Buku Peta Minda (Menegak)

  • View
    356

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peta minda sejarah PMR

Text of Buku Peta Minda (Menegak)

Nota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Tingkatan 1,2 & 3MODUL PETA MINDA MUDAHSEJ ARAH PMRTINGKATAN 1, 2 & 3J ABATAN PELAJ ARAN KELANTANDiselenggarakan oleh:PN. HJ H. CHE FATIMAH BT. MAMATGuru Cemerlang SejarahSek. Men. Teknik. Pengkalan Chepa.16100 Kota Bharu, Kelantan.1Nota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Tingkatan 1,2 & 3JABATAN PELAJARAN KELANTAN JABATAN PELAJARAN KELANTAN JABATAN PELAJARAN KELANTAN JABATAN PELAJARAN KELANTAN JABATAN PELAJARAN KELANTANSEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIKUNIT KURIKULUM UNIT KURIKULUM UNIT KURIKULUM UNIT KURIKULUM UNIT KURIKULUMPETA MINDA MUDAH PETA MINDA MUDAH PETA MINDA MUDAH PETA MINDA MUDAH PETA MINDA MUDAHSEJARAH PMR SEJARAH PMR SEJARAH PMR SEJARAH PMR SEJARAH PMRP PP PPengurusPr engurusPr engurusPr engurusPr engurusProjek ojek ojek ojek ojekHaji M Haji M Haji M Haji M Haji Mohamed Noor bin Hama ohamed Noor bin Hama ohamed Noor bin Hama ohamed Noor bin Hama ohamed Noor bin Hamat tt ttKetua Unit Sains SosialP PP PPeny eny eny eny enyelar elar elar elar elaras as as as asEn Azhar bin Daud En Azhar bin Daud En Azhar bin Daud En Azhar bin Daud En Azhar bin DaudPegawai Khas Unit LDPSektor Pengurusan AkademikJurula Jurula Jurula Jurula Jurulatih Utama P tih Utama P tih Utama P tih Utama P tih Utama Pembinaan P embinaan P embinaan P embinaan P embinaan Peta Minda JPN K eta Minda JPN K eta Minda JPN K eta Minda JPN K eta Minda JPN Kelantan 2007 elantan 2007 elantan 2007 elantan 2007 elantan 2007Puan Hajah Che F Puan Hajah Che F Puan Hajah Che F Puan Hajah Che F Puan Hajah Che Fa aa aatimah bt M timah bt M timah bt M timah bt M timah bt Mama ama ama ama amat tt ttSekolah Menengah Teknik Pengkalan ChepaPuan Rodziah bt Harun Puan Rodziah bt Harun Puan Rodziah bt Harun Puan Rodziah bt Harun Puan Rodziah bt HarunSekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris PetraEn Zakaria bin Y En Zakaria bin Y En Zakaria bin Y En Zakaria bin Y En Zakaria bin Yuso uso uso uso usof ff ffSMK Badak, BachokPuan Nor M Puan Nor M Puan Nor M Puan Nor M Puan Nor Mastur astur astur astur astura bt Bahr a bt Bahr a bt Bahr a bt Bahr a bt BahromSakmor omSakmor omSakmor omSakmor omSakmorSMKA Falahiah, Pasir Pekan, TumpatPuan Hajah Sarif Puan Hajah Sarif Puan Hajah Sarif Puan Hajah Sarif Puan Hajah Sarifah bt M ah bt M ah bt M ah bt M ah bt Mohamma ohamma ohamma ohamma ohammad dd ddSMK Kubang Kerian 2, K BharuEn M En M En M En M En Mohd A ohd A ohd A ohd A ohd Adnan bin M dnan bin M dnan bin M dnan bin M dnan bin Mohd Y ohd Y ohd Y ohd Y ohd Yazid azid azid azid azidSMK Hamzah 2, Machang, KelantanEn Nor En Nor En Nor En Nor En Nordin bin Y din bin Y din bin Y din bin Y din bin Yuso uso uso uso usoff ff ff ff ffSMK Yahya Petra 2, Kuala KraiRosdi bin Abd K Rosdi bin Abd K Rosdi bin Abd K Rosdi bin Abd K Rosdi bin Abd Ka aa aadir dir dir dir dirSMK Wakaf Baru, TumpatRadzuan bin Zulkifli Radzuan bin Zulkifli Radzuan bin Zulkifli Radzuan bin Zulkifli Radzuan bin ZulkifliSMK MelorAbd Aziz b A Abd Aziz b A Abd Aziz b A Abd Aziz b A Abd Aziz b Aw ww wwang L ang L ang L ang L ang Lah ah ah ah ahSMKA Tengku Amalin Aisyah PuteriPuan Rohana bt Abdullah Puan Rohana bt Abdullah Puan Rohana bt Abdullah Puan Rohana bt Abdullah Puan Rohana