of 59 /59

Jaarverslag Stichting Arduin

 • Author
  vuthu

 • View
  237

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag Stichting Arduin

 • Jaarverslag Stichting Arduin |2 | Jaarverslag Stichting Arduin 3

  Inhoudsopgave

  Over dit verslag 4

  Over Arduin 6

  Trends en ontwikkelingen 10

  Strategie 12

  Prestaties 2014 16

  Financile prestaties 2014 20

  Prestaties bedrijfsvoering 24

  Prestaties kwaliteit 28

  Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 32

  Kwaliteitsmanagementsysteem 36

  Klachten 38

  Ons verhaal in 2014 40

  Clinten 46

  Medewerkers 50

  Stakeholders 54

  Het bestuur van Arduin 58

  Verslag Raad van Toezicht Arduin 62

  Clintenraad 64

  Ondernemingsraad 66

  Jaarrekening 68

  Toelichting op jaarrekening 72

  Overige informatie 104

  Bijlage 1 Gegevens over clinten 106

  Bijlage 2 Arduintax en Kringloop Zeeland 110

  Lijst van afkortingen 115

  Stichting ArduinSeissingel 44333 GV Middelburg

  telefoon: 0118 434500e-mail: [email protected]: www.arduin.nl

  PostadresPostbus 854330 AB Middelburg

  NZa 600-1000KvK S41115218RSIN 804228565

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag |4 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over dit verslag 5

  Kijk verder dan JE NU kunt kijken

  In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten in 2014. Helderheid en een open dialoog met de mensen binnen en buiten Arduin zijn uitgangspunten bij onze verslaglegging. Arduin is een maatschappelijke organisatie en vervult niet alleen een belangrijke rol in de Zeeuwse samenleving, maar staat er ook letterlijk middenin. Wij hopen dat dit verslag bijdraagt aan behoud en uitbreiding van het maatschappelijk draagvlak voor Arduin.

  Arduin volgt in de verslaggeving de regels voor jaarverslagen Zorg van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), de uitvoerings-organisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit jaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand van Arduin op de balansdatum, de ontwikkelingen gedurende 2014 en de resultaten van Arduin.

  Thema van dit jaarverslag is: Kijk verder dan JE NU kunt kijken. Dit is het thema dat de Academie voor Kwaliteit van Bestaan meegaf aan het jaar 2014. Hiermee bedoelen we dat clinten op het gebied van leren verder kunnen kijken dan Arduin, dus ook buiten de Academie kunnen leren. Maar ook dat er gekeken wordt naar minder voor de hand liggende manieren van leren.

  Ook Arduin moet als organisatie verder kijken dan we nu kunnen kijken. Dat is nodig want de samenleving waarin Arduin opereert, verandert. In dit verslag bespreken we wat er dit jaar gebeurd is binnen onze organisatie. Ook geven we een overzicht van onze prestaties op het gebied van zorg, kwaliteit, bedrijfsvoering en financin. Daarbij spelen clinten en medewerkers een centrale rol. En we geven een beeld van de rol van Arduin in de samenleving.

  Verder kijken vraagt ook om het vermogen te veranderen. We zullen in dit verslag dus naast de dingen die goed gingen ook de zaken bespreken die minder goed gingen. Want wat we daarvan leerden, namen we mee in de nieuwe strategie die we voor de komende jaren geformuleerd hebben. Zodat we nu

  Over dit verslag de dingen kunnen doen die nodig zijn om, ook in de toekomst, d zorgverlener te zijn die we voor al onze betrokkenen willen zijn.

  De nieuwe strategie voor de komende jaren was dan ook het belangrijkste onderwerp van onze gesprekken met de Ondernemingsraad (OR) en de Clintenraad (CR) dit jaar. Want we begonnen in 2014 met de voorbereiding op organisatorische en inhoudelijke veranderingen, die persoonlijke consequenties zullen hebben voor clinten, verwanten en medewerkers van Arduin.

  Ik wil daarom alle clinten en verwanten bedanken voor de steun in dit veranderingsproces. Fijn dat we samen verder kijken dan we nu kunnen kijken. En natuurlijk wil ik al onze medewerkers bedanken voor hun enorme inzet in 2014. Het is een spannende tijd, maar zij werken elke dag met elkaar aan de best mogelijke ondersteuning van onze clinten.

  Voor de leesbaarheid van het verslag volstaan we met Arduin als we refereren aan Stichting Arduin. Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.

  Peter van WijkRaad van Bestuur Stichting Arduin

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin |6 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin 7

  Arduin is een Zeeuwse zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken aan kwaliteit van bestaan voor onze clinten.

  Arduin is een stichting die op 23 mei 1995 werd opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Wij ondersteunen ze daarbij in wonen, werk en vrijetijdsbesteding. Met als doel maximale kwaliteit van bestaan voor al onze clinten.

  Ons streven is dat al onze clinten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, middenin de Zeeuwse samen-leving. Onze ondersteuning is daarbij gebaseerd op drie duidelijke pijlers: de clint kan zoveel mogelijk zelf kiezen, de clint kan zichzelf ontwikkelen en de clint is onderdeel van de samenleving. Dit alles vanuit de opvatting: gewoon wat kan, speciaal wat moet.

  Naast het dagelijks ondersteunen van onze clinten, ontwikkelt Arduin kennis en ervaring op het gebied van opleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. Zo draagt Arduin, zowel nationaal als internationaal, bij aan de transitie in de zorg, aan de participatiemaatschappij, aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen.

  Over Arduin

  Aantal clinten

  529Locaties werk en dagbesteding

  39Medewerkers

  1228

  Aantal woonlocaties

  185Extramurale clinten werk en dagbesteding

  258Volledige arbeidsplaatsen

  774

  Cijfers 2014

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin |8 | Jaarverslag Stichting Arduin - Over Arduin 9

  Arduin in cijfers

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Aantal clintenintramuraalextramuraal

  400500

  600

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  700

  800900

  1.000

  1.1001.200

  1.300

  25.000

  30.000

  35.000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  40.000

  45.000

  50.000

  55.000

  60.000

  2008

  2009

  2011

  - 1.9451.545

  6301.123

  41725

  - 299

  2012

  2013

  2014

  2010

  Exploitatieresultaat (x 1000)

  0

  1%

  2%

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  3%

  4%

  5%

  6%

  Percentage arbeidsverzuim

  0

  50

  100

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  150

  200

  250

  300

  Intramurale clinten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)

  zwaar (ZZP 7)LVG

  Clinten

  FTEs in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTEs

  Medewerkers

  Omzet (x 1000)AWBZ overig

  Financin

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Aantal clintenintramuraalextramuraal

  400500

  600

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  700

  800900

  1.000

  1.1001.200

  1.300

  25.000

  30.000

  35.000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  40.000

  45.000

  50.000

  55.000

  60.000

  2008

  2009

  2011

  - 1.9451.545

  6301.123

  41725

  - 299

  2012

  2013

  2014

  2010

  Exploitatieresultaat (x 1000)

  0

  1%

  2%

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  3%

  4%

  5%

  6%

  Percentage arbeidsverzuim

  0

  50

  100

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  150

  200

  250

  300

  Intramurale clinten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)

  zwaar (ZZP 7)LVG

  Clinten

  FTEs in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTEs

  Medewerkers

  Omzet (x 1000)AWBZ overig

  Financin

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  Aantal clintenintramuraalextramuraal

  400500

  600

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  700

  800900

  1.000

  1.1001.200

  1.300

  25.000

  30.000

  35.000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  40.000

  45.000

  50.000

  55.000

  60.000

  2008

  2009

  2011

  - 1.9451.545

  6301.123

  41725

  - 299

  2012

  2013

  2014

  2010

  Exploitatieresultaat (x 1000)

  0

  1%

  2%

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  3%

  4%

  5%

  6%

  Percentage arbeidsverzuim

  0

  50

  100

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  150

  200

  250

  300

  Intramurale clinten naar (zorg)zwaartelicht (ZZP 1 t/m 4)midden (ZZP 5, 6 en 8)

  zwaar (ZZP 7)LVG

  Clinten

  FTEs in loondienst en aantal personeelsledenpersoneelsledenFTEs

  Medewerkers

  Omzet (x 1000)AWBZ overig

  Financin

  Bij Arduin staat de clint centraal. Onze structuur is daarom rond de clint gebouwd. Elke clint heeft een persoonlijk assistent (PA) die samen met familie en/of wettelijke vertegenwoordiger, indien gewenst, helpt bij het maken van keuzes voor wonen en werken. Op de locaties voor wonen, werken en dagbesteding zijn supportmedewerkers, gastvrouwen en heren die bij de dagelijkse dingen ondersteunen.

  Arduin werkte in 2014 met kleine ondersteunings- teams. Elk team heeft een eigen coach. De coaches ondersteunen de teams op inhoud, zorg, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit en

  Structuur van Arduin

  kijken of er dagelijks gewerkt wordt in de geest van de missie en visie van Arduin.

  Economische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning is centraal geregeld vanuit het servicecentrum op de Seissingel in Middelburg. Deze ondersteuning, en het primaire proces, worden aangestuurd door het managementteam. Er is een apart centraal onderdeel van Arduin, de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, voor opleiding en ontwikkeling van clinten en medewerkers.

  Verder werkt Arduin volgens het Raad van Bestuur (RvB) Raad van Toezicht (RvT) model.

  clintfamilie / wettelijke vertegenwoordiger

  persoonlijk assistent

  Organigram Stichting Arduinindien clint wenstoverleg en communicatie

  coach

  dagbestedingsupportwerker

  kwaliteitsfunctionaris

  clintenraad raad van bestuur ondernemingsraad

  wonenwonen

  supportwerkergastvrouw/heer

  raad van toezicht

  managers

  econ/adm.onderst.

  inhoudelijkeonderst.

  PO&Oscholing

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen |10 | Jaarverslag Stichting Arduin - Trends en ontwikkelingen 11

  Trends en ontwikkelingen Het is voor Arduin belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op onze clinten en op de ondersteuning die wij bieden. In 2014 hebben wij gekeken welke veranderingen nodig zijn.

  Arduin is een mooie, bijzondere organisatie, die een pioniersrol vervult in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Op dit moment verandert er veel in de zorg. Gelukkig sluit de tijdsgeest goed aan bij het gedachtegoed van Arduin: inclusie, mogelijkheden van clinten, participatie en verbetering van kwaliteit van bestaan staan bij ons altijd al centraal. Maar dat wil niet zeggen dat Arduin op de oude voet verder kan. Ook wij zullen ons moeten aanpassen aan de nieuwe wet- en regelgeving en inspelen op de nieuwe manier van financiering van de zorg. Waarbij wij aanpassingen zullen moeten doen om die zorg, nu en straks, betaalbaar te houden.

  Ontwikkelingen bij Arduin

  Deze omwenteling biedt inhoudelijke kansen voor Arduin en sluit mooi aan bij wie wij zijn. Belangrijke vraag daarbij is wel of Arduin voldoende klaar is om deze kansen te kunnen benutten. Er speelt namelijk nog veel meer in de zorg. Toenemende bezuinigingen, een verhoogde regeldruk en aanvullende eisen vanuit het Zorgkantoor en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Plus dat onze clinten steeds mondiger worden en, terecht, nieuwe eisen stellen. En we hebben ook te maken met steeds meer concurrentie van alternatieve vormen van zorg voor onze groep clinten.

