of 92 /92
FA PU SMK No. 1A, Ja AIL MEJA USAT SUMBER SEKOLAH PUTRAJAYA PRESINT 14(1) SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) alan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya Tel: 03-88902950 Tel: 03-88902951 www.smkpp14.net 1 A R )

fail meja pss

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fail meja pss

Text of fail meja pss

Page 1: fail meja pss

FAIL MEJAPUSAT SUMBER

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

No. 1A, Jalan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya

FAIL MEJAPUSAT SUMBER SEKOLAH

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) No. 1A, Jalan P14, Presint 14, 62300 Wilayah Persekutuan Putrajaya

Tel: 03-88902950 Tel: 03-88902951 www.smkpp14.net

1

FAIL MEJA PUSAT SUMBER

SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1)

Page 2: fail meja pss

2

KANDUNGAN

1. Pendahuluan 2. Konsep Pusat Sumber 3. Profil Pusat Sumber Sekolah 4. Visi PSS 5. Misi PSS 6. Moto PSS 7. Matlamat PSS 8. Objektif PSS 9. Organisasi Pusat Sumber 10. Senarai Tugas 11. Kewangan 12. Sistem Fail 13. Rekod PSS 14. Peraturan PSS 15. Promosi 16. Prosedur Penyediaan Aktiviti PSS 17. Lampiran

17.1 Contoh Fail Meja Guru Perpustakaan 17.2 Contoh Borang Penggunaan Perpustakaan 17.3 Contoh Borang Penggunaan Bilik Media 17.4 Contoh Surat/Minit Mesyuarat 17.5 Contoh Senarai Semak PSS 17.6 Contoh Program NILAM

Page 3: fail meja pss

3

PENGENALAN Fail Meja merupakan satu set panduan kerja yang disediakan khusus untuk setiap ahli jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS). Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedur kerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturan-peraturan, carta aliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang ahli jawatankuasa. Penyediaan Fail Meja ini akan lebih memudahkan setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran PSS akan lebih terancang dan sistematik. KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan

menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi

bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini. PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.

Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut.

PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH

- Sejarah - Kemudahan fizikal - Kemudahan sumber manusia - Bilangan pelanggan

VISI PSS

Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara MISI PSS

Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat MOTTO PSS

Page 4: fail meja pss

4

* Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu MATLAMAT PSS

*

• Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

• Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama.

• Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif.

• Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer. OBJEKTIF PSS

**

• Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.

• Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran

• Meningkatkan profesionalisme guru

• Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.

• Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.

• Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

Page 5: fail meja pss

5

1. Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 2. Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah 3. Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah 4. Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Page 6: fail meja pss

6

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI PIBG Pengetua

NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

AHLI JAWATANKUASA

Pen. Kanan Kaunselor HEM Penyelia Ketua-ketua Guru Media & Petang Bidang Guru Perpustakaan Pemerhati

Page 7: fail meja pss

7

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

PENASIHAT Pengetua

PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

AHLI JAWATANKUASA

Guru Guru Media Perpustakaan Pembantu Ketua Wakil staf Wakil Panitia Tadbir PSS Lembaga sokongan Mata Pelajaran Pengawas

PSS

Page 8: fail meja pss

8

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya.

2. Menentukan sumber kewangan PSS. 3. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan

PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahan-bahan bantu mengajar/ belajar.

4. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan

oleh Jawatankuasa Kerja. 5. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya:

menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain

6. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai

keperluan-keperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya.

7. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu

dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

Page 9: fail meja pss

9

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. 2. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan

Pusat Sumber. 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke

Jawatankuasa Induk. 4. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. 5. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. 6. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 7. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan

yang terdapat di Pusat Sumber. 8. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi-

agensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

Page 10: fail meja pss

10

PENGERUSI

SETIAUSAHA

GURU PERPUSTAKAAN

GURU MEDIA

PENGAWAS PSS

KETUA PANITIA

KERANI PSS

Page 11: fail meja pss

11

SENARAI TUGAS PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (GPK 1) 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua 2. Merancang pembangunan sumber manusia PSS dan

mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk PSS 3. Mengawal selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod

kewangan/stok PSS 4. Mewujudkan hubungan yang baik dengan Agensi luar seperti PSPN,

BTP dan lain-lain supaya memperoleh pengetahuan yang terkini 5. Mempengerusikan Mesyuarat J/Kuasa Kerja 6. Merangka Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua 8. Memilih dan melantik Guru-guru PSS bersama Setiausaha SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan 2. Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS 3. Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani

PSS dan Pengawas PSS 4. Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS 5. Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar 6. Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang

tahun 7. Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua

pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS 8. Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS 9. Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan

PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS

10. Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS 11. Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama

AJK PSS 12. Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru

Besar/Pengetua/GPK 1 14. Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan

PSS 15. Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan

dilaksanakan mengikut perancangan

Page 12: fail meja pss

12

GURU PERPUSTAKAAN 1. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS 2. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan 3. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan

menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan 4. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat

pelajar menggunakan perpustakaan 5. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi

bahan 6. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti

perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS 7. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan

pengagihan bidang tugas 8. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu

menggunakan PSS dengan baik dan betul 9. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang

diterima untuk makluman guru dan pelajar 10. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut

keperluan di sekolah 11. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk

membantu menguruskan perpustakaan 12. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang

memerlukan 13. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog

daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.

14. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.

15. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

Page 13: fail meja pss

13

SENARAI TUGAS GURU MEDIA UNIT TEKNOLOGI / APD 1. Membantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan, pentadbiran dan

penggunaan PSS 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh J/Kuasa Induk 3. Menyedia dan menyesuaikan Jadual Waktu TVVP dan lain-lain

media Teknologi 4. Memastikan guru-guru membuat catatan pada buku rekod

berkenaan 5. Membuat penilaian terhadap program TVP dari semasa ke semasa. 6. Menyediakan laporan-laporan mengenai penggunaan Rancangan

TVP dan bahan-bahan media teknologi lain kepada J/Kuasa Induk PSS

7. Memberi pendedahan dan latihan mengenai penggunaan Media Teknologi di PSS kepada guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas

8. Mengesyor dan menggalakkan penggunaan sumber-sumber bagi meninggikan tahap pencapaian pengajaran dan pembelajaran

9. Mengurus dan mengelolakan usaha-usaha produksi dan duplikasi sumber-sumber perisian media teknologi di PSS

10. Bertanggungjawab dalam penyusunan perkakas dan perisian media teknologi di PSS

11. Membuat penilaian mengenai perkhidmatan dan penggunaan bahan teknologi di PSS

12. Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah.

13. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

Page 14: fail meja pss

14

SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan

pemulangan) 2. Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain 3. Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh

para pengguna ketempat asal 4. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas 5. Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti

melabel, cop hak milik dan sebagainya 6. Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang

diterima daripada pembekal 7. Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap 8. Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan

dan bahan perisian 9. Membantu mempromosikan PSS 10. Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna 11. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS 12. Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak 13. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB 1. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan

pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar

2. Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri

3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua 4. Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran. 5. Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai

alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

Page 15: fail meja pss

15

SENARAI TUGAS KERANI PSS URUSAN AWAM

a. Mengawal perpustakaan semasa dibuka b. Mengaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-

rak c. Menjaga kebersihan perpustakaan

PINJAMAN

a. Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman b. Menyemak buku-buku yang dipulangkan c. Mengirimkan notis peringatan kepada peminjam-peminjam

yang belum memulangkan buku d. Menyediakan perangkaan mengenai pinjaman

PEMBELIAN

a. Menjalan kerja perkeranian mengenai pembelian seperti menyediakan senarai pesanan, menaipkan surat dan menyemak bahan-bahan yang baru dibeli

MEMPROSESKAN BUKU-BUKU

a. Menyediakan senarai rak b. Menulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku c. Menyediakan kocek dan slip tarikh bagi setiap buku d. Menyediakan kad-kad katalog serta lain-lain kerja berkaitan

dengan memproses buku, majalah dan sebagainya MEMPERBAIKI BUKU

a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyak b. menjilid majalah dan lain-lain yang perlu

Page 16: fail meja pss

16

BAHAN-BAHAN YANG BUKAN BERBENTUK BUKU

a. Menyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti gambar-gambar, guntingan akhbar dan sebagainya

MENAIP

a. Pengautomasian PSS b. Menaip kad-kad Katalog bagi setiap buku, senarai buku dan

sebagainya REKOD

a. Merekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewangan PSS

b. Menguruskan hal-hal berkaitan dengan 'Stock Checking'/Penyemakan Stok

c. Menyusun Kad-kad Katalog SERANTA

a. Menyediakan Pameran Buku, Papan Kenyataan dan sebagainya

LAIN-LAIN TUGAS

a. Menolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainya

b. Menjalankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh Guru-guru PSS, Penyelaras PSS (GKP 1) dan Pengetua

Page 17: fail meja pss

17

A. PENGAWAS 1. Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 1,2,3,4,5 dan 6 (S.M)

Pengawas dilantik daripada para pelajar tahun 4,5 dan 6 (S.R) 2. Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. 3. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS. 4. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS

Contoh :-

B. WAKTU BERTUGAS SESI PAGI

HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH

ISNIN 10.30 - 10.50 a.m 1.10 - 3.30 p.m

SELASA - KHAMIS 10.10 - 10.30 a.m 1.10 - 3.30 p.m

JUMAAT 9.45 - 10.10 a.m 12.30 - 3.30 p.m

SESI PETANG

HARI WAKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH

ISNIN 10.30 - 1.00 p.m 3.35 - 3.55 p.m

SELASA - KHAMIS 10.30 - 1.00 p.m 3.55 - 4.15 p.m

JUMAAT 10.30 - 12.30 p.m 4.05 - 4.25 p.m C. PERATURAN PENGAWAS PSS PAKAIAN SERAGAM PSS 5. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS

dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. 6. Majlis Perlantikan - Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS 7. Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang

dicadangkan adalah seperti :-

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

Page 18: fail meja pss

18

Contoh :-

TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS

AJK / KETUA PSS

• Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas

• Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS

• Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat

AJK / NAIB KETUA PSS

• Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS

• Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS

• Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

AJK / NAIB SETIAUSAHA

• Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya

• Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

• Menyediakan surat menyurat

• Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan

AJK / SETIAUSAHA

• Menyediakan agenda dan minit mesyuarat

• Menyediakan surat menyurat

• Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan

AJK / BENDAHARI

• Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, komputer dan aktiviti yang dijalankan

• Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat

• Menyediakan Laporan Kewangan

AJK / AJK HARIAN

• Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi

• Mencatat kedatangan Pengawas

• Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS

AJK / BIRO DISPILIN

• Memastikan Pengawas PSS berdisplin

• Menyediakan Fail Displin

• Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga

• Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat

AJK / BIRO KECERIAAN

• Memastikan suasana PSS sentiasa ceria

• Menghias dan menyediakan Sudut Pameran

• Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

Page 19: fail meja pss

19

AJK / INVENTORI

• Merekod peralatan yang terdapat di PSS

• Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian

• Menyemak atau perabot pada akhir tahun

AJK / BIRO PENGKATALOGAN

• Mengadakan latihan/kursus dalaman yang diperlukan oleh Pengawas PSS

• Membantu guru apabila ada kursus dalaman

• Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan

AJK / PROMOSI

• Mempromosikan buku-buku baru

• Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan

• Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS

• Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

AJK / BIRO TAMAN ANGKAT

• Menyediakan saranan untuk meningkatkan keceriaan Taman Angkat PSS

• Menyediakan senarai ahli serta Jadual Tugas

• Memastikan Taman Angkat sentiasa terjaga, cantik dan bersih

Page 20: fail meja pss

20

SENARAI TUGAS PENGAWAS PSS ADALAH TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DAN KAEDAH SEKOLAH MASING-MASING Contoh :- PINJAMAN DAN PEMULANGAN (PERPUSTAKAAN). Pinjaman Buku Rak Terbuka 1. Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah

kepunyaan si peminjam. 2. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan

perpustakaan Contoh :- - Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar

(jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya.

3. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Putih) dan Cop

Tarikh pemulangan buku. 4. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. 5. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh

pulang). 6. Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang'

(dibelakang buku). 7. Catatkan butir-butir pinjaman dalam kad peminjam pelajar (Kad Kuning)

dan pulangkan kepada pelajar. 8. Serahkan buku kepada si peminjam. 9. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'. PERINGATAN.

• Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu.

• Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satu-satu masa (kecuali PPSS)

• Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan)

• Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya.

• Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap

Page 21: fail meja pss

21

• Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan

Pemulangan Buku Rak Terbuka 1. Pastikan tarikh buku dipulangka tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang

sepatutnya 2. Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual

denda) 3. Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu

itu, beliau boleh membayar di lain hari 4. Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang

diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama 5. Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal

buku berkenaan

Page 22: fail meja pss

22

1. Peraturan penggunaan Perpustakaan 2. Peraturan penggunaan Bilik Audio Visual 3. Peraturan penggunaan PSS untuk Guru

Page 23: fail meja pss

23

Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan

kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak

dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan

kemas selepas digunakan. 7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam

perpustakaan tanpa kebenaran. 8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran

tanpa diiringi guru. 9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat

yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 1. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau

dirosakkan. 2. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak

dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 3. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat

disediakan. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

Page 24: fail meja pss

24

Peraturan-peraturan Penggunaan Bilik Audio Visual Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki bilik audio visual. 2. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam bilik audio visual. 3. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis televisyen, video, radio

atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran.

