3 hari selepas latihan diberi.

Page 13: Fail Meja Fairuz

7. Menyemak buku kerja dan buku aktiviti murid sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

8. Menyemak kertas soalan peperiksaan Formatif dan PKSR sebanyak dua kali setahun.

9. Menggubal soalan peperiksaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh setiausaha peperiksaan.

10. Melaksanakan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS),

11. Memasukkan markah PLBS ke dalam disket.

12. Menyerahkan disket PLBS yang telah lengkap berserta cetakan kepada setiausaha

13. Menyerahkan markah penilaian Ujian Formatif dan Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah bagi matapelajaran Bahasa Melayu kepada guru kelas

14. Mengenalpasti kaedah yang paling mudah untuk murid mempelajari sesuatu topik dalam mata pelajaran.

Jawatan : Guru Pendidikan Jasmani

Tugas dan Tanggungjawab

1. Menyediakan buku rekod mengajar dan memastikan huraian sukatan pelajaran tahunan terkini dilampirkan bersama.

Page 14: Fail Meja Fairuz

2. Menyediakan rancangan pelajaran tahunan berdasarkan huraian sukatan pelajaran dari kementerian.

3. Mengemaskini buku rekod mengajar dengan maklumat terkini seperti ;

a. butiran dirib. jadual waktu kelasc. jadualwaktu persendiriand. senarai buku matapelajaran muride. senarai buku rujukanf. sukatan pelajaran terkinig. rancangan tahunanh. senarai nama murid-muridi. rekod penilaian muridj. rekod pencerapan

4. Menyediakan rancangan harian setiap hari berdasarkan sukatan pelajaran tahunan yang terbaru dengan memastikan setiap item lengkap seperti;

a. Tunjang / Tajukb. Objektifc. Aktivitid. BBMe. Impak

5. Menghantar Buku Rekod Mengajar untuk disemak setiap pada hari Jumaat.

6. Menyemak buku latihan dalam tempoh 3 hari selepas latihan diberi.

7. Menyemak buku kerja dan buku aktiviti murid sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.

8. Menyemak kertas soalan peperiksaan Formatif dan PKSR sebanyak dua kali setahun.

9. Menggubal soalan peperiksaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh setiausaha peperiksaan.

10. Menyerahkan markah peperiksaan bagi matapelajaran Matematik kepada guru kelas yang berkenaan.

Page 15: Fail Meja Fairuz

11. Mengenalpasti kaedah yang paling mudah untuk murid mempelajari sesuatu topik dalam mata pelajaran.

12. Menggunakan peralatan PPSMI yang disediakan seperti laptop dan lain-lain semasa sesi P&P.

Jawatan : Penolong Setiausaha Kurikulum

Tugas dan Tanggungjawab

1 Membantu merancang dan menyediakan takwim sekolah bagi tahun semasa bersama Geru Penolong Kanan.

Page 16: Fail Meja Fairuz

2 Membantu merancang dan menyediakan rancangan tahunan (Carta Gantt).

3 Membantu menyediakan jadual waktu kelas tambahan (Selasa, Sabtu, dan cuti).

4 Membantu menyelaraskan perjalanan kelas tambahan (Selasa, Sabtu, dan cuti).

5 Membantu menyediakan jadual dan menyelaraskan perjalanan Program Perkasa.

6 Membantu menyediakan graf dan laporan Program Perkasa

7 Membantu membuat laporan setengah tahun dan akhir tahun.

8 Membantu merancang dan menyelaras mesyuarat kurikulum dan perjumpaan guru Tahun 4, 5, dan 6.

9 Membantu memastikan setiap panitia mempunyai Rancangan Tahunan daripada Tahun 1 hingga 6.

10 Membantu memastikan perjalanan kurikulum sekolah dan perjalanan p & p di dalam kelas berjalan lancar.

11 Membuat kertas kerja dan laporan bagi aktiviti yang telah dijalankan dalam unit kurikulum.

Jawatan : Penolong Setiausaha Peperiksaan

Tugas dan Tanggungjawab

1. Membantu mendaftar nama calon yang akan menduduki UPSR mengiku tahun semasa.

Page 17: Fail Meja Fairuz

2. Membantu memasukkan data senarai pengawas peperiksaan UPSR bagi tahun semasa.

3. Membantu memasukkan data dan menghantar ke PPD senarai markah PEKA, PAFA dan peperiksaan percubaan bagi calon UPSR mengikut tahun semasa.

