Presentacio 1r dia_1r batxillerat

 • View
  77

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. CTMA 1r Batxillerat
 2. 2. Horari i aula 4t ESO 2 Hores a laula: Dimarts 08:00 9:00 Aula 115 Dimecres 11:20 - 12:20 Aula 112 Dijous 13:40 - 14:40 Aula 115 Divendres 9:00 - 10:00 Aula 121
 3. 3. Material per a lassignatura MOODLE El Moodle ser la plataforma a travs de la qual obtindreu part dels recursos amb qu treballarem a classe. Una vegada estigueu donats dalta (esperem que en els propers dies!) podreu navegar pel curs i veure els diferents recursos que se us aniran facilitant de cada unitat didctica. All hi trobareu les presentacions que es faran a classe, aix com vdeos, links i altres materials que us poden ajudar a complementar lassignatura.
 4. 4. Criteris davaluaci Exmens (70% de la nota) Al llarg de cada trimestre es realitzaran almenys dues proves escrites en qu s'avaluar l'assoliment dels continguts. Per a que es pugui fer la mitjana de les dues proves cal que almenys s'obtingui un 3,5 en cadascuna. En cas contrari quedar susps el trimestre. Entrega dexercicis (20% de la nota) Al llarg de cada trimestre es realitzaran diverses prctiques de laboratori, el protocol de les quals s obligatori presentar en la seva totalitat . En cas contrari no es far la mitjana trimestral i quedar el trimestre susps. Aix mateix hi haur lentrega de diferents exercicis que puntuaran a la nota final.
 5. 5. Deures Els deures que se us demanen sn obligatoris. Acumular ms de 4 faltes en un trimestre comportar un punt menys a la nota final. Actitud (10% de la nota) Aquesta nota tindr en compte una actitud activa i participativa a les classes. La nota numrica que sobtingui de cada trimestre sarrodonir a lala a partir del 0,6; aix doncs un 7,5 ser un 7 a la nota final. Recuperacions A inicis de cada trimestre es donar la possibilitat de recuperar el trimestre anterior segons el calendari ja establert per lInstitut. Aix mateix, a la recuperaci de juny es donar loportunitat de poder recuperar les 3 avaluacions. Aquells alumnes que no aprovin al juny hauran de presentar-se a la recuperaci extraordinria de setembre.
 6. 6. Nota final de curs (Juny) La nota final de la matria es calcula a partir de les 3 notes de les avaluacions, incloses les recuperacions. En aquest cas es faran servir els valors decimals obtinguts en els 3 trimestre i es seguiran els mateixos criteris darrodoniment. Per aprovar s indispensable haver superat com a mnim dues avaluacions. Recuperacions A inicis de cada trimestre es donar la possibilitat de recuperar el trimestre anterior segons el calendari ja establert per lInstitut. Aix mateix, a la recuperaci de juny es donar loportunitat de poder recuperar les 3 avaluacions. Aquells alumnes que no aprovin al juny hauran de presentar-se a la recuperaci de setembre, convocatria que inclou tota lassignatura.
 7. 7. Normes de funcionament a la classe Lassistncia a classe i la puntualitat sn obligatries, aix que les faltes shan de justificar de la manera pertinent. 20% faltes no justificades -1 punt a la nota de lavaluaci 30% faltes no justificades -1,5 punts a la nota de lavaluaci ... Les dates dentrega dels treballs/dossiers shan de respectar. Noms sacceptaran els treballs el dia acordat, o excepcionalment el dia segent que tinguem classe, tot i que es restaur 1 punt automticament. Ms tard ja no sacceptaran treballs.
 8. 8. Copiar en els exmens implica que se us retirar lexamen i la nota ser de 0. Aix mateix, els treballs copiats tamb tindran una puntuaci inicial de 0, tot i que si es tornen a entregar es podr treure una mxima nota de 5. 10 faltes dortografia -0,25 a lexamen Penalitzaci de la puntuaci per una deficincia en expressi, sintaxi, correspondncia entre pregunta i resposta, etc. Exmens