4. Pelajar dikehendaki menyusun semula kerusi meja sebelum meninggalkan bilik ini.

5. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio visual semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru.

6. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar bilik audio visual di tempat yang disediakan.

Bahan-bahan bilik audio visual 1. Sebarang perisian seperti cakera padat, kaset, pita video dan lain-lain tidak

dibenarkan ditayang tanpa kebenaran Guru PSS. 2. Segala perisian di dalam bilik audio-visual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini

tanpa pengetahuan Guru PSS. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio

visual. 2. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual. Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan bilik audio visual.

Page 25: fail meja pss

25

Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru 1. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik

Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual. 2. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat

Sumber. 3. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya

sehari sebelum hari penggunaan. 4. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan

Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS. 5. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci

selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

Page 26: fail meja pss

26

SUMBER KEWANGAN Peruntukan kewangan diperoleh daripada :-

• Wang Kerajaan

• Bantuan Pusat Sumber Pendidikan

• Wang SUWA

• Sumbangan PIBG

• Sumbangan individu/syarikat

• Projek Khas Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran). JENIS-JENIS TABUNG

• Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan :- - Jualan surat khabar/majalah - Jualan cenderamata PSS - Jualan Hari Kantin

• Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.

TANGGUNGJAWAB

• Penyelaras

• Bendahari PPS

• Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan BELANJAWAN Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah dihasilkan REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN

• Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah

• Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS

Page 27: fail meja pss

27

FAIL-FAIL PUSAT SUMBER.

1. Fail Jawantankuasa Induk - Carta Organisasi 2. Fail Jawatankuasa Kerja - Senarai AJK 3. Fail Jawatankuasa Pengawas - Minit Mesyuarat

4. Fail Meja - SenaraiTugas - Senarai Semak - Prosedur Kerja - Buku Catatan Tugas Seharian

5. Fail Invois 6. Fail Aktiviti

- Laporan aktiviti yang dijalankan - Perancangan

7. Fail PSPN / PKG

- Surat keluar/masuk PSPN/PKG 8. Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu ) 9. Fail Surat-surat Rasmi PSS 10. Fail Program NILAM 11. Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan 12. Fail Maklumat J/K PSS 13. Fail Rancangan Tahunan

- Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK - Carta Gantt.

• Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah

SISTEM FAIL

Page 28: fail meja pss

28

• REKOD PEROLEHAN BUKU

• REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU

• REKOD PINJAMAN BUKU - HARIAN - BULANAN - PELAJAR - GURU

• REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS

• REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN)

• REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio, Kaset, Pita Video dll)

• REKOD AKTIVITI PSS

• REKOD MAJALAH

• REKOD AKHBAR - BILIK MEDIA - REKOD PENGGUNAAN BILIK

PERPUSTAKAAN - KURSUS - MESYUARAT - P & P

• REKOD PENGGUNAAN KOMPUTER

• BUKU AKAUN TABUNG PSS

• BUKU PELAWAT

REKOD PSS

Page 29: fail meja pss

29

Contoh aktiviti: 1. Brosur

Contoh isi kandungan: - Untuk pelajar – Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber

– Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku – Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku – Sistem Pengkelasan Dewey – Susun atur Pusat Sumber – Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan – Waktu perkhidmatan – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

- Untuk guru-guru/ pelawat – Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber

– Koleksi bahan cetak – Koleksi bahan bukan buku – Kemudahan Perkhidmatan – Susun atur Pusat Sumber – Waktu perkhidmatan – Aktiviti tahunan – Susun atur Pusat Sumber – Carta organisasi Jawatankuasa Induk – Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah – E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

2. Orientasi PSS – Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar

- Sekolah rendah - semua - Sekolah menengah – pelajar Tingkatan 1 dan 6

– Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber – Perkhidmatan PSS 3. Aktiviti Promosi PSS – Pameran/ publisiti – Papan kenyataan – Buletin

– Papan kenyataan – Promosi bahan baru

– Promosi sudut

Page 30: fail meja pss

30

PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS

AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN

SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN

Page 31: fail meja pss

31

LAMPIRAN

Page 32: fail meja pss

32

CONTOH REKOD

PENGGUNAAN

Page 33: fail meja pss

33

3.1

.2.4

R

eko

d-r

eko

d P

em

inja

man

dan

Pen

gg

un

aan

RE

KO

D H

AR

IAN

P

EN

GG

UN

AA

N B

ILIK

PE

RP

US

TA

KA

AN

BIL

T

AR

IKH

N

AM

A G

UR

U

MA

SA

K

EL

AS

T

UJU

AN

Page 34: fail meja pss

34

AN

AL

ISA

P

EN

GG

UN

AA

N B

ILIK

PE

RP

US

TA

KA

AN

BIL

T

UJU

AN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUM

1

Kurs

us D

ala

man/

Be

ngkel

2

Pengaja

ran d

an

pem

bela

jara

n

3

Mesyuara

t / T

aklim

at

4

Lain

-lain

(N

ya

taka

n)

