Nadwaga I Otyłość oraz różnice między nimi

 • View
  52

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nadwaga I Otyo oraz rnice midzy nimi. PREZENTACJA. Definicja nadwagi. Nadwaga nagromadzenie tkanki tuszczowej w organizmie przekraczajce optymalne iloci zdrowotne. Przyczyny nadwagi. nieprawidowe odywianie si ograniczona aktywno fizyczna i siedzcy tryb ycia stres - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Nadwaga I Otyo oraz rnice midzy nimi.

  PREZENTACJA

 • Definicja nadwagiNadwaga nagromadzenie tkanki tuszczowej w organizmie przekraczajce optymalne iloci zdrowotne.

 • Przyczyny nadwaginieprawidowe odywianie si ograniczona aktywno fizyczna i siedzcy tryb yciastres uwarunkowania genetycznebrak rwnowagi hormonalnej (np. niedoczynno tarczycy)

 • Skutki nadwagichoroby sercacukrzyca nadcinieniestuszczenie wtrobyylaki koczynhemoroidy

 • Wskanik BMI

  Wskanik masy ciaa to miara wagi czowieka w stosunku do jego wzrostu. Wielko BMI jest opisana wzorem: masa czowieka w kilogramach podzielona przez kwadrat jego wzrostu w metrach. Oznaczanie wskanika masy ciaa ma znaczenie w ocenie zagroenia chorobami zwizanymi z nadwag. Podwyszona warto BMI zwizana jest ze zwikszonym ryzykiem wystpienia chorb.

 • BMIwarto prawidowa 19-25nadwaga 25-30otyo >30skrajna otyo >40

 • Jak pozby si nadwagi

  Najlepszym sposobem na zwalczenie nadwagi jest zminimalizowanie niezdrowych tuszczw w diecie i rozpoczcie aktywnego trybu ycia.

 • OtyoOtyo(ac.obesitas) patologicznenagromadzenietkanki tuszczowej organizmie, przekraczajce jego fizjologiczne potrzeby i moliwoci adaptacyjne, mogce prowadzi do niekorzystnych skutkw dla zdrowia. Za otyo uwaa si stan, w ktrym tkanka tuszczowa stanowi wicej ni 20% cakowitej masy ciaa u mczyzn oraz 25% u kobiet.

 • Czynniki wpywajce na otyoNajczstsz przyczynpowstawania otyoci jest przekarmianie (zbyt duawarto energetycznapoywienia w stosunku do zapotrzebowania organizmu) i brak aktywnoci fizycznej.Czynniki genetyczneCzynniki biologiczneCzynniki farmakologiczne (leki)Czynniki rodowiskoweCzynniki psychologiczne (Np. depresja)

 • ChorobyChoroby i objawy zwizane z otyoci:zesp metabolicznycukrzyca typu 2choroby ukadu ruchunadcinienie ttniczezawa sercaimzguwylewzatorowozwyrodnienia krgosupachoroby nerekmiadycakamica ciowawiksze tendencje donowotworw

 • Metody leczenia otyoci W zalenoci od stopnia otyoci oraz obecnoci chorb towarzyszcych, metody leczenia obejmuj;leczenie dietetyczne,leczenie farmakologiczneleczenie chirurgiczne.terapi behawioraln,zmian stylu ycia,zwikszenie aktywnoci fizycznej, Aby osign dugotrway efekt leczenia istotny jest stay, powolny spadek masy ciaa oraz jej stabilizacja. Wskazany jest 5 -10% spadek masy ciaa w stosunku do masy wyjciowej w czasie do 6 miesicy. W kolejnym etapie pacjent utrzymuje osignita mas ciaa i nabiera nowych zwyczajw ywieniowych i behawioralnych.

 • Statystyki 2012r62 procent mczyzn i 50 procent kobiet w Polsce w wieku od 20 do 74 lat ma nadwag lub jest otya. A 29 proc. polskich 11-latkw ma nadwag, a wrd 13-latkw jest niewiele lepiej, bo na otyo cierpi co czwarty z nich. Od 40 do 60 proc. Polakw cierpi na otyo brzuszn, ktra jest wanym czynnikiem ryzyka chorb ukadu krenia oraz cukrzycy typu II

 • Mapa otyoci.

 • RniceNadwaga jest definiowana jako BMI pomidzy 25 a 30, a otyo jako warto BMI powyej 30. Warto BMI pomidzy 25 a 29 jest zwikszonym ryzykiem rozwoju chorb, a BMI wiksze od 30 jest uwaane jako umiarkowane lub wysokie ryzyko rozwoju wielu chorb.

 • RniceJakonadwagnajczciej przyjmuje si 1520% nadmiar masy ciaa wodniesieniu do wieku, pci iwzrostu, wzgldnie midzy 1,5 a2 odchylenia standardowego (SD), wedug aktualnych tabel norm i/lub warto masy ciaa mieszczc si na siatce centylowej wprzedziale midzy 90. a97. centylem (zobacz :Waga wzrost maego dziecka - siatki centylowe).Otyo to nadmiar masy ciaa uwarunkowany nadmiernym rozrostem tkanki tuszczowej, przekraczajcy 20% masy nalenej dla wieku, pci iwzrostu, wg aktualnych tabel norm i/lub warto masy ciaa zlokalizowana na siatce centylowej powyej 97. centyla. Wskrajnych przypadkach otyoci nadwaga moe przekracza nawet 50% nalenej masy ciaa.

 • Przygotoway; Joanna abaj Justyna Msior Kl.II a LoKoniec ;)