CVJ Nr 599 VINERI 25 aprilie

 • View
  230

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ Nr 599 VINERI 25 aprilie

Text of CVJ Nr 599 VINERI 25 aprilie

 • Contestatari de meserie

  Bucuretenii trg-neaz lucrrile de nchidere a

  gropilor de gunoi>>> PAGINAA3-A

  Parchetul a sesizat legalinstana

  Ex-directorulSpitalului

  din Lupeni va fi judecat pentruabuz n serviciu

  >>> PAGINAA6-A

  O mn de oameniorganizai pot

  hotr destinulapei n Valea Jiului

  >>> PAGINILE 8-9

  Rencep lucrrilela dezvoltareadomeniului

  schiabil din Parng>>> PAGINAA16-A

  Front comun pentru salvarea emblemei

  Baza Sportiv de laAninoasa ar putea

  fi modernizat de Casa Regal a

  Romniei>>> PAGINAA5-A

  Sechestru pe apar-tamente din cauzaneplii taxelor i

  impozitelor>>> PAGINAA7-A

  Campanie pepanourile vechi

  >>> PAGINAA4-A

  Cotidian regional zz Apare de luni pn vineri n toate localitile Vii Jiului zz Redacia i administraia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroani (Casa de Cultur)

  www.cronicavj.ro z E-mail: cronicavj@gmail.com z Telefon: 0374.906.687 z 16 pagini z 1 LEU

  Cronica Vii JiuluiFondat 2011 z Anul III z Nr. 599

  Vineri, 25 Aprilie 2014

  oferul de 21 de ani care a spulberat cu BMW-ul su doi pietoni care traversaustrada regulamentar a scpat de arestul IPJ Hunedoara. JudectoriiTribunalului Hunedoara i-au admis contestaia i au nlocuit msura. A omortdoi oameni nevinovai care traversau strada pe o trecere de pietoni situat ncentrul municipiului Petroani, ns judectorii tribunalului au decis c este suficient msura arestului la domiciliu. >>>>>> PPAGINAAGINA AA 111-A1-A

  REVOLTTOR!A omort doi nevinovai

  i a scpat de celul

  Sursa foto: FACEBOOK.com

 • Cronica Vii Jiului | Vineri, 25 Aprilie 20142 Utile

  z Vrei ca afacerea ta s fie cunoscut?z Vrei s te dezvoli?z Vrei s-i gseti colaboratori serioi

  de afaceri?z Vrei s faci bani?

  Cronica Vii Jiului

  Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PetroaniTiprit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

  Responsabilitatea materialelor aparine nexclusivitate autorilor

  Materialele marcate Promovarereprezint PUBLICITATE

  Cronica Vii JiuluiWebsite:

  www.cronicavj.ro

  E-mail:cronicavj@gmail.com

  Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE(mitrache_evz@yahoo.com)0744.268.352Redactor sef: Ileana FIRULESCUIleana FIRULESCUileana.firtulescu@yahoo.comEditor coordonator:CarCarmenmen COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA(cosman_carmen@yahoo.com)Colectivul de redactie: MirMircea cea NISTORNISTOR(zamolxis_2007@yahoo.com)Diana MITRACHEDiana MITRACHE(mitrachediana@yahoo.com)Adriana PAdriana PAAVELVEL(adriana_pavel1@yahoo.com)Maximilian GMaximilian GNJUNJU(madm3xi@yahoo.com)Petru BOLOG CIMPPetru BOLOG CIMPA,A,Monika BACIU, Crina TIMARMonika BACIU, Crina TIMARFotoreporter:Ovidiu POvidiu PRIANURIANUDesktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEKSorin TIESCUSorin TIESCUMarketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

  Pentru o comunicare bun i pentrurezolvarea eficient a problemelor pecare le au abonaii S. C. APA SERVVALEA JIULUI S.A. Petroani la sedi-ul societii din Petroani, str. CuzaVod nr. 23 au loc audiene:

