Peta Minda 2

  • View
    82

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

peta minda

Text of Peta Minda 2

ORGANISASI KANDUNGAN(SUKATAN PELAJARAN KBSR)

Kemahiran lisan-bertutur & mendengarKemahiran membacaTatabahasa, Ejaan, Sebutan, Intonasi, kosa kata, peribahasaMorfologi & sintaksisKemahiran menulisAspek tatabahasaBahasa melayu bakuPerlu dikuasi oleh muridKEMAHIRAN BAHASAGabung peraturan dalam sistem bahasaHASIL PEMBELAJARAN

Disokong pengisian kurikulum

IlmuNilaiKewarganegaraanPeraturan sosiobudayaKemahiran bernilai tambah

PentingElak kebosananTarik minat murid dengan suasana pembelajaran menarikBeberapa kemahiran perlu diluasai serentakProses mengabungkan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan satu pelajaran yang integriti dan menyeluruh

Kemahiran Pendidikan SeniPenyerapan ilmu pengetahuan (isi pengajaran) dan nilaiKemahiran bahasaLebih menarikMenjadi lebih produktif dan efektifPenguasaan ilmu lebih luasUnsur pengisian kurikulum boleh diserap-mengandungi pelbagai ilmu dan disiplinMenerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain

PENILAIANTentukan prestasiDijalankan berterusanDapat pastikan jenis tindakan ke atas seseorang muridSuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran

2 penilaian

SUMATIFUjian yang diberikan pada akhir kursus/ akhir penggal

FORMATIF

Mengesan taraf pencapaian pada akhir penggalContoh : SPM. UPSR, PMRPemberian gred mengikut keupayaan muridUjian kemajuan Mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran Dapat bantu perkembangan murid-murid Guru boleh tengok kesilapan TujuanGuru boleh tengok murid sudah

Sebagai penggerakSebagai alat mencari punca kelemahanDapat maklumat balikSebagai penilaianBagi tujuan-tujuan pensijilan bersedia atau tidak untuk terima pengajaran.Alat pengukur ; Bidang kognitif : Menyoal secara lisan Kemahiran : Ukur hasil perlakuan yang ditunjukkan Efektif : (sikap/minat dll) Buat pemerhatian, soal selidik, temu bual..

Masa pelaksanaanTerbahagi 2PENGAYAAN

Tambah minatUntuk lebih mencabarGuna masa yang berfaedahMurid yang lebih penguasaan boleh diberi pengayaan.Kembangkan minat, daya kreativiti, sikap berdikariAktiviti tambahan kepada aktiviti asas pembelajaran di dalam/luar sekolahBahan-bahanSetiap hariSelepas jalani aktiviti asas untuk sesuatu kemahiranSelepas menguasai semua kemahiran dalam suatu unit pembelajaranBentuk bacaan ;Penerangan/puisiBentuk tulisan ;- kad-kad perkataan, (20x16cm)- terang, jelas dan nyataBentuk gambar dan ilustrasi ;Besar, mudah, cantikMaklumat lengkapDigambarkan mengikut benda yang sebenarBerkait secara langsung dengan kemahiran yang sedang dipelajariSecara formalIkut arahan , penentuan , rancangan guruKukuhkan lagi kemahiran yang sedia ada.Pilihan muridBerkait secara langsung dengan kemahiran yang dipelajari Tidak formalBebas pilihIkut minat, bakat dan kebolehanPenglibatan guru minimumPRSPilihan murid

Kemahiran yang diajar dalam bilik darjah serta dapat diaplikasikan dalam suasana dunia sebenar dan dalam senario dunia yang globalKEMAHIRAN ::BerfikirTeknologi Maklumat dan TeknologiBelajar Cara BelajarKajian Masa DepanKecergasan PelbagaiPembelajaran KonstruktivismePembelajaran Kontekstual Pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah airPenyerapan nilai-nilai murniPelbagai bidang ilmu dan disiplinKesantunan bahasaLaras bahasaPeribahasa

KEMAHIRAN BERFIKIRKEMAHIRAN YANG PERLU DIKUASAI:membuat kaitanmembanding bezamengkelaskanmenilaimenyusun aturmengenal pasti pernyataan benar atau salahmengenal pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.mengenal pasti pernyataan berat sebelahmengenal pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebabmengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibatmembuat inferens atau kesimpulanan awalmembuat generalisasi atau hipotesismentafsirmengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperincimerumus atau meringkasmembuat keputusanmenyelesaikan masalahProses kognitif / intelek

Dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa akan datangKEPENTINGAN :Elak kesilapan buat keputusanMeningkatkan daya fikir dan kreativitiKembangkan daya intelekRealisasikan wawasan 2020Mengkonsepsikan ideaMenyelesaikan masalahBuat keputusan pentingBergantung kepada pembawaan dan keinginan guru dalam memastikan aliran pengetahuan yang sempurnaMelalui soalan & aktiviti - Perlukan fikiran kritis dan kreatif(lisan/baca/tulis)

FAKTOR TIDAK KUASAI KEMAHIRAN INI :Guru baca dan beri soalan yang diberikanTidak semua murid diberi peluan menyatakan pandangan masing-masingABM tidak sesuai/menarik

KECERDASAN PELBAGAI

kebaikanUntuk menguasai sesuatu yang diajar, murid perlu mahir berfikir secara kritis dan kreatif, buat keputusan dan selesaikan masalahKebolehan untuk meyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keadaan sebenarKebolehan menawarkan sesuatu perkhidmatan yang bernilai dalam lingkung sesuatu budaya

Bantu murid peroleh apa yang perlu untuk hidup abad datang.Dapat terima persamaan dan perbezaan setiap individu.Murid lebih bermotivasi.Meningkatkan kecerdasan pelbagai ~ potensi tidak terbatasMeningkatkan harga diri, kreativiti.Suasana kolaboratif dapat diwujudkanMeningkatkan professional keguruan