  Wetgeving

  De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is omgezet in de Wet langdurige zorg (Wlz). Per 1 januari 2015 zijn nog meer taken vanuit de Wlz gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke

  ondersteuning (Wmo). En er zijn taken in het kader van de Jeugdwet gedecentraliseerd naar de gemeenten. In deze nieuwe wetgeving is een duidelijke denkomslag gemaakt van zorgen voor naar zorgen dat, van zorg naar ondersteuning, van curatief naar preventief, van formeel naar informeel en van verstrekken van hulp naar arrangeren van sociale verbindingen.

  Participatie: richten op de buitenwereld

  Participatie wordt steeds belangrijker. Voor ons betekent het dat wij meer naar buiten gericht gaan werken en mogelijkheden zoeken voor onze clinten in buurt, wijk en omgeving voor wonen, zorg/behandeling, werken, reizen, leren en vrije tijd. Arduin wil reguliere systemen zoals onderwijs, bedrijven en wijken ondersteunen, zodat clinten hun talenten daar kunnen inzetten en ontwikkelen en zo gewoon mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

  Kijk verder dan JE NU kunt kijken

  Kortom: Arduin moet, en wil, verder kijken dan we nu kunnen kijken. In 2014 hebben we daarom het fundament gelegd voor een aantal belangrijke volgende stappen om de kansen, die de actuele trends en ontwikkelingen in de zorg bieden, optimaal te benutten. Zo hebben we gewerkt aan een nieuwe strategie en de vertaling daarvan richting beleid en organisatie. Een proces dat in 2015 verder vorm zal krijgen.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie |12 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie 13

  Strategie Kijkend naar de trends en ontwikkelingen concluderen we dat de zorg en onder-steuning vanaf nu fundamenteel anders georganiseerd wordt in Nederland: zelfstandigheid van clinten, betaalbaar-heid en een actieve participatie van de maatschappij. Ontwikkelingen die om een heldere strategie van Arduin vragen. In 2014 hebben we daarvoor een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

  De nieuwe strategie kijkt verder dan we nu kunnen kijken, maar is natuurlijk gebaseerd op de stevige basis die Arduin de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd. In de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking n in de Zeeuwse samenleving. In onze nieuwe strategie maken we een aantal belangrijke keuzes voor de toekomst. Keuzes die gevolgen hebben voor de manier waarop we als Arduin de komende jaren zullen werken. Deze keuzes zijn: We formuleren onze visie en missie zo dat ze

  passen in de huidige tijd. Meer nadruk op echte inclusie, waarbij zowel

  clint als samenleving op mogelijkheden en verantwoordelijkheden worden aangesproken.

  We zorgen dat onze kernwaarden onze missie en visie uitdragen.

  Een duidelijke omschrijving van onze kernwaarden, met een duidelijke koppeling naar de manier waarop Arduin, op alle niveaus, werkt.

  We kiezen voor de wijk als basis voor de inrichting van zorg en ondersteuning.

  Zoveel mogelijk in de wijk wonen, werken, leren en recreren door verbindingen aan te gaan met wijkvoorzieningen, (sociale) structuren, bewoners en vrijwilligers.

  We gaan bestaande kleinschaligheid slim verbinden. Meer mogelijk maken, schaalvoordeel behalen

  en efficiency vergroten door slimme verbindingen tussen locaties, ondersteuning en voorzieningen.

  We maken onderscheid in ondersteuning. Door te erkennen dat er verschil is in de

  ondersteuningsvraag van mensen kunnen we gerichter ondersteunen.

  De rol van de Persoonlijk Assistent (PA) en het supportteam verandert.

  PA wordt een aparte functie met meer verant-woordelijkheid voor de volledige ondersteuning van een clint. Een supportteam, bestaande uit vertegenwoordigers van wonen, werken, netwerk en buurt legt verantwoording af.

  We richten teams in op wijkniveau. De teams zijn verbonden aan de wijk en niet aan

  een locatie, dagbesteding of voorziening. We werken professioneel en reflectief. Door een kritisch reflecterende werkhouding binnen

  de teams vergroten we de professionaliteit van onszelf en ons team.

  We gaan integraal managen. Integrale verantwoordelijkheid voor mensen, geld

  en middelen op wijkniveau op basis van gewoon waar kan, speciaal waar moet zowel in- als extern.

  We voeren rechtmatig en transparant financieel beleid.

  Om continuteit van ondersteuning en zorg op lange termijn te garanderen zetten we zo maximaal mogelijk middelen in voor het primaire proces.

  We hebben een duidelijke structuur voor planning en control.

  Om te zorgen voor rechtmatigheid en transparantie hebben we een goede interne beheersing van doelstellingen en resultaten.

  We hebben een houdbaar meerjarig financieel beleid. In de meerjarige begroting staan duidelijke

  uitgangspunten en kaders voor het financile beleid van Arduin.

  Onze missie en visie

  En van de strategische keuzes is dat we in 2015 onze missie en visie willen actualiseren. Voor ons staat de clint altijd centraal. Daarin zijn we altijd voorloper geweest. Maar daarin moeten we wel met onze tijd meegaan. Zodat we ook in de toekomst onze clinten de maximale kwaliteit van bestaan kunnen bieden. De missie en visie zoals we die tot dit jaar formuleerden zijn:

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie |14 | Jaarverslag Stichting Arduin - Strategie 15

  MissieMensen met ondersteuningsbehoeften, zoals bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, zijn als volwaardige burgers volledig ingebed in de samenleving, leveren daarin hun bijdrage, worden als sociaal kapitaal erkend en gerespecteerd en maken gebruik van maatschappelijke faciliteiten. Arduin wil daarin een faciliterende organisatie zijn.

  VisieDe mens met een ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, die aangeeft daaraan behoefte te hebben, kan een beroep doen op professionele ondersteuning vanuit de faciliterende organisatie Arduin. Deze professionele ondersteuning wordt geboden vanuit de opvatting: gewoon wat kan, speciaal wat moet. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning in een eigen woning, werken op een reguliere arbeidsplaats en aan dagbesteding.

  Arduin ondersteunt clinten zodat zij: zelf de regie over hun leven hebben en echt keuzes

  kunnen maken voor wonen, werken en vrije tijd; samen met hun netwerk daarvoor ook de nodige

  versterking krijgen; een reguliere arbeidsplaats hebben en met een

  eigen inkomen in een woning wonen; behandeld en benaderd worden met respect en

  waardigheid; echt meedoen en bijdragen aan de samenleving; hun mogelijkheden kunnen benutten, verder

  ontwikkelen en oefenen; relaties kunnen opbouwen en onderhouden.

  Voor Arduin zijn zelfbepaling en het versterken van het systeem rond de clint daarbij essentieel. Zodat de clint ook echt kan deelnemen aan een inclusieve samenleving.

  Actualiseren van de missie en de visieTen opzichte van de huidige missie en visie willen we in de geactualiseerde missie en visie straks (nog) meer nadruk gaan leggen op deelname aan de samenleving en het vervullen van een betekenisvolle rol in die samenleving. En willen we de gedeelde

  verantwoordelijkheid van clint en samenleving benoemen die tot echte inclusie leidt. In 2014 hebben we alvast zes kernwaarden geformuleerd, die we in 2015 gaan uitwerken en verder concretiseren. Deze zijn: verbinding, eigen kracht, duidelijk, veelkleurig, verantwoordelijk en bezieling.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 |16 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 17

  Optimale kwaliteit van bestaan, sociale inclusie, efficinte bedrijfsvoering en samenwerking met partners in zorg, welzijn en bedrijfsleven. Dat was onze focus in 2014. En we maakten strategische keuzes op het gebied van organisatie, beleid en ondersteuning. Om waarde te creren voor onze clinten, hun ouders of vertegenwoordigers, medewerkers, de Zeeuwse samenleving en ons vakgebied.

  2014 was een belangrijk jaar voor Arduin. De veranderingen in de wetgeving, de vraag om meer participatie van, en in, de maatschappij en de steeds afnemende budgetten vragen om passend beleid. De afgelopen jaren is er bij Arduin heel veel onderzocht en verkend, dit moest in 2014 concreet gestalte krijgen in nieuw beleid. Beleid met een focus op kwaliteit van de zorg, kosten en samenwerkingen. Tijd voor de volgende stap.

  Aandacht voor kwaliteit van bestaan en van ondersteuning

  In 2014 kwam ook duidelijk aan het licht dat sommige dingen voor verbetering vatbaar waren bij Arduin. Na een periode van onderzoek en inventarisatie was het tijd voor het maken van keuzes. We kregen daarvoor ook een aantal waarschuwingen van kwaliteitscertificeerder TV Rheinland en van het Zorgkantoor.

  Wat ging er goed?Arduin is een aansprekende zorginstelling die zich weet te onderscheiden door een duidelijke focus in de ondersteuning. Zorg en ondersteuning worden verleend op basis van internationale verdragen en wordt permanent gevoed door de wetenschap. Arduin heeft een sterke positie in Zeeland, goede relaties met het bedrijfsleven en wetenschappelijke instellingen, en heeft vroegtijdig geanticipeerd

  Prestaties 2014 op de ontwikkelingen voor passend onderwijs. We werken met een goed ontwikkelde en gevalideerde ondersteuningsmethodiek voor kwaliteit van bestaan en van zorg. En we hebben echt kleinschalig wonen, werken en reizen gerealiseerd. Arduin is een platte organisatie, waar innovatief en praktisch gedacht wordt en waar de medewerkers zeer betrokken zijn. Arduin heeft een focus op het primaire proces en een lage overhead, en een financieel solide vastgoedportefeuille.

  Wat kon er beter?Met alle veranderingen in de zorg en in de maatschappij, zijn we een beetje vergeten om onze eigen visie en missie in dat licht onder de loep te nemen. En een duidelijke vertaling daarvan te maken naar kernwaarden en concreet gedrag. We hebben veel genventariseerd en hebben dit jaar geconcludeerd dat we nog niet voldoende aangesloten zijn op de nieuwe ontwikkelingen. Ons zorgproces is niet altijd eenduidig en we kunnen nog beter luisteren naar clinten. We hebben binnen Arduin gekozen voor integraal management maar dit nog niet overal even goed doorgevoerd. Ook op financieel gebied zijn er verbeterpunten zodat uitgaven en inkomsten ook in de toekomst goed in balans zijn.

  Bestuurlijke verandering

  In september is, na het vertrek van de vorige bestuurder, voor invulling van de volgende fase voor Arduin een tijdelijke RvB, Peter van Wijk, aangesteld. Hij heeft de laatste maanden van 2014 heel hard gewerkt aan de nieuwe strategie Arduin de wijk in 2.0, waarin ook alle hierboven genoemde verbeterpunten zijn meegenomen. Het plan bestaat uit drie stappen: de clinten meer in contact brengen met de wijk waarin ze wonen, de medewerkers van Arduin beter toerusten voor de toekomst, en als laatste de financin van Arduin op orde brengen. In 2015 gaan we het plan implementeren. Maar een aantal belangrijke zaken moesten we in 2014 al aanpakken. Namelijk de administratieve invulling van de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2015 ingaat en de beheersing van de vervoerskosten.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 |18 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties 2014 19

  Nieuwe wetgeving

  Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe wetgeving inwerking. In 2014 hebben we bekeken wat dat voor onze clinten betekent en hoe we ervoor konden zorgen dat de overgang van clinten naar Wmo en Jeugdwet zorgvuldig gebeurde. Vanuit de Zeeuwse gemeenten werden diverse gemeentelijke en regionale beleids- en overleggroepen georganiseerd, waarin ook Arduin vertegenwoordigd was. Voor 12 clinten zijn Wmo-contracten afgesloten, en voor 11 clinten contracten met Jeugdzorg. Het overgrote deel van de Arduin clinten heeft een Wlz-indicatie.

