Click here to load reader

Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo (1)

  • View
    195

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Araling panlipunan iv_ekonomiks_kaugnyan_ng_demand_at_presyo (1)

1. Start / objectives / questions / answer / ARALING PANLIPUNAN IVARALING PANLIPUNAN IV (EKONOMIKS)(EKONOMIKS) Ronald B. GalloRonald B. Gallo VI-4 Araling PanlipunanVI-4 Araling Panlipunan 2. Start / objectives / questions / answer / Kaugnayan ng demand saKaugnayan ng demand sa presyo ng kalakal atpresyo ng kalakal at paglilingkodpaglilingkod Nasusuri ang kaugnayan ngNasusuri ang kaugnayan ng demand sa presyo ng kalakaldemand sa presyo ng kalakal at paglilingkodat paglilingkod * Makagagawa ng batas ng demand* Makagagawa ng batas ng demand 3. Start / objectives / questions / answer / Kung may bad news may good news.Kung may bad news may good news. Ang Good NewsAng Good News Pabor si House Speaker Nograles na magpasa ng batas naPabor si House Speaker Nograles na magpasa ng batas na pababain o gawing walang bayad ang text sa cellphone.pababain o gawing walang bayad ang text sa cellphone. Maraming mahilig magtext ang natuwa .Maraming mahilig magtext ang natuwa . Ang Bad NewsAng Bad News Ayon sa mga kompanya ng telecommunication, ang panukalaAyon sa mga kompanya ng telecommunication, ang panukala ay hindi nakabubuti dahil tataas ang demand sa pagtext atay hindi nakabubuti dahil tataas ang demand sa pagtext at magresulta ito ng pagbagal sa pagpadala ng textmagresulta ito ng pagbagal sa pagpadala ng text Ano ang masasabi ninyo sa isyung ito?Ano ang masasabi ninyo sa isyung ito? 4. Start / objectives / questions / answer / Gaano karami ang iyong bibilhinGaano karami ang iyong bibilhin kapag bumababa ang presyo ngkapag bumababa ang presyo ng Bangus?Bangus? Tingnan at suriin ng maigi ang datos ng eskidyul ngTingnan at suriin ng maigi ang datos ng eskidyul ng pangangailangan.pangangailangan. Sagutin ang bawat tanong.(Isulat ang sagot sa isangSagutin ang bawat tanong.(Isulat ang sagot sa isang pirasong papel)pirasong papel) schedule of demend Click to open 5. Start / objectives / questions / answer / Isulat sa Manila paper ang kaugnayan ngIsulat sa Manila paper ang kaugnayan ng pangangailangan at presyo ng mga kalakal atpangangailangan at presyo ng mga kalakal at paglilingkod.paglilingkod. (Ipaliwanag ang inyong sagot)(Ipaliwanag ang inyong sagot) Isulat din sa Manila paper ang Batas ngIsulat din sa Manila paper ang Batas ng pangangailangan na nabuo ng inyong pangkatpangangailangan na nabuo ng inyong pangkat.. (Ipaliwanag ang inyong sagot)(Ipaliwanag ang inyong sagot) Pumili ng kasapi sa pangkat na siyang magpaliwanag sa inyongPumili ng kasapi sa pangkat na siyang magpaliwanag sa inyong sagot.sagot. 6. Start / objectives / questions / answer / AplikasyonAplikasyon Ang pagkakaroon ba ng maraming kaibigan ayAng pagkakaroon ba ng maraming kaibigan ay maitutulad natin sa ugnayan ng Demand atmaitutulad natin sa ugnayan ng Demand at Presyo? Bakit?Presyo? Bakit? Sapat na ba sa iyo ang isa o dalawang kaibigan?Sapat na ba sa iyo ang isa o dalawang kaibigan? Bakit?Bakit? 7. Start / objectives / questions / answer / EbalwasyonEbalwasyon Ano ang kaugnayan ng demand sa presyo ng kalakal atAno ang kaugnayan ng demand sa presyo ng kalakal at paglilingkod?paglilingkod? Ibigay ang batas ng pangangailangan?Ibigay ang batas ng pangangailangan? 