23
Висока хотелијерска школа струковних студија Семинарски рад Секте,појам и њихова и распрострањеност у Србији Ментор: Др Славољуб Вићић Студент: Стајић Александар ХС 006/2011

Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sociologija...

Citation preview

Page 1: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Висока хотелијерска школа струковних студија

Семинарски рад

Секте,појам и њиховаи распрострањеност у Србији

Ментор: Др Славољуб Вићић Студент: Стајић Александар ХС 006/2011

Београд, 2012

Page 2: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

С А Д Р Ж А Ј

1.0. Увод…………………………………………………..………3

2.0. Појам секте и култа………………………………...……...4

3.0. Подела секти………………………………………..……….5

3.1. Псеудохришћанске секте………………………………......5

3.2. Синкретистичке секте…………....……………………......6

3.3. Сатанистичке секте…….…………………………….…....6

3.4. Псеудохиндуистичке секте..............................................7

4.0. Деловање верских секти.......................................................8

5.0. Секте у Србији......................................................................12

6.0. Деловање секти на државу.................................................13

7.0. Литература............................................................................16

2

Page 3: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

1.0. УВОД

Једна од појава која се последњих година све више шири и све више узима данак у психичком здрављу све већег броја житеља Србије, и која тиме разорно делује и на њихове породице, јесте појава верских група које себи дају различита имена и приписују различите епитете, широким народним масама познате под именом верске секте. Нису све те верске групе, секте по дефиницији. Негде је то гуру покрет, негде психо-култ, негде заиста секта, али се ради лакше комуникације користи код нас одомаћен назив „секта". Деловање верских секти води ка разбаштињењу, а тиме и дехомогенизацији и уопште дестабилизацији српског народа. Друге европске државе као што су Немачка, Грчка, Француска али и САД и Јапан су се са овим проблемом увелико ухватиле у коштац, па би Србија требала да следи њихове методе и примере. Православна баштина којој припадамо и у чијем смо духу васпитавани, никада нас није учила да прогонимо припаднике других вера или верских опредељења. Међутим, неопходно је разликовати слободе вера и толерантност према мањинским верским заједницама од многих злоупотреба верских права и слобода које наш Устав нуди и гарантује.

Поједина испитивања указују на чињеницу да просечно образован становник наше земље јесте забрињавајуће мало упућен у религију. То га чини прилично подложним да прихвати, можда имајући најбоље намере, секташко учење и да уточиште за своје духовне потребе несвесно пронађе у некој од секти, које то обилато користе. Зато је, несумњиво, дугорочно и трајно решење овог проблема едукација становништва као и у маркетиншки што приступачнијем и ефикаснијем образовању.

Секте су се у далекој историји одвајале од својих матица најчешће из верско-доктринарних разлога и принципа. Проблем са сектама нашег доба није у томе што оне постоје, него у томе како се представљају и чиме се служе у врбовању углавном, необавештених потенцијалних нових чланова, а потом и у њиховом задржавању и искоришћавању. Вешто прикривен, а у основи крајњи и суштински циљ свих верских секти јесте моћ, и то, пре свега, верска и финансијска, а затим политичка, просветна, културна и, на крају, војна. Предводници секти обично су делимични уживаоци евентуално освојене моћи, који уз помоћ политичких, верских и финансијских манипуланата, утиру пут сектама „новог доба" које и саме све више подсећају на финансијске корпорације. У остварењу својих циљева они прибегавају различитим активностима, па и злоупотреби науке, поготово психијатрије и психологије, јер се применом механизама и техника менталне контроле мозга стварају фанатични верници, чија је целокупна личност сведена на интерес секте.

У овом раду говорићу о самом појму секте и култа, њеном стварању и деловању у друштву, а нарочито ћу обратити пажњу о заступљености и организацији секти на простору наше земље.

3

Page 4: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

2.0. ПОЈАМ СЕКТЕ И КУЛТА

Верске заједнице у начелу, а такоће и оне новијег датума, умећу у свој назив оно што сматрају суштинским за себе, мада је то некад претенциозно и често нешто што се подразумева, па самим тим представља и својеврстан плеоназам. Примера такве претенциозности код верских секти има на претек. Не мали број њих, на пример, назива себе Црквом, мада се то апсолутно не уклапа у сам појам Цркве, нити има везе са њеном јерархијом и њеним проповедима, па таква организација сама себе дискредитује. Код верских секти, као и код политичких партија, наилази се тако на чисту таутологију у називима. Традиционалне цркве давале су себи имена по принципу претежне припадности одрећеној нацији. На пример: Српска православна црква, Румунска православна црква, или пак, по месту столовања: Цариградска патријаршија, Московска патријаршија, а не по верско-догматским обележјима која се подразумевају. Црква и њена суштина, која у начелу карактерише продужетак Христовог присуства на земљи, јесте дијаметрално супротна од појмова секте и култа, почев од самога назива, преко начина деловања као и односа између цркве и државе.