4. Membantu menyediakan borang akuan calon UPSR.

5. Membantu menyediakan persiapan dan kelengkapan untuk calon-calon UPSR mengikut tahun semasa seperti Borang Perakuan Calon, Kertas Jawaban OMR, Pelan Tempat Duduk, Senarai nama calon bersama nombor sijil kelahiran, dewan, persiapan alatulis dan lain-lain.

6. Membantu menganalisis markah percubaan calon UPSR.

7. Membantu mengambil dan membuat analisa peratus murid lulus UPSR dan matapelajaran (teras) apabila keputusan diumumkan.

8. Membantu merangka carta aliran kerja dalam persediaan soalan peperiksaan dalaman.

9. Membantu menyediakan jadual waktu peperiksaan dalaman.

10. Membantu menyediakan senarai penggubal soalan bagi peperiksaan dalaman.

11. Membantu mengedarkan borang analisa matapelajaran dan murid galus kepada semua ketua panitia.

12. Membantu membuat analisa keseluruhan mengikut tahun 1 hingga 6.

13. Membantu membuat graf perbandingan bagi setiap tahun daripada Tahun 1 hingga 6 setelah setiap peperiksaan selesai.

14. Membantu menyerahkan disket markah PLBS dan SBOA kepada guru-guru matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris untuk melaksanakan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) dan School Based Oral Assessment (SBOA).

15. Membantu mengumpul dan menyimpan semula disket-disket PLBS dan SBOA bersama cetakan yang telah dikembalikan oleh guru-guru matapelajaran.

Page 18: Fail Meja Fairuz

16. Membantu membuat TOV setiap penghujung tahun.

PROSES KERJA BAGI TUGASPERLAKSANAA PKS (PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH)

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/Dirujuk

Saksi Undang-undang/Peraturan

Page 19: Fail Meja Fairuz

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Membuat perancangan aktiviti penilaian yang akan dijalankan.

Menentukan penggubal soalan dan perkara yang hendak dinilai.

Guru membina instrumen/ soalan

Instrumen disemak oleh ketua panitia/ GPK Kurikulum / Guru Besar.

Persediaan persiapan penilaian (PKS)

Melaksanakan penilaian

Merekod (kad profil)

Menganalisis markah secara keseluruhan mengikut aliran

Melapor (jika perlu)

Tindakan Susulan

PPD/ Guru BesarGPK 1

Ketua Panitia/ Setiausaha

peperiksaan / GPK Kurikulum

Guru matapelajaran /

penggubal soaalan

Ketua Panitia/ GPK Kurikulum / Guru

Besar.

Setiausaha Peperiksaan

S/u Peperiksaan, guru

Guru matapelajaran/

guru kelas

Setiausaha Peperiksaan

Setiausaha Peperiksaan/ GOK Kurikulum/ Guru

Besar

Ketua Panitia/ Guru matapelajaran.

