of 10 /10
Proyekto sa Araling Panlipunan Ipinasa Ni: John Kenneth S. Salazar I-Marvelous Ipinasa Kay: Gng. Marife Jagto

Proyekto sa araling panlipunan

Embed Size (px)

Text of Proyekto sa araling panlipunan

Page 1: Proyekto sa araling panlipunan

Proyekto sa Araling PanlipunanIpinasa Ni: John Kenneth S. SalazarI-MarvelousIpinasa Kay: Gng. Marife Jagto

Page 2: Proyekto sa araling panlipunan

Kasaysayan ng Barangay San Roque

• Barangay San Roque was created by Executive Order No. 052 during the incumbency of the late Mayor Norberto S. Amoranto of Quezon City.

The first few years of the Barangay comprised the formative period that were devoted to the organization, education, training and orientation of the Barangay officials who where then appointed by the City Mayor. During this period, the Barangay handled rice rationing, issuance of gas coupons, registration of aliens, and others for the benefit of the community.

Page 3: Proyekto sa araling panlipunan

Mga Pangunahing Problema sa

Barangay

Page 4: Proyekto sa araling panlipunan

• 1. Pagdami ng bilang ng “Car Accidents”.• 2. Hindi maayos na pagkabit ng kable kuryente.• 3. Baradong kanal sanhi ng hindi maayos na

pagtatapon ng basura.• 4. Pagdami ng pulubi sa lansangan.• 5. Pagdami ng hayop na pagala-gala.

Page 5: Proyekto sa araling panlipunan

Mga Larawan

Page 6: Proyekto sa araling panlipunan

Pakikipanayam

Page 7: Proyekto sa araling panlipunan

Solusyon• 1. Dapat mag lagay ng Traffic Light kung saan

madalas mangyari ang aksidente.• 2. Dapat laging binibigyan ng pansin ang mga

kable ng kuryente para maiwasan natin ang mga sakuna.

• 3. Dapat magkaisa ang mga mamamayan na panatilihing malinis ang kapaligiran.

• 4. Dapat magbigay ang barangay ng libreng matutuluyan ng mga pulubing nasa lansangan.

• 5. Dapat tumulong ang DENR sa pagkupkop ng mga hayop na pagala-gala sa lansangan.

Page 8: Proyekto sa araling panlipunan

Opinyon• Maraming mga suliranin ang ating pamayanan na

unti-unti ng natutugunan ng pamahalaan. Nagagawa nila ito dahil sa kooperasyon ng bawat isa, kaya dapat nagtutulungan tayo lahat para sa ikakaunlad pa ng ating bansa. Maging mabuting ehemplo tayo ng mga susunod pang mga hemerasyon.

Page 9: Proyekto sa araling panlipunan

Rekomendasyon• Bilang isang mamamayan ng ating bansa dapat

nagtutulungan tayong lahat sa pagpapaganda at pagsasaayos ng ating kapaligiran. Magagawa natin ito kung tayo ay nagtutulungan at nagkakaisasa sa bawat mabubuting bagay na nangyayari at natatanggap na karangalan ng ating bansa na siya ring imahe nito sa iba pang bansa. Kaya dapat pagbutihin pa natin ang pagsasaayosng ating pamayanan.

Page 10: Proyekto sa araling panlipunan

Konklusyon• Magagawa nating paunlarin ang ating bansa kung

tayo ay may pagkakaisa sa lahat ng bagay ng sa ganun mapadali nating maisagawa ang mga magagandang layunin ng lahat para sa ating pamayanan, pamahalaan, at sa ganun maging maganda ang imahe ng ating bansa sa paningin ng iba.