Teoria enllaç 1r Batxillerat

 • Published on
  23-Jul-2015

 • View
  1.278

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • TEORIA DE LENLLA QUMIC

  FULORENO pepjordi jvsirerol

 • ENLLA QUMIC La manera en que estan enllaats els

  elements qumics en les diferents substncies pures determinar lestructura daquests

  composts aix com les propietats fsiques i qumiques daquestes substncies.

  LESTUDI DE LENLLA QUMIC SER VITAL PER PODER SISTEMATITZAR LESTUDI DAQUESTES SUBTNCIES.

 • Fet aix, no ens sorprendr trobar primer els gasos, desprs els lquids i desprs les substncies slides.

  He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  K 68,38 759 slid

  S 115,2 445 slid

  NaNO3 308 380 slid

  HgS 580 - slid

  Mg 650 1091 slid

  KI 681 1330 slid

  RbCl 718 1390 slid

  NaBr 747 1396 slid

  KCl 776 1500 slid NaCl 801 1413 slid

  CaCO3 900 - slid

  Cu 1084 2562 slid

  CaF2 1418 2533 slid

  Ni 1453 2732 slid

  Fe 1538 2862 slid

  Fe2O3 1553 - slid

  BaSO4 1580 - slid

  TiO2 1830 2500 slid

  MgO 2852 3600 slid

  C 3800 5100 slid

 • Analitzem les substncies gasoses i lquides. He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  Alguns sn gasos nobles.

  Hi ha substncies on senllacen toms dun mateix element.

  Per TOTS els toms enllaats (o no) sn

  NO METALLS

  Tamb nhi ha amb elements diferents enllaats entre s.

 • Analitzem les substncies slides. K 68,38 759 slid

  S 115,2 445 slid

  NaNO3 308 380 slid

  HgS 580 - slid

  Mg 650 1091 slid

  KI 681 1330 slid

  RbCl 718 1390 slid

  NaBr 747 1396 slid

  KCl 776 1500 slid

  NaCl 801 1413 slid

  CaCO3 900 - slid

  Cu 1084 2562 slid

  CaF2 1418 2533 slid

  Ni 1453 2732 slid

  Fe 1538 2862 slid

  Fe2O3 1553 - slid

  BaSO4 1580 - slid

  TiO2 1830 2500 slid

  MgO 2852 3600 slid

  C 3800 5100 slid

  Ara, molts sn metalls !!!

  I tamb hi ha substncies que estan formades per un metall i un no metall (o grup de no metalls)

 • Qu tenim fins ara?

  Substncies formades per un sol tipus dtoms:

  Les no metlliques sn gasoses Les metlliques sn slides

  Substncies formades per ms dun tipus dtom: Si sn no metalls, la substncies s gasosa (tamb pot ser lquida) Si hi ha metall i no metall, la substncia s slida.

  HI HA ALGUNES EXCEPCIONS !!!

 • Si els gasos nobles no senllacen amb ning, no podria ser que el voler aconseguir una configuraci electrnica de gas noble sigui la fora impulsora en qualsevol enlla?

  S, efectivament, i daqu venen els 3 tipus denlla que estudiarem.

 • ENLLA INIC Les substncies iniques estan compostes per metalls i no metalls (toms o grups dtoms (clorur de sodi (NaCl), sulfur de magnesi (MgS), Nitrat de plom (Pb(NO3)2)). Estan compostes per ions: toms que han guanyat o perdut electrons formant aix espcies carregades elctricament.

  Els ions i els caOons satrauen mutuament per formar una estructura tridimensional gegant (estesa a tot lespai)

  CaO sodi Na+ Ani clor: Cl-

 • Com es senten aquest enlla? Lenlla sestableix entre metalls i no metalls.

  Els metalls tenen tendncia a formar ions posiOus (caOons) perdent electrons i aix aconseguint una conguraci de gas noble. Els no metalls, per fer el mateix, tenen tendncia a formar ions negaOus (anions). Aix la situaci s la ideal per a qu es formi una substncia inica.

  Li F

  Electron donaOon

  Li+ F-

  ARracOon

  ENLLA INIC

 • En aquesta estructura tots els ions estan interaccionant entre s i shan de complir les segents condicions:

  En el balan de forces, han de guanyar les atracOves. Els ions de signe contrari estan ms a prop que les del mateix signe.

