proiect gestiunea financiara a intreprinderii

  • View
    3.641

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fabbv an 2

Text of proiect gestiunea financiara a intreprinderii

Academia de Studii Economice, Facultatea Finante Asigurari Banci si Burse de Valori

PROIECT GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII

Profesor Indrumator: Moscalu Maricica; Studenti: Lazarean Adina ; Lepadatu Florina; Lupu Roxana; Maceseanu Geanina;

Bucuresti, 2010

CUPRINS

1. Introducere - prezentarea intreprinderii ...3 2. Analiza poziiei financiare- determinarea indicatorilor de echilibru financiar (FR, NFR si TN) precum si variatia acestora;..4 3. Analiza performanei financiare..8 - soldurile intermediare de gestiune (SIG - MC, VA, EBE, RE, RC, RB, RN); - marjele de acumulare anglo-saxone (EBITDA, EBIT, EBT si NI); - capacitatea de autofinanare (CAF); - variatia indicatorilor in perioada curenta comparativ cu perioada anterioara; 4. Analiza cash-flow-urilor......15 - tabloul fluxurilor de numerar(CF total, CFexpl, CFinv, CFfin); - cash-flow-ul pentru evaluarea intreprinderii (CFD, CFDact, CFDcred) si valoarea actuala a capitalurilor proprii, a capitalurilor imprumutate si a intreprinderii.5. Diagnosticul rentabilitii...17

- rata rentabilitatii economice; - rata dobanzii; - rata rentabilitatii financiare; - descompunerea ratelor de rentabilitate (rate de marja, rate de rotatie si rate de structura); - efectul de levier al indatorarii.6.Diagnosticul riscului....................................19

- pragul de rentabilitate si coeficientii de elasticitate a rezultatelor in raport cu cifra de afaceri (risc economic, risc financiar si risc global); - riscul de faliment (rate de solvabilitate i rate de lichiditate).

I.INTRODUCERE2

In acest proiect incercam sa analizam din punct de vedere financiar activitatea unei intreprinderi pe parcursul exercitiului financiar din anul 2008: 01.01.2008 31.12.2008. Dupa cum rezulta din situatia patrimoniala a firmei SC ARGUS SA CONSTANTA obiectul de activitate al societatii este producerea si comercializarea de bunuri de larg consum ( ulei brut de floarea soarelui, rapita si soia, ulei rafinat vrac, ulei rafinat imbuteliat, srot furajer, acizi grasi). Firma dispune de active imobilizate reprezentate prin masini, utilaje, stocuri de materii prime si material, productie in curs de executie, produse finite si marfuri, etc. toate fiind necesare bunei desfasurari a procesului de productie. Analiza financiara ce urmeaza a fi efectuata se va structura in cateva etape successive: 1. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil: Fondul de rulment; Nevoia de fond de rulment; Trezoreria neta. 1. Analiza marjelor de rentabilitate (solduri intermediare de gestiune) in procesul economic: Valoarea adaugata; Rezultatul exploatarii; Rezultatul curent; Rezultatul net al exercitiului; 3. Diagnosticul firmei: - Rentabilitatea economica si financiara; Diagnosticul rentabilitatii economice si, respective, financiare; Drept surse de date pentru analiza financiara vom folosi urmatoarele documente: - Bilantul contabil al firmei; - Contul de profit si pierdere; - Anexele la bilant. Deci, analiza financiara ce urmeaza a fi realizata isi propune sa evidentieza urmatoarele aspect: I. Modalitatea de realizare a echilibrului financiar pe termen lung sip e termen scurtanaliza pe baza bilantului contabil; II. Stabilirea treptelor de acumulare baneasca numerica si marjele de rentabilitate sau soldurile intermediare de gestiune- analiza pe baza contului de profit si pierdere.

II.Analiza Pozitiei Financiare3

Analiza pe baza bilantului financiar sau analiza patrimoniala isi propune identificarea starii de echilibru la nivelul firmei. Scopul acestei analize este de a stabili modul de realizare a echilibrului intre resurse (passive) si nevoi (active) pe termen lung sip e termen scurt. Pentru realizarea analizei are loc structurarea: Activelor (nevoilor) in functie de lichiditate (in ordinea crescatoare a lichiditatii); Pasivelor (resurselor) in functie de exigibilitate (in ordinea descrescatoare a exigibilitatii).

Partea de active a bilantului va contine: Active cu lichiditate peste 1 an; Active cu lichiditate mai mica de 1 an, iar in cazul lor se vor evidential distinct activele de trezoreri (activele cele mai lichide, cu lichiditate imediata).

Partea de pasiv a bilantului va contine: Passive cu exigibilitate mai mare de 1 an: capitaluri proprii + datorii pe termen lung; Passive cu exigibilitate mai mica de 1 an: in cazul acestora se vor evidential distinct pasivele de trezoreri (creditele bancare curente sau alte passive cu scdenta imediata).