Surat panggilan dari PPD (penilaian pusat

CARTA ALIRAN KERJA PERLAKSANAAN PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH

(PKS)

MERANCANG menentukan hasil pembelajaran dan

instrumen penilaian mwnyediakan senarai penggubal

Page 20: Fail Meja Fairuz

TINDAKAN SUSULAN* pemulihan

TINDAKAN SUSULAN pengukuhan pengayaan

YA TIDAK

YA

SENARAI SEMAK BAGI PERLAKSANAAN PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH

(PKS)

TINDAKAN TANDA CATATAN

MEMBINA INSTRUMEN Membuat jadual penentu ujian Membina instrumen/ soalan

MELAKSANAKAN PENILAIAN Penulisan / lisan

MEREKOD

MENGANALISIS MAKLUMAT

MELAPOR (jika perlu)

PENGUASAAN PERKARA YANG DIAJAR

TERUSKAN PELAJARAN BARU

Page 21: Fail Meja Fairuz

1. Merancang aktiviti penilaian.

2. Menentukan penggubal instrumen

3. Guru membina instrumen

4. Guru menyediakan persiapan penilaian seperti:

*memastikan semua instrumen telah disediakan.

*kertas jawapan penilaian bertulis telah disediakan.

5. Guru melaksanakan penilaian

6. Merekod markah yang diperolehi

7. S/u peperiksaan membuat analisis

8. Melapor kepada Guru Besar/ GPK Kurikulu (jika perlu)

9. Membuat Tindakan susulan.

PROSES KERJA BAGI TUGASMENYEDIAKAN SUKATAN PELAJARAN

Bil Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/Dirujuk

Saksi Undang-undang/Peraturan

1. Pastikan guru yang akan menghadiri kursus semakan

Guru BesarGPK 1

Surat panggilan dari PPD

Page 22: Fail Meja Fairuz

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sukatan Pelajaran.

Guru yang terpilih wajib menghadiri kursus.

Guru yang menghadiri kursus perlu mengisi minit curai.

Minit curia perlu diserahkan kepada GPK dan ketua panitia.

Mengambil tindakan susulan seperti di dalam minit curai.

Failkan semua bahan yang didapati dari kursus, huraian sukatan pelajaran dan rancangan tahunan yang baru di dalam fail panitia sebulum permulaaan sesi persekolahan yang baru.

Mengumpul semula semua huraian sukatan pelajaran dan rancangan tahunan yang baru pada setiap akhir sesi persekolahan.

GPK 1

GPK 1

Perkeliling Kementerian Pendidikan 256

CARTA ALIRAN KERJA MENDAPATKAN/MEMFAILKAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Terima surat panggilan dari PPD

Pastikan guru yang menghadiri kursus

Page 23: Fail Meja Fairuz

Hadir kursus

Isikan minit mesyuarat

Menyediakan rancangan tahunan

Memberi salinan kepada panitia

Memberi salinan kepada GPK 1

SENARAI SEMAK BAGI MENYEDIAKANRANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINDAKAN TANDA CATATAN

1. Menerima surat panggilan

2. Memastikan guru yang hadirKe kursus

Page 24: Fail Meja Fairuz

3. Guru menghadiri kursus

4. Guru mengisi minit curai

5. Tindakan susulan telah diambil

6. Guru menyediakan RPT

7. Memberi salinan kepada panitia

8. Memberi salinan kepada GPK 1

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN OLEH GURU MATAPELAJARAN

1. Senarai buku rujukan

Buku panduan tugas guru

Buku pengurusan

Buku rujukan penerbit yang dipilih untuk P&P

Huraian sukatan pelajaran tahunan

Page 25: Fail Meja Fairuz

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

1. Penolong Setiausaha Peperiksaan

2. Penolong Setiausaha Kurikulum

3. Panitia Bahasa Inggeris

4. Panitia Pendidikan Jasmani

5. Guru Penasihat Tunas Puteri

6. Guru Penasihat Rumah Biru

7. Guru Penasihat Olahraga

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH

GURU

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil

Jumlah unit yang boleh dijangkakan dalam seminggu

1.

2.

3.

4.

5.

Penyediaan RPT

Penyediaan rancangan harian

Menyemak buku latihan

Menyemak buku kerja

Menyemak lembaran kerja

1 bulan

1 hari

1 hari

2 hari

1 hari

Page 26: Fail Meja Fairuz

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil

Jumlah unit yang boleh dijangkakan dalam seminggu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Memasukkan data calon murid UPSR

Memasukkan markah calon UPSR

Membuat analisa keputusan UPSR

Membuat persediaan peperiksaan dalaman

Membuat analisa tahunan.

