Sindromul de umplere alveolara

 • Published on
  16-Aug-2015

 • View
  182

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. SINDROMUL DESINDROMUL DE UMPLERE ALVEOLARAUMPLERE ALVEOLARA PROF. TRAIAN MIHAESCUPROF. TRAIAN MIHAESCU DR.CRISTINA MOLDOVEANUDR.CRISTINA MOLDOVEANU DR. BOGDAN MOLDOVEANUDR. BOGDAN MOLDOVEANU
 2. 2. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Sindromul de umplere alveolarSindromul de umplere alveolar sindromul de umplere alveolar ansamblu desindromul de umplere alveolar ansamblu de semne radiologice care indica o atingere asemne radiologice care indica o atingere a spatiilor aeriene distale de bronsiolaspatiilor aeriene distale de bronsiola terminala.terminala. spatiul alveolar este inlocuit cu:spatiul alveolar este inlocuit cu: 1.1. lichid(transsudat sau exsudat)lichid(transsudat sau exsudat) 2.2. celulecelule 3.3. substanta amorfasubstanta amorfa
 3. 3. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Sindromul de umplere alveolarSindromul de umplere alveolar Imagini radiologice elementare:Imagini radiologice elementare: noduli acinarinoduli acinari imagini complexe care rezulta din confluentaimagini complexe care rezulta din confluenta si fuziunea nodulilorsi fuziunea nodulilor
 4. 4. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Caracteristici radiologiceCaracteristici radiologice repartitie sistematizata lobara sau segmentararepartitie sistematizata lobara sau segmentara limite floulimite flou tendinta la confluaretendinta la confluare bronhograma aerica sau alveolograma aericabronhograma aerica sau alveolograma aerica repartitie in aripi de fluturerepartitie in aripi de fluture
 5. 5. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Nodulii acinariNodulii acinari nodulii acinari reprezinta imaginea de bazanodulii acinari reprezinta imaginea de baza talia nodulilor depinde de unitatea anatomicatalia nodulilor depinde de unitatea anatomica interesata :acin sau lobulinteresata :acin sau lobul nodulii au aproximativ 6 mmnodulii au aproximativ 6 mm pot fi independenti realizind o adevaratapot fi independenti realizind o adevarata miliara alveolara,imposibil de diferentiatmiliara alveolara,imposibil de diferentiat radiologic de miliara interstitiala(miliararadiologic de miliara interstitiala(miliara posthemoptoica,microlitiaza alveolara)posthemoptoica,microlitiaza alveolara)
 6. 6. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Nodulii acinariNodulii acinari nodulii se pot grupa si dau opacitati in rozetanodulii se pot grupa si dau opacitati in rozeta -acinograma cu Hytrast( in cursul unei-acinograma cu Hytrast( in cursul unei bronhografii)bronhografii) in unele cazuri se regasesc imaginiin unele cazuri se regasesc imagini punctiforme dense (acini plini) si imagini clarepunctiforme dense (acini plini) si imagini clare (acini goi) /dg .diferential cu un sindrom(acini goi) /dg .diferential cu un sindrom interstitialinterstitial
 7. 7. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Acinograma realizata in cursul uneiAcinograma realizata in cursul unei bronhografiibronhografii
 8. 8. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Imagini compexeImagini compexe nodulii acinari sau lobulari au tendinta lanodulii acinari sau lobulari au tendinta la conflare rapidaconflare rapida extensia se face din aproape in aproape prinextensia se face din aproape in aproape prin porii lui Kohn si canalele alveolare Lambertporii lui Kohn si canalele alveolare Lambert confluenta opacitatilor este un semn evocatorconfluenta opacitatilor este un semn evocator dar nu patognomonic( si leziunile interstitialedar nu patognomonic( si leziunile interstitiale din pneumoconioza pot conflua)din pneumoconioza pot conflua)
 9. 9. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI opacitatile pot avea o repartitie sistematizataopacitatile pot avea o repartitie sistematizata o mare parte din lobulii care alcatuiesc un lobo mare parte din lobulii care alcatuiesc un lob sunt afectati si o mare parte din volumulsunt afectati si o mare parte din volumul acestora este atins de procesul patologicacestora este atins de procesul patologic opacitatile lobare au forma triunghiulara cuopacitatile lobare au forma triunghiulara cu baza la periferie si virful la hil si suntbaza la periferie si virful la hil si sunt delimitate de una sau ambele scizuridelimitate de una sau ambele scizuri opacitatile segmentare sunt mai dificil deopacitatile segmentare sunt mai dificil de precizat cu exceptia cazului cind sintprecizat cu exceptia cazului cind sint delimitate de scizura.delimitate de scizura.
