Peta Minda Sejarah T5.pdf

 • View
  275

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Peta Minda Sejarah T5.pdf

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  1/88

  PETA MINDA RINGKAS

  SEJARAH

  T5

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  2/88

  BAB 1BAB 1BAB 1BAB 1KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANKEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANKEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANKEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

  NASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARA

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  3/88

  BAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANBAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANBAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGANBAB 1 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN

  NASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARANASIONALISME DI ASIA TENGGARA

  1.1.21.1.21.1.21.1.2 FAKTORFAKTORFAKTORFAKTOR----FAKTOR IMPERIALISMEFAKTOR IMPERIALISMEFAKTOR IMPERIALISMEFAKTOR IMPERIALISME

  BARATBARATBARATBARAT

  1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT1.2.1 SISTEM BIROKRASI BARAT

  -PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DIPERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DIPERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DIPERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI

  ASIA TENGGARAASIA TENGGARAASIA TENGGARAASIA TENGGARA

  1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR1.3.1 FAKTOR----FAKTOR KEMUNCULANFAKTOR KEMUNCULANFAKTOR KEMUNCULANFAKTOR KEMUNCULAN

  NASIONALISMENASIONALISMENASIONALISMENASIONALISME

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  4/88

  FAKTOR-FAKTORIMPERIALISME BARAT

  DI ASIA TENGGARA

  BAHAN MENTAHREVOLUSI

  PERINDUSTRIANSISTEM PENGANGKUTAN

  & PERHUBUNGANPERSAINGAN KUASA

  ORANG BARAT

  BEBAN ORANGPUTIH

  Bijih Timah:Tanah Melayu

  Bauksit, rempah

  ratus:Indonesia

  Kopra,jut:Filipina

  Berkembang diEropah abadke-16

  Memerlukanbahan mentah

  Mencari pasaranbaru

  Kapal berkuasawap

  PembukaanTerusan Suez

  Telegraf, telefondll

  MelambangkanStatus sesebuahnegara barat

  Melambangkankekuatan dankekayaan

  Bertanggungjawabmentamadunkanbangsa yangtidak bertamadun.

  Menganggapmerekabangsa yang mulia

  m/s 5

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  5/88

  DASAR

  PENJAJAHANBARAT

  PENGARUH

  AGAMA

  KARYA

  KESUSASTERAAN SISTEM PENDIDIKAN

  KEMUNCULAN

  GOLONGAN INTELEKTUAL

  -MENIMBULKAN PERASAAN

  TIDAK PUAS HATI

  -TIDAK BERI PELUANG KEPADA

  RAKYAT TEMPATAN DALAM

  PENTADBIRAN

  -DASAR EKONOMI YG MENINDAS

  WUJUD JURANG SOSIAL

  -MENYATUKAN RAKYAT

  TEMPATAN

  -SEBAGAI ALAT

  PERPADUAN

  MESEJ KESENGSARAAN DAN

  KEKECEWAAN

  MEMBANGKITKAN

  KESEDARAN BANGSA DAN

  KECINTAAN AKAN

  TANAH AIR

  m/s 5

  SISTEM PENGANGKUTAN

  & PERHUBUNGAN

  SIKAP PILIH KASIH PENJAJAH

  BERTUJUAN MEMECAHKAN

  PERPADUAN RAKYAT

  PENGARUH

  MEDIA MASSAPENGARUH LUAR

  PENDEDAHAN KEPADA IDEA FALSAFAH

  BARAT DAN ISLAM

  MEMBERI KESEDARAN BAHAWA PIHAK

  PENJAJAH TIDAK MENTADBIR NEGARA

  MEREKA DENGAN BAIK

  MENYEBARKAN IDEA-IDEANASIONALIS DAN

  ANTI PENJAJAHAN

  KEJAYAAN JEPUN

  MENGALAHKAN RUSSIA

  PERJUNAGAN

  MAHATMA GHANDI

  MEMUDAHKAN HUBUNGAN RAKYATMEMUDAHKAN RAKYAT BERTEMU

  PEMIMPIN

  FAKTOR-FAKTORNASIONALISME

  DI ASIA TENGGARA

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  6/88

  SISTEM BIROKRASI BARAT

  CIRI-CIRI

  Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahanPerlantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir di tanah jajahan

  Perlaksanaan pentadbiran melalui biro (jabatan)

  Perlantikan pegawai Barat sebagai ketua biro.Pengenalan undang-undang Barat.