  Vervoerskosten

  Keuzevrijheid is een groot goed binnen Arduin. Maar dat alle clinten vrij zijn in de keuze van een dagbesteding of werkplek, betekent wel dat er veel vervoersbewegingen nodig zijn. Hierbij gingen we wel eens voorbij aan wat algemeen geldend is. Vervoer is daardoor onbetaalbaar geworden.

  Gemeenten en zorgaanbieders staan voor de uitdaging om het vervoer betaalbaar te houden, waarbij de persoonlijke mobiliteit van mensen met een beperking gegarandeerd blijft. En dus hebben we, met gemeenten en zorgaanbieders op Walcheren, nagedacht over wat we samen kunnen. Hierbij gaan we uit van gewoon wat kan, speciaal wat moet. De visie van de zorgaanbieders, namelijk het vergroten van keuzevrijheid en zelfstandigheid van clinten, sluit aan bij de kerngedachte achter de Wmo. Veruit het grootste deel van de clinten is in staat om met begeleiding zelfstandig te reizen. Specifiek maatwerk blijft geboden voor sommige clintgroepen.

  Nieuw vervoersplanVoor de clinten van Arduin hebben we in 2014 al gewerkt aan een kostenefficintere manier van vervoer, die vergelijkbaar is met normaal openbaar vervoer. Het nieuwe vervoersplan gaat in januari 2015 in. Vanaf dan wordt er niet meer individueel gereden, maar gaat Arduin werken met zeven vaste buslijnen en een vaste dienstregeling. Van en naar de haltes, en op de bussen, is indien nodig, ondersteuning. Kleine

  busjes blijven voorlopig rijden voor rolstoelgebruikers en mensen die extra ondersteuning nodig hebben, zorgvervoer en clinten die wonen op Walcheren en werken op de Bevelanden, of andersom.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Financile prestaties 2014 |20 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financile prestaties 2014 21

  Financile prestaties 2014 Arduin kan de invulling van haar visie uitsluitend waarmaken als de financin op orde zijn en er zo min mogelijk indirecte kosten zijn. In financile zin was 2014 een lastig jaar.

  Inkomsten

  De inkomsten vanuit de Wlz bleven op peil in 2014. De verlaging van de na-calculeerbare kapitaallasten van 80% in 2013 naar 70% in 2014 is gecompenseerd door een opbouw van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) van 20% naar 30%. Bij de intramurale zorg was er een onderproductie van 0,1 mln. vooral door een afname van het aantal clinten met een LVG-indicatie. Dit is ruimschoots gecompenseerd door het, alsnog, toekennen van de woonzorgtoeslag door het Zorgkantoor (incidentele inkomsten van 0,4 mln.). De extramurale productie is nagenoeg exact uitgekomen op de productieafspraak met het Zorgkantoor. De niet-gebudgetteerde zorgprestaties zijn met 0,1 mln. toegenomen door een stijging in het aantal persoonsgebonden budget (PGB)-clinten. De overige opbrengsten zijn met 0,14 mln. toegenomen door meer opbrengsten bij de bedrijven en meer inkomsten uit subsidies (o.a. voor het project Niet zonder jou vanuit Nuts-Ohra).

  Personeelslasten

  De personeelslasten zijn met 1,75 mln. (4,8%) toe-genomen naar 37,2 mln. Dit wordt veroorzaakt door: een toename van de werkgeverslasten met 0,5 mln.; cao-aanpassingen met 0,7 mln. ( 0,35 mln. doorloop

  van 2013; 0,15 mln. i.v.m. incidentele uitkering van 0,7%; 0,1 mln. salarisverhoging per 1-10-2014 en 0,1 mln. verhoging eindejaarsuitkering naar 7,05%);

  een toename van het aantal ftes ( 0,2 mln.); salarisverhogingen (ancinniteitseffect en schaal-

  verhogingen) totaal 0,2 mln.; een ontslagvergoeding ( 0,15 mln.).

  Vervoer

  Door overheidsbezuinigingen zijn de inkomsten voor vervoer drastisch gedaald. Terwijl de inkomsten vanuit de AWBZ voor vervoer in 2012 nog 3,2 mln. waren, is dit met ingang van 2013 verlaagd naar 0,8 mln. door een halvering van de tarieven en het vervallen van 75% nacalculatie. Het aanpassen van de kosten voor vervoer aan deze, sterk verlaagde, inkomsten voor vervoer bleek in 2014 moeilijk te realiseren. Ondanks dat in 2014 de realisatie 0,2 mln. lager was dan in 2013 is het begrote bedrag van 2,5 mln. voor vervoer met 0,5 mln. overschreden. Van de in 2012 opgebouwde voorziening voor vervoer wordt in 2014 voor een bedrag van 0,4 mln. onttrokken. Omdat het verschil tussen de financiering en de kosten te groot is, wordt de focus nog meer gelegd op een kostenbesparing in 2015 en latere jaren. Zo wordt begin 2015 gestart met een nieuw vervoersconcept op Walcheren met eigen lijndiensten.

  Financieel resultaat

  De toename van de inkomsten was in 2014 net voldoende om de gestegen uitgaven te kunnen compenseren. Het financieel resultaat is uitgekomen op een plus van 25.000. De kleinschaligheid van de woningen en het tekort op het vervoer kon voor een belangrijk deel worden gefinancierd vanuit de vastgoedexploitatie. Dit heeft vooral te maken met geringere afschrijving vanwege courante woningen.

  Op de volgende paginas staat een overzicht van de resultatenrekening en de balans. Als gevolg van de omzetting van een kortlopende lening naar een langlopende lening is de liquiditeitsratio gestegen van 0,22 naar 0,47. De stijging zou 0,52 zijn geweest zonder de verplichte regelgeving waarbij de voorziening voor Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)-rechten is omgezet naar een kortlopende schuld. Eind 2014 bedraagt de solvabiliteit 24,0%.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Financile prestaties 2014 |22 | Jaarverslag Stichting Arduin - Financile prestaties 2014 23

  Staat van baten en lastenx 1.000 2010 2011 2012 2013 2014

  Wettelijk budget 44.934 46.901 50.027 48.624 49.339Niet gebudgetteerde zorgprestaties 1.288 1.373 1.567 1.725 1.817Overige opbrengsten 1.968 1.977 2.138 1.690 1.859Totaal baten 48.190 50.251 53.732 52.039 53.015

  Personeelskosten 31.389 32.428 33.453 35.506 37.247Afschrijvingen 3.543 2.412 2.634 2.718 2.713Overige bedrijfskosten 13.715 13.088 15.208 12.133 11.794Financile baten en lasten 1.488 1.694 1.314 1.265 1.236Totaal lasten 50.135 49.622 52.609 51.622 52.990

  Resultaat -1.945 629 1.123 417 25

  Rendement (resultaat / totaal baten) -4,0% 1,3% 2,1% 0,8% 0,0%

  Balans per 31 decemberx 1.000 2010 2011 2012 2013 2014

  Materile vaste activa 47.516 46.832 46.988 45.079 44.002Financile vaste activa 229 506 395 320 225Vorderingen en overlopende activa 1.896 1.881 1.802 1.900 2.217Financieringstekort 3.870 3.087 5.577 0 348Liquide middelen 1.181 171 178 299 2.208Totaal activa 54.692 52.477 54.940 47.616 49.000

  Eigen vermogen (EV) 9.491 10.121 11.245 11.755 11.780Voorzieningen 1.606 2.233 4.245 2.249 2.066Langlopende schulden 26.044 24.495 22.946 21.397 25.049Schulden aan kredietinstellingen 9.564 8.355 7.411 2.319 0Financieringsoverschot 525 0Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 7.987 7.273 9.093 9.371 10.105

  Totaal passiva 54.692 52.477 54.940 47.616 49.000

  Liquiditeitsratio (vlott.activa / kortl. schulden) 0,87 0,71 0,83 0,20 0,47Solvabiliteitsratio (EV / totaal) 17,4% 19,3% 20,5% 24,7% 24,0%Weerstandsvermogen (EV / totaal baten) 19,7% 20,1% 20,9% 22,6% 22,2%Debt service coverage ratio 1,59 1,21

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering |24 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering 25

  De bedrijfsvoering van Arduin is erop gericht een goede balans te houden tussen de kwaliteit van ondersteuning en bedrijfseconomische belangen. En we kijken altijd naar mogelijkheden om de ondersteuning van morgen innovatief en betaalbaar te houden.

  Arduin zag kans om de overhead in 2014 te beperken tot ruim 7% op basis van ftes. Indien hier ook de centraal beheerde middelen, zoals lidmaatschappen, Arbodienst, softwarekosten, accountantskosten, e.d., bij worden betrokken is de overhead in euros gemeten 15%. Dit is 5% lager dan het gemiddelde in de sector. Hiermee wordt voor ongeveer 2,5 mln. aan extra middelen vrijgemaakt voor het primaire proces: de ondersteuning van onze clinten.

  Gebouwen

  Ons streven is dat al onze clinten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, midden in de Zeeuwse samenleving. De consequentie daarvan is dat Arduin 224 locaties (gebouwen en appartementen) heeft, waarvan 143 in eigendom en 81 in huur. Het gaat om onder meer 185 woonlocaties en 39 dagbestedingslocaties. Eind 2014 stond er n woning en n dagbestedingslocatie leeg. In 2014 hebben we een aantal grote vastgoedprojecten uitgevoerd: De locatie Geschieresweg 9 in Aagtekerke

  is omgebouwd tot een behandelcentrum. We realiseerden vier extra appartementen en een afzonderingsruimte. De locatie Prelaatweg 6 in Westkapelle (vorig behandelcentrum) is omgebouwd tot woonlocatie met negen extra appartementen en een chillroom.

  Op de Golsteinseweg in Middelburg realiseerden we een dagbestedingsunit (huur) en kwam op het woongedeelte SAM-intensief (kinderen met een intensieve ondersteuningsvraag). De dagbesteding aan de Bosweg 4a verviel.

  Een deel van de Dunoweg 15a in Oostkapelle is gerenoveerd na de brand eind 2013.

  Prestaties bedrijfsvoering Op de Eendekotsweg in Gapinge is een extra appartement en een grote woonkeuken gemaakt. In Vlissingen verbouwden we de nieuw gehuurde

  locatie Van Bossestraat 3 en richtten we het in voor dagcentrum de Stern (voorheen dagcentrum Prinsenhove). De vorige locatie op de Sprengerlaan 11 in Middelburg is gesloopt.

  Het gezondheidscentrum van Arduin trok in bij het Gezondheidscentrum Mortiere aan de Ravensteinseweg 1 in Middelburg (huurpand Scalda). Het voormalige gezondheidscentrum aan de Sprengerlaan 8 is gesloopt.

  De locaties Sprengerlaan 1-9 zijn gesloopt. Deze werden gebuikt als wisselwoning voor tijdelijke huisvesting bij bijvoorbeeld renovaties.

  Er zijn vier domoticaprojecten gerealiseerd bij Seisweg 46 (Middelburg), Galmgat 2/4 (Middelburg), Prelaatweg 78 (Aagtekerke) en Jannewekken (Zierikzee).

