2. Peta Minda Grafik

  • View
    347

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

grafik

Text of 2. Peta Minda Grafik

TUGASAN PROJEK PENDIDIKAN AQIDAH SEKOLAH RENDAH (PIM 3104)

5.2 Memahami dan mengamalkan adab terhadap ibu bapa5.2.1 Menyatakan adab terhadap ibu bapa.5.2.2 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab terhadap ibu bapa.5.2.3 Menyatakan akibat tidak beramal dengan adab terhadap ibu bapa5.2.4 Membaca dan menghafaz doa terhadap ibu bapa5.4 Memahami dan mengamalkan adab terhadap guru5.4.1 Menyebut adab terhadap guru5.4.2 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab terhadap guru5.4.3 Menyatakan akibat tidak beramal dengan adab terhadap guru5. 1 Memahami dan mengamalkan adab makan dan minum 5.1.1 Menyebut adab makan dan minum:SebelumSemasaSelepas5.1.2 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab makan dan minum.5.1.3 Membaca dan menghafaz doa sebelum dan selepas makan.

TAJUK-TAJUK AKHLAK TAHUN 1 (KSSR)

5.3 Memahami dan mengamalkan adab bergaul dengan rakan.5.3.1 Menyebut adab bergaul dengan rakan.5.3.2 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab bergaul dengan rakan 5.3.3 Menyatakan akibat tidak beramal dengan adab bergaul dengan rakan

5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur5.1.2 Menyatakan adab selepas bangun dari tidur5.1.3 Menyatakan kelebihan beradab sebelum dan selepas tidur5.1.4 Menyatakan akibat tidak melakukan adab sebelum dan selepas tidur

5.1 Memahami dan mengamalkan adab tidur

TAJUK-TAJUK AKHLAK TAHUN 2 (KSSR)

5.3 Memahami dan mengamalkan adab di sekolah

5.2 Memahami dan mengamalkan adab masuk dan keluar rumah

5.3.1 Menyatakan adab-adab di sekolah5.3.2 Menyatakan kebaikan beradab di sekolah5.3.3 Menyenaraikan akibat mengabaikan adab di sekolah5.2.1 Menyatakan adab masuk rumah5.2.2 Menyatakan adab keluar rumah5.2.3 Menyatakan kelebihan beramal dengan adab masuk dan keluar rumah

6.1 MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN ADAB TERHADAP AL-QURAN6.1.1 Menyatakan hukum memuliakan Al-Quran6.1.2 Menyatakan adab-adab memuliakan Al-QuranSebelum membaca al-Quran Semasa membaca al-Quran Selepas membaca al-Quran 6.1.3 Menyenaraikan faedah beradab terhadap Al-Quran6.1.4 Menyenaraikan akibat tidak beradab terhadap Al-Quran6.1.5 Mengamalkan adab-adab memuliakan Al-Quran6.2 MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN ADAB BERPAKAIAN6.2.1 Menyatakan hukum menutup aurat6.2.2 Menyatakan adab berpakaian6.2.3 Menerangkan had aurat lelaki dan perempuan6.2.4 Menjelaskan ciri-ciri berpakaian menutup aurat6.2.5 Membaca dan menghafaz doa sebelum berpakaian6.2.6 Menyenaraikan faedah mengamalkan adab berpakaian6.2.7 Menyenaraikan akibat tidak mengamalkan adab berpakaian6.2.8 Mengamalkan adab berpakaian dalam kehidupan seharian

TAJUK-TAJUK AKHLAKTAHUN 3 (KSSR)

6.3 MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN ADAB BERCAKAP6.3.1 Menyatakan adab-adab bercakap6.3.2 Menyenaraikan faedah mengamalkan adab bercakap6.3.3 Menyenaraikan akibat tidak mengamalkan adab bercakap6.3.4 Mengamalkan adab bercakap

TAJUK-TAJUK AKHLAK TAHUN 4 (KBSR)

TAJUK-TAJUK AKHLAK TAHUN 5 (KBSR)

3.1 Adab di dalam kehidupan harian :3.1.12 Adab mengurus diriAras 1 :Menyatakan maksud mengurus diri.Menyatakan aspek menguruskan diri.Kebersihan diri (taharah)KebersihanTata riyasPengurusan masa.Menyatakan adab mengurus diri.Prihatin terhadap diri sendiri.