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  7/88

  PERUBAHAN SISTEM PENTADBIRAN DI ASIA TENGGARA

  SELEPASSEBELUMNEGARA

  -Perancis membentuk sebuah kerajaan Pusat

  dengan menubuhkan Union Indochinoise.

  -semua rang undang-undang di Indochina

  diluluskan oleh parlimen Perancis.

  -ditadbir oleh sebuah kerajaan

  pusat berkuasa mutlak yang

  memberikan kuasa penuh

  kepada pembesar tempatan.

  -setiap birokrasi diketuai oleh

  golongan mandarin

  -golongan mandarin dipengaruhi

  oleh sistem pentadbiran TanahBesar China.

  INDO

  CHINA

  -penguasaan British menyebabkan Dinasti

  Konbaung berakhir.

  -Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah

  tertinggi di Burma.

  -pengenalan Akta Kampung Hulu Burma 1887

  dan Akta Perkampungan Burma 1889 melenyapkan

  sistem pentadbiran tradisional.

  -pentadbiran daerah diambil oleh Myo-Ok

  (pegawai bandaran).

  -sistem undang-undang Barat diperkenalkan-

  fungsi raja sebagai penaung sami Buddha

  diambil oleh undang-undang Barat.-Majlis Perundangan telah diperkenalkan .

  -beberapa jabatan seperti Jabatan Perhutanan,

  Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pelajaran

  ditubuhkan.

  -mengamalkan sistem pemerintahanberaja di bawah Dinasti Konbaung.

  -Raja merupakan penaung kepadasami Buddha.

  BURMA

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  8/88

  BAB 2BAB 2BAB 2BAB 2

  NASIONALISME DI MALAYSIANASIONALISME DI MALAYSIANASIONALISME DI MALAYSIANASIONALISME DI MALAYSIA

  SEHINGGA PERANG DUNIASEHINGGA PERANG DUNIASEHINGGA PERANG DUNIASEHINGGA PERANG DUNIA

  KEDUAKEDUAKEDUAKEDUA

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  9/88

  BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIABAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIABAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIABAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA

  SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUASEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

  2.2.1 GERAKAN ISLAH DALAMGERAKAN ISLAH DALAMGERAKAN ISLAH DALAMGERAKAN ISLAH DALAM

  MENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSAMENINGKATKAN MINDA BANGSA

  2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH2.2.4 PERJUANGAN NASIONALISME OLEH

  PERSATUANPERSATUANPERSATUANPERSATUAN----PERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYUPERSATUAN MELAYU

  2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA2.2.5 GERAKAN NASIONALISME SEMASA

  PENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUN

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  10/88

  GERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAHGERAKAN ISLAH

  SYED SHEIKHAL HADI

  SHEIKH TAHIRJALALUDDIN

  DR.BURHANUDDINAL-HELMI

  AKHBAR

  AL IMAMNERACA

  MAJALAHPENGASUHIDARAN ZAMAN

  MENYALURKAN IDEA

  DAN MENJANA AJARANISLAM DARI SUDUTKEMAJUAN DUNIAMENYEMATKAN SIKAPMENKRITIK PENJAJAH

  MENGKRITIK RAJADAN PEMBESAR SEBAB

  GAGAL MEMAJUKANORANG MELAYU

  -MENDAPAT TENTANGAN

  DARIPADA KAUM TUA-PERBEZAAN PENDAPATDENGAN KAUM TUA-PERJUANGAN KAUM MUDATIDAK DITERIMA DINEGERI-NEGERI MELAYU-NEGERI MELAYU MELARANG