  Op de Seissingel, Sprengerlaan en Ravensteinseweg namen we een nieuwe telefooncentrale (in de cloud) in gebruik.

  Naast het bovenstaande voerden we, conform het onderhoudsplan, planmatig en preventief onderhoud uit (o.a. buitenschilderwerk, vervangen van keukens en badkamers, vervangen van dakbedekking) en vervingen we acht verouderde brandmeldinstallaties.Op basis van een evaluatie van een pilot bij 16 woningen hevelden we medio 2014 bij alle woningen het budget voor storingen en klein onderhoud over naar het huishoudgeld.

  Informatisering en automatisering

  Automatisering speelt een grote rol bij de optimalisatie van kwaliteit van bestaan voor onze clinten. En draagt bij aan efficinte bedrijfsvoering op alle terreinen. In 2013 is het project Inzet technologische vormen van support gestart binnen Arduin. Ondertussen zijn veel van de onderdelen van het plan gerealiseerd. Op alle locaties kan mobiel gewerkt worden met laptoppen en iPads. Waar nodig hebben we in 2014 de wifi netwerken versterkt.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering |26 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties bedrijfsvoering 27

  iPads

  Ons doel was om, in eerste instantie bij horecavoorzieningen van Arduin, maar ook in de woningen, en bij andere dagbestedingen en steun-punten, iPads in te zetten. Dit is ondertussen gebeurd. Zo is er genvesteerd in de bestelapplicatie en het kassasysteem voor de horeca. Ze worden gebruikt bij Dustoch en Divers. Er zijn ondertussen acht iPads voor de steunpunten aangeschaft. Medewerkers en clinten zijn zeer tevreden over het gebruik van de iPad. Er zijn nog aandachtspunten i.v.m. functionaliteit.

  Technologische middelen in woningen

  Bij het Zorgkantoor dienden we een project in voor de inzet van huisautomatisering. Hiervoor zijn vier woningen uitgekozen om met domotica (huisautomatisering) een invulling te geven aan een verhoging van de kwaliteit van bestaan. In het verslagjaar zijn pilots gedraaid op de vier woningen met verschillende domotica-toepassingen, van vier verschillende leveranciers. Uiteindelijk zijn twee leveranciers gekozen om in 2015 een business case neer te zetten voor kostenbesparing door de inzet van domotica.

  Google Apps platform

  In 2014 is het Google Apps platform verder uitgerold naar alle medewerkers van Arduin. Het biedt de mogelijkheid om samen tegelijkertijd aan n document te werken, zonder heen en weer te hoeven mailen. De opslag gebeurt in de Cloud, zodat medewerkers overal op elk moment bij de gegevens kunnen. Google heeft voor zakelijke accounts een heel hoog beveiligingsniveau, waardoor de opslag van documenten in Google Drive vele malen veiliger is dan op een server in een kantoor.

  Een andere functionaliteit van het Google Apps platform is het eenvoudig kunnen maken van interne websites. Voor projecten, werkgroepen of andere samenwerkingsverbanden vormen deze sites een ideaal verzamelpunt van digitale bestanden.

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  Arduin staat middenin de samenleving, en wij willen daar op een verantwoordelijke manier mee omgaan. Dat geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, maar ook voor alle organisaties in onze omgeving die zelf bewust met verantwoord ondernemen bezig zijn. En die dus gebruik maken van de dienstverlening van onze bedrijven of met onze jobcoaches werken aan werkervaringsplaatsen voor onze clinten binnen hun eigen organisaties.

  Arduin gebruikt op de locaties groene stroom. Hiervoor heeft Arduin eind 2013 een driejarig energiecontract afgesloten met DELTA. Bij de afsluiting van het contract zijn ook twee grote zonnepanelen (elk bestaand uit acht delen) inbegrepen. Deze zijn gemonteerd en in bedrijf genomen in april op de Beethovenlaan 1 in Vlissingen en op de Nieuwstraat 3 in Zoutelande. Deze zijn een mooie aanvulling op de al bestaande 30 zonnepanelen op de Golsteinseweg in Middelburg.

  Op de locaties wordt bewust met energie omgegaan. Zo hebben locaties, op verzoek, een energiepakket ontvangen. Van de besparingen die een locatie realiseert wordt de helft extra uitgekeerd op de huishoudrekening van die locatie. In het energiepakket zit o.a. een waterbespaarder, een tv power buster (zodat in stand-by geen stroom gebruikt wordt), een energiekostenmeter, een koelkastthermometer, een douchecoach, een standby-button en een spaarlamp. Bij de meeste horecagelegenheden en op enkele dagbestedingslocaties wordt biologische koffie geschonken.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit |28 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit 29

  Arduin werkt met de POS, een wetenschappelijk onderbouwde manier om kwaliteit van bestaan te meten. Een vragenlijst op acht domeinen geeft een beeld van de kwaliteit van bestaan van een clint en helpt bij het formuleren van wensen en doelen van de clint.

  Een speciaal opgeleide interviewer spreekt met de clint, en/of mensen uit de omgeving van de clint, over de volgende domeinen: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Met de antwoorden op de vragen wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van bestaan van de clint. Dit geeft vervolgens goede input voor de individuele ondersteuningsplannen.

  Prestaties kwaliteit Zorginstellingen hebben een wettelijke verplichting om de kwaliteit van de zorg transparant en vergelijkbaar te maken. Onze prestaties en verantwoording op het gebied van kwaliteit staan in dit jaarverslag. Dat komt in plaats van het aparte kwaliteitsjaarrapport dat Arduin tot dit jaar publiceerde. Wij geven in de volgende paragrafen een overzicht van de resultaten op het gebied van kwaliteit van bestaan en van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.

  Kwaliteit van bestaan

  Personal Outcomes Scale (POS) in 2014

  In 2014 gingen we bij Arduin werken met een nieuwe, verder doorontwikkelde, versie van de POS (versie 2.0, de POS-A). Verder is op basis van de POS-A een specifieke versie voor kinderen, de POS-C ontwikkeld. In deze versies van de POS kunnen nu ook kwalitatieve opmerkingen genoteerd worden. Ook zijn de invulinstructies aangepast. Er ligt nu meer nadruk op het belang van de eigen beoordeling van de clint (zelfbeoordeling). Ook kan niet meer zowel de zelfbeoordeling als de geobjectiveerde beoordeling (een beoordeling door anderen dan de clint zelf) afgenomen worden, maar moet er een keuze gemaakt worden. De instructies van de interviewer zijn hiervoor aangepast. Indien enigszins mogelijk, wordt de POS in een interview met de clint zelf afgenomen. In de handleiding staat uitdrukkelijk beschreven dat de POS in gespreksvorm dient te worden afgenomen, waarbij de interviewer per item een gesprekje aangaat met de clint en dit afstemt op de communicatieve mogelijkheden van de clint.

  In 2014 hebben we in totaal 318 interviews afgenomen met de POS. Hierna worden enkele resultaten weer-gegeven. De gemiddelde score op de POS in 2014 was 105,39 (bij een maximale score van 144). Daarvan waren er 195 in een gesprek met de clint zelf en 123 met respondenten die over de kwaliteit van bestaan van de clint spraken. De gemiddelde score op de zelfbeoordeling was 111,68 en bij beoordeling door anderen was dit 96,14.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit |30 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteit 31

  Persoonlijke ontwikkeling

  Persoonlijke ontwikkeling

  Zelfbepaling

  Zelfbepaling

  Interpersoonlijke relaties

  Interpersoonlijke relaties

  Sociale inclusie

  Sociale inclusie

  Rechten

  Rechten

  Emotioneelwelbevinden

  Emotioneelwelbevinden

  Lichamelijk welbevinden

  Lichamelijkwelbevinden

  Materieelwelbevinden

  Materieelwelbevinden

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  2014

  vorige score

  POS-scores 2014

  zelfbeoordelingbeoordeling door anderen

  Gem. POS-score per domein 2014

  12,42

  14,06 14,78 13,63 10,69 14,73 14,96 14,53 14,30

  10,51 11,59 11,02 8,27 12,16 12,78 14,06 13,76

  12,5812,5312,60

  13,3813,33

  13,6713,47

  15,0014,82

  9,719,52

  14,3814,69

  14,1014,27

  2LVG

  3LVG

  4LVG

  5LVG

  1VG

  2VG

  3VG

  4VG

  5VG

  6VG

  7VG

  8VG

  ZorgZwaartePakket (ZZP)

  Kwaliteit van Bestaan 2014

  118,67

  109,10

  100,50

  84,00

  127,50

  119,80

  113,50

  104,10

  97,80

  105,40

  98,40

  94,50

  0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

  Persoonlijke ontwikkeling

  Persoonlijke ontwikkeling

  Zelfbepaling

  Zelfbepaling

  Interpersoonlijke relaties

  Interpersoonlijke relaties

  Sociale inclusie

  Sociale inclusie

  Rechten

  Rechten

  Emotioneelwelbevinden

  Emotioneelwelbevinden

  Lichamelijk welbevinden

  Lichamelijkwelbevinden

  Materieelwelbevinden

  Materieelwelbevinden

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  2014

  vorige score

  POS-scores 2014

  zelfbeoordelingbeoordeling door anderen

  Gem. POS-score per domein 2014

  12,42

  14,06 14,78 13,63 10,69 14,73 14,96 14,53 14,30

  10,51 11,59 11,02 8,27 12,16 12,78 14,06 13,76

  12,5812,5312,60

  13,3813,33

  13,6713,47

  15,0014,82

  9,719,52

  14,3814,69

  14,1014,27

  2LVG

  3LVG

  4LVG

  5LVG

  1VG

  2VG

  3VG

  4VG

  5VG

  6VG

  7VG

  8VG

  ZorgZwaartePakket (ZZP)

  Kwaliteit van Bestaan 2014

  118,67

  109,10

  100,50

  84,00

  127,50

  119,80

  113,50

  104,10

  97,80

  105,40

  98,40

  94,50

  0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg |32 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 33

  Analyse Pijler 1 over 2014

  Op Pijler 1 scoort Arduin over alle domeinen volledig groen, m.u.v. het thema Vermoeden van seksueel misbruik, waar de score 80% groen en 20% rood is. De verklaring hiervoor is dat Arduin nog niet in haar beleid had opgenomen dat vrijwilligers standaard een verklaring omtrent gedrag (VOG)-verklaring moeten overleggen. In 2014 hebben we besloten om dit in 2015 te gaan doen.

  Analyse Pijler 2a over 2014

  Voor Zorgafspraken en Ondersteuningsplan, scoort Arduin 98,5 % groen en 1,3% oranje. Als het gaat om Medicatie, scoort Arduin 99 % groen en 1% oranje. Vorig jaar was hier de score 98,4% groen en 1,4% oranje. In 2012 is zowel het medicatiebeleid als de praktijk fundamenteel aangepast. Arduin koos om voor de gehele organisatie het baxtersysteem in te voeren en wel zo dat nog slechts twee apotheken de medicatie leveren. Deze apotheken werken op basis van een uniform protocol en werkwijze. Ook is het Geneesmiddelen Protocol grondig herzien en zijn de medewerkers in alle woningen opnieuw genstrueerd. Deze aanpassingen zijn in 2012 gestart, eind 2013 afgerond, en in 2014 gestabiliseerd.

