Teoria enllaç 1r Batxillerat

 • View
  1.289

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Teoria enllaç 1r Batxillerat

 • TEORIA DE LENLLA QUMIC

  FULORENO pepjordi jvsirerol

 • ENLLA QUMIC La manera en que estan enllaats els

  elements qumics en les diferents substncies pures determinar lestructura daquests

  composts aix com les propietats fsiques i qumiques daquestes substncies.

  LESTUDI DE LENLLA QUMIC SER VITAL PER PODER SISTEMATITZAR LESTUDI DAQUESTES SUBTNCIES.

 • Fet aix, no ens sorprendr trobar primer els gasos, desprs els lquids i desprs les substncies slides.

  He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  K 68,38 759 slid

  S 115,2 445 slid

  NaNO3 308 380 slid

  HgS 580 - slid

  Mg 650 1091 slid

  KI 681 1330 slid

  RbCl 718 1390 slid

  NaBr 747 1396 slid

  KCl 776 1500 slid NaCl 801 1413 slid

  CaCO3 900 - slid

  Cu 1084 2562 slid

  CaF2 1418 2533 slid

  Ni 1453 2732 slid

  Fe 1538 2862 slid

  Fe2O3 1553 - slid

  BaSO4 1580 - slid

  TiO2 1830 2500 slid

  MgO 2852 3600 slid

  C 3800 5100 slid

 • Analitzem les substncies gasoses i lquides. He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  Alguns sn gasos nobles.

  Hi ha substncies on senllacen toms dun mateix element.

  Per TOTS els toms enllaats (o no) sn

  NO METALLS

  Tamb nhi ha amb elements diferents enllaats entre s.

 • Analitzem les substncies slides. K 68,38 759 slid

  S 115,2 445 slid

  NaNO3 308 380 slid

  HgS 580 - slid

  Mg 650 1091 slid

  KI 681 1330 slid

  RbCl 718 1390 slid

  NaBr 747 1396 slid

  KCl 776 1500 slid

  NaCl 801 1413 slid

  CaCO3 900 - slid

  Cu 1084 2562 slid

  CaF2 1418 2533 slid

  Ni 1453 2732 slid

  Fe 1538 2862 slid

  Fe2O3 1553 - slid

  BaSO4 1580 - slid

  TiO2 1830 2500 slid

  MgO 2852 3600 slid

  C 3800 5100 slid

  Ara, molts sn metalls !!!

  I tamb hi ha substncies que estan formades per un metall i un no metall (o grup de no metalls)

 • Qu tenim fins ara?

  Substncies formades per un sol tipus dtoms:

  Les no metlliques sn gasoses Les metlliques sn slides

  Substncies formades per ms dun tipus dtom: Si sn no metalls, la substncies s gasosa (tamb pot ser lquida) Si hi ha metall i no metall, la substncia s slida.

  HI HA ALGUNES EXCEPCIONS !!!

 • Si els gasos nobles no senllacen amb ning, no podria ser que el voler aconseguir una configuraci electrnica de gas noble sigui la fora impulsora en qualsevol enlla?

  S, efectivament, i daqu venen els 3 tipus denlla que estudiarem.

 • ENLLA INIC Les substncies iniques estan compostes per metalls i no metalls (toms o grups dtoms (clorur de sodi (NaCl), sulfur de magnesi (MgS), Nitrat de plom (Pb(NO3)2)). Estan compostes per ions: toms que han guanyat o perdut electrons formant aix espcies carregades elctricament.

  Els ions i els caOons satrauen mutuament per formar una estructura tridimensional gegant (estesa a tot lespai)

  CaO sodi Na+ Ani clor: Cl-

 • Com es senten aquest enlla? Lenlla sestableix entre metalls i no metalls.

  Els metalls tenen tendncia a formar ions posiOus (caOons) perdent electrons i aix aconseguint una conguraci de gas noble. Els no metalls, per fer el mateix, tenen tendncia a formar ions negaOus (anions). Aix la situaci s la ideal per a qu es formi una substncia inica.

  Li F

  Electron donaOon

  Li+ F-

  ARracOon

  ENLLA INIC

 • En aquesta estructura tots els ions estan interaccionant entre s i shan de complir les segents condicions:

  En el balan de forces, han de guanyar les atracOves. Els ions de signe contrari estan ms a prop que les del mateix signe.

  El balan de crregues ha de ser neutre nmero de crregues posiOves = nmero de crregues negaOves.

