of 15 /15
PRESENTASYON NG IKALIMANG PANGKAT Hipolito, Judiel Michael Tuazon Rivera, Vincent James Habito Rustia, Nathaniel Franz Nalangan Aranjuez, Happy Nezza Bolongaita Reyes, Maria Angelica Samson

Araling Panlipunan (bodiversity)

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan (bodiversity)

Page 1: Araling Panlipunan (bodiversity)

PRESENTASYON NG IKALIMANG PANGKAT

Hipolito, Judiel Michael TuazonRivera, Vincent James HabitoRustia, Nathaniel Franz NalanganAranjuez, Happy Nezza BolongaitaReyes, Maria Angelica Samson

Page 2: Araling Panlipunan (bodiversity)
Page 3: Araling Panlipunan (bodiversity)
Page 4: Araling Panlipunan (bodiversity)
Page 5: Araling Panlipunan (bodiversity)

The Importance of Forest

Biodiversity To Developing Countries in

Asia

Page 6: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG SULIRANIN?Ang pangunahing suliranin na nakasaad sa teksto ay ang pagpuputol ng mga puno at pagkawala ng Biodiversity.

Page 7: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG MGA EPEKTO?Dahil dito unti-unti nang nawawalan ng tahanan ang mga hayop sa kagubatan, kakaunti na rin ang pinagkukunan ng ating pangangailangan.

Page 8: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG MGA SANHI?Ang pagpapatayo ng kabahayan at iba pang imprastraktura pati na rin ang paglaki ng populasyon ang nagbunga ng pag-unti ng puno sa kagubatan at pagkawala ng Biodiversity.

Page 9: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG MGA SOLUSYON?• Bilang estudyante sumali tayo sa mga programa na makatutulong sa ating kalikasan. Halimbawa nitong mga programang ito ay Clean and Green at Tapat mo linis mo. Maging mapamatiyag tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Paalalahanin din natin ang mga taong sumisira sa kalikasan na masama iyon.

Page 10: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG MGA SOLUSYON?• Paalalahanan din natin ang ating mga magulang dito na tulungan ang kalikasan na bumangon sa kasadlakan.

Page 11: Araling Panlipunan (bodiversity)

ANO ANG MGA SOLUSYON?• Paggamit sa makabagong teknolohiya sa mabuting paraan na kung saan mas mapapadali at mapapahusay ang mga makina bilang kagamitan sa pagpapanatili ng mga puno at halaman sa kagubatan.

Page 12: Araling Panlipunan (bodiversity)

• Pagkonti ng pinagkukunan ng pangangailangan

• nawawalan ng tahanan ang mga hayop

Ano ang mga

epekto?

• paglaki ng populasyon • pagpapatayo ng

kabahayan

ANO ANG MGA SANHI?

• Pagtigil sa illegal logging

• Clean and Green

ANO ANG MGA

SOLUSYON?

•pagpuputol ng mga puno •pagkawala ng Biodiversity

Ano ang Suliranin?

Page 13: Araling Panlipunan (bodiversity)

kakulangan ng pinagkukunan ng mga pagkain para sa mga tao at hayop

REFORESTATIONAgaran na pagtatanim muli ng mga halaman

PROBLEMASOLUSYON

Page 14: Araling Panlipunan (bodiversity)

Analohiya• Kagubatan (tubig, hangin)

Magkakapatid

• biodiversityBunso

• modernisasyon na kapatid pala nilaKalaban

Paglalabanpagbabalanse ng

modernisasyon at biodiversity

Page 15: Araling Panlipunan (bodiversity)

MODERNISASYON BIODIVERSITY