Реч „секта" потиче од латинске речи „sequi", што значи следити. По енциклопедијској дефиницији секте сматра се је реч о малим групама истомишљеника које су се одвојиле од матице религије у неку другу, самосталну религијску групу. Пошто свака традиционална, такорећи званична религија има своје секте, неопходно је о појмовним разликама сваке од њих говорити појединачно, обраћајући пажњу на главне одлике.

Што се тиче култа, ту постоје два приступа проблематици и две дефиниције. Најпре треба рећи да је култ један од четири вида испољавања религије, а то су: догма, култ, морал и верска заједница. Док догма представља богооткривену истину, истину која говори о Богу и његовом делу, култ поодразумева богослужбене радње (молитву, благосиљање...). Дакле, култ је спољна манифестација догме, pa према томе, тамо где се деформисала догма деформисао се и култ. Баш то, нарочито проналазимо у псеудохришћанским сектама, где су другачије (уколико постоје) неке богослужбене радње (крштење, причешће, исповедање...). Мећутим, у одрећеним заједницама даје се већи значај ритуалу, где је ритуал једнак догми или је чак изнад ње. То налазимо у синкретистичким, сатанистичким и псеудохиндуистичким сектама. За култ у његовом другом виду карактеристични су још неки посебни елементи: много већа дисциплина чланства него код цркава или секти; нагласак на ритуалима и њиховој мистичности и езотеричности; чести ритуали са приношењемкрвних жртава (жртава у крви).

На конгресу државе Мериленд у САД још седамдесетих година дата једна дефиниција култа: „Култ је група или покрет, одана преко мере воћи или идеји, који користи неетичне манипулативне технике испирања мозга, да би усредсредила чланство на ефикасније остваривање циљева својих воћа". У сваком случају, то су групе са екстремистичким циљевима и идејама, где је вера само средство за постизање фанатизма у остварењу конкретних циљева, задатих од стране вођа.

4

Page 5: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

3.0. ПОДЕЛА СЕКТИ

Секти је данас много. Рачуна се да их има преко две хиљаде у целом свету, различитих су обележја, како догматских тако и географских. Постоји више принципа по којима можемо извршити поделу секти. Овде је као критеријум поделе узето учење, то јест званична религија, од које су се секте одвојиле. Тако разликујемо:1. Псеудохришћанске секте оне које су се одвојиле од званичног учења хришћанске цркве.2. Псеудохиндуистичке и далекоисточне секте основа и матица су, дакако, хиндуизам и будизам са својим доктринама и техникама, али обрађени на Западу, па извезени нама.3. Синкретистичке секте мешавине разних званичних религијских и јеретичких праваца, као и окултизма и магије. Многе од њих у себи садрже и елементе сатанизма, али смо их сврстали у групу и на место где оне сматрају да припадају, пошто уопште не прихватају да су делом и сатанистичке.4. Сатанистичке секте оне које отворено проповедају сатанизам, тј. да је ћаво (Сатана) бог и да му се треба клањати и приносити жртве.

3.1. Псеудохришћанске секте

У Србији су свакако најраспрострањенје псеудохришћанске секте. Одмах се поставња питање зашто их не можемо сматрати црквама, иако оне себе тако зову. Наиме, основни разлог су одступања у њиховим учењима. Овде је реч значајним одступањима у тумачењу Светог писма у односу на црквена тумачења. Свака од секти на свој начин извлачи из контекста одрећене делове Светога писма и даје им нарочит значај, те се тако, по правилу, ствара једино аутентично, спасоносно, правоверно и апсолутно тачно учење. При томе су сама одступања врло велика. Она могу бити: одбацивање догми о Светој Тројици (код неких) или богочовечанској природи Исуса Христа, одбацивање молитвеног поштовања Пресвете Богородице и слично. Ради бољег схватања треба разјаснити схватање појма догме. Наиме, Догма је богооткривена истина, најпре пророкована, затим откривена кроз живот и дело Исуса Христа, а потом чувана и проповедана кроз симбол вере у Цркви Христовој. Догме су, дакле, једном дате и непроменљиве. То су богословске категорије, а не научне и идеолошке дефиниције које временом могу бити превазићене, мењане и слично. У њих, дакако, неко може веровати, али и не мора, али се, без обзира на то, оне не могу мењати или укидати. Онај који то чини из својих материјалистичкихили других личних погледа на свет, и при томе по опредељењу не верује у Бога, јесте атеиста, али онај који себе сматра верником, а не следи богооткривене истине, догме, јесте јеретик. Према томе, секте су јеретичке верске заједнице, а не цркве. Зато иако многе секте себе називају црквама, иако (неке) имају и милионе „верника", иако располажу великим бројем

5

Page 6: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

објеката и материјалним богатствима, иако учествују у многим хуманитарним акцијама ми их, ценећи по црквеним догматско-доктринарним начелима, никако не можемо сматрати црквама.