 10. 10. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI opacitati nesistematizate-opacitati nesistematizate- procesul patologicprocesul patologic intereseaza doar o parte din lobuli si umplereaintereseaza doar o parte din lobuli si umplerea alveolara nu este decit partiala.alveolara nu este decit partiala. opacitati cu aspect noros ,unice sau multipleopacitati cu aspect noros ,unice sau multiple frecvent cu localizare bazala sau parahilarafrecvent cu localizare bazala sau parahilara realizind un aspect in aripi de fluturerealizind un aspect in aripi de fluture
 11. 11. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Bronhograma aericaBronhograma aerica bronhograma aerica-vizibilitate de aerbronhograma aerica-vizibilitate de aer intrabronsicintrabronsic hipertransparenta tubulara care urmarestehipertransparenta tubulara care urmareste conturul bronsic si bifurcatiile saleconturul bronsic si bifurcatiile sale daca bronsia este vazuta din fata bronhogramadaca bronsia este vazuta din fata bronhograma apare ca o imagine hipertransprenta rotundaapare ca o imagine hipertransprenta rotunda bine delimitatabine delimitata
 12. 12. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI daca este prezenta sindrom de umpleredaca este prezenta sindrom de umplere alveolaralveolar in unele cazuri bronhograma aerica poate fiin unele cazuri bronhograma aerica poate fi creata prin opacitati interstitiale care secreata prin opacitati interstitiale care se dezvolta in jurul bronsiilor-sindromdezvolta in jurul bronsiilor-sindrom pseudoalveolar.pseudoalveolar. Bronhograma aericaBronhograma aerica
 13. 13. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Alveolograma aericaAlveolograma aerica alveolograma aerica- claritati de 1-5 mmalveolograma aerica- claritati de 1-5 mm vizibile in sinul opacitatilor alveolarevizibile in sinul opacitatilor alveolare lobuli pulmonari inca aerati subliniati de lobulilobuli pulmonari inca aerati subliniati de lobuli pliniplini alveolograma aerica da un aspect heterogenalveolograma aerica da un aspect heterogen opacitatilor alveolareopacitatilor alveolare
 14. 14. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI EtiologieEtiologie 11..acut:acut: pneumonie lobara/pneumonie lobara/ segmentarasegmentara infarct pulmonarinfarct pulmonar 2.subacut sau cronic2.subacut sau cronic infiltrat tuberculosinfiltrat tuberculos cancer alveolar localizatcancer alveolar localizat infiltrat limfomatosinfiltrat limfomatos infiltrat labilinfiltrat labil Sdr de umplere alveolar localizat
 15. 15. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI EtiologieEtiologie 1 .acut1 .acut:: edem pulmonaredem pulmonar hemodinamic / lezionalhemodinamic / lezional bronhopneumoniebronhopneumonie infectioasainfectioasa 2.subacut sau cronic2.subacut sau cronic proteinoza alveolaraproteinoza alveolara cancer alveolar difuzcancer alveolar difuz micoza pulmonaramicoza pulmonara microlitiaza alveolaramicrolitiaza alveolara hemosideroza idiopaticahemosideroza idiopatica hemoragie alveolara difuzahemoragie alveolara difuza pneumonie cronica cupneumonie cronica cu eozinofileeozinofile Umplere alveolara difuza sau bilaterala
 16. 16. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI ConcluziiConcluzii proces difuzproces difuz edem pulmonaredem pulmonar hemodinamic/lezionalhemodinamic/lezional bronhopneumonie acutabronhopneumonie acuta microbiana / micoticamicrobiana / micotica proces localizatproces localizat pneumoniepneumonie infarct pulmonarinfarct pulmonar In concluzie 4 etiologii domina sindromul de umplere alveolar