  El balan de crregues ha de ser neutre nmero de crregues posiOves = nmero de crregues negaOves.

  ENLLA INIC

 • Compost inic Fusi (C) Clorur de Ferro 677

  Clorur de potassi 770

  Clorur de sodi 801

  xid de coure 1446

  xid de calci 2707

  Lelevat punt de fusi indica que lenergia denlla s elevada. Malgrat aix, sn composts FRGILS. Si amb un cop disloquem la xarxa, es trenquen rpidament.

  ENLLA INIC

 • Els composts inics poden conduir lelectricitat, per noms en aquelles situacions en que els ions (portadors de la crrega elctrica) es poden moure lliurement.

  - + + - + - - + +

  - + -

  +

  -

  + - +

  - +

  - + -

  + -

  + +

  -

  FS

  + - -

  + + - - +

  - +

  DISSOLT

  H2O 800C 20C

  En cas que el compost esOgui fos.

  En cas que el compost esOgui dissolt.

 • +

  + - +

  - +

  -

  -

  +

  - -

  + +

  -

  +

  COMPOST INIC FS

  FS O EN SOLUCI, UN COMPOST INIC CONDUEIX LELECTRICITAT. DAIX SEN DIU QUE SN ELECTRLITS

  ENLLA INIC

 • Qu passar quan els elements que shagin denllaar siguin NO METALLS?

  He -272,5 -269 gas

  H2 -259 -253 gas

  Ne -248 -246 gas

  O2 -224 -183 gas

  N2 -210 -196 gas

  CO -205 -191 gas

  O3 -197 -112 gas

  Ar -189 -186 gas

  CH4 -182,5 -162 gas

  C4H10 -138 -0,5 gas

  Cl2 -101 -34 gas

  N2O -90,86 -88,48 gas

  H2S -86 -60 gas

  CO2 -78 -57 gas

  NH3 -77,73 -33,34 gas

  CCl4 -23,2 77 lquid

  N2O4 -11,2 21,2 lquid

  Br2 -7,2 58,8 lquid

  N2H4 -1 114 lquid

  H2O2 -0,4 150 lquid

  Ara ja no hi haur un element que formi cations amb facilitat i un altre que formi anions. La soluci haur de ser una altra: la compartici delectrons.

 • Enlla Covalent En totes aquestes MOLCULES hi ha enllaos per comparOci delectrons

  Met, CH4 Amonac, NH3 Dixid de sofre, SO2

  En MOLCULES molt ms grans tamb pot haver-hi enlla COVALENT

  Nylon Protena

 • Lenlla covalent es dna entre elements NO METLLICS.

  Enlla covalent Enlla en qu els electrons sn compartits per cada parell dtoms

 • Com es formen els enllaos?

  Per compartici delectrons

  Es comparteixen electrons per aconseguir configuraci de gas noble.

  Lenlla s sempre entre no metalls.

 • Diagrames denlla:

  Aigua, H2O:

  O H H

  H

  H

  O

  1.- Dibuixa cada tom amb els seus electrons de valncia

  2.- Ajunta els toms de manera que tots puguin aconseguir la configuraci de gas noble(8 electrons,2 per lH)

  TEORIA DE LEWIS

 • TEORIA DE LEWIS

 • O O O O

  Oxigen, O2:

  A vegades es poden establir enllaos mltiples (amb ms dun parell delectrons compartits entre els toms. Aix s el que passa en substncies com O2 i N2

  TEORIA DE LEWIS

  !

 • TEORIA DE LEWIS

  !

  !

 • Excepcions a la regla del octet

  Octet incomplert

  Molculas amb n impar de electrons

  Octet expandid

 • Algunes molcules o ions sumament reactius tenen tomos amb menys de

  vuit electrons en la seva capa externa.

  Un exemple es el trifluorur de bor (BF3). En la molcula de BF3 ltom

  de bor central tan sols t 6 electrons al seu voltant.

  Octet incomplert

 • Teoria de lewis

  EL OCTET AMPLIAD: La regla es basa que en lltim nivell acaba amb s2p6, per a partir del tercer nivell els toms sn prou grans com per admetre 4 oxigen al seu voltant i no complir la regla de loctet. De fet existeixen el orbitals d als que poden promocionar electrons. Aquestes estructures no tenen configuraci de gas noble per tamb sn estables Exemples daix sn els compostos PCl5 , SF6 y SF4.

