Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

Embed Size (px)

Text of Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  1/12

  Plan za godinu

  dana poslovanja

  MARKETINKI PLAN ZA

  MALE I SREDNJEPODUZETNIKEMarketing koji prodajeOrhan Lujinovi, mag. oec.T +385 1 3695-171F +385 1 3695-171M +385 91 739 3046www.rentamarketing.hr

  Plan marketinkihaktivnosti za godinudana poslovanja

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  2/12

  Proizvod

  (kratki opis proizvoda/usluge)

  Distribucija

  (gdje se proizvod prodaje i na koji nain)

  Promocija

  (na koji nain radite na poveanju poznatosti brenda i komunikaciji s vaim ciljnim skupinama i kolikoesto, npr: TV oglasi, radijski oglasi, gostovanja na TV-u i radijskim postajama, kreiranje drutvenogmarketinga, slanje newslettera e-mailom, dijeljenje broura na vlastitom prodajnom mjestu, dijeljenjeletaka tamo gdje se ciljna skupina kree, izlog, internetska promocija (postavljanje bannera, )postojanjemweb stranice, konferencije i izlobe, e-mail marketing (slanje poslovnih pisama e-mailom...) itd.)

  Cijenovno pozicioniranje(jeftino, izmeu jeftinog-srednjeg, srednje, izmeu srednje-vie, vie; navesti cijenu u KN)

  2

  Analiza (ispunjava naruitelj, revidira davatelj uslugaj

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Osnovni marketinki elementi

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  3/12

  Potrebe(koje su njegove potrebe)

  Demografija(gdje ivi, dob, obiteljski status, prihod)

  Osobni doivljaj(kako sebe doivljava aktivna osoba, drutvena, inidividualac..., hedonist, konzervativan)

  Nezadovoljene potrebe i uvid u potroaa(to mu nedostaje u ponudi, zato mu to nedostaje u ponudi)

  3

  Ciljna skupina (sadanja, tko je moj sadanji kupac koji kupuje moje proizvode)

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Stanje brenda

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  4/12

  Ime brenda(kako se zove brend pod kojim djeluje va proizvod)

  Poznatost brendaKoja je poznatost brenda unutar ciljne skupine - (postotak)?

  Slogan(navedite slogan pod kojim va brend djeluje)

  Logotip(stavite sliku logotipa)

  4

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Vaa konkurentska prednost

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  5/12

  Konkurentska prednost(navedite u jednoj reenici po emu se vi razlikujete od konkurencije PROIZVOD (svojstva, kvaliteta,dosljednost, djelotvornost, sigurnost, nain primjene, dizajnUSLUGE (lakoa naruivanja, isporuka,obuavanje i savjetovanje kupaca, reklamacije..OSOBLJE strunost, pristojnost, kredibilitet, pouzdanost,

  brzo reagiranje, komunikacija, odgovornost..KANALI (pokrivenost, strunost, uinkovitost.IMID (simbol, mediji, dogaaji) CIJENA (povoljnost)

  Poznatost brenda

  5

  Molim ovdje upisati opis

  Marketinki budet koji moete uloiti u periodu od godinu dana

  Molim ovdje upisati opis

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  6/12

  Ime brenda i slogana

  (kako se zove brend pod kojim djeluje proizvod i koje je njegov slogan)

  Konkurentska prednost koju navode njegovi kupci u odnosu na vas

  (to navode njegovi kupci, zato kupuju od njega)

  Promocija

  Koja je njegova promotivna poruka (u jednoj reenici), na koji nain i koliko esto je komunicira ciljnojskupini vidi Promocija postojee stanje)

  OsobineOsobine proizvoda, cijenovnog pozicioniranja i distribucije (ukratko opiite njegov proizvod osobine,funkcionalnost, koristi, na koji sev nain se cjenovno pozicionirao vidi Cjenovno pozicioniranje te kakodistribuira svoj proizvod)

  6

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Konkurent broj 1 analiza njegovih aktivnosti

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  7/12

  Ime brenda i slogana

  (kako se zove brend pod kojim djeluje proizvod i koje je njegov slogan)

  Konkurentska prednost koju navode njegovi kupci u odnosu na vas

  (to navode njegovi kupci, zato kupuju od njega)

  PromocijaKoja je njegova promotivna poruka (u jednoj reenici), na koji nain i koliko esto je komunicira ciljnojskupini vidi Promocija postojee stanje)

  OsobineOsobine proizvoda, cijenovnog pozicioniranja i distribucije (ukratko opiite njegov proizvod osobine,funkcionalnost, koristi, na koji se nain cjenovno pozicionirao vidi Cjenovno pozicioniranje te kakodistribuira svoj proizvod)

  7

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  Molim ovdje upisati opis

  1.7 Konkurent broj 2analiza njegovih aktivnosti

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  8/12

  Opis usluge/industrije, opis trinog segmenta veliina, kretanje veliine trita uzadnjih 5 godina)

  Poslovna vizija(1 reenica u vezi vaeg poslovnog prijedloga, kako vidite svoje poslovanje za godinu dana oddanas)