JU

ML

AH

Page 35: fail meja pss

35

RE

KO

D H

AR

IAN

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

BU

LA

N _

___

__

____ T

AH

UN

_______

__

TA

RIK

H

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JU

ML

AH

FIK

SY

EN

Fik

sye

n B

. M

ela

yu

Fik

sye

n B

. In

gg

eri

s

Fik

sye

n B

. C

ina

Fik

sye

n B

. T

am

il

BU

KA

N F

IKS

YE

N

000

Kary

a A

m

100

Fals

afa

h

200

Ag

am

a

300

Sain

s S

osia

l

400

Bah

asa

500

Sain

s T

uli

n

600

Tekn

olo

gi

700

Kesen

ian

800

Saste

ra

900

Geo

gra

fi/

Seja

rah

JU

ML

AH

Jum

lah h

ari p

inja

man =

h

ari

Jum

lah b

esar

buku d

ipin

jam

bagi bula

n ini =

b

uah

bu

ku

Pura

ta p

inja

man b

ula

n ini =

Jum

lah b

esar

=

__

__

_____ =

p

inja

man

seh

ari

Hari p

inja

man

Page 36: fail meja pss

36

AN

AL

ISA

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

TA

HU

N _

___

___

__

BU

LA

N

JA

N

FE

B

MA

C

AP

R

ME

I JU

N

JU

L

OG

OS

S

EP

T

OK

T

NO

V

DIS

JU

ML

AH

FIK

SY

EN

Fik

sye

n B

. M

ela

yu

Fik

sye

n B

. In

gg

eri

s

Fik

sye

n B

. C

ina

Fik

sye

n B

. T

am

il

BU

KA

N F

IKS

YE

N

000

Kary

a A

m

100

Fals

afa

h

200

Ag

am

a

300

Sain

s S

osia

l

400

Bah

asa

500

Sain

s T

uli

n

600

Tekn

olo

gi

700

Kesen

ian

800

Saste

ra

900

Geo

gra

fi/

Seja

rah

JU

ML

AH

Page 37: fail meja pss

37

RE

KO

D H

AR

IAN

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

ME

NG

IKU

T K

EL

AS

B

UL

AN

__

__

__

____ T

AH

UN

_______

__

KE

LA

S

JE

NIS

BU

KU

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JU

ML

AH

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

Page 38: fail meja pss

38

CONTOH REKOD PENGGUNAAN

BAHAN M

EDIA

R

EK

OD

PE

NG

GU

NA

AN

BA

HA

N / B

ILIK

ME

DIA

** Pada siaran ASTRO sila catat NG-National Geographic

Page 39: fail meja pss

39

BU

LA

N _

______

__

______ T

AH

UN

___

______

___

___

__

AP - Animal Planet D-Disney DIS-Discovery

* Sila isi Buku Log untuk TVP (Live/Rakaman)

TA

RIK

H

(T/T

gn

)

NA

MA

G

UR

U

TU

JU

AN

K

E

L

A

S

PE

RK

AK

AS

AN

(T

an

da /)

PE

RIS

IAN

(Is

i N

om

bo

r P

ero

leh

an

)

G

un

a/

Pin

jam

P

ula

ng

P

& P

M

ata

P

ela

jara

n

Lain

- L

ain

(n

yata

kan

)

T

V

R

A

D

I O

O

H

P

P

R

O

J

E

K

T

O

R

S

L

A

I D

K

O

M

P

U

T

E

R

S

E

T K

A

D

B O N E K A

C

A

R

T

A

C

D R

O

M

D

I O

R

A

M

A

D

I S

K

E

T

G

A

M

B

A

R

G

L

O

B

M

O

D

E

L

P

E

T

A

P

I T

A A

U

D

I O

P

E

R

M

A

I N

A

N

P

I T

A

V

I D

E

O

P

A

K

E

J S

L

A

I D

A

S

T

R

O

R

A

K

A

M

A

N

Page 40: fail meja pss

40

BU

KU

LO

G

PE

NG

GU

NA

AN

SIA

RA

N T

V P

EN

DID

IKA

N

Na

ma G

uru

: _

__

__

____

__

___

__

___

___

___

___

__

___

___

_

BIL

.

NA

MA

SIR

I D

AN

TA

JU

K

RA

NC

AN

GA

N

T

AR

IKH

S

IAR

AN

W

AK

TU

S

IAR

AN

K

EL

AS

BIL

. M

UR

ID

K

OM

EN

/ C

AD

AN

GA

N/

CA

TA

TA

N M

EN

GE

NA

I R

AN

CA

NG

AN

T

VP

(J

ika a

da)

Isi ra

ncangan :

- i.

Deng

an t

ahap u

mur

dan

pers

ekitara

n p

ela

jar

Sesua

i/K

ura

ng S

esua

i/T

.Sesuai

ii.

Fakta

Tepat/

Kura

ng T

epat/

Tid

ak T

epat

Cara

pers

em

ba

han :

i. M

enarik/K

ura

ng m

en

arik/T

. M

enarik

ii. M

engh

iburk

an /

Tid

ak M

engh

iburk

an

K

ua

liti A

udio

dan V

ideo :

- Jela

s /

Kura

ng J

ela

s

Lain

-lain

Kom

en/C

adang

an

/Cata

tan :-

Page 41: fail meja pss

41

A

NA

LIS

A P

EN

GG

UN

AA

N B

AH

AN

ME

DIA

T

AH

UN

__

__

___

___

_____

_

B

IL.

BA

HA

N

JA

N

FE

B

MA

C

AP

R

ME

I JU

N

JU

L

OG

O

SE

P

OK

T

NO

V

DIS

JU

M

TV

A

ST

RO

N

ationa

l G

eogra

phic

Anim

al P

lanet

Dis

covery

Dis

ne

y

1.

R

akam

an

2.

R

adio

3.

O

HP

4.

P

roje

kto

r S

laid

5.

K

om

pute

r

6.

S

et K

ad

7.

B

oneka

8.

C

art

a

9.

C

D-R

OM

10.

D

iaro

ma

11.

D

isket

12.

G

am

bar

13.

G

lob

14.

M

ode

l

15.

P

eta

16.

P

ita A

ud

io

17.

P

erm

ain

an

18.

P

ita V

ideo

19.

P

akej S

laid

20.

P

akej Luts

inar

Page 42: fail meja pss

42

AN

AL

ISA

PE

NG

GU

NA

AN

BIL

IK M

ED

IA

TA

HU

N _

__

__

___

___

___

_

BIL

. T

UJ

UA

N

J

AN

F

EB

M

AC

A

PR

M

EI

JU

N

JU

L

OG

O

SE

P

OK

T

NO

V

DIS

J

UM

1.

Ku

rsus D

ala

ma

n B

eng

ke

l

2.

Pe

ng

aja

ran

da

n P

em

be

laja

ran

3.

Me

syu

ara

t / T

aklim

at

4.

La

in-la

in (

Nya

taka

n)

JU

ML

AH

Page 43: fail meja pss

43

J

AD

UA

L P

EN

GG

UN

A B

ILIK

KO

MP

UT

ER

C

on

toh

M

AS

A

HA

RI

7.3

5

8.0

5

8.3

5

9.0

5

9.3

5

10.0

5

10.3

5

10.5

5

11.2

5

11.5

5

12.0

5

ISN

IN

R

SE

LA

SA

E

RA

BU

H

KH

AM

IS

A

JU

MA

AT

T

Page 44: fail meja pss

44

JA

DU

AL

TV

P A

ST

RO

C

on

toh

HA

RI

8

.00

8.3

0

9.0

0

9.3

0

10

.30

11

.30

IS

NIN

B

.M (

S.K

)

SA

INS

(S

.K.)

