Literatura Universal. 1r de Batxillerat

  • View
    557

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Literatura Universal. 1r de Batxillerat

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

LITERATURA UNIVERSAL1r de Batxillerat

ORGANITZACI DE LASSIGNATURA 4 h setmanals:

Dilluns: 11.30-12.30 hDimarts: 9.00-10.00 hDijous: 10-11 hDivendres: 9.00-10.00 h

.

Al final del trimestre es lliurar un dossier:

Han de constar-hi totes les activitatsOrdenades per temesEnunciat en blau i resposta en negrePgines enumeradesndex Ttol dels apartats i data

Les activitats han destar corregides en vermell.

CONTINGUTSSestructuren en 2 dimensions:

Esttica i literriaComprensio de discursos literarisConeixement dels textos classics de la literaturaParticipacio en converses sobre textos literarisProduccio de discursos critics i literaris

Recerca i tractament de la informaci

1r TRIMESTRE2n TRIMESTRE3r TRIMESTRELes primeres literaturesLa literatura bblicaLa literatura clssicaLa literatura medievalPrerenai-xement i RenaixementBarroc i classicismeLa literatura del s.XVIIIRomanticismeRealisme i naturalismeEl simbolisme (poesia)El simbolisme (teatre)La poesia del s.XXLa novellade la meitat del s.XXLa novella de la 2/2 meitat del s.XXEl teatre del s.XXInici s.XVIs. XVII- XIXs.XIX-XX

CRITERIS DAVALUACIValorar les aportacions de la literatura universal.Apreciar criticament textos dels diferents generes literaris.Identificar les caracteristiques i els recursos estilistics dels generes literaris.Llegir les obres programades de literatura universal.Analitzar, comentar i interpretar textos literaris

Comparar obres i moviments literaris (coincidncies i diferncies).Participar de manera activa, reflexiva i critica en converses sobre la literatura.Planificar treballs acadmics, mitjanant les TIC.Fer exposicions orals o audiovisuals coherents, correctes i adequades.Elaborar textos amb diferents suports, a partir dels models literaris llegits i analitzats.

AVALUACIEXMENS 60 %ACTIVITATS 30%ACTITUD 10%Exmens parcials20 %Examen global40 %Redaccions, comentaris de texts, exposicions orals.Actitud a laula,dossier,Ipad carregat

Les faltes dortografia descomptaran -0,1 punts (mxim 2 punts)

LLIBRES DE LECTURAAl llarg del curs:

Antologia de la poesia universal. (diversos autors)

1r trimestre:

dip rei. Sfocles Hamlet. Shakespeare

2n trimestre:

Cndid o l'optimisme Cims borrascosos Voltaire Emily Brnte

3r trimestre:

Els Dublinesos. James Joyce

Ser una eina daula, ja que shi penjar la informaci necessria de la matria.Els comentaris seran valorats positivament.

http://www.literaturauniversal-1batx@blogspot.com.es

DUBTESPer qualsevol dubte de lassignatura, podeu enviar un correu electrnic a: silviamontals@escolapiessantmarti.org