  Miercuri: 13 - 15:

  z ef Departament ProducieCristian IONIC

  z ef Serviciu ComercialAlina PAVEL

  Joi 10 12

  z DIRECTOR GENERAL Costel AVRAM

  z ef Departament Exploatare Florin DONISA

  z ef Serviciu Juridic Adriana DIAN

  Director General, Costel AVRAM

  APASERVINFORMEAZ

  Casa de Cultur, Str. 1 Decembrie1918, nr. 100 PetroaniTelefon 0374.906.687

  wwwwwwwwwwww....ccccrrrroooonnnniiiiccccaaaavvvvjjjj ....rrrroooo

  NNNNooooiiii ssssuuuunnnntttteeeemmmm ppppaaaarrrr tttteeeennnneeeerrrr iiii iiii ppppeeeeccccaaaarrrreeee iiii ccccaaaauuuu iiii !!!!

  cronicavj@gmail.com

  Efectuez lucrri de amenajri interioare.Rigips, gresie, faian, parchet. Pre avantajos. Contact 0735580774

  Preurile afiate au un scop pur informativ.Acestea pot varia n funcie de staia de carburant.

  DN 76 Luncoiu deJos Brad z DN74 Brad Criciorz DN 76 Brad -Baia de Cri zDN 76 Baia deCri - Trnava deCri z DN7Mintia Veel zDN7 Veel Lenic z DN7Lenic Scmaz DN7 Ilia

  Gurasada z DN7Gurasada Burjucz DN7 Burjuc-Zam z Deva,

  Calea Zarand;Sntuhalm; DN76 oimu Bejan z LupeniDN 66 A, Bd-ul T.Vladimirescu

  Radare n Hunedoara

  VREMEA N VALEA JIULUI

  LLLLuuuuppppeeeennnniiii

  VVVVuuuullllccccaaaannnn

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  Ziua SearaDimineaaNoaptea

  PPPPeeeetttt rrrrooooaaaannnniiii

  PPPPeeeettttrrrr iiii llllaaaa

 • Monika BACIU

  mpotrivaatribuiriicontractului

  O societate dinBucureti a depus ocontestaie la ConsiliulNaional pentruSoluionareaContestaiilor.Societatea BPIACONSULTANSRL, reprezentatlegal prin IonBneanu - Popescua solicitat un rspunsla solicitarea de clarifi-care a documentaieide atribuire, elaboratde CONSILIULJUDEEAN HUNE-DOARA n calitate deautoritate contractantn procedura, licitaiedeschis, organizat nvederea atribuirii con-tractului de achiziiepublic avnd caobiect Construireacentrului de manage-ment al deeurilor staia de sortare istaia TMB n BirceaMare. Societatea asolicitat anularea pro-cedurii din mai multeraionamente.

  AnulareaClarificrii numrul 10i, implicit, a cer-inelor nelegale indi-cate n motivareaprezentei contestaii,obligarea autoritiicontractante landeplinirea msurii de

  remediere constnd npublicarea n SEAP aunei Clarificri lantrebarea numrul 10n conformitate cu dis-poziiile CNSC princare s se elimineorice cerina restrictivi nelegal privindcapacitatea tehnic iexperiena similar, ntermen de maximum10 zile de la comuni-carea decizieiConsiliului Naional deSoluionare aContestaiilor(Consiliul" sauCNSC"), n subsidiar,n ipoteza n care s-arconsidera c nu pot fidispuse msuri deremediere conformcaptului de cerereanterior, anularea pro-cedurii de achiziiepublic, se arat ndocumentele CNSC.

  n acest cazConsiliul a decisadmite contestaia ianuleaz adresa nr.403/02.04.2014,postat n SEAP subtitulatura Clarificare

  nr. 10. Oblig autori-tatea contractant lacontinuarea proce-durii, n maxim 10 zilede la primirea prezen-tei, prin publicareaunui nou rspuns declarificare, innd contde cele reinute nmotivarea ceurmeaz