MA

TE

(S

.M)

B

.I (

S.M

)

SE

J (

S.M

)

K.H

(S

.K)

S

ELA

SA

R

AB

U

K

HA

MIS

Page 45: fail meja pss

45

CONTOH SURAT/M

INIT

MESYUARAT

Page 46: fail meja pss

46

CONTOH SENARAI SEMAK

(Lihat senarai semak)

Page 47: fail meja pss

47

CONTOH

FAIL MEJA

SEORANG

GURU PERPUSTAKAAN

Page 48: fail meja pss

48

BIL TAHUN NAMA 1 2001 Pn Nurlina Abdullah

2 2002 3 2003 4 2004 5 2005 6 2006

Page 49: fail meja pss

49

KANDUNGAN

BAB SATU CARTA ORGANISASI

BAB DUA SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

3.1 PENGGUNAAN PUSAT SUMBER 3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan

3.1.2 Sistem peminjaman dan pemulangan bahan Perpustakaan

3.1.2.1 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman 3.1.2.2 Waktu Peminjaman dan Pemulangan 3.1.2.3 Sistem Penggunaan Perpustakaan 3.1.2.4 Rekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan

3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 3.2.2 Jadual Tugas Guru Perpustakaan 3.2.3 Jadual Tugas Pengawas Perpustakaan

3.3 PEMBELIAN BUKU 3.3.1 Dasar pemilihan buku 3.3.2 Pemesanan buku 3.3.3 Penerimaan buku

3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN 3.4.1 Carta aliran Proses Teknik 3.4.2 Pengkatalogan

3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan

3.5.2 Senarai tugas kebersihan 3.5.3 Pelan susun atur

3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan Tahunan 3.6.2 Carta Gantt

3.7 PROMOSI

3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN

3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis 3.9.2 Semakan Stok

Page 50: fail meja pss

50

BAB SATU CARTA ORGANISASI

Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI PIBG Pengetua (Nama:...HHH..)

(Nama: HHHHHHHH)

NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

(Nama :HHHHHHH..)

SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

(Nama :HHHHHHH..)

AHLI JAWATANKUASA

Pen. Kanan Kaunselor HEM (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

Penyelia petang Guru Media/ Guru Perpustakaan

(Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

Ketua-ketua Bidang (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

Pemerhati

Page 51: fail meja pss

51

Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

PENASIHAT Pengetua

(Nama :HHHHHHH..)

PENGERUSI (PENYELARAS) Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum

(Nama :HHHHHHH..)

SETIAUSAHA Guru Media/ Guru Perpustakaan

(Nama :HHHHHHH..)

AHLI JAWATANKUASA

Guru Media Guru Perpustakaan (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..) Pembantu Tadbir PSS Wakil staf sokongan (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

Ketua Lembaga Wakil Panitia Pengawas PSS mata pelajaran

(Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..) (Nama :HHHHHHH..)

(Nama :HHHHHHH..)

Page 52: fail meja pss

52

BAB DUA SENARAI TUGAS

GURU PERPUSTAKAAN

16. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS 17. Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan 18. Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan

menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan 19. Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat

pelajar menggunakan perpustakaan 20. Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi

bahan 21. Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti

perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS 22. Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan

pengagihan bidang tugas 23. Menyediakan jadual tugas Guru Perpustakaan dan Pengawas

Perpustakaan. 24. Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu

menggunakan PSS dengan baik dan betul 25. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang

diterima untuk makluman guru dan pelajar 26. Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut

keperluan di sekolah 27. Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk

membantu menguruskan perpustakaan 28. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang

memerlukan 29. Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog

daripada penerbit-penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli.

30. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan.

31. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

Page 53: fail meja pss

53

BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

3.2 PENGGUNAAN PUSAT SUMBER

3.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Disiplin 10. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 11. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 12. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 13. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan

kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 14. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak

dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 15. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan

kemas selepas digunakan. 16. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam

perpustakaan tanpa kebenaran. 17. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran

tanpa diiringi guru. 18. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat

yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 4. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau

dirosakkan. 5. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak

dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. 6. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat

disediakan. Pakaian 3. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. 4. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak

dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.

Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

Page 54: fail meja pss

54

3.1.2 SISTEM PEMINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN

PERPUSTAKAAN

3.1.2.1 Kelayakan Peminjam dan Jumlah Pinjaman

SYARAT UMUM

� Mempunyai kad pinjaman buku biru, merah atau kad matrik pelajar. � Hanya untuk staf atau pelajar sekolah � Tidak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain. PELAJAR BIASA

� Pelajar Tingkatan I hingga IV. � Kad Pinjaman Buku bewarna biru dan kad pinjaman pelajar. � Maksima 2 buah buku - sekali pinjam PELAJAR TINGKATAN VI

� Kad pinjaman buku bewarna biru, merah serta kad pinjaman pelajar. � Kad Biru - 1 buku rak terbuka � Kad Merah - 1 buku rak tertutup � Maksima 2 buah buku dari mana-mana kombinasi - sekali pinjam (Budi bicara

sekolah). PENGAWAS PUSAT SUMBER � Tingkatan III dan V. � Kad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar. � Tingkatan VI : � Kad Merah dan kad pinjaman pelajar � Berhak meminjam maksima 3 buku pada satu-satu masa GURU/ STAF � Kad Biru � 3 buah buku dari rak terbuku. � 2 buah buku dari rak tertutup (Budi bicara sekolah). TEMPOH PINJAMAN � Buku rak tertutup - sehari � Buku rak terbuka - 2 minggu � Majalah - selepas berusia sebulan � Bank Soalan - 2 jam (rujukan dalam perpustakaan sahaja).

Page 55: fail meja pss

55

3.1.2.2 Waktu Peminjaman dan Pemulangan

Waktu Peminjaman � Mengikut waktu penggunaan Perpustakaan. Contoh Waktu Perpustakaan

HARI MASA BUKA MASA TUTUP

ISNIN - KHAMIS 10.00 PAGI 4.00 PETANG

JUMAAT 10.00 PAGI 3.30 PETANG

Peraturan Pinjaman Contoh � Kad tidak boleh dipindah hak milik � Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar

wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. � Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam

keadaan senyap. � Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'. Jila lewat,

tindakan akan diambil. � Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng

atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat.

� Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan. KAD PINJAMAN. � Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. � Sistem Kad :- � Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

Page 56: fail meja pss

56

CONTOH KAD.

Pandangan Hadapan Pandangan Belakang

3.1.2.3 Sistem Penggunaan Perpustakaan Peraturan Penggunaan Perpustakaan untuk Guru 6. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan Perpustakaan semasa

menggunakan bilik Perpustakaan. 7. Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam Perpustakaan. 8. Sebarang tempahan penggunaan Perpustakaan di luar waktu Perpustakaan

perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. 9. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan

Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru Perpustakaan. 10. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci

selepas menggunakan Perpustakaan. 11. Sebarang mesyuarat atau perjumpaan tidak dibenarkan diadakan kecuali

dengan kebenaran Guru Perpustakaan.

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH MENENGAH (K). TINGGI KUALA LUMPUR.

Nama : HHHHHHHHHHHHH. Tahun Tingkatan HHHH HHHHH.. HHHH HHHHH.. ..HHH. HHHHH.