  Afbouw psychofarmaca

  Sinds 2012 zijn we bezig met de afbouw van het gebruik van psychofarmaca. Doel is om te komen tot normalisering en rationalisering van het gebruik onder de clinten. In totaal zijn er 75 afbouwtrajecten in gang gezet. Ondertussen is bij 57 clinten het gebruik van het medicament definitief gestopt, bij vier clinten is de dosis gerationaliseerd, bij zes clinten is afbouw niet gelukt en acht mensen zijn een nieuw afbouwtraject gestart.

  Het meten en verbeteren van kwaliteit gebeurt in de gehandicaptenzorg sinds 2011 aan de hand van het kwaliteits-kader gehandicaptenzorg. Dit kader geeft organisaties verbeterinformatie, zicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning, en zicht op de ervaring van clinten.

  Uitgangspunt zijn wederom de acht domeinen uit het model Kwaliteit van Bestaan van Bob Schalock: emotioneel, materiaal en lichamelijk welbevinden, interpersoonlijke relaties, persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling, inclusie en rechten. Het vaststellen van de kwaliteit loopt bij het kwaliteitskader langs drie pijlers:

  pijler 1: geeft kwaliteitsgegevens op organisatieniveaupijler 2: geeft kwaliteitsgegevens op clintniveau (2A)

  en clintervaringsgegevens (2B)pijler 3: geeft gegevens over de relatie tussen clint

  en professional

  In pijler 1 en 2A staan de zorgvoorwaardelijke domeinen centraal (belangen, zorgafspraken en ondersteuningsplan, veiligheid, kwaliteit van mede-werkers en organisatie). De pijlers 2B en 3 kijken naar kwaliteit van bestaan.

  Pijler 1 en 2A vormen de input voor de kwaliteits-paragraaf/DigiMV in het wettelijk verplichte Jaar-document Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Dit document is aangepast conform de vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit betekent dat in het Jaardocument 2014 de resultaten van pijler 1 en de resultaten van pijler 2A voor alle clinten worden opgenomen.

  Arduin heeft in 2014 pijler 1 en pijler 2A ingevuld in de webenqutes van Mediquest en deze gegevens zijn ingelezen in de rapportage van DigiMV. Deze rapportage is weergegeven in groen (aanwezig/ akkoord), oranje (in ontwikkeling) en rood (niet aanwezig / niet akkoord).

  Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg |34 | Jaarverslag Stichting Arduin - Prestaties kwaliteitskader gehandicaptenzorg 35

  Afzondering

  Arduin scoort over 2014 64,3% groen, 28,6% oranje, en 7,1% rood. In 2013 was dit 84,6% groen, 7,7% oranje, 7,7% rood. In 2012 was dit 58% groen, 33% oranje, 9% rood. Bij drie van de 14 clinten was de afzonderingsmaatregel niet opgenomen in het ondersteuningsplan, en bij drie van de 14 zijn er geen alternatieven besproken. Hierbij tekenen we aan, dat deze maatregel wel degelijk beschreven moet staan in het persoonlijk plan, terwijl dat niet altijd mogelijk is, vooral in situaties van onmiddellijke nood. Uit de aantallen blijkt overigens dat de frequentie hiervan relatief gering is.

  Fixatie en Zweedse band

  Arduin scoort 7,5% rood, 42,5% oranje en 50% groen. In 2013 was dit 9,8% rood, 39% oranje, 51,2% groen. In 2012 was dit 51% groen, 30 % oranje, 19% rood. In 13 van de 40 gevallen was fixatie niet opgenomen in het ondersteuningsplan, en in negen van deze 41 gevallen zijn er geen alternatieven besproken met de clint. We tekenen aan dat fixatie wel degelijk beschreven moet staan in het persoonlijk plan, terwijl dat niet altijd mogelijk is, vooral in situaties van onmiddellijke nood. En juist een dergelijke maatregel vindt veelal plaats in noodsituaties.

  In 2014 is volledig gestopt met het gebruik van de onrustband (Zweedse band). Hiermee kwam een einde aan een periode van zorgvuldig langzaam afbouwen van deze dwangmaatregel bij de laatste clint waarbij de band nog gebruikt werd.

  Veiligheid

  Veiligheid vallen: Arduin scoort 97,1 % groen en 2,9% rood. In 2013 was dit 93,1% groen en 6,9% rood. In 2012 was dit 73% groen en 27% rood. In twee van de 68 gevallen is dit niet gemeld in het Melding Incidenten Clinten (MIC). Verklaring hiervoor is dat vallen niet altijd als een incident werd beschouwd.

  Veiligheid agressie: Arduin scoort 5,9% rood en 94,1% groen. In 2013 was dit 8,2% rood, 91,8% groen (dit was in 2012 groen 85% en 15% rood). Agressie is ook dit jaar niet altijd gemeld in het MIC (in 14 van de 236 gevallen). Medewerkers zien agressie niet altijd als een te melden incident wanneer het bekend is dat het wel eens bij bepaalde clinten voorkomt. En ze er conform het ondersteuningsplan adequaat en zonder problemen mee omgaan.

  Verslaving

  Verslavingsproblematiek wordt over 2014 bij 17 clinten gerapporteerd (in 2013 bij 19 clinten en in 2012 bij 21 clinten). In acht gevallen is dit niet opgenomen in het MIC.

  Gedragsproblemen

  Hierop scoort Arduin 1,6% rood, 0,5% oranje en 97,9% groen. Bij 202 clinten van Arduin is er sprake van gedragsproblemen. Bij 123 van hen is gedrag geconstateerd dat de kwaliteit van bestaan nadelig heeft benvloed en waarvoor specifieke ondersteuning nodig is. Bij 21 van deze 123 clinten zijn meerdere partijen in de analyse betrokken. Bij 90,2% is een plan van aanpak gemaakt, bij 1% niet en bij 8,8% is dit in ontwikkeling. In 79,6% wordt ingeschat dat de gekozen aanpak een gunstig effect heeft op de clint, bij 13,3 wordt hier nog aan getwijfeld, en bij 7,1% (nog) niet. Als het om het hoe gaat: bij 68,8% is de kwaliteit van bestaan toegenomen en bij 31,2% wordt deze minder nadelig benvloed. Voor 96,7% (89 van de hier gescoorde clinten) is in het ondersteuningsplan vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor 2,2% is dit in ontwikkeling, en voor 1,1% (1 clint) niet.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem |36 | Jaarverslag Stichting Arduin - Kwaliteitsmanagementsysteem 37

  Het bewaken van kwaliteit gebeurt binnen Arduin niet alleen voor de ondersteuning van onze clinten, maar ook voor alle bedrijfsprocessen die optimale ondersteuning mogelijk maken.

  Arduin gebruikt voor het bewaken van de bedrijfsprocessen een geautomatiseerd beheers-systeem: ISO [email protected] Dit systeem is in 2014 geheel vernieuwd en beschikbaar binnen Google Drive (het door Arduin sinds dit jaar ingevoerde systeem voor opslag van documenten en bestanden in de Cloud).

  Externe audit

  Sinds 2004 is Arduin ISO 9001 gecertificeerd. In 2014 is deze certificering hernieuwd door TV Rheinland. Belangrijk aandachtspunt uit deze externe audit is het zorgproces en een duidelijke taak- en rolverdeling tussen managers, coaches en orthopedagogen. De aandachtspunten van de audit van TV Rheinland zijn nadrukkelijk meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe strategie. Die nieuwe strategie speelt in op de ontwikkelingen in de zorg, wet- en regelgeving en in de maatschappij en de toenemende kosten voor de zorg. De inrichting van ons zorgproces moet daar op een efficinte en effectieve manier op aansluiten. Hierbij komt uiteraard de taak- en rolverdeling van managers, coaches en orthopedagogen ook aan de orde.

  Vooruitlopend op de organisatieveranderingen die uit de nieuwe strategie volgen, is, voor een duidelijkere taakverdeling, een aantal onderwerpen al gedelegeerd vanuit de lijnmanagers naar de coaches. Dit zijn bijvoorbeeld de onderwerpen waarvan in protocollen vast ligt dat de lijnmanager besluiten neemt, zoals aanvragen vervoer, werkbonnen BOI, aanvragen vrije dagen en pbl-uren, arbeidsverzuim en CCE bespreking. De coaches leggen hierover verantwoording af aan de lijnmanagers in de reguliere overleggen. Daarnaast wordt vanuit de financile administratie bijgehouden waar de coaches gedelegeerde toestemming voor geven. Deze worden periodiek aan de lijnmanagers ter formele goedkeuring neergelegd.

  KwaliteitsmanagementsysteemInterne audits

  In 2014 zijn er 131 interne audits op locaties uitgevoerd. Elk kwartaal worden deze rapportages besproken met de RvB en het managementteam. In het afgelopen jaar zijn we gestart met het verder vergroten van de effectiviteit van deze interne audits. Doel is om te kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat de audits beter gebruikt kunnen worden voor een constructieve dialoog over verbeterpunten op de verschillende locaties. Dit zal ook onderdeel zijn van de organisatieontwikkelingen die volgen uit de nieuwe strategische koers.

  Resultaten interne audits 2014

  Naast verbeterpunten, bleek uit de interne audits dat een aantal zaken dit jaar met goed resultaat zijn opgepakt: Er werden dit jaar minder medicatiefouten gemaakt

  dankzij het vergroten van kennis over inzet en gebruik van medicatie.

  De hygine op kleine woonlocaties was aanzienlijk beter dankzij de hyginecode.

  Er is meer aandacht voor voedselveiligheid met extra toelichting van de kwaliteitsfunctionarissen over de HACCP normen bij werkoverleggen.

  Brandveiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt. In 2014 hebben we de taken gevalueerd.

  Hieruit bleek dat we, zonder af te doen aan het veiligheidsniveau, met minder taken (minder admini-stratieve handelingen) toe kunnen.

  Er is op toegezien dat de teams op de locaties elk jaar vier werkoverleggen houden en notuleren.

  Per 1 juli 2014 is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) per locatie inzichtelijk in het nieuwe ISO [email protected] 2014 en na te slaan in de Google Drive.

  Zorgcontinuteit

  In 2013 is het convenant Zorgcontinuteit getekend met de veiligheidsregio (GHOR) Zeeland. Hiermee verplicht Arduin zich om eind 2015 een zorgcontinuteitplan te hebben, en tot het vullen van het systeem GHOR4all. Arduin is in 2014 naar diverse bijeenkomsten geweest van de GHOR en heeft het systeem gevuld. In dit systeem zijn alle locaties opgenomen, zodat het voor de hulpdiensten duidelijk is waar welke clinten wonen.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten |38 | Jaarverslag Stichting Arduin - Klachten 39

  Klachten Bij Arduin werken dagelijks heel veel mensen in de ondersteuning van onze clinten. En daar worden ook wel eens fouten bij gemaakt.

  Klachten van clinten, medewerkers, ouders of wettelijk vertegenwoordigers of anderen over zaken waar Arduin of medewerkers van Arduin verantwoordelijk voor zijn, worden altijd serieus genomen. Door te luisteren naar de klacht, kunnen wij leren van wat er gebeurd is. En, indien nodig, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet weer gebeurt. Daarvoor hebben we binnen Arduin een duidelijke klachtenregeling.

  Klachtenregeling clinten

  Dingen die niet goed gingen kunnen in eerste instantie besproken worden met de klachtenbemiddeling functionaris. In 2014 is door de functionaris n incident na bemiddeling naar tevredenheid afgehandeld.