  SWOT

  Odreivanje marketinkog cilja tvrtke i potrebni koraci za njegovo ostvarivanje

  Marketinki cilj Potrebni koraci

  Privlaenje novih kupaca

  preko ulaska u novi trini

  segment postojei proizvod

  Identificirati koji je to trini segment, otkriti nezadovoljene potrebe

  trinog segmenta, evenutalno modificirati i osuvremeniti prozvod

  tako da odgovara potrebama ciljne skupine ili osmisliti novo mjesto

  distribucije gdje e potencijalni kupci doi u doticaj s vaim

  prozvodima, kreirati plan suglasnosti mali aktivnosti koje kupcu

  olakavaju prvu kupnju, osmisliti kljune poruke, intenzivno

  promovirati proizvod godinu dana

  Privlaenje novih kupaca novi proizvod, novi trini

  segment

  Ulazimo u nepoznato podruje napraviti testiranje ideje ciljnomtritu, prilagoditi proizvod njegovim potrebama, osmisliti brend,

  osmisliti kljune poruke, kreirati plan suglasnosti mali aktivnosti koje

  kupcu olakavaju prvu kupnju, intenzivno promovirati proizvod prvih 2

  godinePoveanje prometa kod

  postojeih kupaca

  Konstantna komunikacija s kupcima, kreiranje kluba za kupce, vezana

  prodajaObrana postojee pozicije

  (pojava jeftinijih konkurenata

  Inovacija ponuditi dodanu vrijednost koja je bitna sa strane potreba

  ciljne skupine u kombinaciji s promo ponudama (povremene nagradne

  8

  Marketinki plan (ispunjava davatelj uslugaj

  Snage Slabosti

  Prilike Prijetnje

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  9/12

  ili novih, privlanijih

  ponuaa)

  igre ili popusti gdje komuniciramo Povoljnija kupnja mjeseca ili Na

  izbor tjedna ili Najpovoljniji izbor, a ne gratis i jeftino

  Nova konkurentska prednost(ukoliko je potrebno napraviti novu konkurentsku prednost da se proizvod/tvrtka re-pozicionira u svijestipotroaa jedna izjavna reenica)

  Novi razvoj brenda (logo, slogan) - upute

  Vrijednosti koje zastupam

  Apel koji koristim (mladost, sex, ljepota, povjerenje, sigurnosti, ugoda.)

  Tema vizualnog imida

  Vost matrica ili plan aktivnosti(za svaki cilj marketinki cilj odredi odgovarajua strategija, a za svaku strategiju se odredi odgovarajuataktika ili konkuretna aktivnost koju treba sprovesti)

  9

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  10/12

  U sklopu ove tablice, nalazit e odgovor na sljedea pitanja:

  A. Koji je moj komunikacijski plan komunikacije sa ciljnim skupinama, a on obuhvaa sljedee

  komunikacijske alate:

  Marketinki

  materijal

  Kanal

  komunikacije

  Poruka koju

  komuniciramo (promoporuka,stvaranjeimida tvrtke,novost...)

  to elimo da

  kupac uininakon to vidiovaj materijal?

  Koliko esto

  emokomunicirati skupcem?

  InternetskastranicaBrouraTelefonski broj zabesplatan poziv

  NewsletterE-mail marketing(banner)Internetskapromocija(postavljanjebannera),postojanjem web

  10

  Vizija

  Cilj 1 Cilj 2 Cilj 3....

  Strategija 1 Strategija 2...

  Taktika 1

  Taktika 2

  Taktika 1

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  11/12

  stranica,linkanjem vaeweb stranice napopularne

  internet stranicekoje vaa ciljnaskupina ita)KreiranjedrutvenogmarketingaOglaavanje(lokalni mediji,nacionalni mediji)Odnosi s javnou(gostovanje uemisijama)NewsletterE-mail poslovnapismaPartnerskimaterijal(postojanjeposlovnogpartnera koji dijelivae promomaterijale ipreporuuje vas)

  Konferencije iizlobeIzlogLetakPakiranjeproizvodaOstalo...

  B. Kreiranje suglasnosti (koji su to mali koraci kojim privlaimo kupca da proba na proizvod)

  testeri, gratisi, promo ponude, besplatne konzultacije, besplatni seminari, besplatne demonstracije,

  besplatni primjerci, pokloni...)

  Primjer oglasa za tisak primjer za promociju(upute kako izraditi oglas za tisak koje su univerzalne upute za izradu svih marketinkih materijala)

  Naslov i podnaslov

  Tekst oglasa

  11

 • 7/28/2019 Marketinski Plan Za Male i Srednje Poduzetnike

  12/12

  Vizualna tema oglasa

  Obavezni elementi oglasa

  Terminski plan aktivnost(vizualni prikaz svih potrebnih marketinkih projekata s navedenim datumom poetka i kraja, kao ivremenom potrebnom za pripremu aktivnosti unutar godinu dana, priloen kao posebna tabela))

  Distribucija upute za razvoj kanala distribucije(odluka o izboru kanala distribucije direktna, indirektna, maloprodajna, masovna ili selektivna, motivatorza distributera njegova mara, kriteriji za evaluaciju distributera, transport do prodajnog mjesta iskladitenje prozvoda)

  Cijena upute za optimalno odreivanje cijene(prodajna cijena, rabati, maloprodajna cijena, vezana prodaja)

  Marketinki budet(u KN, za svaki projekt naveden kljune elemente od kojeg se sastoji i budetirati svaki korak -Istraivanje, dizajn brenda, dizajn marketinkih materijala, oglaavanje, tisak broure, izrada internetstranice..., priloen kao posebna tabela)

  12