Dispneli hastaya yakla±m ¼.benan sevim

 • View
  169

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Dispneli hastaya yakla±m ¼.benan sevim

 1. 1. DSPNEL HASTAYA YAKLAIM
 2. 2. 63 yanda,Erkek HastaBavuru ikayeti: Nefes Darl,FM : Solunum sesleri bilateral KabaSistolik/Diyastolik Kan Basnz:200 / 100Hikaye: Kalp Yetmezlii ve Diyabet Tans ile takipedilmekte.
 3. 3. Tetkikler:Glukoz:167 ,D-Dimer: 1.22,CRP:13.73Hasta emboli phesi ile Gs hastalklarna konslte edilmitir.BT sonucunda herhangi bir emboli saptanmam,plevral aralkta svgzlenmitir.3x2 lasix balanmtr. Oral ve I.v alm 2000 cc ile kstlanmasnerilmitir.3x4 Tazocin, 2x500 Klacid balanmas nerildi.Hasta Muradiye devlet hastanesine sevk edilmitir.
 4. 4. DispneZorlu ,yorucu huzursuz edici bir solunum hissidir.Tek bana bir dispne nedeni yoktur.Dispne olan ou hastada kardiyak veyapulmoner nedenler vardr.
 5. 5. Dispnenin nedenleriEn Fazla Neden olanlar Obstruktif Havayoluhastal; Astm,KOAH Konjestif Kalp Yetmezlii/Kardiyojenik pulmonerdem skemik Kalphastal,UnstableAngina,Miyokard Enfarkts PnmoniEn Fazla Hayat tehdit edenler st Havayolutkankl,Yabanccisim,Anjiyodem,Hemoraji Tansiyon pnmotoraks Pulmoner Emboli Nromskler Zayflk:Myastenia Gravis,Guillain-Barre sendromu,botulizm
 6. 6. ykde Ne zamandr? Sresi ? Tetikleyen ? Elik eden yaknmalar, nceden olmu mu ? Travma var m ? Ek hastalklar ? Kulland ilalar ve ilalara cevab ? Yakn zamanda cerrahi, immobilizasyon ?
 7. 7. Klinik Bulgular:Dispnesi olan hastada temel yaklam solunumyetmezliinin tespit edilmesidir.Taikardi,takipne,stridor ve aksesuar solunumkaslarnn kullanm anlaml solunum skntsn teyiteder.Dier nemli bulgular:Letarji,bilin bulankl,ajitasyon,boazars,balgam,ate,ortopne ve nefes alamamanedeniyle konuamamadr.
 8. 8. Tan:Dispne etyolojisinde hikaye ve fizik muayenetemel aydnlatclar olmaldr.S3 Gallop ve Juguler venz distansiyon gibispesifik bulgular nemlidir.Pulse oksimetre ise hzl olup gaz deiiminigsteren fakat sensitif olmayan bir deerdir.
 9. 9. Arteriyel Kan Gaznn da sensitivitesi artmtr.Arteriyel Kan Gaznn analizi metabolik asidozu kantlar.Bununla birlikte artm Kardiyak Enzimler de probleminkardiyak kkenli olduunu kantlar.Yardmc olabilecek Lab testleri:Hemogram,BNP ve D-dimerdir.Ekokardiyografi,Gs Tomografisi,Pulmoner Fonksiyontestleri,Kardiyak stres testleri de endike olabilecek spesifiktestlerdir.
 10. 10. Acil Serviste Bakm ve Taburculuk1-Solunum yetmezliine yakn olan hastalardahzl havayolu gvenlii ve mekanikventilasyon gereklidir.2-Tedavinin ana hedefi PaO2yi 60 mmHg & O2satrasyonunu 90% zerinde tutmaktr.3-Oksijenizasyonun salandndan eminolduktan sonra hastala spesifik tedavi vedeerlendirme srdrlr.4-Dispneli hastalarn durumu etyolojisinebaldr.
 11. 11. HPOKSEMHipoksi oksijenin dokulara yeterincedalamamasdr.Hipoksemi O2 satrasyonunun ve kan O2ieriinin hzla dt ve PaO2nin 60naltnda olduu bir deerlendirmedir.
 12. 12. Hipoksemi 5 farkl MekanizmannKombinasyonuyla oluur1-Hipoventilasyon2-Sadan Sola ant3-Ventilasyon Perfzyon Bozukluu4-Difzyon Bozukluu5-Dk oksijen nspirasyonu