PERATURAN PERPUSTAKAAN

1. Buku hanya boleh dipimjam selama dua minggu sahaja.

2. Buku yamg lewat dipilangkan akan dibenda 30 sen sehari.

3. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.Jika ia dapati rosak / hilang,peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru.

4. Kad ini tidak boleh dipindah milik.

GAMBAR

Lambang Sekolah

Page 57: fail meja pss

57

3.1

.2.4

R

eko

d-r

eko

d P

em

inja

man

dan

Pen

gg

un

aan

RE

KO

D H

AR

IAN

P

EN

GG

UN

AA

N B

ILIK

PE

RP

US

TA

KA

AN

BIL

T

AR

IKH

N

AM

A G

UR

U

MA

SA

K

EL

AS

T

UJU

AN

Page 58: fail meja pss

58

AN

AL

ISA

P

EN

GG

UN

AA

N B

ILIK

PE

RP

US

TA

KA

AN

BIL

T

UJU

AN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEPT

OKT

NOV

DIS

JUM

1

Kurs

us D

ala

man/

Be

ngkel

2

Pengaja

ran d

an

pem

bela

jara

n

3

Mesyuara

t / T

aklim

at

4

Lain

-lain

(N

ya

taka

n)

JU

ML

AH

Page 59: fail meja pss

59

RE

KO

D H

AR

IAN

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

BU

LA

N _

___

__

____ T

AH

UN

_______

__

TA

RIK

H

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JU

ML

AH

FIK

SY

EN

Fik

sye

n B

. M

ela

yu

Fik

sye

n B

. In

gg

eri

s

Fik

sye

n B

. C

ina

Fik

sye

n B

. T

am

il

BU

KA

N F

IKS

YE

N

000

Kary

a A

m

100

Fals

afa

h

200

Ag

am

a

300

Sain

s S

osia

l

400

Bah

asa

500

Sain

s T

uli

n

600

Tekn

olo

gi

700

Kesen

ian

800

Saste

ra

900

Geo

gra

fi/

Seja

rah

JU

ML

AH

Jum

lah h

ari p

inja

man =

h

ari

Jum

lah b

esar

buku d

ipin

jam

bagi bula

n ini =

b

uah

bu

ku

Pura

ta p

inja

man b

ula

n ini =

Jum

lah b

esar

=

__

__

_____ =

p

inja

man

seh

ari

Hari p

inja

man

Page 60: fail meja pss

60

AN

AL

ISA

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

TA

HU

N _

___

___

__

BU

LA

N

JA

N

FE

B

MA

C

AP

R

ME

I JU

N

JU

L

OG

OS

S

EP

T

OK

T

NO

V

DIS

JU

ML

AH

FIK

SY

EN

Fik

sye

n B

. M

ela

yu

Fik

sye

n B

. In

gg

eri

s

Fik

sye

n B

. C

ina

Fik

sye

n B

. T

am

il

BU

KA

N F

IKS

YE

N

000

Kary

a A

m

100

Fals

afa

h

200

Ag

am

a

300

Sain

s S

osia

l

400

Bah

asa

500

Sain

s T

uli

n

600

Tekn

olo

gi

700

Kesen

ian

800

Saste

ra

900

Geo

gra

fi/

Seja

rah

JU

ML

AH

Page 61: fail meja pss

61

RE

KO

D H

AR

IAN

P

INJ

AM

AN

BU

KU

PU

SA

T S

UM

BE

R

ME

NG

IKU

T K

EL

AS

B

UL

AN

__

__

__

____ T

AH

UN

_______

__

KE

LA

S

JE

NIS

BU

KU

0 1

0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

0 9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

JU

ML

AH

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

F

iks

ye

n

Bu

ka

n f

iks

yen

Page 62: fail meja pss

62

Page 63: fail meja pss
Page 64: fail meja pss

64

3.2 PENTADBIRAN 3.2.1 Senarai J/K Kerja Perpustakaan 1. Penyelaras Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 2. Ketua Guru Perpustakaan (Pagi) : CCCCCCCCCC.. 3. Guru Perpustakaan (Petang) : CCCCCCCCCC.. 4. Guru Perpustakaan (Majalah/ Suratkhabar) : CCCCCCCCCC.. 5. Guru Perpustakaan (Keceriaan) : CCCCCCCCCC.. 6. Kerani Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 7. Ketua Pengawas Pusat Sumber : CCCCCCCCCC.. 3.2.1 Jadual Tugas Guru Perpustakaan Contoh: Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi)

HARI MASA NAMA GURU CATATAN

ISNIN 1.30 – 3.00 PM Pn Siti Rohani

SELASA 1.30 – 3.00 PM Pn Nurlina Abdullah

RABU 1.30 – 3.00 PM Pn Sharifah Aini

KHAMIS 1.30 – 3.00 PM Pn Nurlina Abdullah

JUMAAT 1.00 – 2.30 PM Pn Siti Rohani

Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Petang)

HARI MASA NAMA GURU CATATAN

ISNIN 11.30 – 1.00 PM Cik Noraini

SELASA 11.30 – 1.00 PM Cik Noraini

RABU 11.30 – 1.00 PM Pn Zarina

KHAMIS 11.30 – 1.00 PM Pn Zarina

JUMAAT 1.30 – 2.30 PM Cik Noraini

atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan (Sesi Pagi)

HARI WAKTU

1 2 3 4 REHAT 5 6 7 8 ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT

Page 65: fail meja pss

65

atau Jadual Tugas Guru Perpustakaan

HARI SESI PAGI SESI PETANG

ISNIN Pn Siti Rohani Cik Noraini

SELASA Pn Nurlina Abdullah Cik Noraini

RABU Pn Sharifah Aini Pn Zarina

KHAMIS Pn Nurlina Abdullah Pn Zarina

JUMAAT Pn Siti Rohani Cik Noraini

3.2.2 Jadual Tugas Pengawas Perpustakaan

HARI SESI PAGI SESI PETANG

NAMA KELAS NAMA KELAS

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

* lantik seorang ketua & seorang penolong ketua harian untuk setiap sesi

Page 66: fail meja pss

66

3.3 Pembelian buku 3.3.1 Dasar pemilihan buku Dasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan : A. Panduan Am

1. Konsep 2. Keaslian/Ketulenan 3. Kesesuaian 4. Olahan 5. Memupuk minat 6. Organisasi Pengolahan 7. Aspek Teknikal 8. Aspek Khas 9. Faedahnya 10. Harga

B. Alat Pemilihan Bahan-bahan

Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :- 1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran 2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran

Malaysia 3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan

agensi pendidikan

- Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia

- Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem.

Pendidikan Malaysia

- Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia

- Berita Buku Baru DBP

- Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem.