Најпознатије псеудохришћанске секте су: Баптисти, Назарени, Адвентисти суботари, Јеховини сведоци, Мормони, Пентекосталци, Креационисти, Црква божија, „Божја деца/Фамилија љубави, Слободна црква, Христова црква итд.

3.2. Синкретистичке секте

Синкретизам је религијски правац, обележје или опредељење, које обухвата више званичних религија или верских традиција у себи, а такоће може да подразумева комбинацију више религија са окултизмом и магијом. Секте, то јест групе, удружења, друштва или како већ себе зову, управо су мешавина више религијских учења фрагментарно извучених и укомпонованих у званичну доктрину секте, са одрећеним посебностима карактеристичним негде за оснивача, негде за легенду, негде за воћу (гуруа, пророка, месију), а негде за учење, и друго. Поједине религије имају различит значај у свакој од њих. Негде преовлаћује хришћански елеменат, негде хиндуистички, негде магијски, а код свих се у последње време уочавају нескривене комерцијалне и политичке претензије. Без жеље за политизацијом, треба напоменути да се посебно синкретистичке секте, попут многих претходно наведених, савршено уклапају у један реално постојећи глобални политички курс познат под именом „нови светски поредак", а чији су циљеви, измећу осталих:• брисање националних специфичности;• брисање верске посебности;• формирање једне светске религије;• формирање једне светске владе;• формирање једне светске војске и полиције.Синкретистичке секте имају своје заједничке карактеристике:- Све имају високо постављене глобалне, светске, верско-универзалистичке, па кроз њих и политичке амбиције.- Светски ауторитет, којег себи приписују, извлаче из чињенице да, наводно, владају врховном истином, трајним знањима и предсказањима које људи из класичних религија не знају услед „себичности и скривања праве истине од стране односног свештенства".- Самим тим оне су у светској мисији, оне су месијански репрезенти човечанства.- Све су финансијски моћне и маркетиншки врло организоване.

Најраспрострањеније синкретистичке секте јесу Розенкројцери, Златна зора, Масони, Илуминати, Сајентолози, Ново доба итд.

6

Page 7: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

3.3. Сатанистичке секте

За Сатанистичке секте директно је везан појам Сатане који сусреће се у учењима свих религија, с тим што се, сходно разликама у религијама, разликују и доктрине о Сатани. О Сатани се такоће писало у филозофским списима. За њега се најчешће везује грех и зло у свету. Иначе, у литератури, а и у обичном говору, сусрећемо више синонимних имена Сатане: демон, Мамон, ђаво, враг. Велзевул / Белзебуб. Јевреји ће рећи Хасатин или Велијар, а муслимани Шејтан.

Карактеристике сатанизма као савременог покрета обожавања Сатане могу се објаснити у неколико тачака:1. Сатанистичке доктрине представљају се данас отворено и то као доктрине за ослобађање човека од религијских норми, стега и ограничења. Нико сатанизму није приступио без жеље да тиме себи помогне. Сатана је, како кажу, заправо „истинско божанство", синоним животне енергије нагона и жеље, те према томе, људи треба да се без осећаја кривице прихвате телесних и материјалних добара.2. Подразумева се такође да следбеници, ради лепшег живота после смрти, треба да верују у Сатану као палог анђела, господара таме, владара подземља.3. Гордо и надмоћно, сатанизам себе представља као наднаучно и надрелигијско учење које је Црква (такође било која званична религија) вековима љубоморно крила од људи.4. На терену хришћанских народа сатанисти одбацују Исуса Христа као месију, те служе Сатани, очекујући од њега награду и, како рекосмо, угоднији живот после смрти. Услов за награду јесу богоборност и смрт. Дакле, ако је богоугодно живети у врлини и задобити царство небеско и спасење, онда је „сатаноугодно" бити богоборан, не живети у врлини, већ у греху и разврату, бити против свих божјих заповести, против светих тајни, Цркве, свештенства и верујућих људи. Као „ос лободиоци народа од Цркве" сатанисти себе сматрају својеврсним револуционарима.5. Окултизам и магија неизбежни су елементи сатанских ритуала, који се могу назвати и „сатанослужењима".Неке од познатијих сатанистичких цркви су Сатанина црква, Слободни спиритисти, Сатанина црква Енглеске, Храм народа, Бело братство, Лоза Давидова итд.

3.4. Псеудохиндуистичке секте

7

Page 8: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Хиндуизам се представља кроз плагијаторска и фалсификаторска учења разних надригуруа и група раширених по Западу. Они су комерцијализовали технике и знања која су, иначе, вековима сакупљана и преношена кроз од стране монаха по храмовима широм Индије. Неретко су само копирана, а иначе из контекста времена и места настанка најчешће изваћена, ова учења и технике имају за циљ само да импресионирају евентуалне аспиранте, тако да ове инстант верске групе имају следбенике на Западу и, што је карактеристично, оне баш са Запада, а не са својих матичних подручја, стижу и на просторе Србије.