  In 2014 zijn bij de secretaris van de klachtencommissie vier klachten binnengekomen. Het ging om twee klachten van ouders. En een clint die twee verschillende klachten indiende. De twee klachten van de ouders zijn opgelost in het rapportagejaar, en ook n van de klachten van de clint. Over de laatste klacht is de clint nog in gesprek met de betrokken manager.

  Klachtenregeling werknemers

  Werknemers kunnen hun klachten over Arduin als werkgever melden aan de werknemersklachten-commissie. In 2014 zijn geen klachten bij de commissie gemeld. Daaruit maakt de commissie op dat eventuele onvrede van medewerkers in de directe werkomgeving wordt opgelost.

  Vertrouwenspersoon

  Medewerkers kunnen met hun zorgen en problemen terecht bij twee vertrouwenspersonen. Ook in 2014 hebben deze vertrouwenspersonen, in vertrouwen, gesproken met medewerkers. Er zijn tien meldingen binnengekomen. Twee hadden te maken met stress op het werk, drie waren gerelateerd aan de eigen gezondheid of de gezinssituatie en vijf meldingen hadden te maken met collegas in het team.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |40 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 41

  Ons verhaal in 2014 Ook dit jaar gaat ons verhaal over inclusie. We hebben ervaring opgedaan met nieuwe methodiek voor het versterken van de inzet van het sociale netwerk van clinten. En samen met anderen initiatieven en projecten ontwikkeld voor echte inclusie in de directe omgeving van onze clinten.

  Eigen kracht

  Heel belangrijk voor succesvolle inclusie is het (sociale) netwerk van de clint. De overheid deelt dat netwerk een steeds grotere participatierol toe. Bij Arduin werken we met een persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek waarbij de vraag van de clint en de domeinen van kwaliteit van bestaan leidend zijn. Ook daarin willen we kijken wat een invulling van die participatierol van het netwerk kan zijn. We gaan daarbij, als altijd, uit van gewoon wat kan, speciaal wat moet. Arduin heeft in 2014 vier conferenties georganiseerd met het motto Eigen kracht. We kozen voor de methodiek VeranderKIZT voor zeggenschap en inclusie (Anouk Bolsenbroek en Perspectief). Deze methodiek kan voor clinten ingezet worden om de kracht van hun netwerk zichtbaar te maken. Deze methodiek is al ingezet in de proeftuin Project DOEN.

  Proeftuin Project DOEN

  Proeftuin Project DOEN komt voort uit het werkverband professionals en inclusie, waarbij Arduin sinds 2013 is aangesloten. Dit werkverband is een initiatief van Vilans, Perspectief, Hogeschool Utrecht en de Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB). Naast Arduin zijn nog zes zorgorganisaties aangesloten. Vanuit het werkverband zijn proeftuinen gestart waarin de zorgorganisaties extra inspanningen leveren om meer inclusie tot stand te brengen. Ervaringen worden gedeeld. Arduin heeft de Academie

  voor Kwaliteit van Bestaan aangewezen als proeftuin. Zo konden we direct aan de slag met, de hierboven omschreven, methodiek VeranderKIZT.

  In de Proeftuin Project DOEN konden een aantal clinten met hun eigen netwerk en de professionals van Arduin op zoek naar een betekenisvolle rol in de samenleving. De methodiek en de werkvormen van VeranderKIZT die we gebruikten waren nieuw en leidden tot zeer positieve resultaten. Vooral de manier waarop de mogelijkheden van een clint naar voren kwamen werd, zeker ook door het netwerk van de clint, als zeer positief ervaren. Leerpunten en ervaringen uit de proeftuin worden gedeeld binnen het werkverband professionals en inclusie en meegenomen in projecten, bijscholing en opleiding volgend jaar.

  Niet zonder jou

  Om de inclusie in de wijk te vergroten en de sociale participatie van mensen met een beperking of psychiatrische problematiek te verbeteren, startte Arduin samen met Welzijn Middelburg in 2014 een participatieprogramma Niet zonder jou. Op basis van ervaring uit drie wijken (Bossenburgh in Vlissingen, Stromenwijk in Middelburg en Westkapelle) en toegepast onderzoek, willen we met het programma een methodiek ontwikkelen die helpt bij het realiseren van een verbinding tussen deze mensen en hun buurt en sociale omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit van Gent en het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg. Het project loopt nog in 2015 door en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Nuts Ohra.

  We doen het samen

  Onder het motto We doen het samen werkten leerlingen van de middelbare school Nehalennia, cursisten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, en omwonenden samen om geld in te zamelen met

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |42 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 43

  een sponsorloop. Het geld werd gebruikt voor een zogenaamd KUNSTbankje, een plek voor ontmoeting in het park.

  Yerseke kijkt verder

  In Yerseke werd hard gewerkt aan sociale inclusie en gekeken naar mogelijkheden om dingen gezamenlijk met de buurt en andere instellingen te organiseren. Met de gemeente Reimerswaal, Buurtzorg, Zorgcentrum Ter Weel, Allvo, R&B Wonen, SMWO/Maatschappelijk werk en manege Op je Gemak werden mooie resultaten behaald. Yerseke kijkt verder zorgt voor aansluiting op bestaande voorzieningen en sociale netwerken. En brengt clinten niet alleen onderling, maar ook met bewoners uit hun de omgeving in contact. Er zijn al allerlei gezamenlijke activiteiten geweest dit jaar. Zoals clinten van Arduin die bij Ter Weel gingen eten en oudere bewoners die met Arduin mee naar de markt konden. Hoogtepunt was de officile opening in augustus van het vernieuwde Arduin dagbestedingscentrum. Met de opbrengst van de, daar gehouden, loterij werd een aangepaste huifkar aangeschaft zodat ook mensen met een rolstoel mee kunnen.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 |44 | Jaarverslag Stichting Arduin - Ons verhaal in 2014 45

  Januari

  Februari

  Maart

  Mei

  April

  Juni

  Start Arbocommissie Promotiedag paardensport

  Werkconferentie Inclusie

  Juli Arduin verzorgt catering, was en nog veel meer bij Tennistoernooi Challenger

  November Theater concert Zeeuwse Muzikanten Conferentie Integratief onderwijs

  Oktober Dialoog over inclusieve Zeeuwse samenleving Bijeenkomst Vergroten Kwaliteit van Bestaan, vergroten van Geluk Opening vernieuwde fietsenstalling Congres 40 jaar na Dennendal Jubileum Bopz dagbesteding

  Arduin verzorgt catering, groen en kunstwerken voor veiling bij Boerengolf Aagtekerke Open Arduin tekent convenant voor betere ziekenhuiszorg Wijkdag Paardoes

  Rondetafelgesprek Tweede Kamer commissie VWS Aftrap National Sportweek in Goes Hobbyloods Rapenburg Meliskerke

  December Ontmoetingsdag

  Augustus Opening vernieuwde locatie Yerseke

  Bob Schalock bezoekt Arduin

  Uitreiking PvdB prijs aan Bonte Buurtgenoten Heropening Park Toorenvliedt

  September Arduin bedrijven werken mee aan Film by the Sea met catering, was, drukwerk etc. Jubileum dagcentrum Nieuwland en Oude Rijksweg Nieuwe bestuurder Peter van Wijk Rommelmarkt burendag

  Glazen Pui exposeert

  in COVRA

  Januari | Februari | Maa

  rt Hobbyloods Rapenburg Meliskerke

  April t/m oktober

  Ons verhaal in 2014

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Clinten |46 | Jaarverslag Stichting Arduin - Clinten 47

  Verder kijken dan JE NU kunt kijken dat is wat we stimuleren in de activiteiten van onze clinten. Of het nu gaat om wonen, werken, leren en vrije tijd. Ook in 2014 zijn er weer veel nieuwe initiatieven ontwikkeld.

  Wonen

  De clinten van Arduin wonen gedecentraliseerd op 185 woonlocaties in Zeeland, voornamelijk op Walcheren. Clinten wonen middenin de samenleving en worden ondersteund waar nodig. Naast de ondersteuning van Arduin, zoeken we in de wijken ook de aansluiting bij bestaande voorzieningen en sociale structuren.

  SAM IntensiefSAM Intensief is een nieuwe woongroep voor kinderen met meervoudige problemen, die zeer intensieve ondersteuning nodig hebben. In mei 2014 is SAM Intensief officieel van start gegaan op een locatie aan de rand van Middelburg. SAM Intensief biedt opvang aan zes kinderen (officieel tussen de 4 en 18 jaar) gedurende drie jaar. De intensieve, vaak n op n, begeleiding voor wonen en leren, moet de kansen van deze kinderen op een gewoon plekje in de maatschappij vergroten.

  Werken

  Ook op het gebied van werken zoeken wij zoveel mogelijk naar manieren van inclusie, zodat clinten, waar mogelijk, werken in een normale werksituatie. Of dat nu bij een bedrijf van Arduin is of bij een gewoon bedrijf. De clinten kiezen bij Arduin zelf welk werk zij willen doen of naar welke dagbesteding ze gaan. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen zijn er twee zogenaamde jobcoaches.

  Jobcoaching is bij Arduin in ontwikkeling. In 2014 wisten steeds meer clinten de jobcoaches te

  Clinten vinden. Ze hielden diverse werkwensgesprekken. Zo leerden de jobcoaches de wensen van clinten kennen en konden zij geschikte plekken vinden. Of op de juiste manier ondersteunen in het werk. Deze aanpak zorgde ervoor dat ook nieuwe mensen met een beperking bij de jobcoaches aanklopten met een ondersteuningsvraag. Om leren en werken nog dichter bij elkaar te brengen, werken de jobcoaches intensief samen met de trainers van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Op die manier hebben we in 2014 een ontwikkeling in gang gezet voor kennisverbreding van de jobcoaches en trainers, voor groeimogelijkheden van clinten en nog betere doorstroom naar (on)betaald werk.

  Werken binnen Arduin

  Arduin heeft bijna 40 bedrijven voor werk en dagbesteding, varirend van horeca, bakkerij, wasserij en drukkerij tot atelier, kunstgalerie, manege, tuincentrum, museum, fietsenstalling en kringloopwinkel. De Arduin bedrijven zijn voor onze clinten een middel om ervaring op te doen en uiteindelijk een werkplek buiten Arduin te vinden.

  Werkervaringsplaatsen buiten Arduin

  In 2014 deed een groot aantal clinten weer werkervaring op bij, vooral Walcherse, bedrijven, waaronder: DELTA, verzorgingshuizen van WVO Walcheren, Zorgstroom Walcheren, SVRZ (Middelburg en Goes), twee VCO scholen, Wijkcentrum Palet, een hotel, Bouman Kantoor Totaal, Ter Weel, Simnia, Bouwmarkt Karwei, het Zeeuws Museum, een supermarkt, Projectinrichting Lavoir, Stichting Landschapsbeheer, Emcart, de Roosevelt Academy, TCR (kantoor) en Accountantskantoor Rijkse.

  Daarnaast zijn we in gesprek over werkplekken bij de Provincie Zeeland, diverse hoveniersbedrijven, Mini Mundi en Rabobank Walcheren Noord-Beveland. We hebben dit jaar weer met heel veel partijen

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Clinten |48 | Jaarverslag Stichting Arduin - Clinten 49

  samen gewerkt voor de invulling en ontwikkeling van werkplekken, waar onder: Orionis, UWV, MEE Zeeland, Gors, PSW (Limburg), Stoffels Bleijenberg en TCR (vervoer). Ook werkten we nauw samen met zmlk- en praktijkonderwijs waarbij Arduin stageplaatsen aanbood aan leerlingen. Het meest intensief werkten we met de Klimopschool en het Bolwerk Middelburg.