Pendidikan Malaysia 4. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah 5. Sukatan Pelajaran

Page 67: fail meja pss
Page 68: fail meja pss

68

Page 69: fail meja pss
Page 70: fail meja pss

70

3.3

.2

Pe

san

an

bu

ku

Prosedur pesanan buku

*

Untu

k m

em

astikan t

idak m

em

beli

naskah b

erb

ilang a

tau p

erl

un

ya n

askah/b

ilang

an t

am

bahan.

Isi b

ora

ng

pe

mil

iha

n/

Pe

sa

na

n B

uk

u

K

aun

se

lor

G

uru

Ka

nan

K

etu

a P

anitia

G

PK

He

m

*S

em

akan o

leh

S/U

sah

a P

SS

/

Gu

ru P

erp

usta

ka

an

Kelu

lusa

n

Guru

Be

sar/

P

enge

tua

/ G

PK

1

P

SS

Page 71: fail meja pss

71

CO

NT

OH

BO

RA

NG

PE

SA

NA

N B

UK

U

S

EK

.

B

IL.

P

EN

GA

RA

NG

JU

DU

L/

ED

ISI

T

AH

UN

T

ER

BIT

AN

P

EN

ER

BIT

BIL

. M

/S

IL

US

TR

AS

I

HA

RG

A

(RM

)

L

UL

US

/ T

.LU

LU

S

N

O. P

ER

O.

N

O.

PA

NG

G.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dic

ad

an

gkan

:-

Nam

a : _

____________

___

Jaw

ata

n : ___

__________

___

T

/T. : _

_________

______

T

arikh : _

_______

________

*D

isem

ak :

- N

am

a : _

____________

___

G

uru

Perp

usta

kaan / P

en

ye

lara

s P

SS

**

T

/T. : _

_________

______

T

arikh : _

_______

________

D

ilu

lus

:-

Nam

a : _

____________

__

P

engetu

a/G

.B/G

PK

1 *

* T

/T. : _

_________

_____

T

arikh : _

_______

_______

T

ind

akan

:-

Tarikh P

esan :________

__

P

em

bekal : _____

______

T

arikh T

erim

a :_________

N

o. In

vois

: _

_____

_____

C

ata

tan : ___________

________

______________

* D

isem

ak o

leh G

uru

Media

/Penyela

rasan P

SS

untu

k m

em

astikan

ba

ha

n b

elu

m a

da d

ala

m s

tok P

SS

ata

u u

ntu

k b

ilanga

n

ta

mbah

an.

** P

oto

ng y

ang t

idak b

erk

enaan.

Page 72: fail meja pss

72

Page 73: fail meja pss
Page 74: fail meja pss

74

3.3.3 Penerimaan buku

CARTA ALIRAN PROSES PENERIMAAN

INVOIS Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois.

BUKU STOK - Buku Perolehan Buku - Buku peralatan pejabat (Kew. 315) - Rekod perolehan majalah dan suratkhabar SENARAI PEMBEKAL

(Nama dan alamat pembekal perlu dicatatkan di sini.)

MENERIMA BUKU DARI PEMBEKAL

SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN

BUKU YANG DITERIMA

ADAKAH BUKU YANG DITERIMA ITU SEPERTI YANG

TERCATAT DLM. BORANG PESANAN

REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM

STOK/PEROLEHAN

PERIKSA KEADAAN FIZIKAL BUKU ITU ADAKAh DALAM KEADAAN MEMUASKAN

TIDAK

TIDAK

PULANGKAN BUKU/BAHAN

KEPADA PEMBEKAL

Page 75: fail meja pss

75

3.4 PROSES TEKNIK DAN PENGKATALOGAN

3.4.1 Carta aliran Proses Teknik

Diterima, disemak, direkodkan dalam

Buku Stok

Menentukan Hak Milik

1. Cop Hak Milik

2. Merekodkan No. Perolehan

Menyediakan Kemudahan Penggunaan

1. Sediakan slip kerja

2. Sediakan kad katalog

3. Sediakan kad pinjaman

4. Sediakan kocek buku

5. Tampalkan kocek buku & masukkan kad pinjaman

6. Tampalkan label pada buku

7. Tampalkan slip tarikh pulang

Menentukan Tempat Letak Bahan

1. Buku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey

2. Buku Fiksyen ikut Bahasa dan abjad Pengarang/Judul

3. Bahan Bukan Buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai

Promosi

Page 76: fail meja pss

76

CONTOH COP HAK MILIK 7 cm

PUSAT SUMBER

SEKOLAH

(Nama Sekolah)

NO. PEROLEHAN

NO. PANGGILAN

TARIKH

Boleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia

� Contoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah): Buku Fiksyen

a). Halaman buku lebih 100 - m/s 99 b). Halaman buku kurang 100 - m/s 9

Buku Bukan Fiksyen

a). Halaman buku lebih 100 - m/s 55 b). Halaman buku kurang 1000 - m/s 15

CARA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA Sediakan slip kerja

Contoh:

PUSAT SUMBER SEKOLAH Sekolah CCCCCCCCCCCC

SLIP KERJA ( BUKU)

No. Panggilan : No. Perolehan : No. Nas :

Nama Pengarang :

Judul Buku : Edisi :

Tempat : Penerbit : Tahun :

Bil. M/S : Ilus : Indeks : Siri :

Saiz : cm Punca : Invois : Tarikh :

Tajuk Perkara :

Harga : RM ISBN : Pengkatalog : Tarikh :

Catatan :

5 cm

Page 77: fail meja pss

77

Sediakan Kad Katalog

(Ikut prosedur Bab II - Pengkatalogan)

Sediakan Kad Pinjaman

Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan, nombor perolehan, nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. Contoh :

796.4 ADN 00245

Pengarang: Adnan Bin Omar

Judul : Olahraga

Tarikh Pulang Nama Kelas

Sediakan Kocek Buku Contoh :

3 jarak

2 jarak Nombor Perolehan

00245 7 jarak

Adnan Bin Omar Olahraga

796.4ADN

2 jarak

No. Panggilan

Page 78: fail meja pss

78

Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan Kad Pinjaman

Tampal Slip Tarikh Pulang

TARIKH PULANG (DATE DUE)

14.4.1994

Labelkan Buku

a. Buku Tebal - Label pada tulang belakang Contoh:

Pita celofin label

3.5 cm

Kocek Buku

00245

Adnan Bin Omar Olahraga

796.4

ADN

00245

Pengarang: Adnan Bin Omar

Kad Pinjaman 796.4 ADN

796.4 ADN

Page 79: fail meja pss

79

b. Buku Nipis - Label pada kulit depan Contoh Kulit depan buku Nipis

1.2 sm 3.5 sm

3.4.2 Pengkatalogan Fungsi katalog

� Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukan Nombor pengkelasan

� Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey Nombor panggilan

� Kombinasi nombor pengkelasan dan 3 abjad pertama dari nama pengarang atau judul (jika tiada pengarang).

