Click here to load reader

Metodika nastave informatike

  • View
    107

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Metode

Text of Metodika nastave informatike

Asistentica: Marija Miloloa Pandur

26/01/13

2 sata tjedno web stranica:

www.mathos.hr/metodika_inf obavezno dolaenje i sudjelovanje na nastavi

u nastavi informatike kao nastavno sredstvo

u sklopu nastave drugih predmeta (PowerPoint, projektori, printeri,...) pomo u uenju (razliiti CD-i uz udbenike, e-learning, uenje na daljinu) u geometriji (posebice u 3D prikazu) komunikacija s roditeljima (e-mail, forumi)

osposobljeni

nastavnik ili nastavnica

raunalna

uionica (dovoljan broj

raunala; 1-2 uenika po raunalu; manje grupe) licencirani programi

umreena

raunala, Internet

projektor

ploa,

spuva, kreda

Osnovna

informatika znanja i

vjetine: 1.Poznavanje raunalne konfiguracije i osnova koritenja operacijskih sustava 2.Primjena programa za obradu teksta 3.Primjena programa za tabline proraune 4.Primjena programa za izradu prezentacija pomou raunala

Poznavanje Interneta i njegovih servisa, a posebno komuniciranje elektronikom potom i koritenje World Wide Web-a 7. Pretraivanje WWW-a uz pomo trailica i tematskih kataloga 8. Objavljivanje sadraja kreiranjem HTML prezentacija6.

Okvirni program Izvedbeni program Operativni program priprema nastavnika:

biti u toku i osvjeiti svoje znanje (ubrzani razvoj i promjene na podruju informacijskokomunikacijske tehnologije(ICT), asopisi: PC Chip, Enter, Bug, Matematiko-fiziki list,... (ne)mentorirani teajevi, on-line

pripreme

za svaku nastavnu jedinicu: u pisanom i digitalnom obliku (ciljevi, nastavna sredstva, motivacija, razrada teme, provjera, zadavanje zadae) oblici nastave: heuristika, programska, problemska ( http://www.geocities.com/karmensadaic/ )

praenje

rada uenika i ocjenjivanje: Excell, Access, Moodle (aktivnost na nastavi, podaci o ispitima) komunikacija s roditeljima: web stranica, e-mail, FAQ natjecanja iz informatike: https://www.mathos.hr/metodika_inf/natjecanja

peti razred esti razred sedmi razred osmi razred

Iz

udbenika Informatika Raunalstvo, Lipljin, Milija, Kos, Zvonarek,...Pro-mil Vjebe: http://www.pro-mil.hr/informatika/

Podjela studenata u grupe (4-5 studenta po grupi) Praksa u dvije srednje kole: ekonomska i upravna kola, jezina gimnazija, matematika gimnazija, opa gimnazija

Odsluati dva predavanja nastavnikamentora (svi) Odrati probni sat Odrati sat za ocjenu (svi) Upute

Pismena priprema OBAVEZNA za svaki

Kriteriji ocjenjivanja Izvjee studenta Primjeri pismenih priprema 1.primjer 2.primjer 3.primjer 4. primjer

(Ne)mentorirani

teajevi: (potrebna

lozinka) http://wwww.carnet.hr/edupoint/onlineteca Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta: www.mzos.hr E-learning i uenje na daljinu: http://ahyco.ffri.hr Nacionalni portal za uenje na daljinu Nikola Tesla: (potrebna lozinka) http://lms.carnet.hr

Prezentacija

- Informatika u obrazovanju: http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/ http://racunarstvo.info http://pup.hr/

http://www.geocities.com/karmensadaic/Kyriacou.htm (poglavlja odabrala i prilagodila Karmen Sadai) UDBENICI: Informatika Raunalstvo, Lipljin, Milija, Kos, Zvonarek, ... Pro-mil Informatika, Grundler, kolska knjiga Informatika, Grundler, Blagojevi, kolska knjiga Informatika i raunalstvo, Galeev, Kralj, Sokol, Soldo, Kova, SysPrint C jezik, Stranjak, Tomi, kolska knjiga prirunici uz udbenike itd.