 13. 13. Klinik Bulgular1-Pulmoner arterde vazokonstruksiyon2-Dakika Ventilasyonda art3-Takipne Taikardi gibi sempatik tonusta art4-Nrolojik semptomlar;Baars,somnolans,letarji,anksiyete,ajitasyon,koma,nbet5-Kronik hipoksemi,polisitemi,parmaklardaomaklama6-Kor Pulmonale7-Siyanoz( spesifik deildir.)
 14. 14. Acil Serviste Bakm ve Taburculuk Hipokseminin spesifik nedeni ne olursa olsunncelikli yaklam ayndr;1-lave O2 verilerek O2 satrasyonu 90% nzerinde tutulur.2-Gerekirse havayolu gvenlii salanr.3-Nedene spesifik tedavi deerlendirmeyaplr.4-Yeni hipoksemili tm hastalar kabul edilmelivestabilize olana kadar monitorize edilmelidir.
 15. 15. Hiperkapni Hiperkapni alveoler hipoventilasyona balPaCo2nin 45 in zerinde olduu birdurumdur. Hiperkapni hibir zaman artm Co2 retimiolarak deerlendirilemez.
 16. 16. Alveoler Ventilasyonu Etkileyen Faktrler;1-Solunum hz2-Tidal Volm3-l alan Hacmi
 17. 17. Hiperkapninin Mutlak Nedenler, 1-KOAH2-lalarla olan solunum depresyonu3-Nromskler hastalklar( Guillain-Barre)4-Toksinler(Botulismus)5-Toraks Kafesi hastalklar ( Skolyoz,Kifoz)
 18. 18. Klinik BulgularSemptom ve Bulgular PaCo2nin deer vedeiim hzna gre deiir.1-Artm kafaii basnc sonucu olan akutykselmeler sebebiyle:Baars,letarji,konfzyon gibi belirtiler2-Koma,Ensefalopati,Nbetler( PaO2>80% )
 19. 19. Tehis1-Klinik phe2-Pulse Oksimetre3-Kan Gaz- Akut Olgularda Kan Gaz RespiratuarAsidozun elik ettii CO2 artn gsterir.
 20. 20. Acil Serviste Bakm ve Taburculuk 1- Havayolu bakm nemlidir ve mekanik ventilasyongerekli olabilir.2-Bifazik pozitif basnl havayolu ve srekli pozitifbasnl havayolu denemeleri dakika ventilasyonsaysn arttrabilir.-Baz durumlarda Koah iin tedavide beonkodilatrlerve opiat ar doz iin antagonistler verilebilir.3-Taburculuk etyolojiye baldr.- fakat ou hiperkapnik hasta yat ve monitorizasyongerektirir.
 21. 21. Siyanoz Oksijensiz hemoglobinin artmas sonucu derive mkz membranlarda mavimsi renginolmasdr.Siyanoz arteriyel oksijenizasyonun sensitifgstergesi deildir.Genel olarak oksijensiz Hbnin > 5 mg/dlolduu durumlarda olur.
 22. 22. Siyanoz doku hipoksisini gsterir.Siyanoz;Santral ve Periferik olarak 2ye ayrlr.Santral Siyanoz anormal hemoglobin veyayetersiz pulmoner oksijenizasyona sekonderolarak dil ve mukozada grlr.Periferik Siyanoz ise kan akmnn azalmasnabal olarak distal ekstremitelerde grlr.
 23. 23. SYANOZUN NEDENLERSANTRAL SYANOZHipoksemi:HipoventilasyonVentilasyon,perfzyonbozukluusadan sola antlar :KKY,Pulmoner AV fistllerHemoglobin anormallikleri:MethemoglobinemiSlhemoglobinemiKarboksihemoglobinemiPERFERK SYANOZKardiyak outputta azalmaSouk ekstremitelerKan Akmnn bozulmasArteriyel veya venztkanklk
 24. 24. Tan AKG( Arteriyel Kan Gaz) siyanozun tehisindealtn standarttr. Pulse oksimetre dishemoglobinemi gibidurumlarda O2 satrasyonunu daha yksekgstererek yanl sonu verebilir.
 25. 25. Acil Serviste Bakm ve Taburculuk 1- O2 satrasyonunu 90% zerinde tutmakiinO2 destei verilmeli.( Santral siyanozu olanlar hzla dzelir.)2-Periferik siyanoz spesifik nedenin yol atsiyanoz tedavisine yant verir.
 26. 26. Dinleyen Herkese Teekkrler ..