Може се рећи да хиндуизам представља скуп обреда у духовном смислу који упућују на то шта да се ради, јер радећи то и то (упражњавајући јогу, медитацију,посебну исхрану, мантрате) задобићете духовне дарове. Уз то, хиндуизам обухвата комплекс филозофских погледа на свет, сакупљаних вековима од стране хиндуистичких мудраца, гуруа и вероучитеља.

Најпознатије псеудохиндуистичке секте су: Јога-центри, Трансцедентална медитација, Карма-центар, Шри Чинмој, Саи Баба и Саи-центри, и многе друге.

4.0. ДЕЛОВАЊЕ ВЕРСКИХ СЕКТИ

Приликом анализе активности деловања верских секти полази се са три гледишта:

1. Општи друштвени односи и систем вредности као добри предуслови успеха секташког деловања. Међу њима најбитнији фактори су:

Криза породицеМноги су узроци који су довели до кризе породице у Србији. У две-три

генерације у земљи се десио прелазак од патријархалне до потрошачкем породице, са битно измењеним улогама, са еманципацијом жене, сексуалном револуцијом, енормним утицајем медија, наравно уз све идеолошке трауме и материјално-финансијске крајности. Појава криминала и наркотика, те ратно окружење, јесу финале свега. Млади траже уточиште, разумевање, афирмацију, одговоре, а тек после изграћивања критеријума проналазе и бирају друштво, пријатеље и, на крају крајева, идоле.

Тражење припадностиРазвијајући код следбеника најпре висок степен осећаја посебности а затим

припадности, подстичући солидарност, мећусобно поштовање и задовољавајући потребу за дружењем, секте привлаче себи велики број људи.

Тражење одговора Многи данас, и стари и млади, не могу да се снаћу у медијској поплави која даје безброј објашњења објективно сложене друштвене ситуације у којој се налазимо, укључујући и питања на светском нивоу. Секте, по правилу, дају кратке и јасне одговоре на питања својих следбеника и нуде им своја вићења човека,

8

Page 9: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

човечанства, историје, космоса. Обећавају почетак нове ере, „новог доба", а садржина се разликује у зависности од учења конкретне секте.

Тражење индентитетаСекте „аргументовано и критички", готово подједнако критикују наводно

грешно и многобожачко православље због поштовања светаца, затим римокатоличку цркву коју зову „великом блудницом" као и атеизам, комунизам и др. Притом, уз сву љубав, пажњу, модерну терминологију, „савремену хришћанску музику", секте нуде и „потпуну и праву истину". Када је на крају жртва и прихвати, потпуно је несвесна да у тренутку губи државу, нацију, прадедовску веру, породицу, и постаје роб секте.

Потреба да се буде нешто посебноЉуди тако осећају потребу да побегну из анонимности, да изграде

идентитет и имиџ, да стекну осећај да су „нешто посебно", а не само број у маси (парохији). Дакле, чини се да баш секте нуде одређену бригу за појединца.

2. Спољни, општи или јавни, начини представљања и утицања верских секти на грађанство;

Овде су питању су различита испољавања верских секти, намењена непрецизираном броју људи, то јест свима који прочитају летак, оглас, свима који попуне упитник и сл. Ти штампани материјали деле се по улицама, трговима, пијацама, школама, болницама и другим јавним местима на којима се очекује присуство великог броја људи. Програми који се нуде јесу разнолики: предавања и трибине, концерти духовне музике, течајеви медитације, разни видови активности и интересовања које сам грађанин наведе у упитнику, а које му секта нуди, наравно уз атрактивне могућности за међународну сарадњу, путовања и штошта друго. Одскора се нуде и течајеви страних језика, школе модерног плеса, па чак и запослење. Иначе, све савремене секте, као што су Мунова секта или сајентологија, имају и своје фирме, а новозапослени најчешће раде за проценат од продатих производа. Ко се добро покаже добија виши ранг, а најбољи добијају визу за рад у иностранству. Све секте имају издавачку делатност, па самим тим штампају све материјале књиге, брошуре, часописе, летке у којима се образлаже све што је везано за њихово учење. За најмлађе се штампају стрипови. Како то отприлике изгледа, показују приказане илустрације.

9

Page 10: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

3. Механизми деловања унутар самих секти, како мећу чланством, тако, пре свега, између вођа и чланства.