Membuat TOV keseluruhan

1 minggu

3 hari

1 hari

1bulan 2 minggu

1 minggu

2 minggu

SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA : FAIRUZ KAMILA BT AHMAD KAMAL

JAWATAN : GURU MATAPELAJARAN BAHASA INGGERIS

GURU MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

PENOLONG SETIAUSAHA KURIKULUM,

PENOLONG SETIAUSAHA PEPERIKSAAN.

TARIKH :

BIL TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

Page 27: Fail Meja Fairuz
Page 28: Fail Meja Fairuz

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

BAHAGIAN KURIKULUM, UNIT PANITIA BAHASA INGGERIS

JAWATAN ; GURU MATAPELAJARAN

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS

HUBUNGAN

Guru BesarSemua perkara mengenai peningkatan kurikulum serta memastikan perlaksanaan selaras dengan dasar kementerian.

Guru Penolong Kanan KurikulumMenyelia dan menilai P&P, memastikan perjalanan panitia, merancang dan menyelaras peperiksaan, penilaian dan tindakan susulan.

1. Mendapatkan sukatan pelajaran semasa.

2. Menyiapkan rancangan harian setiap hari sesuai dengan jadual waktu yang telah diberikan.

3. Menyediakan soalan peperiksaan seperti yang dikehendaki oleh pentadbir.

4. Menjalankan Penilaian Lisan Berasaskan Sekolah dijalankan 2 kali setahun mengikut penggal.

5. Berbincang dengan guru sealiran tentang kelemahan yang dihadapi oleh pelajar.

Guru-guru* Ketua panitia – urusan sukatan dan rancangan tahunan serta buku rujukan. * Guru sealiran – berbincang tentang teknik yang lebih berkesan apabila menghadapi sesuatu masalah pembelajaran dari murid yang lemah sebelum merujuk kepada ketua panitia.

Pembantu Pejabat * Menyediakan bahan riso untuk P&P dan fotostat bahan yang diperlukan.

Hubungan Luar* Mendapatkan maklumat terkini tentang teknik P&P yang lebih berkesan dari sekolah lain.

SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

Page 29: Fail Meja Fairuz

BAHAGIAN KURIKULUM, UNIT PANITIA PENDIDIKAN JASMANI

JAWATAN ; GURU MATAPELAJARAN

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS

HUBUNGAN

Guru BesarSemua perkara mengenai peningkatan kurikulum serta memastikan perlaksanaan selaras dengan dasar kementerian.

Guru Penolong Kanan KurikulumMenyelia dan menilai P&P, memastikan perjalanan panitia, merancang dan menyelaras peperiksaan, penilaian dan tindakan susulan.

1. Mendapatkan sukatan pelajaran semasa.

2. Menyiapkan rancangan harian setiap hari sesuai dengan jadual waktu yang telah diberikan.

3. Menyediakan soalan peperiksaan seperti yang dikehendaki oleh pentadbir. Menggunakan peralatan P&P seperti yang disediakan.

4. Berbincang dengan guru sealiran tentang kelemahan yang dihadapi oleh pelajar.

Guru-guru* Ketua panitia – urusan sukatan dan rancangan tahunan serta buku rujukan. * Guru sealiran – berbincang tentang teknik yang lebih berkesan apabila menghadapi sesuatu masalah pembelajaran dari murid yang lemah sebelum merujuk kepada ketua panitia.

Pembantu Pejabat * Menyediakan bahan riso untuk P&P dan fotostat bahan yang diperlukan.

Hubungan Luar* Mendapatkan maklumat terkini tentang teknik P&P yang lebih berkesan dari sekolah lain.

Page 30: Fail Meja Fairuz