Aras 2 :Menyatakan kebaikan mengurus diri.Menyatakan akibat mengabaikan pengurusan diri.Mengamalkan cara tata riyas yang betul.Istiqamah mengurus diri.

Aras 3 :Mengklasifikasikan adab-adab pengurusan diri.Membaca dan memahami maksud dalil naqli yang berkaitan mengurus diri.

ADAB TERHADAP IBU DAN BAPA / KELUARGAAras 1 : Menyatakan maksud dan hukum menolong ibu bapa.Menyatakan bentuk-bentuk pertolongan kepada ibu bapa :Semasa hidupSetelah meninggal duniaMenyatakan adab-adab terhadap ibu bapa.Mengamalkan adab-adab terhadap ibu bapa.

Aras 2 :Menjelaskan kebaikan adab menolong ibu bapa.Menyenaraikan pertolongan yang telah diberikan kepada ibu bapa.Sentiasa mengambil berat kebajikan ibu bapa.

ADAB MENOLONG IBU BAPA

Aras 3 :Menceritakan semula kisah kebaikan menolong ibu bapa.Menghafaz dan menyatakan maksud dalil naqli yang berkaitan.Sentiasa bersyukur dan berterima kasih pengorbanan terhadap ibu bapa.

Adab berjual beli

Aras 1 : Menyatakan pengertian berjual beli.Menyatakan adab-adab berjual beli.Mengamalkan adab-adab berjual beli.Sentiasa beramanah dalam kehidupan.Aras 2 :Menyenaraikan hikmah adab berjual beli :Tiada penipuanTimbul kemesraanMenimbulkan keyakinan kedua belah pihakMenyatakan perkara-perkara yang perlu dihindari semasa berjual beli.Sentiasa hormat-menghormati sesama manusia. Aras 3 :Menyatakan ciri-ciri barang jualan.Tolak ansur dalam setiap urusanPrihatin terhadap ciri-ciri barang jualan.

Adab bekerja

Aras 1 :Menyatakan contoh-contoh pekerjaan yang halal dan haram.Menyenaraikan adab-adab bekerja.Mengamalkan adab-adab bekerja.Menunaikan amanah dalam pekerjaan.Membaca dan memahami maksud dalil naqli.Aras 2 :Menyatakan kepentingan adab bekerja.Menyatakan akibat mengabaikan adab bekerja.Mengamalkan sikap bekerjasama dalam pekerjaan.

Aras 3 :Menyenaraikan cara meningkatkan prestasi kerja.Menyenaraikan hikmah adab bekerja.Mengambil iktibar dan pengajaran berdasarkan cerita yang dibaca.Menjadikan pekerjaan sebagai satu ibadat.

Menyenaraikan adab-adab menziarah jiran.Menyatakan pengertian menziarah jiran.Memupuk perasaan kasih sayang.Mengamalkan adab-adab menziarah jiran.

ADAB MENZIARAHI JIRAN

ARAS 1

ARAS 3ARAS 2

1. Mengkategorikan :Adab menziarah jiranLarangan ketika menziarah jiran.Menyenaraikan perkara-perkara yang perlu dihindari ketika menziarah jiran :Tidak memberi salam.Masa yang tidak bersesuaian.Mengusik barang dalam rumah jiran.Mengaibkan tuan rumah.Mengumpat

2. Membina pantun bertemakan adab menziarah jiran.

3. Sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa.2. Menyatakan hikmah adab menziarah jiran :Mengeratkan silaturrahim.Mewujudkan keharmonian sesama jiran.

3. Melahirkan perasaan hormat-menghormati.

ADAB KETIKA BERMAIN

ARAS 2ARAS 1

Menyenaraikan hikmah adab ketika bermain.Menyatakan adab-adab sebelum, semasa dan selepas bermain.