Програме ових активности за секте обично израћује тим људи великих специјалистичких знања из психијатрије, психологије, теологије, неурофизиологије и биохемије. Без обзира на то да ли то раде из убеђења или не, увек је у питању велики новац, и никада се не експонирају у јавности. Разраћени маркетиншки, догматски и психолошки програми долазе до новог тима, овај пут искључиво оног из секте, који се може назвати „тимом егзекутора (извршилаца)". Они су подељени на више група, од којих је најбројнија и највише разграната она чији је задатак да процени ко би могао бити нови члан. Ова група такоће дистрибуира летке, брошуре, часописе и књиге. Нови члан бира се обично из окружења члана секте (егзекутора), дакле са радног места, факултета, из школе, комшилука, од родбине... Неретко се бира човек кога треба утешити у часу неког његовог животног бола (смрти у породици, раскида везе младића и девојке). Може се десити и да трагом летка, часописа или брошуре, неко сам доће на назначену адресу. Уколико новајлија покаже интересовање одмах га, са припремљеним подацима о броју телефона, адреси, омиљеном кафићу, хобијима, интересовањима, предају другој групи „групи за први контакт". У погодном тренутку и на погодном месту, „група за први контакт", са пуно података о евентуалном кандидату и са много елоквенције, ступа у разговор са новајлијом, ласкањем му везују пажњу, и обично се интересује и пита, на пример, како такав капацитет, није успео у животу. Ту се откривају кандидатове конфликтне зоне које су препреке за његову пуну афирмацију. Тада „програмер" нуди решење, пут у „ослобоћење и решавање свих проблема". Саговорник још увек не види да је у питању секта, али се, већ импресиониран и са пуно поверења, као неком духовном воћи, препушта свом „доброчинитељу" и човеку који га „разуме" и који му нуди решења. Самим тим, он се препушта и свему чему га овај подучи и поучи, и при томе слуша и извршава све његове заповести.

Новајлија тако почиње да долази у просторије секте, а после се све дешава синхронизовано. Примају га са пажњом и љубављу. Чланови секте заједно се моле богу, медитирају, мантрају. певају, плешу, грле се и љубе, излазе у шетњу, прослављају роћендане, окупљају се по кућама. Дакле, на делу је један специфичан модел везивања за групу секту чији резултат треба да буде осећај пријатности и задовољства код новајлије, осећај да он негде припада. да има неког ко о њему брине...

Кроз такву „срећу" и такво „задовољство" новом члану неосетно се усађује нови квалитет, а то је осећај изабраности, елитизма и надмоћи у односу на остале. Он је „ново биће на путу ка потпуној срећи и блаженству", за разлику од „непросветљених маса", које се налазе на путу ка пропасти. То је и почетна тачка у процесу изолације новог члана од његовог друштва, његових пријатеља и његове породице. Он је сада већ стално уз неког из секте, тако да му је пресечена веза са стварношћу, будући да му је пресечен доток спољних информација.

Лагано се, затим, новом члану провлачи кроз главу да је у одређеним стварима пожељно да унесе неке промене. Потребно је да промени стил живљења, хоби, културна опредељења (музику, књиге), поглед на живот и свет, као и да промени свој коначни циљ у животу. Инсистира се и на раскиду са националном традицијом, јер је он (нови члан) ипак

10

Page 11: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

нешто посебно, и не треба да се троши и оптерећује око превазићених ствари. У погодном моменту од новог члана захтева се да јавно исповеди грехове из свог дотадашњег живота, што води ка развијању групне свести и такозваног „МИ-осећања", заснованог на узајамном познавању интимних живота чланова секте. Одмах да додам да се те јавно изнесене исповести користе, нажалост, као средство уцене, ако, рецимо, члан хоће да напусти секту. Све ово прати и води за сваку прилику посебно изабран шармантно-харизматични „духовник" (додељен новопридошлом) који, док се све горе изнето дешава, у кључним моментима даје кратке инструкције/заповести или објашњења која су од пресудногзначаја за даљу обраду члана.1- Инструкција „не дај на себе"(представља одвајање од породице и најближих, који самим тим постају агресорина личност новопеченог кандидата)2- Инструкција, ја те једини разумем" (резултира дерогирањем устаљених моралних и обичајних норми и стварањем прелазне несигурности, што водика фасцинацији учитељем и прихватању наметнутих нових норми)3- Инструкција „учини нешто за себе"( ова инструкција широм отвара врата поверења према учитељу, а циљ је да се кандидат одврати од редовних активности које има у породици и да се код њега избрише осећај обавезе према околини, а да се развије одговорност према учитељу)4- Инструкција „то је само твоје". ( овде се уводе забране у програм, и то по систему „Немој ником објашњавати шта радиш, они то ионако не разумеју, ни досад те нису разумели. Не дискутуј са нижим бићима о твом путу просветљења". Тада се новопридошли осећа снажно, пун је полета јер је добио ослонац за пут мећу виша бића, а осећање елитизма је на врхунцу)5- Инструкција „конзумирај само оно што ти ја предложим (у овом стадијуму кандидат остаје скоро потпуно без свога „Ја", мада се понаша наизглед нормално, не упушта се јавно у дијалоге и дискусије јер још није довољнообрађен да шири тзв. „знање“)6- Протумачићу ти конзумирано (оно што жртва није „добро" схватила, учитељ вешто тумачиу циљу јачања програма. Тако се постојеће моралне и људске норме потпуно замењују новим)7- Инструкција „види како ти је сад добро". (новопридошли члан секте стварно се осећа добро, јер је доспео у стање „no brain no pain" („нема мозга нема бола/бриге"), чиме су отклоњени и последњи трагови евентуалних сумњи у учитељеве добре намере. Кандидат постаје отпоран на свакодневне проблеме и искушења)8- Инструкција „није све тако како ти на први поглед изгледа". (околина је почела да примећујепромене и реагује различито неки пут мирно, неки пут бурно. Тако ова инструкција даје кандидату назнање да треба да се уздржава од било какве реакције, и да у себи задржи мир) 9- Инструкција „ти си изнад тога" (она је сигнал самом учитељу да он, пошто околина почиње да реагује, треба да убрза ритам, да појача вежбе, медитације, разговоре, и све друге активности како