  Les molcules amb un nmero senar delectrons tampoc compleixen la regla de Lewis. Per exemple el NO

 • Quan els toms sajunten A TRAVS DENLLAOS COVALENTS, tenim MOLCULES REALS.

  Ja no tenim una estructura tridimensional infinita formada per trilions dtoms(o ions). En cas de pocs toms enllaats, tenim el que podem anomenar estructures moleculars simples.

  Estructura molecular simple

  Enllaos covalents

 • Electronegativitat: Propietat peridica que indica la capacitat que t un tom per competir, amb un altre tom,

  pels electrons amb els quals formen lenlla.

  CARCTER DE LENLLA

 • CARCTER DE LENLLA NO TOT S BLANC O NEGRE, TAMB HI HA TONALITATS INTERMITGES

  Les diferncies delectronegativitat entre els elements no metllics fa que ja no podem parlar sempre denlla covalent pur o inic pur, s ms correcte parlar dun enlla que t un tant per cent denlla inic o covalent. Tamb podem dir que tal o qual enlla s predominantment inic o covalent, ... . A ms, en un enlla covalent, i segons lelectronegativitat dels toms que la formin, els electrons denlla estan ms o menys desplaats cap un dels dos components de lenlla. Aquest fet ocasiona que lenlla estigui polaritzat i, fins i tot, que la molcula sigui polar. Aquesta ser la causa duna bona part de les forces entre molcules.

 • CARCTER DE LENLLA

  Una diferncia major o igual a 1,5 indica que es formar un compost predominantment inic.

  NO TOT S BLANC O NEGRE, TAMB HI HA TONALITATS INTERMITGES

 • En una molcula hi ha enllaos entre els toms que la formen, per tamb hi ha enllaos entre aquestes molcules en la substncia pura que aquestes formen (forces intermoleculars). Aquestes forces sn degudes a les polaritats de les molcules.

  Enllaos entre toms

  Enllaos entre molcules

 • FORCES INTER MOLECULARS Per haver-hi forces entre molcules hi ha dhaver molcules. Les molcules es formen amb enllaos covalents. s a dir, la uni entre els

  toms que formen la molcula s predominantment covalent. Els nics elements de la taula peridica que formen enllaos covalents sn els

  delectronegaOvitat alta. s a dir, el no metalls i alguna combinaci entre no metalls i metalls, per exemple BeCl2.

  Una cosa sn les unions entre els toms que formen la molcula, que ja hem

  dit que sn covalents, i laltra les forces entre molcules. Considerarem dos Npus principals de forces entre molcules:

  Van der Waals. Pont dHidrogen.

 • VAN DER WAALS: Sn forces dbils. Que sn degudes a polaritats febles de les molcules. Aquestes polaritats poden ser: Instantnies: per oscillacions del nvol delectrons de la molcula. Aquest efecte s ms important com ms gran s la molcula. Per exemple s ms important en I2, que per el Cl2 i en el CCl4 encara ser ms important ja que s ms gran.

  En la imatge tenim: a. La crrega esta distribuda simtricament. b. Hi ha un desplaament de la crrega. Sha format un di-pol. c. El di-pol de la primera molcula indueix un desplaament de la carrega en una altra

  molcula. Sha format un altre dipol i, per tant, apareix una fora elctrica entre les molcules.

  Aquesta interacci existeix entre tots els toms o molcules, per s emmascarada per altres interaccions ms fortes. Quan tan sols existeix aquesta s quan la reconeixem. Un exemple daquest Opus dinteracci entre molcules el tenim en el I2. Com ms gran siguin els toms o molcules ms important s aquesta interacci

 • VAN DER WAALS:

  Permanents, com NO, en aquest cas, lleugeres diferncies de lelectronegaOvitat crea de per si una polaritat permanent en la molcula. Les molcules di-polars tendeixen a ordenar-se tal com mostra la gura.

  Normalment, el moviment trmic romp aquesta disposici ordenada a qu tendeixen les molcules amb interaccions de Van der Waals. Malgrat aix, lefecte dels di-pols, del tipus que sigui, provoca variacions en les propietats fsiques, com sn el punt debullici de lquids, o els de fusi de slids.