  ENLLA INIC

 • Compost inic Fusi (C) Clorur de Ferro 677

  Clorur de potassi 770

  Clorur de sodi 801

  xid de coure 1446

  xid de calci 2707

  Lelevat punt de fusi indica que lenergia denlla s elevada. Malgrat aix, sn composts FRGILS. Si amb un cop disloquem la xarxa, es trenquen rpidament.

  ENLLA INIC

 • Els composts inics poden conduir lelectricitat, per noms en aquelles situacions en que els ions (portadors de la crrega elctrica) es poden moure lliurement.

  - + + - + - - + +

  - + -

  +

  -

  + - +

  - +

  - + -

  + -

  + +

  -

  FS

  + - -

  + + - - +

  - +

  DISSOLT

  H2O 800C 20C

  En cas que el compost esOgui fos.

  En cas que el compost esOgui dissolt.

 • +

  + - +

  - +

  -

  -

  +

  - -

  + +

  -

  +

  COMPOST INIC FS

  FS O EN SOLUCI, UN COMPOST INIC CONDUEIX LELECTRICITAT. DAIX SEN DIU QUE SN ELECTRLITS

  ENLLA INIC

 • Qu passar quan els elements que shagin denllaar siguin NO METALLS?

  He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  Ara ja no hi haur un element que formi cations amb facilitat i un altre que formi anions. La soluci haur de ser una altra: la compartici delectrons.

 • Enlla Covalent En totes aquestes MOLCULES hi ha enllaos per comparOci delectrons

  Met, CH4 Amonac, NH3 Dixid de sofre, SO2

  En MOLCULES molt ms grans tamb pot haver-hi enlla COVALENT

  Nylon Protena

 • Lenlla covalent es dna entre elements NO METLLICS.

  Enlla covalent Enlla en qu els electrons sn compartits per cada parell dtoms

 • Com es formen els enllaos?

  Per compartici delectrons

  Es comparteixen electrons per aconseguir configuraci de gas noble.

  Lenlla s sempre entre no metalls.

 • Diagrames denlla:

  Aigua, H2O:

  O H H

  H

  H

  O

  1.- Dibuixa cada tom amb els seus electrons de valncia

  2.- Ajunta els toms de manera que tots puguin aconseguir la configuraci de gas noble(8 electrons,2 per lH)

  TEORIA DE LEWIS

 • TEORIA DE LEWIS

 • O O O O

  Oxigen, O2:

  A vegades es poden establir enllaos mltiples (amb ms dun parell delectrons compartits entre els toms. Aix s el que passa en substncies com O2 i N2

  TEORIA DE LEWIS

  !

 • TEORIA DE LEWIS

  !

  !

 • Excepcions a la regla del octet

  Octet incomplert

  Molculas amb n impar de electrons

  Octet expandid

 • Algunes molcules o ions sumament reactius tenen tomos amb menys de

  vuit electrons en la seva capa externa.

  Un exemple es el trifluorur de bor (BF3). En la molcula de BF3 ltom

  de bor central tan sols t 6 electrons al seu voltant.

  Octet incomplert

 • Teoria de lewis

  EL OCTET AMPLIAD: La regla es basa que en lltim nivell acaba amb s2p6, per a partir del tercer nivell els toms sn prou grans com per admetre 4 oxigen al seu voltant i no complir la regla de loctet. De fet existeixen el orbitals d als que poden promocionar electrons. Aquestes estructures no tenen configuraci de gas noble per tamb sn estables Exemples daix sn els compostos PCl5 , SF6 y SF4.

  Les molcules amb un nmero senar delectrons tampoc compleixen la regla de Lewis. Per exemple el NO

 • Quan els toms sajunten A TRAVS DENLLAOS COVALENTS, tenim MOLCULES REALS.

  Ja no tenim una estructura tridimensional infinita formada per trilions dtoms(o ions). En cas de pocs toms enllaats, tenim el que podem anomenar estructures moleculars simples.

  Estructura molecular simple

  Enllaos covalents

 • Electronegativitat: Propietat peridica que indica la capacitat que t un tom per competir, amb un altre tom,

  pels electrons amb els quals formen lenlla.

  CARCTER DE LENLLA

 • CARCTER DE LENLLA NO TOT S BLANC O NEGRE, TAMB HI HA TONALITATS INTERMITGES

  Les diferncies delectronegativitat entre els elements no metllics fa que ja no podem parlar sempre denlla covalent pur o inic pur, s ms correcte parlar dun enlla que t un tant per cent denlla inic o covalent. Tamb podem dir que tal o qual enlla s predominantment inic o covalent, ... . A ms, en un enlla covalent, i segons lelectronegativitat dels toms que