Contoh cara menulis: 723.1

DEW

� Untuk bahan rujukan, tambahkan huruf R di atas nombor panggilan. Contoh: R

723.1 DEW

� Untuk buku fiksyen, tiada nombor penkelasan. Gunakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya.

Contoh : F FI FM BLY atau BLY atau BLY atau FC, FT

796.4

ADN

Page 80: fail meja pss

80

Jenis-jenis kad katalog

a. Buku yang ada Pengarang - Kad Pengarang (Kad Utama) - Kad Judul - Kad Perkara (Pilihan) - Kad Senarai Rak (Pilihan) - Kad Siri (Pilihan)

b. Buku yang tiada Pengarang

- Kad Judul (Kad Utama) - Kad Perkara - Kad Senarai Rak (Pilihan) - Kad Siri (Pilihan)

Butiran dalam kad katalog entri utama Buku yang ada pengarang

Buku yang tiada pengarang

No. No. perolehan Pang . Nama Pengarang Judul : Judul kecil/Kenyataan mengenai pengarang. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

No. No. perolehan Pang . Judul : Judul kecil. - Edisi. Tempat terbit : nama penerbit, tahun diterbitkan. Kolasi. - (Siri) Nota. TRASING.

Page 81: fail meja pss

81

Contoh-contoh kad katalog a. Kad Pengarang (Entri utama)

b. Kad Judul (sebagai kad tambahan)

c. Kad Perkara (sebagai kad tambahan)

523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

Manusia dan Bulan

523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

BULAN

523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982.

Page 82: fail meja pss

82

d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad Entri Utama) Muka Depan Kad Entri Utama

Muka

belakang Kad Entri Utama

3.5 KECERIAAN 3.5.1 Cadangan untuk mempertingkatkan keceriaan

a. Langsir b. Kata-kata hikmat c. Bunga, pokok d. Alas meja e. Hiasan dinding – gambar, poster

523.2 00366 BEC Becklake, Sue. Manusia dan bulan / Sue Becklake.-Edisi Ke2. Kuala Lumpur : Macmillan, 1982. 35ms.: ill. (Siri penerokaan dan penemuan Macmillan) ISBN 097-81134-05 1. BULAN I. Judul II. Siri

(Tarikh) No.Perolehan (Punca) (Harga) 11.02.1998 00366 Sumbangan RM19.90 PIBG

Page 83: fail meja pss

83

3.5.2 Senarai tugas kebersihan

(Tandakan sekiranya dilakukan)

Hari Tugas

Susun buku

Sapu / Lap Lantai

Lap Tingkap

Susun Kerusi Meja

Catatan

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

3.5.3 Pelan susun atur (Sertakan pelan susun atur perpustakaan masing-masing) 3.6 PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN 3.6.1 Rancangan Tahunan

BIL AKTIVITI KOS (RM)

PUNCA KEWANGAN

CATATAN

1 Bulan Membaca

2 5 Minit Bersama Buku

3 Kuiz Maklumat

4 Buletin PSS

5 Program Nilam

6 Minggu PSS

7 Tayangan Video / CD

8 Pertandingan Bercerita

9 Jualan Akhbar Lama

10 Cabutan Bertuah

11 Pertandingan Buku Skrap

12 Lawatan Ke PSS Contoh

13 Laluan Ilmu

14 Pertandingan Melukis Poster

15 Ceramah kemahiran Belajar

16 Pameran Bertema

Page 84: fail meja pss

84

Page 85: fail meja pss
Page 86: fail meja pss

86

3.6

.2 C

art

a G

an

tt

BIL

P

ER

KA

RA

JA

N

F

EB

M

AC

A

PR

M

EI

JU

N

JU

L

OG

O

SE

P

OK

T

NO

V

DIS

Min

ggu

M

inggu

M

inggu

M

ing

gu

M

ing

gu

Min

ggu

M

inggu

M

inggu

M

inggu

M

inggu

M

inggu

M

inggu

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1 -

4

1

Bu

lan

Me

mb

aca

2

5 M

init B

ers

am

a B

uku

3

Ku

iz M

aklu

mat

4

Bu

letin

PS

S

5

Pro

gra

m N

ilam

6

Min

gg

u P

SS

7

Ta

ya

ng

an

Vid

eo /

CD

8

Pe

rta

nd

ing

an

Be

rce

rita

9

Ju

ala

n A

kh

ba

r L

am

a

10

Cab

uta

n B

ert

ua

h

11

Pe

rta

nd

ing

an

Buku

Skra

p

12

La

wa

tan K

e P

SS

Co

nto

h

13

La

lua

n I

lmu

14

Pe

rta

nd

ing

an

Me

lukis

Poste

r

15

Cera

ma

h k

em

ah

ira

n B

ela

jar

16

Pa

me

ran

Be

rte

ma

Page 87: fail meja pss
Page 88: fail meja pss

88

Page 89: fail meja pss
Page 90: fail meja pss

90

3.7 PROMOSI Cadangan cara promosi :

a. Brosur Pusat Sumber Sekolah b. Orientasi Perpustakaan c. Pameran / publisiti d. Intergrasi penggunaan alat / bahan dengan pengajaran dan

pembelajaran e. Kerja-kerja projek f. Pertandingan

(Guru perlu sertakan brosur yang disediakan serta segala kertas kerja dan laporan program yang dilaksanakan.) 3.8 SUMBER KEWANGAN UNTUK PERPUSTAKAAN Sumber kewangan untuk perpustakaan (Nyatakan ikut yang sebenar. Jumlah boleh diperolehi daripada kerani kewangan sekolah.):

I. Geran Perpustakaan mengikut kadar perkapita HH.. RMxxxxxxx II. Wang SUWA HH.. RMxxxxxxx III. Sumbangan PIBG HH.. RMxxxxxxx IV. Tabung Perpustakaan HH.. RMxxxxxxx

JUMLAH HH.. RM xxxxxxx 3.9 LAIN-LAIN TUGAS 3.9.1 Analisis

- Guru Perpustakaan akan membuat analisis setiap tahun

- peminjaman bahan/ buku, analisis - stok buku mengikut pengkelasan dan - penggunaan bilik Perpustakaan - Analisis akan dilakukan pada akhir tahun.

3.9.2 Semakan Stok

- Dilakukan setahun sekali - Pada bulan Oktober hingga November

- Pengawas PSS, Guru Perpustakaan, Kerani PSS

Page 91: fail meja pss

91

CONTOH PROGRAM NILAM

(Rujuk Panduan Program Nilam)

Page 92: fail meja pss

92