7164 546 3

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-546-3.pdf

Text of 7164 546 3

 • Utveckling av fastighetsfretagande i o entlig sektor (UFOS)

  Mer nytta av energideklarationerErfarenheter frn offentliga fastighetsgare

 • FrordDen december skulle alla offentliga byggnader (specialbyggnader ver kvm) vara energideklarerade. I oktober var endast cirka procent av byggnaderna inom den offentliga sektorn energideklarerade och fr landet som helhet cirka procent. Det finns allts fortfarande anled-ning att beskriva goda exempel och att ge tips och rd vid genomfrandet av energideklarationer. De organisationer som har gtt frst kan nu bidra med viktiga erfarenheter till de som nnu inte kommit igng.

  I den tidigare UFOS-skriften Ngot att deklarera? Std fr upphandling och frarbeten infr energideklarationer gs lagen om energideklarationer igenom med fokus p upphandling och de strategier en fastighetsgare kan ha nr det gller frberedande arbeten infr en energideklarering. Det r ett praktiskt verktyg fr att komma igng med deklarationsarbetet. Det r viktigt att se energideklarationerna som ett verktyg i arbetet med strategiskt energisparande, att se energideklarationerna som en energi-inventering. Denna skrift r en fortsttning p det arbetet och nu redovisas dessutom erfarenheter frn genomfrda deklarationer.

  Syftet med den hr skriften r att utvrdera och analysera bde resultatet av gjorda energideklarationer, samt hur man framgngsrikt kan arbeta med att f hgkvalitativa deklarationer och anvnda resultatet i arbetet med energieffektivisering.

  Skriften har initierats och finansierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsfretagande i Offentlig Sektor (UFOS). Hr ingr Sveriges Kommuner och Landsting, Akademiska Hus, Fortifikationsverket, samt Samverkansform fr statliga byggherrar genom Statens fastighetsverk och Specialfastigheter Sverige AB. Detta projekt har ocks stttats ekonomiskt av Statens Energimyndighet.

  Skriften r frfattad av Lotta Bngens, Aton Teknikkonsult AB som till sin hjlp har haft en styrgrupp som aktivt bidragit med bde material och synpunkter. Styrgruppen har besttt av Jan Stll, Pite kommun, Morgan Eriksson, Fortifikationsverket, Stellan Olsson, Akademiska Hus, Mikael Zivkovic, Statens fastighetsverk och Bjrn Larsson, Landstingsservice i Uppsala ln. Hans Isaksson, K-konsult, har varit Energimyndighetens representant. Medverkat har ocks Frida Foley och Jonas Hagetoft frn Sveriges Kommuner och Landsting.

  Ulf Sandgren, Sveriges kommuner och landsting har p uppdrag av UFOS fungerat som projektledare.

  Stockholm i mars

 • UFOS och Sveriges Kommuner och Landsting 2010 118 82 Stockholm, Tfn 08-452 70 00,

  E-post: fastighet@skl.seWebbplats: www.offentligafastigheter.se

  ISBN: 978-91-7164-546-3 Text: Lotta Bngens, ATON Teknikkonsult AB

  Illustrationer:Omslagsfoto: Jonas Hagetoft

  Grafisk form och produktion: Forum1Distribution: Tfn 020-31 32 30 eller www.offentligafastigheter.se

  Utveckling av fastighetsfretagande i o entlig sektor (UFOS)

  InnehllSammanfattning ......................................................................................................................................................................................3

  1 S hr fr du mer nytta av dina energideklarationer! ..............................................................................................................5 Definiera ditt syfte och dra nytta av energideklarationerna .......................................................................................................5 Ta fram bra underlag och frbered indata till deklarationerna .................................................................................................6 Definiera kostnadseffektiv tgrd ....................................................................................................................................................6 Bestm hur energideklareringen ska genomfras ........................................................................................................................8 Bestm om platsbesk alltid ska ing .............................................................................................................................................8 Specificera dina krav i upphandlingen .............................................................................................................................................9 Begr referenser p rapporter och beskrivning av tgrder ......................................................................................................9

  2 S hr har vi gjort intervjuer med fem bestllare ............................................................................................................... 11 En katt bland hermelinerna Energideklarationer i egen regi ...............................................................................................203 Energiexpertens syn p energideklarationer ...............................................................................................................................21

  4 S hr sger fem utvrderingar och enkter ............................................................................................................................25 Vr enkt till offentliga fastighetsorganisationer .......................................................................................................................25 Boverkets utvrdering .......................................................................................................................................................................30 Riksrevisionens utvrdering .............................................................................................................................................................32 Fastighetsgarna Stockholms enkt till medlemmar ..................................................................................................................33 Statens fastighetsverks utvrdering ..............................................................................................................................................34

  5 Hll koll s hr mnga deklarationer r gjorda ...................................................................................................................35 Energideklarerade byggnader totalt och per kommun ..............................................................................................................35 Platsbesiktning och tgrder ..........................................................................................................................................................37

  6 Begrepp och tolkningar av nuvarande regler ...........................................................................................................................40 Besiktning eller inte? ........................................................................................................................................................................40 Frtydligande angende ansvar och oberoende ........................................................................................................................41 Revidering av EG-direktivet .............................................................................................................................................................42 Tillsyn och kontroll av energideklarationerna .............................................................................................................................45

  Referenser ...............................................................................................................................................................................................47Bilaga 1 Checklista infr upphandling av energideklarationer .................................................................................................49Bilaga 2 Mall fr offertfrfrgan .....................................................................................................................................................51Bilaga 3 Exempel p beskrivning av resultat och tgrder........................................................................................................57

  Det hr r UFOS.....................................................................................................................................................................................64

 • Sammanfattning 3

  Sammanfattning Statistik frn Boverket visar att det fortfarande finns mnga byggnader kvar att deklarera. I oktober var procent av byggnader inom den offentliga sektorn energideklarerade. Motsvarande siffra fr alla byggnader i landet var procent. Vad som r mer anmrkningsvrt r att Boverket konstaterade i en nyligen genomfrd utvrdering att endast procent av deklarationerna innehller tgrdsfrslag. De vanligaste tgrderna som fresls r dessutom enkla tgrder som exempelvis reglering av inomhus-temperaturen eller byte till snlspolande armaturer. Det r allts viktigt som bestllare av energideklarationer att stlla tydliga krav. Det hoppas vi hjlpa till med i denna skrift, dr vi vill frmedla erfarenheter frn de som genomfrt deklarationer fr att ge tips och rd till de som nnu inte kommit igng.

  De viktigaste rden: Tnk igenom ditt syfte med energideklarationerna och dra nytta av

  dem.

  Ta fram bra underlag till deklarationen i god tid.

  Delta aktivt som fastighetsgare, ta fram underlag, var med vid plats-besk och krv genomgng av resultat p plats.

  Definiera vad du menar med kostnadseffektiv tgrd.

  Bestm hur deklareringen ska genomfras, hnvisa till metodik eller krv att energiexperten anger detta.

  Bestll inte bara en energideklaration, utan specificera dina krav i upphandlingen.

  Begr referenser p rapporter frn energiexperten och bedm hur tgrder r beskrivna samt hur ltt det r att frst resultaten.

  Skriften inn