  Challenger 2014

  Net als in de afgelopen jaren was een groot aantal clinten aan het werk tijdens de Driekleur Challenger Zeeland, een groot internationaal tennistoernooi in Middelburg. Arduin verzorgde daar onder andere de catering, de was, het beheer van de fietsenstalling en nog meer.

  LerenArduin heeft een eigen opleidingsonderdeel, de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Hier kunnen clinten (en medewerkers) opleidingen volgen. Het aanbod van 2014, met als thema Kijk verder dan JE NU kunt kijken was gebaseerd op specifieke leervragen. Deze vraaggerichte aanpak zetten we de komende jaren door. In 2014 werden 41 verschillende cursussen aangeboden op het gebied van welbevinden, onafhankelijkheid en sociale participatie. Van beter omgaan met boosheid tot theorie bromfiets, van vrouwencursus tot volkstuin. 321 clinten volgden in 2014 n of meer cursussen.

  Hobbyloods in MeliskerkeIn april 2014 ging de hobbyloods open in Meliskerke. Hier kunnen clinten houtbewerking en metaal en autotechniek leren. Drie dagen per week wordt er aan autos, motoren, scooters en fietsen gesleuteld en wordt hout bewerkt. De hobbyloods is een samenwerking van de gemeente Veere, Orionis, Arduin en Smederij Mathijsse.

  Vrije tijd

  De Academie voor Kwaliteit van Bestaan ontwikkelde ook een aantal andere activiteiten zodat clinten ook in hun vrije tijd zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen. Arduin en Omnium werkten bijvoorbeeld samen met Zeeland Sport & Leisure, Sport Zeeland en Driekleur Challenger Zeeland tijdens de nationale Sportweek. Onder het thema Ik neem je mee konden clinten mee met actieve en enthousiaste sporters. Om zo inclusie in de sport, bij reguliere verenigingen, te stimuleren.

  Wijkdag PaardoesDit jaar werd voor de 15e keer de wijkdag Paardoes georganiseerd. Clinten van Arduin, Philadelphia en t Gors hebben op de manege Paardoes hun dagbesteding. Elk jaar organiseren zij voor buurtbewoners een open dag met eten, demonstraties en muziekoptredens.

  Ondersteunend trainers

  Bij de Academie van Kwaliteit van Bestaan zijn ondersteunend trainers actief. Deze clinten leren zelf (onderdelen van een) les te verzorgen aan de Academie van Bestaan. In acht bijeenkomsten voor deze ondersteunend trainers staat hun ontwikkeling gedurende het jaar centraal. Een van de ondersteunend trainers was dit jaar betrokken bij de sollicitatie-procedure voor een nieuwe PA.

  Verbinden met eigen kracht

  In 2014 is het cursusaanbod van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor 2015 samengesteld. Op basis van de ervaringen met inclusie in 2014 en de maatschappelijke ontwikkelingen gaan we verder de talenten en interesses van clinten ontdekken. En we gaan verder op zoek naar hoe we die kracht kunnen inzetten om verbindingen te leggen met de omgeving waarin de clint woont, werkt en zijn vrije tijd besteedt.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers |50 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers 51

  Onze 1228 medewerkers zetten zich elke dag, direct of indirect, in voor kwaliteit van bestaan van onze clinten. Arduin biedt een omgeving waarin alle medewerkers hun kennis, kunde en vooral creativiteit kunnen ontwikkelen en delen.

  Het aantal medewerkers was eind 2014 1228. Dit is ongeveer gelijk aan 2013 (1231 medewerkers). In totaal was het totale aantal arbeidsovereenkomsten 1359. In fte uitgedrukt bedroeg dit 704,52 fte. Hiermee is er in 2014 een afname van arbeidsovereenkomsten uitgedrukt in fte, van 19,29 fte ten opzichte van 2013.

  Het aantal vacatures is afgenomen in 2014. Dit komt door een efficintere inzet van medewerkers op de

  Medewerkers

  25.000

  30.000

  35.000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  40.000

  45.000

  50.000

  55.000

  60.000

  2008

  2009

  2011

  - 1.9001.550

  6001.100

  400

  - 250

  2012

  2013

  2014

  2010

  Exploitatieresultaat

  0

  1%

  2%

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  3%

  4%

  5%

  6%

  ArduinLandelijk

  Percentage arbeidsverzuim

  Omzet (x 1000)AWBV overig

  Patinten

  Arbeidsovereenkomsten Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex)

  Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex)

  Overige functies

  Totaal

  T.o.v. 2013

  446,88 fte

  155,06 fte

  102,58 fte

  704,42 fte

  minus19,29 fte

  25.000

  30.000

  35.000

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  40.000

  45.000

  50.000

  55.000

  60.000

  2008

  2009

  2011

  - 1.9001.550

  6001.100

  400

  - 250

  2012

  2013

  2014

  2010

  Exploitatieresultaat

  0

  1%

  2%

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  3%

  4%

  5%

  6%

  ArduinLandelijk

  Percentage arbeidsverzuim

  Omzet (x 1000)AWBV overig

  Patinten

  Arbeidsovereenkomsten Supportwerker (incl. Bopz, behandelcentrum, flex)

  Gastvrouw/gastheer/ondersteunend supportwerker (incl. flex)

  Overige functies

  Totaal

  T.o.v. 2013

  446,88 fte

  155,06 fte

  102,58 fte

  704,42 fte

  minus19,29 fte

  locaties. Wel zijn er medewerkers aangenomen voor de uitbreiding van het behandelcentrum, SAM Intensief en het Project Niet Zonder Jou.

  Arduin kent ook een flexibele schil. Eind 2014 waren er 191 medewerkers verbonden aan het mobiliteitscentrum en flexibel inzetbaar voor de organisatie. 157 medewerkers hadden, veelal naast een arbeidsovereenkomst met uren, een 0-uren contract bij Arduin. Arduin volgt de landelijke beleidsontwikkelingen rond het mogelijke verbod op 0-uren op de voet. Eind 2014 is er een inventarisatie gedaan naar de wensen van medewerkers die een 0-uren contract hebben.

  In totaal is er 774 fte ingezet in 2014, als je kijkt naar het aantal ingezette uren uitgedrukt in fte.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers |52 | Jaarverslag Stichting Arduin - Medewerkers 53

  Arbeidsverzuim

  In 2014 is er, net als in 2013, veel aandacht geweest voor het arbeidsverzuim. En met succes. Over 2014 had Arduin een arbeidsverzuim van 3.25%, een lichte stijging t.o.v. de 2,8% van 2013. Arduin kan zich daarmee meten met de best scorende organisaties in de gehandicaptenzorg. Het landelijk gemiddelde bedraagt 4,5%. Een laag arbeidsverzuim is goed om een aantal redenen: er is meer contact met, en ondersteuning aan, de medewerkers vanuit coach en de organisatie, het geeft meer rust in teams, het mobiliteitscentrum kan beter bezetten en de kosten van herbezetting zijn lager. In 2014 is er extra aandacht geweest voor het frequent verzuim. Coaches zijn hierin begin 2014 getraind. Het frequent verzuim is daardoor afgenomen.

  Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

  In het kader van een regelmatige herziening van de regelingen die gelden binnen Arduin, heeft de OR een verzoek gedaan de regeling POP te herzien. Een werkgroep, die bestond uit de manager PO&O, een coach, een afgevaardigde van de OR en een opleidingsfunctionaris, is daarmee aan de slag gegaan. De POP-regeling is opnieuw bekeken en aangepast in 2014, en zal in 2015 gemplementeerd worden. Het doel is het POP-proces te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij ontwikkelwensen van de medewerkers. Alle onderdelen in het POP-proces moeten uiteindelijk leiden naar ontwikkeling, zonder het persoonlijke uit het oog te verliezen.

  In het plan dat de werkgroep heeft gepresenteerd staan de volgende uitgangspunten centraal: een leven lang leren persoonlijke ontwikkeling gebaseerd op duurzaam

  leren levensfasebeleid variatie in wijze waarop medewerkers zich kunnen

  ontwikkelen ontwikkeling nieuwe medewerkers ontwikkeling medewerkers die al langer werkzaam

  zijn bij Arduin gestructureerde gesprekken zonder het persoonlijke

  uit het oog te verliezen

  Om medewerkers mee te nemen in een leven lang leren, is het belangrijk om al bij aanvang stil te staan bij persoonlijke ontwikkeling.

  Na drie maanden wordt elke nieuwe medewerker uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus POP deel 1. Deze cursus wordt verzorgd door een ervaren medewerker van Arduin en duurt twee dagdelen. De cursus is voornamelijk gericht op de POP op korte termijn. Kennismaken met, en de werkwijze van het POP, POP-gesprekken met de coach (of leidinggevende) en het opstellen van het POP komen hierin aan de orde.

  Elke medewerker, die vijf jaar of langer werkzaam is bij Arduin, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus POP deel 2. Deze cursus wordt verzorgd door een externe opleider en duurt een dagdeel. De cursus is gericht op middellange en lange termijn. Nieuwe uitdagingen voor de toekomst, qua functie, locatie en andere mogelijkheden komen hierin aan de orde. Medewerkers staan stil bij hoe ze het huidige werk leuker en uitdagender kunnen maken, te verdiepen of uit te breiden met taakaccenten die hun bijzondere interesse hebben.

  Leervragen

  Iedereen kan zelf via internet een leervraag opgeven. Op basis van de ingediende leervragen biedt de Academie voor Kwaliteit van Bestaan cursussen aan. Dit betekent dat zodra een vraag meerdere keren is gesteld, de Academie deze cursus gaat plannen. Deze werkwijze is steeds succesvoller. Dagelijks ontvangt de Academie leervragen. Op deze manier kan de Academie vraaggericht werken. Medewerkers kunnen specifieke vragen melden en deze worden dan ook direct vastgelegd. Zo kan de Academie het brede aanbod aansluiten op de wensen en behoeften van medewerkers (maar ook van clinten en andere genteresseerden).

  De supportopleiding

  Samen met MBO-opleider Scalda verzorgt Arduin de supportopleiding binnen Arduin. Door middel van werken en leren worden leerlingen opgeleid tot supportwerker, niveau 4. De supportopleiding bestaat sinds 2004. De supportopleiding is speciaal ontwikkeld. De opleiding past bij de wijze waarop Arduin de ondersteuning aan mensen met een beperking vormgeeft: volledig gedecentraliseerd, in kleine teams en vanuit de visie van Kwaliteit van Bestaan.

  In 2014 hebben Scalda en Arduin intensief samengewerkt aan de nieuwe studiewijzer voor de supportopleiding. Dit was nodig omdat vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nieuwe formele kaders zijn gesteld aan het onderwijsaanbod en de regels rond examinering. Daarbij is het model van Kwaliteit van Bestaan nog beter verwerkt in de inhoudelijke verdieping van de opleiding, de zogenaamde leertaken.