bt AbdullahSMK Kedai BulohiNota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Ringkatan 1,2 & 3Nota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Tingkatan 1,2 & 3Senar Senar Senar Senar Senar ai NamaP ai NamaP ai NamaP ai NamaP ai NamaPeser eser eser eser eser t aP t aP t aP t aP t aPembi naanP embi naanP embi naanP embi naanP embi naanPet aMi ndaJ PNK et aMi ndaJ PNK et aMi ndaJ PNK et aMi ndaJ PNK et aMi ndaJ PNKel ant an2007 el ant an2007 el ant an2007 el ant an2007 el ant an20071 Che Ghazali bin Ismail SMK Kampung Chengal, KotaBharu2 Nik Hussin bin Nik Li SMK Sungai Pinang, Tumpat3 Norizan bt Ariffin SMK Seri Intan, Machang4 Norina bt Omar SMK Sultan Ibrahim 2, Pasir Mas5 Teo Dim Hoon SMK Tanjung Mas, Kota Bharu6 Zubaidah bt Salleh SMKA Falahiah, Pasir Pekan, Tumpat7 Zulkifli b. Mohamad SMK Pangkal Kalong, Kota Bharu8 Che Azizah bt Abdullah SMK Kubang Kerian 1, Kota Bharu9 Aini bt Muhammad SMKA Tok Bachok, Bachok10 Anita bt Ramli SMK Tanah Merah 211 Asri bin Abdullah SMK Kemahang, Tanah Merah12 Zarelabt Ismail SMKZainab 2, Kota Bharu13 Azhar bin Mohammad SMK J eram, Pasir Puteh14 Ahmad Daud SMK Biji Wangsa,Tumpat15 Azraf bin Dollah SMK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai16 Che Mohd Noor b. Che Soh SMK Sultan Ibrahim 1, Pasir Mas17 Wee Siong Kon SMK Rantau Panjang, Pasir Mas18 Faezah bt Abd Rahman SMK Batu Gajah 1, Tanah Merah19 Hazalina bt Ibrahim SMK Bachok, Bachok.20 Kamaruddin bin Yaakob SMK Sultan Yahya Petra 2, K.Krai21 Ku Deraman bin Ku Ibrahim SMK To J anggut, PasirPuteh22 Abdul Aziz bin J aafar SMK Kamil, Pasir Putih23 Mohd Rapidi bin Yusof SMK Kota, Kota Bharu24 Mohd Razali bin Che Hamid SMK Mengkebang, Kuala Krai25 Abd Aziz bin Yusoff Maktab Sultan Ismail, Kota Bharu26 Mohd Sanusi bin Othman SMK Dato Mahmud Paduka Raja 227 Kang Pheak Sew SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra28 Emi Syahranie bt Sihabudin SMK Melor, Kota Bharu29 Norazira bt J aafar SMK Ayer Lanas, T Merah30 Norismiyati bt Ismail SMK Puteri Saadong, Bacho31 Noriyanibt Mohamma SMK Machang32 Normah bt Mohamad SMK Kubang Telaga, Bachok33 Mohd Raezi bin Ismail SMK Meranti, Pasir Mas34 Che Roziman Din SMK Perempuan, Pasir Mas35 Eh Poon A/L Cha Teg SMK Datuk Mahmud Paduka Raja 136 Rosliza bt Hj Che Hassan SMK Seri Aman, Pasir Puteh37 Mohd Saufi bin Ismail SMK Gual Periok,Pasir Mas38 Mohd Razali bin Mohd Noor SMK Chetok, Pasir Mas39 Wan Shazwana bt Ab. Rahman SMK Dato Ahmad Maher, Kota Bharu40 Mek SoombtJ usoh SMK Ketereh, Kota Bharu41 Mohd Zain bin Mustaffa SMK Tok Uban, Pasir Mas42 Zarinabt Abdullah SMK Ismail Petra, K Bharu43 Zawawi b. Mohammad SMK Abdul Samad, Machang44 Pui Kim Lee SMK Kedai Buloh, KotaBharu45 Khoo Sew Khing SMK Long Ghafar, Kota Bharu46 Ong Sew Bee SMK Ketereh, Kota Bharu47 Alami bin Tahir SMK Geting, Tumpat48 Mohd Sofee bin Ahmad SMK Salor, Kota Bharu49 Cik Gayah Cik Wil SMK Berangan, Tumpat50 Wee Hoon Giok SMK Salor, Kota Bharu51 Wan Rosnani Wan Yusoff SMK Panji, Kota BharuiiNota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Tingkatan 1,2 & 3Nota Peta Minda Mudah Sejarah PMR Tingkatan 1,2 & 3Kata Pengantar...........................................................................................................Syukur k Syukur k Syukur k Syukur k Syukur ke ha e ha e ha e ha e hadr dr dr dr dra aa aat Allah s.w t Allah s.w t Allah s.w t Allah s.w t Allah s.w.t k .t k .t k .t k .t ker er er er