11

Page 12: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

би кандидата извео из опасности по програм обраде његове личности).10- Инструкција „зашто то не завршиш?" (у овој фази ступа на дело остварење интереса вође секте, па нови члан покорно служи вођи и укључује се у све активности).

Посебно одабрани старији чланови прате даље понашање млаћих и степен преобликованости њиховог мишљења (или, популарно речено, степен испраности њиховог мозга), па, стога, у зависности од случаја до случаја, похваљују или куде млађе чланове. Ипак, с обзиром на то да програм никада не може да у потпуности окупира целину сваке личности, постоји известан број чланова секти код којих се, после одрећеног времена. јављају сумње, то јест унутрашње побуне. Оне су обично плод повратка неких неизбрисивих успомена, појаве неких драгих људи, заљубљености, или пак откривања неког свог скривеног талента, чиме се код члана неминовно отвара неко ново поље интересовања које може бити неспојиво са учењем секте. Тако кандидат почиње да сумња и да се пита: Ко су, заправо, ови људи? Где се ја налазим? Где сам био пре? Шта ми се то дешава? Ко је овде луд?

У извесном броју случајева припадник изражава жељу да се искључи из секте, а у том моменту почиње борба са самим собом и са несносним осећањем кривице. Наиме, обузима га осећај да је издао вођу, групу, истину, и самог Бога. Тада бива изложен енергичним вербалним, а негде и физичким, нападима. Прете му, понижавају га, а истовремено му обећавају да ће му све бити опроштено ако се врати. Неретко члана секте тада сав тај кошмар доводи до неуроза, различитих облика психопатолошког реаговања, па и тешких облика душевних обољења која, каткад, доводе и до акта аутоагресије, било саморањавања или самоубистава.

5.0. СЕКТЕ У СРБИЈИ

Према појединим прорачунима оквирно се може констатовати да се у сектама у србији налази око пола милиона људи. Њих око 300.000 представљају сталне чланове, а око 200.000 јесу повремени следбеници, који су лабилни верници нове религије. Сваке године 10 до 20 одсто напусти, а исто толико нових чланова уђе у секте.

Последњих година у порасту су синкретистичке секте и далекоисточњачка учења. Најбројније организације сектиног типа, а које се по нашим занима зову верске заједнице јесу Јеховини сведоци, суботари, пентекосталци, баптисти, методисти, адвентисти и следбеници трансцедиталне медитације. Последњих година примећује се пораст обожавалаца култова где предњачи тзв. гуру са Фрушке Горе В.Л. који је измислио паганску варијанту псеудохришћанске религије (помешана вера старих Словена и далекоисточњачких учења). Овај култ

12

Page 13: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

функционише већ 15. так година. Повећано присуствао секти уочава се преко плаката који се лепе по градовима, али и рекламирања у медијима.Најпознатије секте у Србији су следеће:

Баптисти су се код нас појавили 1905. године, данас их има око 3000 крштених и још око 2.000 симпатизера. Имају око 90 објекта у Србији и подељени су на северни и јужни савез. Назарени су први секташи међу Србима, данас их има око 5.000 крчтених, односно 8.000 са следбеницима. Центар им је у Новом Саду и имају око 80 објеката.

Адвентисти или суботари, основани су 1833. године и сматрају себе цркви, имају око 33 листова на 273 светска језика, 4.200 школа, 11.000 учитеља и око 300.000 полазника, око 500 вуших школа и 22 факултета, 140 болница са око 6.000 лекара и медицинског особља, 50 старачких домова и 30 прехрамбених индустрија. То је најбројнија секта у Србији са око 80.000 чланова, односно 150.000 присталица. Имају 50 објеката и теолошки факултет у Београду објављује часопис „Знаци времена“ , имали су радио станицу, и хуманитарну организацију „АДРА“.

Јеховини сведоци, основани 1851. године, алио су од 1931. године познати под овим именом., једна су од најбројнијих и најраспрострањенијих секти у свету, број чланова има стално расте, има их око 20 милиона са седиштем у Бруклину, а код нас у Београду. У Србији их има око 5.000 и имају око 70 објеката. Објављују часописе „Кула стражара“ и „Пробудите се“ на свим језицима света. Мисионарско – маркетинчки су најспремнија секте јер друге људе посматрају или као демоне, или као потенцијалне јеховисте. Ако један члан породице, клуба, фирме... постане Јеховин сведок, остали виче не могу бити мирни јер ће бити или врбовани или демонизовани. Често деле стрипове и своје часописе испред основних школа, факултета, болница, пошта, на трговима.и сл.