  Arbocommissie

  In 2014 ging een gecombineerde Arbocommissie van start met vier vertegenwoordigers van de OR en twee medewerkers van de afdeling PO&O. De commissie houdt zich bezig met veiligheid, gezondheid, welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) en milieu (VGWM). In januari 2014 is na ondertekening van het instellingsbesluit de Arbocommissie officieel van start gegaan. Tijdens de personeelsbijeenkomst van januari 2014 is de commissie aan de aanwezigen voorgesteld. Er is die avond uitleg gegeven over de doelstelling en werkwijze van de Arbocommissie, tevens is het e-mail adres [email protected] gepresenteerd.

  De Arbocommissie ondersteunt en adviseert de OR en de RvB en neemt initiatieven ter verbetering van het Arbo- en verzuimbeleid. De taken van de commissie zijn: Evaluatie van het arbeidsverzuimbeleid Bespreken maatregelen arbeidsomstandigheden

  (bijv. aanpak knelpunten op de werkvloer, organisatie van Arbovoorlichting, ontwikkeling procedures en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

  Volgen van trends en ontwikkelingen over Arbo- en verzuimbeleid en evalueren (bijna) ongevallen

  Stimuleren van belangstelling voor Arbozaken in de organisatie

  Bewaken van de naleving van de genomen besluiten over de voorgaande punten

  Bestuderen van de in aanmerking komende literatuur en documentatie en zich op de hoogte stellen van ontwikkelingen m.b.t. stand van wetenschap en professionele dienstverlening.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders |54 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders 55

  Arduin staat middenin de Zeeuwse samenleving en heeft te maken met veel personen, organisaties en instanties. De hervormingen in de zorg vragen om inzicht bij al die stakeholders. Voor Arduin betekent dit zoveel mogelijk verbindingen leggen.

  Onder stakeholders verstaan wij alle personen en organisaties die invloed ondervinden van, of zelf invloed uitoefenen op, het functioneren van Arduin. Naast de interne stakeholders medewerkers en clinten, heeft Arduin o.a. te maken met het Zorgkantoor, familie en netwerk van clinten, de inspectie, auditors, politiek, leveranciers, de regionale media en zorgmedia, verwijzers, collega zorginstellingen, kennisinstituten en het onderwijs.

  Arduin en familie en wettelijke vertegenwoordigers

  Arduin betrekt familie en vertegenwoordigers van clinten zoveel mogelijk bij de ondersteuning van de clinten en de ontwikkeling van de organisatie. Er zijn reguliere overleggen over de persoonlijke ondersteuning van de clint en ad hoc ontmoetingen op de locatie. Ouders en familie zijn ook vertegenwoordigd in de clintenraad. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers ontvangen vier keer per jaar het blad Arduin, met nieuws over organisatie en over clinten. Daarnaast worden elk jaar ouderbijeenkomsten gehouden, waarbij de RvB en het managementteam ouders bijpraten over ontwikkelingen en vragen beantwoorden. In 2014 zijn twee bijeenkomsten gehouden voor ouders en wettelijk vertegenwoordigers, n in het voorjaar en n in het najaar. Over belangrijke ontwikkelingen (zoals dit jaar de wisseling in bestuur en het nieuwe vervoersplan) worden ouders per brief genformeerd.

  StakeholdersArduin en de politiek

  Op maandag 14 april 2014 nam Arduin deel aan een rondetafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS. Dit ging over de nieuwe Wlz die de AWBZ vervangt. Arduin was uitgenodigd om mee te praten. Manager inhoudelijke ondersteuning, Jos van Loon, voerde het woord namens Arduin. Hij heeft op basis van een notitie van het managementteam van Arduin belangrijke input geleverd voor deze nieuwe wet. Jos van Loon legde de nadruk op zorgvuldigheid bij invoering van de nieuwe wet; op het belang van kwaliteit van leven als uitgangspunt van de wet; onafhankelijke clintondersteuning en zorgbemiddeling, en minimale bureaucratie. Zijn belangrijkste punt was dat er voorkomen moet worden dat de nieuwe wet tot nieuwe instituties leidt. Inclusie, n van de pijlers van het VN-verdrag voor mensen met een beperking, dient het uitgangspunt te zijn voor clinten die ondersteuning en zorg krijgen vanuit deze nieuwe wet. En dat kan ook met innovatieve (kleinschalige) organisatievormen.

  Op regionaal niveau heeft Arduin frequent contact met wethouders, fracties en ambtenaren van de gemeenten waarin Arduin actief is.

  Arduin en de wetenschap

  Arduin ontwikkelt kennis en ervaring die we delen met diverse wetenschappelijke en andere kennisinstituten in Nederland en daarbuiten. In 2014 werkte Jos van Loon bijvoorbeeld een dag per week als gastprofessor Orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. Hij vertegenwoordigde Arduin in het expertisecentrum E-Qual (onderdeel faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent) en verzorgde gastcolleges o.a. aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Hij is lid van de Wissenschaftlichen Beirat van St. George in Gelsenkirchten in Duitsland en gaf diverse lezingen over kwaliteit van bestaan in Nederland en Vlaanderen en daarbuiten.

  Diverse buitenlandse wetenschappers bezochten Arduin in 2014, voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling,

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders |56 | Jaarverslag Stichting Arduin - Stakeholders 57

  waaronder professor dr. Jim Thompson, professor Robert Schalock en de Spaanse doctoraalstudent Veronica Martin. Ook in 2014 werden diverse onderzoeken gepubliceerd waar Jos van Loon vanuit Arduin bij betrokken was.

  Arduin en zorg- en kennisinstellingen

  Arduin probeert zoveel mogelijk samen te werken met andere Zeeuwse organisaties om een inclusieve Zeeuwse samenleving te realiseren. Maar ook om kennis te ontwikkelen of te delen.

  Bruto Nationaal GelukZo sprak Jos van Loon tijdens het 25-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van Bhutan over het vergroten van geluk door het verbeteren van kwaliteit van bestaan. Jos van Loon besprak in zijn presentatie de relatie tussen de domeinen van het Bruto Nationaal Geluk (BNG) en de acht domeinen van Schalocks model voor Kwaliteit van Bestaan.

  All inclusive ZeelandOok was er op 3 oktober een conferentie waar diverse maatschappelijke organisaties praatten over de urgentie om samen te werken aan een inclusieve Zeeuwse samenleving. Jos van Loon besprak, samen met Nienke van der Woude van MEE Zeeland, de recente ontwikkelingen en de urgentie om werk te maken van het ondersteuningsdenken.

  OndersteuningsdenkenSamen met MEE Zeeland en Stichting Welzijn Middelburg heeft Arduin in 2014 verder gewerkt aan het ondersteuningsdenken. Zo waren er diverse denk-tanksessies; is er een notitie opgesteld over het onder de aandacht brengen van ondersteuningsdenken in Zeeland; is het plan in maart besproken in het Provinciaal Transitieteam; en is het op 2 september gepresenteerd aan de wethouders zorg in Zeeland. In oktober, november en december heeft Arduin, met MEE Zeeland, onderzocht wat de bruikbaarheid is van de Supports Intensity Scale (SIS) voor andere doelgroepen. Mensen uit vijf organisaties werden

  hiervoor genterviewd. Het wetenschappelijk rapport is ondertussen gepubliceerd.

  Congres 40 jaar na DennendalIn oktober organiseerde Arduin, samen met Zuidwester, de Hartekamp Groep, de J.P. van den Bent Stichting en Esdg-Reigersdaal het congres 40 jaar na Dennendal, blik op de toekomst in Media Plaza in Utrecht. Een conferentie om informatie te verkrijgen en inspiratie op te doen en te kunnen netwerken. Tijdens het congres werden allerlei ontwikkelingen en waarden besproken van de ondersteuning aan mensen met een beperking sinds de sluiting van Dennendal, o.a. in workshops gegeven door medewerkers van Arduin.

  Conferentie Integratief OnderwijsIn november organiseerden Passend Onderwijs (PO) Walcheren en Passend Voortgezet Onderwijs (VO) bij Arduin de conferentie integratief onderwijs Elk kind is een leerling. Deze conferentie had als doel: kennismaken met integratief onderwijs en verkennen wat er, binnen de eigen context, mogelijk is voor elk kind. Er waren sprekers vanuit het passend onderwijs (samenwerkingsverband VO, PO, Dienst Ambulente Begeleiding), de politiek (wethouder) en de wetenschap (Universiteit Gent, de University College Roosevelt en de HZ University of Applied Sciences).

  Ontmoetingsdag 2014

  Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste dag, voor onze lokale relaties is de jaarlijkse ontmoetings-dag. Op 12 december ontmoetten clinten, mede-werkers en vrijwilligers van Arduin, elkaar tijdens een gezellige kerstmarkt op de Markt in Middelburg. Dit jaar organiseerden we de dag met Zorgstroom.

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin |58 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin 59

  AlgemeenDe dagelijkse leiding van Arduin is in handen van de RvB. Daarnaast is er een RvT die toezicht houdt op de besturing van Arduin, o.a. het beleid van de RvB, de financile continuteit van Arduin, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan clinten en op de algemene gang van zaken.

  Normen voor goed bestuur en toezichtArduin vindt het belangrijk dat het bestuur van, en het toezicht op, onze organisatie goed is geregeld. Onze governancestructuur en -principes zijn gebaseerd op de wet en de Zorgbrede Governance code. De structuur, taken, bevoegdheden, verantwoordelijk-heden en principes staan in verschillende statuten en reglementen beschreven. Onderdeel van het veranderingsproces is een actualisatie van statuten en reglementen. Hiermee zijn wij in 2014 begonnen. Dit wordt in 2015 en 2016 gemplementeerd

  Personalia Raad van Bestuur

  De RvB van Arduin bestaat uit n lid, de bestuurder. In 2014 was er een bestuurswissel en is een interim RvB aangesteld.

  Het bestuur van Arduin

  Naam en geboortedatum Functie Datum aantreden

  Patty van Belle-Kusse14-08-1960

  Voorzitter RvB01-10-2008In functie als voorzitter RvB tot 01-08-2014

  Peter van Wijk10-10-1965

  Interim Voorzitter RvB 09-09-2014

  Personalia Raad van Bestuur

 • Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin |60 | Jaarverslag Stichting Arduin - Het bestuur van Arduin 61

  Raad van Toezicht

  De RvT is werkgever en adviseur voor de RvB en is ook klankbord. De leden houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van Arduin, onze clinten en medewerkers. De RvT bestond in 2014 uit zes leden.

  Naam en geboortedatum Functie Relevante (neven)functies Datum aantreden

  De heer W.T. van Gelder21-01-1942

  Voorzitter Voorzitter RvT Estinea Aalten Voorzitter RvT ZRTI

  01-01-2008

  De heer J.A. Tijmstra16-07-1951

  Vicevoorzitter Directeur Tijmstra organisatieadvies Vicevoorzitter RvT Stichting Respont te

  Middelburg Lid RvT Stichting Welzijn Middelburg Voorzitter RvT van het Samenwerkingsverband

  Voortgezet Onderwijs Walcheren

  01-01-2007

  Mevrouw E. van der Vliet11-04-1967

  Lid Bestuursvoorzitter Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven

  Lid RvT GGZ Delfland, per 01-04-2014 voorzitter Lid RvT Albeda College Rotterdam

  11-09-2006

  De heer H. Reinders19-08-1950

  Lid Hoogleraar Ethiek Bijzonder hoogleraar Bernard Lievegoed

  leerstoel Vicedecaan Faculteit der Godgeleerdheid Lid RvT LFB Onderzoeksleider Stichting Beelden

  van Kwaliteit Lid S