Realizarea echilibrului lichiditate-exigibilitate la nivelul intreprinderii presupune respectarea urmatoarelor relatii: 1. Active cu lichiditate >1 an= passive cu exigibilitate >1 an ; 2. Active cu lichiditate Activele imobilizate; echilibru financiar-> surplus de resurse; Variatia FR = FR1 - FR0 = 28.589.273 - 7.799.332 = 20.789.9414

Societatea a inregistrat un FR>0 (POZITIV) atat la inceputul anului cat si la sfarsitul anului, crescand spre sfarsitul anului cu 20.789.941 . Capitalul permanent a reusit sa finanteze deci, activele imobilizate. Cresterea FR1 fata de FR0 provine in special din cresterea capitalurilor proprii cu 20.598.879 si din scaderea datoriilor>1 an cu 892.209 . Un FR>0 inseamna excedent de resurse permanente, utilizabil pentru finantarea activelor circulante. Capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea integral a imobilizarilor nete. Aceasta situatie pune in evident FR ca expresie a echilibrului financiar pe termen lung (intreprinderea poate sa faca fata fara dificultate riscurilor diverse pe termen scurt). 2. Nevoia de fond de Rulment (NFR)- este un indicator de echilibru financiar pe termen scurt care reprezint partea din activele ciclice ce trebuie finannate din surse stabile, respectiv activele cu termen de lichiditate sub un an care urmeaz s fie finannate din surse cu exigibilitate peste un an. Suntem n situatia n care asiguram finantarea activelor circulante din resurse stabile, care reprezinta partea din fondul de rulment pozitiv neutilizata pentru finantarea nevoilor permanente. Utilizarea de surse permanente pentru finantarea nevoilor pe termen scurt poate deveni nerentabil din cauza costurilor pe care il au n special creditele bancare pe termen lung. NFR=(Nevoi Temporare- Nevoi de Trezorerie)(Resurse Temporare Resurse de Trezorerie) NFR=Stocuri+Creante+Cheltuieli in avans-Datorii din exploatare-Venituri inreg. in avans NFR0=56.525.357+15.134.787+58.077-66.226.906-0=5.491.315 NFR1=57.741.888+25.739.476+46.649-57.644.733-0=25.883.280 Rezulta faptul ca : nevoi>resurse -> exista un dezechilibru; este necesara finantarea FR (apelarea la resurse pe termen scurt) Variatia NFR= NFR1-NFR0=25.883.280-5.491.315= 20.391.965 Societatea a inregistrat un NFR>0 (POZITIV) atat la inceputul anului cat si la sfarsitul anului, crescand considerabil spre sfarsitul anului cu 20.451.753. Cresterea NFR1 fata de NFR0 provine in special din cresterea stocurilor cu 1.216.531 dar mai ales a creantelor cu 10.604.689 dar si din scaderea cheltuiellor in avans, a datoriilor din exploatare si a veniturilor inregistrate in avans. Un NFR>0 reflecta un surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare care pot fi mobilizate. Inseamna ca stocurile si creantele s-au finantat prin capitalul propriu sau datorii pe termen lung. (NFR>0; NFR Nevoia de fond de rulment este finantata in intregime prin fondul de rulment, rezultand si un excedent de trezorerie. 3. Trezoreria Neta (TN)- este expresia cea mai concludent a desfsurrii unei activitti echilibrate si eficiente. Ea relev calitatea echilibrului general al ntreprinderii att pe termen lung ct si pe termen scurt.

5

TN= Nevoi de Trezorerie - Resurse de Trezorerie = FR NFR; TN0 = FR0 NFR0 = 7.799.332 -5.491.315 =2.308.017 TN1 = FR1 NFR1 = 28.589.273 - 25.883.280= 2.705.993 Rezulta faptul ca: FR> NFR -> exista un surplus monetar; Variatia TN= TN1 TN0 = 2.705.993-2.308.017 = 397.976 = Variatia FR Variatia NFR =20.789.941-20.391.965 = 397.976

Societatea a inregistrat o TN>0 (POZITIVA) atat lainceputul anului cat si la sfarsitul anului, crescand chiar spre sfarsitul anului cu397.976, aceasta crestere datorandu-se cresterii FR spre sfarsitul anului mai mari decat cresterea NFR-ului spre sfarsitul anului. TN pozitiva evidentiaza faptul ca exercitiul s-a incheiat cu un surplus monetary, expresia concreta a profitului net din pasivul bilantier si a altor acumulari banesti. Cresterea TN 1 fata de TN0 reprezinta cash-flow-ul ce revine actionarilor sub forma de dividende de incasat si/sau profit de reinvestit. TN>0 -> exista surse cu character permanent peste nevoia de finantare pe termen scurt, adica exista lichiditati disponibile in casa, cont la banca, etc.

Concluzii Situatia echilibrului financiar al intreprinderii:

6

Indicatori absoluti de gestiune financiara

Specificitate

Caracteristici de risc ale structurii finaciare Sanatoasa (daca este structurala); Plasamentul T pe termen lung (investitiile) poate periclita echilibrul financiar; Plasamentul T pe termen scurt poate perpetua situatia buna.

FR>NFR>0 TN>0

Este o situatie tipica pentru pentru o societate comerciala industriala

Nevoi

01.01.2008

Resurse FR=7.799.332

Nevoi

31.12.2008

Resurse FR=28.589.273

NFR=5.491.315 TN=2.308.017

NFR=25.883.280 TN=2.705.993

Nevoi

Variatia

Resurse Variatia FR=20.789.941

Variatia NFR=20.391.965 Variatia TN= 397.976

III. Analiza performanei financiare A)Soldurile intermediare de gestiune:

7

In cadru acestei analize se studiaza veniturile si cheltuielile pe cele trei domenii de activitate: de exploatare, financiara, exceptional si soldurile intermediare de gestiune. Analiza realizeaza pe baza elementelor cuprin