  KEMASUKAN KAUM MUDAMELALUI UNDANG-UNDANG-PERJUANGAN KAUM MUDAHANYA TERSEBAR LUAS DINNS

  TOKOH SALURAN TUJUAN CABARAN

  TAKRIF: SATU GERAKAN YANG BERUSAHA MENDORONG MASYARAKAT MELAYU MEMBERULKANPANDANGAN MEREKA TERHADAP ISLAM

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  11/88

  PERJUANGAN NASIONALISME OLEH

  PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

  -Kemuncak kesedaran kebangsaan orang

  Melayu menjelang Perang Dunia Kedua

  -Menggambarkan perpaduan orang Melayu

  dalam mengatasi permasalahan

  sosioekonomi dan politik.

  -Menghapuskan perasaan kenegerian.

  -Soal kemunduran orang Melayu dalam

  pendidikan dan ekonomi.

  - Layanan pilih kasih British kepada anak

  negeri.

  Golongan intelek Melayu

  Dan akhbar-akhbar

  Melayu

  Konres Melayu -1939 &

  1940

  -Berkerjasama dengan Jepun, KMM dijadikan

  sebuah badan propaganda Jepun.

  -Menyebarkan perasaan anti British.

  -Menggalakkan perpaduan dalam kalangan oran

  Melayu di seluruh Semenanjung

  -Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu

  -Bersifat politik

  Ibrahim Hj. YaakobKesatuan Melayu Muda

  (KMM)-1939

  -Asas kepada kesedaran perpaduan MelayuBertukar-tukar pendapat supaya dapat

  memajukan diri sendiri dan bangsa.

  -Menggalakkan persaudaraan dan perpaduandalam kalangan orang Melayu di seluruh Tanah

  Melayu

  Cerdik pandai

  P. Pinang

  SM. Zainal Abidin BA

  Persatuan Sahabat Pena

  Malaya (PASPAM) - 1934

  -Menjadi wakil KMS dalm pentadbiran British

  -Menjadi ahli Majlis Perundangan NNS,

  sebagai wakil orang Melayu

  -Kebajikan orang Melayu Singapura

  mendapat perhatian British

  -Memperolehi sebuah kawasan khas

  penempatan orang Melayu di Singapura.

  - Menjaga kepentingan ekonomi penduduk

  Melayu Singapura

  Mohamad Eunos

  Abdullah

  Tengku Kadir Ali

  Embok Suloh

  Kesatuan Melayu

  Singapura (KMS)

  -1926

  SUMBANGANTUJUANPENGASASPERSATUAN

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T5.pdf

  12/88

  GERAKAN NASIONALISME SEMASAGERAKAN NASIONALISME SEMASA

  PENDUDUKAN JEPUNPENDUDUKAN JEPUN

  MALAYAN PEOPLESANTI-JAPANESEARMY (MPAJA)

  FORCE 136PASUKAN WATANIAH

  PAHANG

  PASUKAN BINTANG TIGA

  -DITUBUHKAN OLEH PARTI KOMUNISMALAYA

  -BERTUJUAN MENENTANG JEPUN-DISOKONG OLEH BRITISH-BRITISH DAN MPAJA MENJALANKANPERANG GERILA

  -MENENTANG JEPUN

  -AHLINYA TERDIRI DARIPADA KAUMMELAYU, CINA DAN INDIA

  -DITUBUHKAN OLEH ORANG MELAYU-KEANGGOTAAN TERDIRI DARIPADAPEGAWAI-PEGAWAI TADBIR MELAYU-BERKERJASAMA DENGAN BRITISH-BERGERAK SECARA GERILA DI HUTAN-AKTIF DI KEDAH, JOHOR DAN PAHANG

  -PASUKAN SUKARELA MENENTANGJEPUN-KEANGGOTAAN TERDIRI DARIPADAGURU, PEGAWAI TADBIR DAN ORANGKAMPUNG

 • 7/27/2019 Peta Minda