Programació de química a 1r de Batxillerat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programació de química a 1r de Batxillerat

Text of Programació de química a 1r de Batxillerat

 • PROGRAMACI

  DIDCTICA DE

  QUMICA DE 1r DE

  BATXILLERAT

  Esteve Mor Torras

  NIF: 40323839 D

  Cos: Professors densenyament secundari

  Especialitat: Fsica i Qumica

  - juny 2011 -

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 1 -

  1.- NDEX

  1.- ndex .........................................................................................................................1

  2.- Introducci .............................................................................................................3

  2.1.- Caracterstiques del centre i de lalumnat .......................................4

  2.2.- Perqu qumica de primer de batxillerat? .......................................5

  3.- Competncies .........................................................................................................6

  3.1.- Contribuci de la matria a les CG del batxillerat .........................8

  4.- Objectius ..............................................................................................................10

  5.- Continguts .............................................................................................................12

  5.1.- Connexi amb altres matries ...........................................................18

  6.- Metodologia .........................................................................................................20

  6.1.- Activitats ...............................................................................................20

  6.2.- Activitats complementries .............................................................21

  6.3.- Atenci a la diversitat .......................................................................22

  7.- Avaluaci ...............................................................................................................24

  7.1.- Criteris davaluaci ..............................................................................26

  8.- Temporitzaci .....................................................................................................29

  9.- Aspectes organitzatius .....................................................................................30

  9.1.- Equipament ............................................................................................30

  9.2.- Gesti del laboratori ..........................................................................31

  9.3.- Organitzaci a laula i al laboratori .................................................32

  9.4.- Organitzaci de les sortides ............................................................33

  9.5.- Espais .....................................................................................................33

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 2 -

  10.- Unitats didctiques ..........................................................................................34

  Som-hi ! ...........................................................................................................35

  UD1: Anem al laboratori ..............................................................................36

  UD2: Estructura atmica ............................................................................38

  UD3: Taula peridica ....................................................................................41

  UD4: Formulaci inorgnica ........................................................................43

  Sessi extraordinria I ...............................................................................44

  UD5: Enlla qumic ........................................................................................45

  UD6: El mol. Estats de la matria .............................................................48

  UD7: Mescles i dissolucions .......................................................................50

  Sessi extraordinria II .............................................................................51

  UD8: Reaccions qumiques ...........................................................................52

  UD9: La qumica del carboni .......................................................................55

  UD10: Itinerari geoqumic ..........................................................................57

  Comiat ..............................................................................................................57

  11.- Quadre resum ....................................................................................................58

  12.- Bibliografia .........................................................................................................59

  13.- Annexos

  Annex 1: Quadern de formulaci i nomenclatura inorgnica i orgnica.

  Annex 2: Quadern de prctiques.

  Annex 3: Itinerari geoqumic.

  Annex 4: Altres coses: 4.1.- Fulls de presentaci de la matria.

  4.2.- Full de recomanacions per lestiu.

  4.3.- Full per linventari i el material malms.

  4.4.- El joc de la taula peridica.

  4.5.- Textos

  4.6.- Fitxa diversitat.

  4.7.- Avaluaci final de curs.

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 3 -

  2.- INTRODUCCI.

  En aquest document exposo la programaci didctica de la matria de

  Qumica de 1r de Batxillerat, dacord amb all que estableix la Resoluci

  ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatria de concurs oposici per a

  lingrs i accs a la funci pblica docent publicada en el DOGC Nm. 5833

  el dia 9 de mar de 2011.

  Una programaci sha dentendre com lexplicitaci de les intencions

  educatives i del pla dactuaci o intervenci dun equip docent durant un

  perode temporal determinat. s, per tant, una eina al servei del

  professorat, ja que lajuda a anticipar i concretar qu ha de fer a laula i

  com ho ha de fer, i tamb s un mitj de comunicaci professional ja que

  permet fer el seguiment de les actuacions previstes i esdev una eina til

  perqu els equips de professorat reflexionin sobre la seva tasca educativa i

  sobre la progressi dels aprenentatges de lalumnat. Disposar de

  programacions facilita que qualsevol docent pugui analitzar, aplicar i

  millorar, si sescau, les tasques educatives que shi expliciten. Tamb permet

  garantir la continutat educativa quan es donen canvis en lequip docent.

  Els components de les programacions, com passa en tots els processos

  dintervenci reflexiva en qualsevol altre mbit, sn els que donen resposta

  a les preguntes bsiques que ens plantegem a lhora dafrontar una

  planificaci rigorosa. Aquestes preguntes aplicades a lensenyament, sn el

  per a qu ensenyem ( competncies bsiques i objectius ), el qu ensenyem

  ( continguts ), el quan i com ensenyem ( seqncia didctica ) i per a qu,

  quan i com avaluem ( criteris davaluaci ). En conseqncia, una programaci

  ha de constar bsicament daquests components.

  s evident que una programaci no t sentit si no es reflecteix en la

  intervenci a laula, s a dir, ha de ser til. La utilitat es relaciona, sobretot,

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 4 -

  amb la qualitat educativa dels processos que shi descriuen i aquests poden

  funcionar b un any i al segent no. Per aix la proposta haur de ser prou

  flexible perqu es pugui anar adaptant a les situacions canviants i complexes

  que es donen a laula.

  I, finalment, es fa evident que una programaci ha destar connectada a la

  llei, en aquest cas cal que segueixi el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel

  qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del batxillerat publicat al

  DOGC Nm. 5183 el 29 de juliol de 2008.

  2.1.- CARACTERSTIQUES DEL CENTRE I DE LALUMNAT

  El centre tipus proposat per a la present programaci s un institut que es

  troba en un municipi de la perifria de Girona amb una poblaci duns 5.000

  habitants. El sector econmic que hi predomina s el secundari vinculat a la

  indstria ja que en el terme municipal hi ha un polgon industrial molt

  important, amb empreses del sector qumic i del sector carni.

  La composici de la poblaci, la majoria gent de tota la vida, ha variat una

  mica en els ltims anys degut a larribada de famlies dels pasos de lest per

  treballar a les indstries del polgon, sobretot a les crnies. Aquesta nova

  composici de la poblaci fa que la tipologia dels alumnes de linstitut es vegi

  afectada, tot i que, a nivell de batxillerat, en un grau menor. Tamb hi ha

  alumnes que provenen de poblacions venes. La majoria pertanyen a famlies

  que fa molts anys que hi resideixen, amb algun cas de famlies immigrants.

  Linstitut proposat s de grandria mitjana, amb una poblaci aproximada de

  550 alumnes i 60 professors, en el qual sofereixen quatre lnies dESO i

  tres de batxillerat. El centre disposa de vint-i-dos aules comunes, sis aules

  de desdoblament, tres aules dinformtica, tres laboratoris (un de fsica, un

  de qumica i un de biologia/cincies de la terra), dos tallers de tecnologia,

 • Programaci didctica de Qumica de 1r de Batxillerat

  - 5 -

  una aula de msica, una biblioteca, un teatre, i un pavell. Els diferents

  departaments disposen del seu despatx i tamb hi ha una sala de

  professors. El centre t un servei de reprografia, cafeteria i menjador. A

  lexterior hi ha dos patis desbarjo i dos pistes desport.

  En