 • PONT DHIDROGEN: Tamb s degut a la polaritat de lenlla covalent per s ms intens que les forces de Van der Waals. Es produeix en molcules en les que lhidrogen, que sempre s un tom terminal en una molcula, est enllaat amb un tom delevada electronegaOvitat provocant una polaritzaci de lenlla i, a vegades de la molcula. Aquesta polaritzaci provoca forces duni entre les molcules de Opus electrostOc.

  En el uorur dhidrogen gass, moltes molcules estan associades formant estructures ccliques com la de la gura de la dreta. La lnia conrnua marca els forts enllaos covalents dintre de la molcula i les lnies de punts les forces ms dbils de Pont dhidrogen.

  La important diferncia delectronegativitat entre el fluor i lhidrogen provoquen un enlla covalent fortament polaritzat

 • PONT DHIDROGEN:

  Lenlla de Pont dHidrogen tamb s molt important en el cas de laigua. Existeix sempre en laigua per s parOcularment important quan laigua es gela, formant una estructura com la de la gura.

  (a)i (b), aigua slida, cada molcula daigua est rodejada daltres 4 molcules, deixant espais buits i reduint aix la densitat.

  (c) laigua s lquida. Les lnies de punts sn les que assenyalen les unions de Pont dHidrogen entre les molcules daigua.

  Efectes de lenlla intermolecular de Pont dHidrogen: Lincrement de les temperatures de fusi de laigua, amonac i el uorur dhidrogen. En els tres casos hi ha un canvi en la tendncia de la temperatura de fusi respecte als altres elements del seu grup de la taula peridica. Lefecte del Pont dHidrogen no es produeix en les altres molcules degut que no hi ha gran diferncia delectronegaOvitat.

 • ENLLAOS MOLT FORTS ENTRE TOMS

  (per tant difcils de rompre!)

  ENLLAOS BASTANT MS FEBLES ENTRE MOLCULES

  (per tant fcils de separar)

  SUBSTNCIES COVALENTS SIMPLES

 • SOLID LQUID GAS

  Les substncies moleculars simples seran normalment gasoses o lquides a temperatura ambient. Shaur de baixar molt la temperatura per que es puguin establir estructures tpiques dun slid.

 • Per tant, aquestes substncies moleculars tindran punts de fusi i ebullici baixos

  Compoust P.F (C) P.E (C)

  Estat a T ambient.

  Aigua, H2O 0 100 Liquid

  But, C4H10 -138 -0.5 Gas

  Met, CH4 -182 -164 Gas

  Dixid de carboni CO2 - -78 Gas

  Oxigen, O2 -218 -183 Gas

  Hidrogen, H2 -259 -252 Gas

  Oxigen lquid bollint a -183C

  Oxigen slid a -240C

 • Pel fet que els enllaos intermoleculars sn febles, les substncies moleculars simples sn toves i frgils quan sn slides.

  Com que en les molcules no hi ha toms carregats, aquestes substncies no condueixen lelectricitat en cap cas.

 • ALGUNS SLIDS COVALENTS. En qumica sempre hi ha excepcions

  Formen enllaos covalents simples en dos o tres dimensions de lespai amb toms iguals o diferents.

  Exemples:

  SiO2 (quars),

  C (diamant), C (grafit)

  ESTRUCTURA DEL GRAFITO

  Els dos primers sn slids extremadament durs amb punts de fusi molt alts.

 • En un metall els electrons perden algun dels seus electrons ms externs. Aquests electrons sn compartits per TOTS els cations metllics.

  CATIONS METL.LICS

  Electrons lliures compartits

  ENLLA METLLIC

 • EL gran nombre delectrons que comparteixen tots el toms fa que els metalls siguin bon conductors de CALOR i ELECTRICITAT.

  Aquest tipus destructura fa que els metalls siguin DCTILS i MALLEABLES

  ENLLA METLLIC

 • Altds Propietat

  Inic Covalent (simple)

  Metllic

  Tipus dtoms implicats?

  Com estan disposats?

  Un exemple daquest enlla s:

  Tipus dinteracci

  Com sn els punts de fusi i ebullici?

  ALTS

  Presenten magneNsme?

  Sn solubles en aigua?

  Condueixen lelectricitat en estat slid, lquid o gas?

  Altres propietats

  METALL i NO METALL NO METALLS METALLS

  Formen estructures gegants danions i caOons

  Formen molcules amb poques force...