  A ceeai soci-etate, altcontestaie

  Aceeai societate amai depus o contes-taie la CNSC mpotri-va documentaiei deatribuire ntocmit deU.A.T. JUDEULHUNEDOARA n cali-tate de autoritate con-tractant, n cadrulprocedurii de atribuire,prin licitaie deschis,pe loturi, a contractu-lui de achiziie public,avnd ca obiectnchidereadepozitelor urbaneneconforme dinOrtie i Deva, ncadrul proiectului

  Sistem de manage-ment integrat aldeeurilor n judeulHunedoara. n acestcaz, CNSC, a respinsca nefondat, contes-taia depus de ctreS.C. BPIA CONSUL-TANTA S.R.L. toto-dat CNSC, a respinscererea de suspendarea procedurii, ca fiindrmas fr obiect i adispus continuareaprocedurii de atribuire.

  Toate gropile degunoi neconforme dinjudeul Hunedoara vorfi nchise pn n anul2015. cel puin astasusin reprezentaniiCansiliului JudeeanHunedoara care au

  demarat licitaia pen-tru atribuirea con-tractelor. Luna trecuta fost semnat contrac-tul de finanare pentruSistemul de manage-ment integrat aldeeurilor judeulHunedoara. n acestmoment, se ateaptordinul de ncepere a

  lucrrilor pentrunchiderea a aptegropi de gunoi necon-forme, alte dou fiindnc n faza de licitaiepn la nceputul luniimai.

  Nu pot s v dauo dat exact cnd sevor nchide pentru csunt licitate, trebuie snceap nchiderile. nmaxim septembrie2015 vor fi nchisetoate gropile pentruc vom finaliza proiec-tul. n contractele pecare le facem pentruexecuia lucrrilor nuputem specifica ter-menul de nceperepentru c nu i putemobliga cnd s

  nceap, ns putemspecifica termenulmaxim de finalizare aproiectului care eimportant.

  Pn n 2015 ideponeul central aljudeului va fi finalizati la fel i nchidereagropilor, a declaratTiberiu Balint,

  vicepreedintele CJH.

  Proiectul deponeu-lui ecologic la niveluljudeului Hunedoaraare o valoare de peste70 milioane de euro,cu o contribuie ner-ambursabil de laComisia European deaproape 43 de mil-ioane de euro i con-tribuia de la bugetulde stat de 20 de mil-ioane de euro. De labugetul de stat, con-tribuie la proiect douministere:

  Ministerul Mediuluii MinisterulFinanelor. Al treileafinanator estereprezentat deautoritile publice

  locale din judeulHunedoara, acesteacontribuind aproape 7milioane de euro, ceamai mare contribuiefiind a consiliuluijudeean cu aproape 5milioane de euro.Diferena este supor-tat de consiliile localedin jude.

  Cronica Vii Jiului | Vineri, 25 Aprilie 2014 Actualitate 3

  Contestatari de meserie

  Bucuretenii trgneaz lucrrile de nchidere a gropilor de gunoi

  O societate din Bucureti trgneaz realizareadeponeului ecologic de la Brcea Mare. ConsiliulJudeean Hunedoara a scos la licitaie proiectul pentruConstruirea centrului de management al deeurilor staia de sortare i staia TMB n Bircea Mare.

 • Cronica Vii Jiului | Vineri, 25 Aprilie 20144 Actualitate

  DianaMITRACHE

  Joi diminea nuerau nc montatetoate panourile de pecare ne vor zmbi ine vor ndemna cusloganuri electoralecandidaii la europarla-mentare, dar edilii dela Petroani ne-au datasigurri c totul va fin ordine. Panourileurmau s fie

  amplasate n locuriledeja tiute din cam-paniile precedente iasta nu mai trziu devineri, 25 aprilie, laprima or, cndreprezentanii partide-lor politice vor puteas i pun afieleelectroale. Avnd nvedere c din data de25 aprilie i pn n24 mai, smbt laora 7,00 dimineaa,cu o zi nainte de

  nceperea votrii, sedesfoar campaniaelectoral, domnul pri-mar Tiberiu IacobRidzi a emis o dispoz-iie cu privire la sta-bilirea locurilor deafiaj electoral.Panourile vor fiamplasate la LiceulTeoretic, l