Sociologija

Cifri, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja, kolske novine, Zagreb. Haralambos, M.; Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive, Golden marketing, Zagreb (11. poglavlje: Obrazovanje, str. 773-882). Marinkovi, R.; Karaji, N. ur./eds. (2004). Budunost i uloga nastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science, Zagreb. Pili, . (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.) (2002). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. Peter Lang, New York, Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford. Pili, . (1999). Nastava sociologije obrazovanja u Hrvatskoj. Napredak, Vol. 140, br. 4, str. 481-487. Pili, . i Stankov, S. (1998). Raunalne tehnologije i nastavnici: komparativna analiza Hrvatske i SAD. Informatologia, Vol. 31, br. 1-2, str. 53-56. Vujevi, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja, Informator, Zagreb.

odgoja i obrazovanja:

Pedagogija:

Mijatovi, A. (ur.) (1999). Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoko- knjievni zbor Milat, J. (2004). Pedagogija kao teorija osposobljavanja skripta. Split: Fakultet prirodoslovno-matematikih znanosti i odgojnih podruja Sveuilita u Splitu Gudjons, H. (1994).Pedagogija temeljna znanja. Zagreb: Educa Giesecke, H. (1993). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa Mialaret, G. (1989). Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: kolske novine Delors, J. (1998). Uenje blago u nama. Zagreb: Educa Mui, V. I Rodek, S. (1987). Kompjutor u preobraaju kole. Zagreb: kolska knjiga Suhodolski, B.(1989).Permanentno obrazovanje i stvaralatvo. Zagreb: kolske novine

Govornitvo:

Boban, V. (2003). Poela javne komunikacije. DANd.o.o. Grafocentar, Zagreb. Kvintilijan, M. F. (1985). Obrazovanje govornika. Veselin Maslea, Sarajevo. Pease, A. (2002). Govor tijela, kako misli drugih ljudi proitati iz njihovih kretnji. AGM, Zagreb. kari, I. (2000). Temeljci suvremenoga govornitva. kolska knjiga, Zagreb. Aristotel (1989). Retorika. Naprijed, Zagreb. Bikup, J. (1981). Osnove javnog komuniciranja. kolska knjiga, Zagreb . Bourdieu, P. (1992). to znai govoriti. Naprijed, Zagreb. Gregory, H.(1990). Public Speaking for College and Career.McGraw-Hill Publishing Company, New York. Ivas, I. (1988). Ideologija u govoru, Hrvatsko filoloko drutvo, Zagreb. Mladenov, M. (1980). Novinarska stilistika. Nauna knjiga, Beograd. Pupovac, M. (1990). Politika komunikacija. August Cesarec, Zagreb. kari, I. (1988). U potrazi za izgubljenim govorom. kolska knjiga, Zagreb. Tudor, G. (1992). Kompletan pregovara: umijee poslovnog pregovaranja.

Sociologija

Cindri, M. (1995). Profesija uitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Persona, Zagreb. Marinkovi, R.; Karaji, N. ur./eds. (2004). Budunost i uloga nastavnika/Future and the role of teachers. PMF/Faculty of science, Zagreb. Pili, .; Botica, A. (2003). Ugled dvadeset zanimanja u oima uitelja. u: Ivon, H. (ur.) Prema kvalitetnoj koli. HPKZ - ogranak Split, Split, str. 7988. Pili, . (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In: Ronald, G. S. (ed.). Teacher Education in the EuroMediterranean Region. Petet Lang, New York, Washington, Baltimore, Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford. Pili, . (1998). Vrednovanje odnosa nastavnik-uenik sa stajalita uenika. U: Vrjednovanje obrazovanja. Pedagoki fakultet, Osijek, str. 2335. Strugar, V. (2000). Drutveni ugled uitelja. Napredak, Vol. 141, 26-34.

nastavnika:

Ako uitelj voli svoj posao, on je dobar uitelj. Ako uitelj voli uenike kao otac i majka, on je bolji od onog uitelja koji je proitao sve knjige ali ne voli ni posao ni uenika. Kad uitelj sjedini ljubav prema poslu i prema uenicima on je savren uitelj.

Search related