7164 013 4

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-013-4.pdf

Text of 7164 013 4

 • Rdet fr skolans mluppfyllelseoch fortsatta utveckling

  Mluppfyllelsen i svensk skolaoch frskola 2000 - 2004

  Rdets slutrapport

  Rdet fr skolans mluppfyllelse och fortsatta utveckling

  www.radet.net

  ISBN 91-7164-013-4

  Rdet fr skolans m

  luppfyllelse och fortsatta utveckling

  Rdet fr skolans mluppfyllelse inrttades av Svenska Kom-munfrbundet och Lrarnas Samverkansrd (Lrarfrbundet och Lrarnas Riksfrbund) i samband med avtalet LA 00.

  Rdet har haft till uppgift att flja, stdja och bedma mluppfyl-lelsen i svensk frskola och skola. Mluppfyllelsen har fljts utifrn tre mlomrden: kunskaps- och frdighetsml, arbetsmilj och sociala ml. Rdet har tidigare redovisat hur mluppfyllelsen ut-vecklats i tv delrapporter, en fr 2002 och en fr 2003.

  Rdet fr skolans mluppfyllelse presenterar i denna slutrapport bedmningar av mluppfyllelsens utveckling mellan ren 2000 och 2004 samt frslag till tgrder som br vidtas fr en fortsatt god mluppfyllelse i skolan. Rapporten innehller ven andra iakttagelser som r inriktade p att fra mluppfyllelsen fortsatt framt.

  Med std av forskningen gr det att identi era ett antal nyckel-faktorer i det fortsatta arbetet fr god och kad mluppfyllelse i skola och frskola. Rdet fster srskild uppmrksamhet vid behovet av kompetenta ledare fr skolan, vikten av tillrcklig till-gng till lrare med hg kompetens, ndvndigheten av ett kat in ytande fr svl elever som fr de professionella samt behovet av en regelbunden utvrdering.

 • 1

 • 2Rdet fr skolans mluppfyllelse och fortsatta utveckling

  www.radet.net

  Omslagsbild: Fredriksbergsskolan i Ronneby - en av Rdets panelskolor

  Grask form: Kombi marketing AB, Ume

  Tryck: strms tryckeri AB, Ume 2005

  Fr mer information om Rdet och denna rapport se www.radet.net

  ISBN 91-7164-013-4

 • 3FRORDGenom avtalet LA-00 ville parterna, Svenska Kommunfrbundet samt Lrarnas Samverkansrd (Lrarfrbundet och Lrarnas Riksfrbund), bidra till att ka mluppfyllelsen i svensk skola. Parterna tog p sig ett ansvar fr att stdja utvecklingen mot frbttrade resultat i verksamheten och inrt-tade drfr Rdet fr skolans mluppfyllelse och fortsatta utveckling. Rdets uppgift har varit att flja, stdja och bedma mluppfyllelsen i svensk skola och frskola. Rdet har tidigare gett ut tv rsrapporter, en fr 2002 och en fr 2003.

  Rdet verlmnar hrmed sin slutrapport. Rapporten ger en versiktlig bild av mluppfyllelsen i svensk skola och frskola samt redovisar vissa bedmningar och frslag i anslutning drtill. I huvudsak r det tiden 2000-2004 som fljs. Rdet har drmed fullgjort sitt uppdrag.

  Utfrligare faktaunderlag, referenser och analyser nns sammanstllda i doku-mentserien Rdets underlagsmaterial, som i frsta hand publiceras p Rdets hemsida www.radet.net

  P Rdets vgnar

  Kjell-Olof Feldt, ordfrande

  Peter Holmberg, kanslichef

 • 4

  INNEHLL

  SAMMANFATTNING ................................................................................ 7

  1. RDETS UPPDRAG OCH ARBETE ..............................................................9 1.1 Rdets uppdrag ............................................................................ 9 1.1.1 Ml att flja ............................................................................... 10 1.2 Rdets arbete ............................................................................. 12 1.2.1 Rdets mten ........................................................................... 12 1.2.2 Rdets medlemmar ..................................................................... 12 1.3 Forskarntverket ........................................................................ 13 1.4 Paneler vid skolor och frskolor ............................................... 13 1.5 Klimatunderskningen .......................................................... 14 Rdets underskning av skolans arbetsklimat 1.6 Studie av kvalitetsbristkostnader .............................................. 15