JENIS KECERDASAN PELBAGAI

Murid :Lebih berfikir.Lebih faham.Lebih ingat.Lebih yakin.Lebih berkemahiran dalam sosial.Lebih seronok.Murid : menyelesaikan masalah sendiri, selalu berbincang dan beri pendapat untuk kukuhkan idea, buat hipotesis.Guru : galak murid belajar secara koperatif, terangkan idea secara terperinci, bimbing murid dapat jawapan sebenar.Menggalak murid bertanya dan berdialog.Menyokong pembelajaran secara koperatif.Menggalak pembelajaran inkuiri.Murid diberi peluang membina pengetahuan melalui situasi dunia sebenar

PEMBELAJARAN KONTEKSTUALKaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaanMengikut teori ;Pembelajaran itu hanya berlaku apabila murid dapat pengetahuan baru/ memproses maklumat dengan cara yang bermakna dalam pemikiran merekaKumpulan yang sesuai :~ kumpulan sederhana.~ memerlukan aktiviti yang dialami sendiri.Guru wujudkan motivasi murid.~ menarik minat untuk sesuatu tajuk yang hendak dibincang.Mewujudkan pemahaman murid dengan kaedah penyampaian yang pelbagai~ contoh : buat perbincangan dalam kumpulan.Membina kemahiran.~ contoh : guna eksklopedia , guru dorong murid menggunakannya untuk mencari sesuatu makna.Guru perlu menilai.~ boleh secara lisan/pemerhatian/bertulisPelaksanaan

REACT~menghubungkait (relate)~ mengalami pengalaman (experiencing)~aplikasi (appliying)~ kerjasama (cooperating)~ memindahkan (transferring)

Rujuk hormat :Sultan Duli Yang Maha MuliaMenteri Yang BerhormatCONTOHPak lelaki/ kira-kira sebaya ayah kendiriMak perempuan/ kira-kira sebaya mak kendiriTok lelaki/ perempuan / sebaya dengan datuk atau nenekGelaran pergaulan tidak bersahaja : (formal)Tuan / Encik/ Puan/ SaudaraGelaran warisan :Raja : Pengeran / TengkuOrang besar : Megat/Puteri/Nik/WanNabi Muhammad : Syed/SyarifahLuar dari Malaysia: Daeng/RadenKurniaan : Tun/Toh Puan/ Datuk/DatinGabungan gelaran : kekeluargaan+keagamaan= Pak HajiPenggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur dan keakraban hubunganAda ciri-ciri tertentuKESANTUNAN BAHASAMelibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat, ganti namaMempunyai system sapaan dan panggilan tersendiriKehalusan budi bahasa dalam menggunakan bahasa/ kesopanan ketika guna bahasa

Ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana digunakanMasyarakat umum.~ bidang hiburan (laporan/sukan)~ pengetahuan, penerangan (syarahan/rencana)~ maklumat, pemujukan (rencana/iklan)Mudah fahamTiada istilah teknikalKurang kata pinjamanGaya ayat sederhana, ringkas, padat.Struktur mudah.Terbahagi 2~formal- majlis rasmi/ surat kiriman.~tidak formal berlaku pengguguran ayat yang diucapkanBIASALARAS BAHASA

Jenis/ ciri-ciri

Dipengaruhi oleh :LatarPenuturPesertaTujuanTatabahasa ~ contoh :ayat pasif dan aktif

KHUSUS

Khalayak khusus~ ahli-ahli peminat dalam bidang tertentu (rencana/laporan/buku)

Pelajar didedahkan laras bahasa supaya dapat menggunakan satu laras dalam wacana tanpa mencampuradukkan larasyang lain.Bantu pelajar guna laras yang sesuai,tepat

Berbeza dari segi kosa kata, tatabahasa, gaya

JENIS-JENIS LARAS

Laras akademikLaras sains, ekonomi, sastera.Guna istilah teknikal yang khusus. (susut nilai)Laras perniagaanMengiklan jenama barang.Gaya bahasa : memujukAyat : pendek, tidak gramatis

Laras undang-undangDiguna oleh pakar perundangan.Banyak menampilkan istilah teknikal

Laras sasteraMementingkan istilah-istilah khusus dan teknikalBidang: bahasa dan kesusasteraanLaras umumTiada istilah teknikalAyat: struktur mudahTidak guna banyak kata pinjamanLaras klasikBahasa melayu lama. (hikayat)Teks asal dari tulisan jawiTiada tanda baca.Struktur ayat pasif ketara

Laras kanak-kanakRagam yang ditutur oleh kanak-kanak.Pembendaharaan lebih kecilImbuhan terhadStruktur ayat : tunggalLaras rencanaBersifat umumKepelbagaian idea mengenai tajuk yang diperkatakan.Laras mediaKurang mementingkan gaya/nahuBahasa bersahaja, ringkas, bersifat laporanLaras agamaMenerangkan topik yang mempunyai tujuan keagamaanUnsur bahasa klasikIstilah agama khususLaras teknikalBanyak istilah khususStruktur ayat: unsur subjek dan penerangTiada ayat yang boleh ditafsir dengan pelbagai makna

Laras iklanTulisan/lisanMemperkenal dan menjual objek yang diiklan.Guna grafik dan ilustrasi.Struktur ayat: pendek, tunggalPromosi /Pemberitahuan

Laras himbauanFungsi : mengajak, memanggil, meminta, lalu mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu.~kempenGaya bahasa: rasmiLaras kreatifProsa, puisi, drama, pepatah, peribahasa.Tiada ciri khusus tentang teknikalStruktur aktif dan pasif sama banyak