8. Start / objectives / questions / answer / Takdang AralinTakdang Aralin Ibigay ang kahulugan ng suplay.Ibigay ang kahulugan ng suplay. Basahin sa pahina 162 163 ng batayang aklat.Basahin sa pahina 162 163 ng batayang aklat. 9. Start / objectives / questions / answer / Ano ang mangyari kapag marami angAno ang mangyari kapag marami ang gustong bumili ng semento?gustong bumili ng semento? ( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang iyong sagot )( I click ang icon upang malaman kung tama o mali ang iyong sagot ) Tataas ang demand ng sementoTataas ang demand ng semento Tataas ang presyo ng gasolinaTataas ang presyo ng gasolina Tataas ang presyo ng sementoTataas ang presyo ng semento 10. Start / objectives / questions / answer / Ay Mali !!Ay Mali !! 11. Start / objectives / questions / answer / Aba Hindi !!Aba Hindi !! 12. Start / objectives / questions / answer / Korek !!Korek !! 13. Start / objectives / questions / answer / Ang SM city ay nagsasagawa ngAng SM city ay nagsasagawa ng Back to School Sale promo. AnoBack to School Sale promo. Ano ang mangyari sa Demand?ang mangyari sa Demand? Katamtaman ang demand.Katamtaman ang demand. Tumataas ang demand.Tumataas ang demand. Bumababa ang demand.Bumababa ang demand. 14. Start / objectives / questions / answer / Nako hindi ha !!Nako hindi ha !! 15. Start / objectives / questions / answer / Ang galing mo pare !!!Ang galing mo pare !!! 16. Start / objectives / questions / answer / Magsikap ka pare !!!Magsikap ka pare !!! 17. Start / objectives / questions / answer / Ayon sa Department of energy, noong taong 2006,Ayon sa Department of energy, noong taong 2006, umabot sa 2.3 milyong litro ang nagamit na langisumabot sa 2.3 milyong litro ang nagamit na langis ng ating bansa sa presyong Ohp.46.00 bawat litro.ng ating bansa sa presyong Ohp.46.00 bawat litro. Sa taong 2007, sa presyong Php.49.00/litro, 2.9Sa taong 2007, sa presyong Php.49.00/litro, 2.9 milyong litro ang nakonsumo natin kahit samilyong litro ang nakonsumo natin kahit sa maigting na kampanya sa apagtitipid nito. Ano angmaigting na kampanya sa apagtitipid nito. Ano ang ipinahihiwatig dito?ipinahihiwatig dito? May kakapusan sa langisMay kakapusan sa langis Tumataas ang demand sa langisTumataas ang demand sa langis Tumataas ang presyo ng langis bawat taonTumataas ang presyo ng langis bawat taon 18. Start / objectives / questions / answer / Ang langis ay parang gintoAng langis ay parang ginto kaya dapat magtipid !kaya dapat magtipid ! Mali ka mare !!!Mali ka mare !!! 19. Start / objectives / questions / answer / Oh di Bah !!Oh di Bah !! Korek Ka !!Korek Ka !! 20. Start / objectives / questions / answer / Huwag mong kalimutan 90Huwag mong kalimutan 90 % na langis na ginagamit% na langis na ginagamit natin ay naggaling sa ibangnatin ay naggaling sa ibang bansa.bansa. MALI !!!!MALI !!!! 21. Start / objectives / questions / answer / Ano kaya ang maging epekto kapagAno kaya ang maging epekto kapag patuloy na lumulubo ang atingpatuloy na lumulubo ang ating populasyon at kukunti ang maaani napopulasyon at kukunti ang maaani na palay?palay? Tataas ang presyo ng bigasTataas ang presyo ng bigas Maraming Pilipino ang pupunta sa ibang bansaMaraming Pilipino ang pupunta sa ibang bansa upang maghanap ng trabahoupang maghanap ng trabaho Marami ang maganyak na magtanim ng palayMarami ang maganyak na magtanim ng palay