Мормони, основани 1830. године у Америци, има их око 10 милона у свету, у Србији око 300 са центром у Београду.

Пентекосталци, основани 1901. године у Америци, има их око 3 милиона у свету. У Србији их је око 30.000, где имају својих 50 богомоља и хуманитарну орахнизацију „Хлеб живота“

Треба рећи да се централе наведене четири секте – Адвентиста, Јеховиних сведока, мормона и пентекосталаца, налазе у Америци, повезане са америчком обавештајном службом ЦИА и Саветом за националну безбедност САД.

Црква божија, основана 1886. године у Америци, у Србији их има око 500, са 20 објеката и средиштем у Београду. Божија деца или Фамилија љубави, основана је 1968. године у Америци, има око 20.000 чланова из 86 земаља света, а код нас је око 50. так младих људи отишло му прихватилишта где су неки и остали. Подржавају хипи- покрет, рок музику, слободну љубав...

Слободна црква, настала 1978. године, са седиштем у Београду, два објекта и око 200 чланова.

Христова црква, настала у Америци, има око 4 милиона верника, а у Србији око 100 чланова са центром у Београду.

Новоапостолска црква, настала 1863. године у Енглеској, има око 5 милиона следбеника, у Србији опо 300.

13

Page 14: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Христова Црква малокрштења, настал одвајањем од пентекосталаца, код нас има око 100 чланова, са центром у Београду.

Христова црква јеванђељске браће, је најмања верска заједница са 20 чланова са седиштем у Београду.

Западноправославна црква, основана 1875. године, код нас има око 2.000 чланова са седиштем у Београду.

Реч живота, основана у Шведској, код нас има око 1000 присталица, са центрима у Београду и Новом Саду.

Универзални живот, основана 1975. године, има 140 радио станица у свету, а у Србији око 1.000 симпатизера.

Трансцендетална медитација, коју практикује око 5 милиона људи у око 130 земаља света, о чему се стара око 10.000 иницираних група. У оквиру трансцендеталне медитације основана је и Партија природног закона у око 60 држава света. У србији је основана 1978. године као Дружтво за психофизичку релаксацију у Заграбу, али је 1982. године укинута, јер је превазилазила дозвољене норме активности удружења. Одмах се сели у Београд, и после 8 година забране региструје се као друштвена организација. Често се оглашава у дневној штампи позивајући на бесплатна предавања, која обећавај ћи здрав и безбрижан живот за кратко време. Мада се веома трудила да прибави позитибна мишљења од званичних државних органа, министарства здравља, и сваки пут истиче да није секта, ипак је најмањи проблем када ова организација само не испуни оно што обећава у својим огласима.

Карма–центар има своје седиште у Земуну и примењује своје псеудохиндуистичке технике – медитацију, јоги, аутогени тренинг, хинозу итд.

Шри-Чинмој, псеудохиндуистичка секта названа по свом творцу коју води медитације у Уједињеним нацијама. Усрбији је позната по организовању „Трке мира“ у Београду и спомен-плочи коју је добила на једном од најпрометнијих места у најужем центру Београда, испред зоолошког врта.

Саи Баба, творац секте распрострањене у преко 100 земаља света, у Србији има око 500 симпатизера, центре у Београду и Новом Саду, удружењрм за граничне области науке Николе Тесле, итд. Своје сеансе осржавају по становима или на Ушћу у Београду.

Ошо Багван Раджниш, творац секте која је некада имала 10 милиона, а данас 3 милиона чланова у свету. У нашој земљи их има око 1.000 са Ошо центрима у Београду, Суботици и Новом Саду. Сеансе се одржавају у приватним кућама или становима.

Джођкен, има ценре у Београду и око 200 чланова .Мехер Баба, творац секте која у Србији има око 300 следбеника у

Суботици, Новом Саду и Београду. Ваишнавска верска заједница Харе Кришна, са око 10 милиона

следбеника и 108 храмова у свету, издавачом кучом „Бхактиведанта Бук Труст“ у Лос Анђесесу. У Београду има око 5.000 симпатизера, а у Србији око 10.000.

Фалун Гонг, кинеска секта основана 1992. године, сада делује из Америке. За сада нема следбенике код нас, али је најбројнија у свету са око 100 милиона следбеника. Позната је по бруталним самоубиствима својих припадника.

14

Page 15: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Сатанина црква (Калифорније), основана 1966. године има око 10.000 присталица у САД и око 30.000 у свету, али се процењује да има много више симпатизера. Код нас су познати огранци ове секте, најпре Сотона у Сегедину, из које су настали Лоша вера, Врата пакла, Црна шкорпија, Сатанини следбеници, Сатанина браћа и Црна ружа.

