1r BATXILLERAT: CINEMÀTICA

 • View
  481

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of 1r BATXILLERAT: CINEMÀTICA

 • CINEMTICAEL MOVIMENT

 • PAS BREU PER LA HISTRIAEl primer home que va estudiar el moviment, amb rigor, aplicant el mtode cientfic va ser:GALILEU GALILEI (15641642)

 • Ell va sser el que desenvolup la fsica que vas estudiar lany passat en aquest tema.Per estudiar el moviment va fer clculs de com canviava la posici dun cos segons passava el temps.

  -----------------------------------------------x0 xtAix mesurava lespai com x respecte del pas del temps t.

 • Per nosaltres detectam (amb els nostres sentits) que ens podem moure a lespai en tres dimensions espacials:

  - Llargria: x- Amplria: y- Alria: z

  Aquest moviment es fa a travs del pas del temps que noms nhi ha un t .

 • Sadon de que el moviment era relatiu perqu depenia del lloc des don sobservi i del temps en qu es comencs a comptar.

  Creus que Fernando Alonso veu al seu rival a la mateixa velocitat que un espectador del pblic?Com el veur ms rpid o ms lent que lespectador?

  Els conductors daquests cotxes es veuran a la mateixa velocitat que un vianant?Com es veuran ms rpid o ms lent que el vianant?

 • Sabem que som capaos de viatjar per lespai

  Per no pel temps

  Al menys de moment

 • Aix es van considerar dos tipus de variables per descriure el moviment al nostre mn:

  - 3 espacials (x,y,z)

  - 1 temporal (t)

 • Fins a principis del segle XX que arrib:EINSTEIN (1879-1955)

 • Va proposar que el mn en qu vivim es pot descriure amb les variables espacials i temporals que hem vist abans, per totes amb la mateixa categoria: (x,y,z,t)

  Per tant, el nostre mn eraQUATRIDIMENSIONAL.

 • Va considerar que el moviment era relatiu, tal com va a afirmar Galileu, per duna manera diferentSegons Galileu, una persona que estigui observant un objecte en moviment, el veur amb diferent velocitat segons aquesta persona estigui en reps o en moviment

 • per els clculs els va fer duna altra formaEs va basar en un experiment que havien fet els cientfics Michelson i Morley, a partir del qual havian demostrat que la velocitat de la llum (c) sempre era la mateixa tant si la persona que observava estava en REPS com si estava en MOVIMENT!!!!

 • Einstein va pensar molt i

  Va pensar que si la velocitat de la llum era constant, perqu els clculs quadrassin: - Lespai shavia de contraure - El temps shavia de dilatar.

 • Els clculs van ser:

  Encara que la TEORIA DE LA RELATIVITAT dEinstein sempre ha semblat complicada, res ms lluny de la realitat La va demostrar amb el TEOREMA DE PITGORAS

 • Per tant, va proposar que lespai i el temps no sn rgids si no que es poden deformar.

  Nosaltres no ho podem observar perqu noms es nota a velocitats a prop de la de la llum i nosaltres no correm tant

 • APLICACIONS:Aquesta teoria est comprovada actualment i t mltiples aplicacions:

  Sistemes GPS

  Satllits de telecomunicacions

  Estudi de partcules subatmiques

 • Avui dia pareix que la realidad s molt ms complexaLa teoria actual que intenta explicar el nostre mn s la:TEORIA DE CORDES

  Que proposa que, al nostre mn, hi ha 11 dimensions:10 espacials1 temporal

 • Nosaltres noms som capaos de veure`n 4: tres espacials i una temporal (x,y,z,t)

  Y les altres per qu no les detectam? O s les detectam i no hi som conscients?

 • Aquesta teoria es lobra dun gran nombre de cientfics de tot el mn que estan treballant tots plegats perqu tots poguem entendre un poc millor el mn al que vivim.

  Tot un nou mn es troba en procs dinvestigaci i qui saps on ens conduiran aquests nous coneixements

 • De moment, per intentar entendre tot aix, continuarem a partir dels estudis que va fer Galileu Galilei i que vreu estudiar lany passat

  Els ampliarem amb un poquet ms de rigor matemtic ja que sou un any ms madurs i sabeu ms matemtiques

  I esper que qualq de vosaltes, en un futur pugui fer noves aportacions

  Me sentiria orgullosa!!!

 • CINEMTICAs la part de la fsica que estudia el moviment dels cossos sense tenir en compte les causes que el produeix.

 • QU S EL MOVIMENT?SISTEMA DE REFERNCIA: s el punt o conjunt de punts de lespai respecte del qual es descriu el moviment dun cos.

 • POSICI: Lloc on es troba un cos en un moment determinat.

  Un cos est en MOVIMENT si canvia de posici respecte del sistema de referncia.

  Un cos est en REPS si no canvia de posici respecte del sistema de referencia.

 • A partir dara qualsevol cos sigui capa de desplaar-se, rebr el nom de MBIL.

  I el considerarem com si fos un PUNT MATERIAL, s a dir, com si no tingus dimensions.

  Ex: persona, cotxe, moto, avi

 • Com hem vist abans el MOVIMENT sempre s RELATIU ja que un cos sest movent o no respecte des don lobservem.

 • TIPUS DE MOVIMENTSMOVIMENT DE TRANSLACI: El cos canvia de posici per no modifica la orientaci espacial.MOVIMENT DE ROTACI: Un punt o ms del cos romanen fixos i els altres hi giren al voltant. El cos no canvia de lloc.

 • La TRAJECTRIA que segueix un mbil s la lnia formada pels successius punts que ocupa un mbil en el seu moviment.

 • CLASSIFICACI DELS MOVIMENTS SEGONS EL TIPUS DE TRAJECTRIA:

  Moviment RECTILINI: trajectria recta.Ex: Moviment dun ascensor

  Carrera de 50 m

 • Moviment CURVILINI: trajectria amb corbes.

  - Circular: Circumferncia Ex: Gir dun disc

  - Ellptic: EllipseEx: Moviment dels planetes al voltant del Sol

 • - Parablic: Parbola Ex: Llancament dun balon amb inclinaci, dun can

  - Quassevol corba: Ex: un cotxe que circula per una carretera

 • La POSICI dun mbil en un instant determinat s el punt de lespai que ocupa en aquest instant.La posici es fixa mitjanant un vector de posici que t el seu punt daplicaci a lorigen del sistema de referncia i acaba en la posici en qu es troba el mbil

 • Diferncia entre desplaament i distncia recorreguda.

  DIFERNCIA

 • VELOCITAT:s la rapidesa amb qu un mbil canvia de posici.VELOCITAT-RAPIDESA

 • ACCELERACI:

  s la rapidesa amb qu un mbil canvia la velocitat o la direcci.

 • COMPONENTS INTRNSEQUES DE LACCELERACIACCELERACI TANGENCIAL

  ACCELERACI NORMAL

 • CLASSIFICACI DELS MOVIMENTS

 • TIPUS DE MOVIMENTS SIMPLESMRU

  MRUA: - Accelerat - Descelerat- VerticalMCU

  MCUA

 • GRFICS MOVIMENTS

 • TIPUS DE COMPOSICI DE MOVIMENTS SENZILLSCOMPOSICI DE DOS MRU

  COMPOSICI DE MRU I MRUA : MOVIMENT PARABLIC O TIR OBLIC ABAST I ALTURA MXIMA

  Presentaci complementria

 • Rosa M Rodrguez Garca-Caro

  Professora de fsica i qumica

  IES ALCDIA

  ALCDIA (MALLORCA)