 17. 17. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI ConcluziiConcluzii procesele acute se caracterizeaza prin:evolutieprocesele acute se caracterizeaza prin:evolutie rapida si precocerapida si precoce cresterea sau regresia opacitatilor se face incresterea sau regresia opacitatilor se face in decurs de ore sau ziledecurs de ore sau zile evolutia cronica apare in special in proteinozaevolutia cronica apare in special in proteinoza alveolara si cancerul bronsiolo-alveolaralveolara si cancerul bronsiolo-alveolar
 18. 18. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonie lob mediuPneumonie lob mediu Opacitate la baza dreapta cu delimitare superioara neta,scizurala si difuz conturata la nivelul extremitatii inferioare;sinusul costodiafragmatic clar . Profil- arata o opacitate triunghiulara cu baza pe diafragm si peretele anterior toracic si virful la hil,cu limite forte nete date de cele doua scizuri
 19. 19. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonie lob mediuPneumonie lob mediu Rezorbtia procesului pneumonic ;zona de condensare pulmonara are intensitate mai mica si dimensiuni mai reduse
 20. 20. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonie lob superior dreptPneumonie lob superior drept Opacitate de intensitate medie ,delimitata inferior de scizura orizontala pe topografia lobului superior drept
 21. 21. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonie bilateralaPneumonie bilaterala Opacitati perihilare bilaterale cu bronhograma aerica cu dispozitie bilobara
 22. 22. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI BRONHOPNEUMONIEBRONHOPNEUMONIE aspect de condensareaspect de condensare pulmonara cu bronhogramapulmonara cu bronhograma aerica pe topografia lobuluiaerica pe topografia lobului superior dreptsuperior drept bilateral opacitati multiplebilateral opacitati multiple de intensitate medie conturde intensitate medie contur flou tendinta laflou tendinta la confluare,mai numeroase inconfluare,mai numeroase in cimpurile pulmonare mediicimpurile pulmonare medii si inferioare.si inferioare.
 23. 23. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Opacitate cu bronhograma aerica localizata la nivelul lobului inferior ,segment Fowler.
 24. 24. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonia cu AdenovirusPneumonia cu Adenovirus Opacitati de tipOpacitati de tip micronodularmicronodular diseminate pe ambelediseminate pe ambele cimpuri pulmonare,cucimpuri pulmonare,cu aspectaspect bronhopneumonicbronhopneumonic
 25. 25. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Pneumonia cu InfluenzaPneumonia cu Influenza Opacitati de intensitateOpacitati de intensitate mica ,contururimica ,contururi difuze,neomogenedifuze,neomogene traversate de opacitatitraversate de opacitati liniare si trabeculareliniare si trabeculare infrahilareinfrahilare
 26. 26. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Edem pulmonar cardiogenEdem pulmonar cardiogen Opacitati difuze noroaseOpacitati difuze noroase slab delimitate mai multslab delimitate mai mult sau mai putinsau mai putin confluente,localizateconfluente,localizate perihilar realizindperihilar realizind aspectul in aripi deaspectul in aripi de fluture;fluture; bronhograma aericabronhograma aerica prezentaprezenta
 27. 27. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Edem pulmonar cardiogenEdem pulmonar cardiogen Pe radiografia de P-A-opacitati in aripi de fluture -cardiomegalie CT-(mijloc)-arterele pulmonare sint mai mari decit bronsiile lor insotitoare(A) -peretele bronsic este ingrosat CT-(extern)-dupa tratament digitalo diuretic vasele si bronsiile au aspect normal(B) Spital virtual Iowa