Menjelaskan larangan-larangan ketika bermain.Menyatakan adab-adab sebelum, semasa dan selepas bermain.

Berbuat baik kepada sahabat merekaMengamalkan adab-adab sebelum, semasa dan selepas bermain.

Membentuk disiplin diri yang cemerlang.

ARAS 3

Menjelaskan akibat mengabaikan adab ketika bermain

Membezakan perilaku yang baik dan dilarang ketika bermain

Memupuk toleransi sesama rakan

ARAS 2ARAS 1ADAB DENGAN PEMIMPIN

Menghuraikan maksud pemimpin berserta contoh.Menyenaraikan pemimpin pelbagai peringkat.KelasSekolahTaman / KampungMukimDaerah / JajahanNegeriNegaraMenyenaraikan kebaikan beradab dengan pemimpin.Sentiasa bersyukur.Membaca dan memahami dalil naqli berkaitan beradab dengan pemimpin.Menyatakan maksud pemimpin.Menyatakan adab-adab dengan pemimpin.Mengamalkan adab-adab dengan pemimpin.Menghormati pemimpin.

ARAS 3Menyatakan cara menghargai jasa pemimpin :Menghargai pemberian.Menjaga kemudahan asas yang disediakan.Kesetiaan kepada pemimpin.Memnaca dan memahami dalil naqli.Memupuk kasih sayang sesama insan.

ADAB MENUNTUT ILMU

ADAB MENOLONG GURUARAS 1Menyatakan sebab-sebab perlu menolong guru.Menyenaraikan bentuk-bentuk pertolongan kepada guru.Menghayati nilai kasih sayang.Menerangkan maksud guru.Menyatakan dan menyenaraikan adab-adab menolong guru.Menghargai jasa guru

ARAS 2

ARAS 3Menyatakan hikmah adab menolong guru.Menyenaraikan akibat mengabaikan adab menolong guru.Melakukan sesuatu amalan dengan penuh ikhlas dan jujur.

Menyebut contoh-contoh tempat dan harta benda awam.Menyatakan adab terhadap tempat dan harta benda awam :Tidak menconteng.Tidak mengotorkan.Tidak membazir.Membentuk disiplin diri.Sentiasa menjaga dan menghargai harta benda awam.Wajib menjaga tempat-tempat dan harta benda awam.Hikmah beradab menggunakan tempat dan harta benda awam.Selesa dan selamat menggunakannya.Manfaatnya berpanjangan.Menjimatkan perbelanjaan.Sentiasa menunjukkan sikap terbaik untuk menjadi contoh kepada orang lain.

ARAS 2

ARAS 1

Menjelaskan akibat mengabaikan adab-adab ketika menggunakan tempat dan harta benda awam.Menyusahkan orang lain.Berlakunya pembaziran.Membezakan perilaku yang positif dan negatif ketika menggunakan tempat dan harta benda awam.Membaca dalil larangan melakukan kerosakan di dunia.Prihatin terhadap harta benda awam.Haram merosak atau memusnahkan tempat dan harta benda awam.

ARAS 3

ARAS 1:Menyebut konsep mencintai negara.(Cinta dan setia kepada negara)Menyatakan adab-adab kecintaan terhadap negara.Menghormati undang-undang.Taat kepada pemimpin.Mematuhi rukun negara.Menjadi warga negara yang baik.Memupuk perasaan cinta kepada negara.Wajib mempertahankan negara.

ARAS 2 :Menyenaraikan kebaikan mencintai negara :Keselamatan negara terjamin.Negara akan disanjung dan disegani.Sanggup berkorban untuk negara (jihad).Rahsia negara terselamat.Bersatu padu mempertahankan negara.

ADAB KECINTAAN KEPADA NEGARA

ARAS 3 :1. Menjelaskan akibat tidak mencintai negara :Perpaduan kaum tidak terjamin.Negara lemah dan mundur.Keselamatan negara tidak terjamin.Imej negara tercemar.2. Haram mengkhianati negara.

ARAS 1 :1. Menyatakan cara menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar :Tidak membuang sampah di merata-r