  2. MLUPPFYLLELSENS UTVECKLING ........................................................17 2.1 Vad r mluppfyllelse och hur kan vi mta den? ..................... 17 2.1.1 Mtning av mluppfyllelse ............................................................. 18 2.1.2 Svrigheter i betygssttningen ....................................................... 19 2.1.3 Samband mellan sociala ml och kunskapsml .................................... 20 2.2 Mluppfyllelse och kvalitet i frskolan .................................... 20 2.2.1 Frskolans uppdrag ..................................................................... 22 2.2.2 Bedmning av kvaliteten i frskolan ................................................. 24 2.3 Mluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ........................ 29 2.3.1 Generella omdmen om skolan ...................................................... 29 2.3.2 Fritidshem och frskoleklass .......................................................... 31 2.3.3 Arbetsmilj och sociala ml i grundskola och gymnasieskola .................. 34 2.3.4 Kunskaps- och frdighetsml i grundskolan .......................................48 2.3.5 Frsksverksamhet utan timplan i grundskolor .................................... 57 2.3.6 Kunskaps- och frdighetsml i gymnasieskolan .................................... 59 2.3.7 Efter skolan om vergng frn skola till arbete och fortsatta studier ........ 65

  3. FRAMGNGSFAKTORER OCH HINDER FR MLUPPFYLLELSE ......70 3.1 Frndrade frutsttningar ....................................................... 70 3.2 Faktorer som knnetecknar framgngsrika skolor ................. 71

 • 5 3.2.1 Forskning om framgngsfaktorer .................................................... 71 3.2.2 Skolans ledarskap ....................................................................... 72 3.2.3 Arbetsorganisationen i skolan ........................................................ 74 3.2.4 Lrarkompetens ......................................................................... 75 3.2.5 Skolutveckling och utvrdering ...................................................... 78 3.3 Samband mellan framgngsfaktorer ........................................ 80 3.3.1 Resultat av sambandsanalysen ....................................................... 81 3.4 Kvalitetsbristkostnader .............................................................. 83 3.4.1 Kvalitetsbrister inom skolan ........................................................... 83 3.4.2 Rdets studie av kvalitetsbristkostnader ............................................ 85

  4. RDETS SAMMANFATTANDE BEDMNINGAR ....................................90

  4.1 Avtalet LA 00 ........................................................................... 90 4.1.1 Avtalets utgngspunkter ............................................................... 90 4.1.2 Genomfrandet .......................................................................... 90 4.2 Mluppfyllelsen i frskola och skola ....................................... 91 4.2.1 Kunskapsml ............................................................................. 91 4.2.2 Arbetsmilj och sociala ml ........................................................... 92 4.2.3 Frskolan ................................................................................. 92 4.2.4 Frskoleklassen .......................................................................... 92 4.2.5 Grundskolan och fritidshemmet ...................................................... 93 4.2.6 Gymnasieskolan ......................................................................... 94 4.3 Avtalets betydelse fr mluppfyllelsen .................................... 95 4.4 Bedmningar och frslag .......................................................... 96 4.4.1 Sjlvstndigt ledarskap ................................................................ 96 4.4.2 Lrartillgng ............................................................................. 97 4.4.3 Hg lrarkompetens .................................................................... 98 4.4.4 Inytande ................................................................................. 99 4.4.5 Utvrdering/uppfljning ............................................................... 99 4.4.6 Frslag till tgrder ................................................................... 100

  REFERENSER .................................................................................................101

 • 7SAMMANFATTNINGParterna beslt i samband med avtalet LA 00 att inrtta Rdet fr skolans mluppfyllelse och fortsatta utveckling med uppdrag att flja, stdja och bedma skolan och frskolans mluppfyllelse. Rdet har fljt mluppfyllelsen utifrn tre mlomrden: kunskaps- och frdighetsml, arbetsmiljml och sociala ml. Rdet har tidigare avgett lgesrapporter fr 2002 och 2003. I denna slutrapport har Rdet bland annat ltit underska hur olika faktorer kan samverka och stdja en positiv utveckling av mluppfyllelsen och resul-taten av denna analys redovisas. En underskning av kvalitetsbristkostnader, kostnader som uppstr i skolsystemet nr std till eleven inte stts in i tid, redovisas ocks.

  Sverige har i jmfrelse med andra lnder en likvrdig skola men den frmr inte i tillrcklig grad kompensera fr brister i socioekonomiska faktorer. Det nns stora skillnader i skolresultat dels mellan elever med utlndsk och svensk bakgrund, dels mellan pojkar och ickor. Det nns ocks skillnader i mlupp-fyllelse av kunskapsml inom och mellan kommuner som inte enbart lter sig frklaras genom skillnader i skolornas eller elevernas frutsttningar.

  Mluppfyllelsen betrffande arbetsmilj och sociala ml har kat under avtals-perioden. Majoriteten av eleverna trivs i skolan och knner tillit till sina lrare. Trots att de esta elever knner sig trygga i skolan och skolan har kat sina insatser och sitt e