Сатанини витезови, Даркери, Сатанина деца и Сатанске војводе су аутохотне секте са криминалним досијеима.

Међународно удружење вештица (WICCA), има око 100.000 следбеника у свету, а код нас између 500 и 1000 иницираних чланова и много више симпатизера.

6.0. ДЕЛОВАЊЕ СЕКТИ НА ДРЖАВУ

Религија је пратилац цивилизације од најранијих дана до данас. Сходно поднебљу и животним условима формирала су се и обичајна правила као нека врста религијско-верског индентитета конкретног народа. Срби су хришћанство примили хиљаду година пре него што су настале неке псеудохришћанске деноминације. Од светог Саве наовамо, дакле седам и по векова, Срби имају своју аутокефалну православну цркву. Српска православна црква сачувала је народно сећање, језик, писмо, историју, књижевност, архитектуру, фрескосликарство, духовну музику, празнике, обичаје дакле, идентитет народа. Вера православна, а придев српска.

Колико је снажна кампања одрећене верске деноминације да превари једног грађанина Србије , или пак, ако је он био атеиста, да га учини побожним верником неке псеудохришћанске верске деноминације, рецимо Јеховиних сведока? Колико је радикална промена да он више нити је атеиста, иако је то био целог живота, нити припада својој традицији, па се одриче Милешеве и Белог Анђела, Острога, Богородице Љевишке, Мокрањца, Његоша? Одговор је следећи: Управо онолико колико је снажна и успешна кампања да се појединац одвоји од својих корена, толико je после лакше манипулисати њиме. Што се тиче ове прве тачке, овако се губи граћанин са атрибутима српске националности, овако се губи Србин. Он то можда остаје само номинално или пореклом. И то све усред Србије. Посебно питање где је он, у чијим је рукама. Да ли неко њиме манипулише и ко? Шта он као члан секте експлоатише од изворних културно- уметничких садржаја, а којим нам својим садржајима обогаћује свакодневицу и нас несвесно навикава на поруке и поуке из свог верског окружења? Наравно, битно је да ли је дотични запослен, и ако јесте где, и ко му је публика ван секте. Шта ако је просветни радник, шта ако ради у некој медијској фирми, ТВ, на радију, у штампи, да ли му се неко супротставља? Ако је незапослен или

15

Page 16: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

студент он има идеалне услове да целу своју веронауку, односно технику коју упражњава доведе до савршенства и да као комплетан вероучитељ сутра мисионари на радном месту где год то било. Верске секте неминовно знају професионалне прилике и планове свог запосленог члана, а тако и фирме у којој ради. Припадник секте по природи ствари у свом „демонском" окружењу једину оазу мира, љубави и разумевања, те једино духовно уточиште налази у секти. Тако он проблеме или било какве промене дели са сабраћом из секте. Теме могу бити тривијалне да ли је примио топли оброк и маркицу, али може се разговарати и о кадровској политици новог директора, посетама неких страних делегација, пословним плановима, проблемима са репроматеријалом, све зависи од тога где дотични ради и на којој је функцији. Треба се упитати:: о чему својој сабраћи може да прича и на шта може да се пожали човек запослен у некој стратешкој фирми, институцији од посебног интереса, на универзитету или чак у Војсци Југославије, МУП-у или било ком другом министарству? Треба нагласити да људи из секте уопште не морају показивати знатижељу. Довољно је што су они једини успели да разумеју свог члана када му је било тешко и што су сада они једини са којима он дели добро и зло. Они ће једино моћи да га посаветују шта да ради.

Секте/култови представљају страно тело и имају за циљ деловање усмерено на разарање најзначајнијих државних структура, нарочито војске, полиције и просвете, чиме смањују укупне потенцијале друштва, а посебно његову одбрамбену способност. Пошто је реч о веома сложенојпојави са медицинским, правним, безбедносним, просветним, културолошким, економским и информатичким димензијама, и на чије настајање и развијање утичу многи чиниоци, одбрана од секти мора бити примерена сведимензионалности секташког нападања. Она нужно мора садржавати све значајне аспекте који су утицали на њен настанак. Потпуно исти приступ одбрани од тзв.“рата без оружија“ концепти свеобухватне одбране заступају се у војним институцијама и Генералштабу школи Војске Србије. Ако се, мећутим, дозволи да се процес развоја ове врсте ратовања и деловања секти/ култова настави без пружања било каквог отпора, оружјем на крају неће имати ко да рукује. Земља и народ били би поражени искључиво на духовном плану.

16

Page 17: Sekte - Seminarski Rad Iz Sociologije

Л И Т Е Р А Т У Р А

Владимир Димитријевић: "Православље и секте 1-7",Цетиње, 1997-1998.

Луковић Зоран, Верске секте, Београд, 2000.

Џомић Велибор: Секте, сатанизам и лажни пророци, Краљево, 1994

17