 28. 28. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Plaminul de socPlaminul de soc afectiune pulmonara foarte gravaafectiune pulmonara foarte grava se observa in orele sau zilele care urmeaza unui soc infectios,se observa in orele sau zilele care urmeaza unui soc infectios, toxic,ischemietoxic,ischemie simptomele caracteristice(dispnee progresiva,tahipneesimptomele caracteristice(dispnee progresiva,tahipnee cianoza preced modificarile radiologicecianoza preced modificarile radiologice aspectul radiologic nu este caracteristicaspectul radiologic nu este caracteristic consta in infiltrate difuze bilaterale,persistente,rauconsta in infiltrate difuze bilaterale,persistente,rau definite,mixte alveolo-interstitialedefinite,mixte alveolo-interstitiale absenta cardiomegaliei si a revarsatelor pleurale excludeabsenta cardiomegaliei si a revarsatelor pleurale exclude insuficienta cardiaca congestiva si embolia pulmonara masivainsuficienta cardiaca congestiva si embolia pulmonara masiva
 29. 29. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Modificari radiologiceModificari radiologice in primele 12-24 ore nu apar modificari radiologicein primele 12-24 ore nu apar modificari radiologice daca ARDS progreseaza apar infiltrate alveolo-intrestitialedaca ARDS progreseaza apar infiltrate alveolo-intrestitiale zone de consolidare pulmonarazone de consolidare pulmonara opacitati in geam matopacitati in geam mat distorsiune parenchimatoasa data de fibrozadistorsiune parenchimatoasa data de fibroza formare de chisturiformare de chisturi daca pacientul supravietuieste ramin opacitati reziduale tmp dedaca pacientul supravietuieste ramin opacitati reziduale tmp de saptaminisaptamini cordul este normalcordul este normal pediculul vascular este normalpediculul vascular este normal persistenta in timp a modificarilor radiologice este multpersistenta in timp a modificarilor radiologice este mult mai ,mare comparativ cu edemul hemodinamicmai ,mare comparativ cu edemul hemodinamic
 30. 30. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Edem pulmonar necardiogenEdem pulmonar necardiogen (ARDS)(ARDS) Infiltrate mixte alveolo-Infiltrate mixte alveolo- interstitiale pe ambeleinterstitiale pe ambele arii pulmonarearii pulmonare Spital virtual Iowa
 31. 31. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Edem pulmonar necardiogenEdem pulmonar necardiogen (ARDS)(ARDS) Pe radiografia de fata-opacitati in sticla mata bilateral CT-vasele pulmonare au aspect normal ,nedilatat (A) -opacitati difuze in sticla mata Spital virtual Iowa
 32. 32. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Infarctul pulmonarInfarctul pulmonar cel mai frecvent rezultatul unei emboliicel mai frecvent rezultatul unei embolii pulmonare(10-15%)pulmonare(10-15%) pacienti cu afectiuni cardio respiratorii cronicepacienti cu afectiuni cardio respiratorii cronice 95% din cheaguri se formeaza in venele profunde ale95% din cheaguri se formeaza in venele profunde ale picioruluipiciorului sediul de electie plaminul dreptsediul de electie plaminul drept cel mai frecvent-lobii inferioricel mai frecvent-lobii inferiori dimensiunile sint mici de 1-4cmdimensiunile sint mici de 1-4cm rar pot exista infarcte multiplerar pot exista infarcte multiple
 33. 33. SPITALULCLINICDEPNEUMOLOGIEIASI Infarctul pulmonarInfarctul pulmonar opacitate ovalara de 1-4(3-5cm)diametru,cuopacitate ovalara de 1-4(3-5cm)diametru,cu baza spre pleura viscerala si virful rotunjit sprebaza spre pleura viscerala si virful rotunjit spre hilhil daca opacitatea regreseaza in 4-7 zile sedaca opacitatea regreseaza in 4-7 zile se presupune a fi data de edem intraalveolar saupresupune a fi data de edem intraalveolar sau hemoragie intraalveolarahemoragie intraalveolara daca regresia se produce in 3-5 saptamini daca regresia se pro...