erana dengan limpah kurniany ana dengan limpah kurniany ana dengan limpah kurniany ana dengan limpah kurniany ana dengan limpah kurnianya, Unit Sains Sosial, Jaba a, Unit Sains Sosial, Jaba a, Unit Sains Sosial, Jaba a, Unit Sains Sosial, Jaba a, Unit Sains Sosial, Jabatan P tan P tan P tan P tan Pelajar elajar elajar elajar elajaran Negeri K an Negeri K an Negeri K an Negeri K an Negeri Kelantan telah berja elantan telah berja elantan telah berja elantan telah berja elantan telah berjay yy yya menghasilkan M a menghasilkan M a menghasilkan M a menghasilkan M a menghasilkan Modul P odul P odul P odul P odul Peta eta eta eta etaMinda Mudah Sejar Minda Mudah Sejar Minda Mudah Sejar Minda Mudah Sejar Minda Mudah Sejarah PMR 2007 ah PMR 2007 ah PMR 2007 ah PMR 2007 ah PMR 2007. M . M . M . M . Modul ini dir odul ini dir odul ini dir odul ini dir odul ini direalisasikan hasil daripa ealisasikan hasil daripa ealisasikan hasil daripa ealisasikan hasil daripa ealisasikan hasil daripada K da K da K da K da Kursus P ursus P ursus P ursus P ursus Peningka eningka eningka eningka eningkatan Pr tan Pr tan Pr tan Pr tan Pro oo oof ff ffesionalisme Guru-Guru Sejar esionalisme Guru-Guru Sejar esionalisme Guru-Guru Sejar esionalisme Guru-Guru Sejar esionalisme Guru-Guru Sejarah PMR, JPN y ah PMR, JPN y ah PMR, JPN y ah PMR, JPN y ah PMR, JPN yang dia ang dia ang dia ang dia ang diadakan di dakan di dakan di dakan di dakan diHo Ho Ho Ho Hotel Sea tel Sea tel Sea tel Sea tel Seavie vie vie vie view ww ww, L , L , L , L , Langka angka angka angka angkawi pa wi pa wi pa wi pa wi pada 1 da 1 da 1 da 1 da 13-1 3-1 3-1 3-1 3-16 Ogos 2007 6 Ogos 2007 6 Ogos 2007 6 Ogos 2007 6 Ogos 2007. Dalam kursus tersebut . Dalam kursus tersebut . Dalam kursus tersebut . Dalam kursus tersebut . Dalam kursus tersebut, peserta bengk , peserta bengk , peserta bengk , peserta bengk , peserta bengkel telah didedahkan dengan pembinaan peta minda oleh Puan Hajah el telah didedahkan dengan pembinaan peta minda oleh Puan Hajah el telah didedahkan dengan pembinaan peta minda oleh Puan Hajah el telah didedahkan dengan pembinaan peta minda oleh Puan Hajah el telah didedahkan dengan pembinaan peta minda oleh Puan HajahChe F Che F Che F Che F Che Fa aa aatimah bt timah bt timah bt timah bt timah bt. M . M . M . M . Mama ama ama ama amat tt tt, Guru Cemerlang Sejar , Guru Cemerlang Sejar , Guru Cemerlang Sejar , Guru Cemerlang Sejar , Guru Cemerlang Sejarah, Sek ah, Sek ah, Sek ah, Sek ah, Sekolah M olah M olah M olah M olah Menengah T enengah T enengah T enengah T enengah Teknik P eknik P eknik P eknik P eknik Pengkalan Chepa. Ser engkalan Chepa. Ser engkalan Chepa. Ser engkalan Chepa. Ser engkalan Chepa. Seramai 5 amai 5 amai 5 amai 5 amai 51 or 1 or 1 or 1 or 1 orang peserta terliba ang peserta terliba ang peserta terliba ang peserta terliba ang peserta terlibat dalam pembinaan peta minda t dalam pembinaan peta minda t dalam pembinaan peta minda t dalam pembinaan peta minda t dalam pembinaan peta mindatersebut dan par tersebut dan par tersebut dan par tersebut dan par tersebut dan para peserta kursus juga dibimbing oleh Jurula a peserta kursus juga dibimbing oleh Jurula a peserta kursus juga dibimbing oleh Jurula a peserta kursus juga dibimbing oleh Jurula a peserta kursus juga dibimbing oleh Jurulatih Utama Sejar tih Utama Sejar tih Utama Sejar tih Utama Sejar tih Utama Sejarah. Hasil inisia ah.