examen Estadística 1r batxillerat

  • Published on
    10-Apr-2015

  • View
    331

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

PROVA DESTADSTICA. 1r batxillerat D-E. 18-5-2009 NOM ALUMNE: 1. En un zoolgic han fet un recompte dels felins, per han perdut algunes dades. Completa la taula de freqncies a partir de les dades que hi apareixen. Dades Tigre Lle Puma Lleopard Guepard Total Freq abs 8 0.18 24 0.32 50 Freq. relat Percentatge 10

2. Anotem el pes, en quilograms, de 24 persones: 80 45 57 66 77 43 39 54 58 69 73 81 72 63 61 39 57 59 68 49 69 41 53 52 Agrupa les dades amb intervals, organitza-les en una taula de frequncies i representales en un grfic estadstic. 3. Al llag dun dia sha mesurat la tensi i el pols cardac duna persona, per mirar de decidir si les dues variables tenen alguna relaci. Les dades obtingudes es reflecteixen a la taula: Nivell mnim de tensi N de pulsacions per minut 6 60 5 55 9 80 4 40 10 95 8 75 6 55 9 90

a) Calcula la covarincia, el coeficient de correlaci i les dues rectes de regressi. b) Si la correlaci s forta, estima les pulsacions que tindr la persona que tingui un nivell mnim de tensi de 15. c) Quin nivell mnim de tensi sestima quan les pulsacions cardaques per mnut sn 70? d) Dibuixa el nvol de punts i la recta de regressi corresponent.

PROVA DESTADSTICA. 1r batxillerat D-E. 27-5-2009 NOM ALUMNE: Pol Picas

1. Un alumne anota els minuts que tarda en arribar a dinstitut. Les dades sn les segents: 9 8,3 8,9 9,2 8,4 8,7 8,5 9 8,5 8,6 8,2 9,2 9,3 9,1 8,7 8,9 8,3 9,4 8,7 8,4 8,5 8,8 8,7 8,5 8,6 8,1 8,5 8 9 8,8 8,6 8,5 8,2 9,8 9,2 9,6 8,9 9,5 8,7 8,6 8,5 9,1 8,8 8,6 8,3 8,3 8,9 8,2 8,5 9 8,7 8,6 8,5 8,7 9,5 8,7 Agrupa les dades amb 6 intervals, organitza-les en una taula de freqncies de percentatges acumulats. Troba la mediana, els quartils i el percentil 60.

2. La taula segent mostra la longitud i lamplada en cm de 10 flors de la planta anomenada Iris Setosa: X (longitud en cm) Y (amplada en cm) 1,4 0,2 1,3 0,2 1,5 0,2 1,4 0,2 1,7 0,4 1, 4 0, 3 1,5 0,2 1, 1, 4 5 0,2 0, 1 1,5 0,2

a) Dibuixa el nvol de punts. Hi preveus algun tipus de relaci? b) Calcula la covarincia, el coeficient de correlaci i la recta de regressi de Y respecte de X. Creus que les dues variables estan fortament correlacionades? c) Quina amplada esperes trobar per una flor d 1,6 cm de longitud?

?