7164 809 9

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-809-9.pdf

Text of 7164 809 9

 • Upphandling fr jmstlldhet 1

  PROGRAM FR HLLBAR JMSTLLDHET

  Upphandling fr

  jmstlldhet JMSTLLDHET SOM KVALITETSKRAV I LOU OCH LOV

 • Upphandling fr jmstlldhet 2

  1. Frord .............................................................................................................. 3

  2. Att integrera jmstlldhet som kvalitetskrav .............................................. 4

  3. Frn sanktion till kvalitetsutveckling och ett frebyggande fokus ........... 5

  3.1 Sm och medelstora fretag ........................................................................ 5

  4. Tv principer vid val av anbud ...................................................................... 7

  5. CEMR-deklarationen fr jmstlldhet mellan kvinnor och mn p lokal och regional niv ................................................................................................ 8

  6. Frstudie och uppfljning liten checklista ............................................. 10

  7. Upphandling enligt LOU .............................................................................. 12

  7.1 Leverantrskvalificering ............................................................................... 12

  7.2 Kravspecifikation .......................................................................................... 13

  7.3 Kontraktsvillkor ............................................................................................. 14

  7.4 Administrativa krav ....................................................................................... 15

  8. Upphandling enligt LOV .............................................................................. 16

  9. Frdjupning om offentlig upphandling ...................................................... 18

  9.1 Frfattningar m.m. ........................................................................................ 18

  9.2 Aktuella utredningar och rapporter ............................................................... 18

  9.3 Vgledningar frn Kammarkollegiet ............................................................. 19

  10. Exempel ....................................................................................................... 20

  10.1 Krav vid leverantrskvalificering ur ett jmstlldhetsperspektiv ................. 20

  10.2 Kravspecifikation vid upphandling av konsulter ......................................... 22

  10.3 Jmstlldhetskrav vid upphandling inom hlso- och sjukvrden i Stockholms lns landsting .................................................................................. 24

  Kontaktpersoner p SKL .................................................................................... 26

  Innehll

 • Upphandling fr jmstlldhet 3

  1. Frord

  I ett jmstllt samhlle svarar all offentligt finansierad verksamhet mot

  bde kvinnor och mns villkor och behov.

  Kommuner och landsting kper varje r varor och tjnster fr mnga

  miljarder kronor. I rollen som stora inkpare har de mjlighet att stlla

  krav p leverantrerna som frmjar jmstlldhet i samhllet.

  Upphandlingen sker i strikt reglerade former enligt lagen om offentlig

  upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

  Lagstiftningen ger upphandlande myndigheter mjlighet att stlla olika

  krav p leverantrerna utver sjlva tjnsten eller varan. P miljomrdet

  har kommuner och landsting kommit ganska lngt nr det gller

  kravstllandet. Men nr det gller jmstlldhetskrav finns stora

  utvecklingsmjligheter.

  Syftet med den hr skriften r att klargra de juridiska mjligheterna att

  stlla jmstlldhetskrav vid upphandling, samt att ge konkreta exempel

  p hur det kan se ut i verkligheten. Det r naturligtvis ocks viktigt hur

  man stller krav, det vill sga att kraven r tydligt formulerade, att de r

  relevanta ur ett jmstlldhetsperspektiv, samt att de r mjliga att flja

  upp.

  Vgledningen riktar sig frmst till politiker som vill ka sin kunskap om

  jmstlldhet som kvalitetskrav samt till upphandlare som har i uppdrag

  att stlla jmstlldhetskrav i upphandlingen. Frhoppningen r att fler

  kommuner och landsting ska anvnda sig av den offentliga

  upphandlingen fr att flytta fram positionerna i jmstlldhetsarbetet.

  Stockholm i maj 2012

  Gran Stiernstedt

  Avdelningschef

  Avdelningen fr vrd och omsorg

 • Upphandling fr jmstlldhet 4

  2. Att integrera jmstlldhet

  som kvalitetskrav

  Kommuner och landsting ska i all sin verksamhet undanrja bristande

  jmstlldhet mellan kvinnor och mn och frmja jmstlldhet. SKL:s

  satsning p att integrera sociala mlsttningar vid offentliga

  upphandlingar har sin grund i EU-rttens krav p systematisk

  jmstlldhetsintegrering i offentliga verksamheter.

  Begreppet sociala hnsyn anvnds som en samlingsterm fr mjligheten

  att vid offentliga upphandlingar stlla kvalitativa krav ur ett

  jmstlldhetsperspektiv. Inom detta samlingsbegrepp ryms dock ven

  mjligheter att frmja likabehandling utifrn andra

  diskrimineringsgrunder, att stlla krav p god arbetsmilj eller krav p att

  integrera lngtidsarbetslsa m.m. Denna skrift har fokus p jmstlldhet

  som kvalitetskrav. Syftet r att visa hur en kommun eller ett landsting

  konkret kan g till vga.

  Jmstlldhet innebr rttvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och

  mn ska ha samma mjlighet att forma samhllet och sina egna liv. Fr

  att detta ska kunna frverkligas frutstts lika rttigheter, skyldigheter

  och mjligheter inom livets alla omrden. Att integrera

  jmstlldhetsperspektivet vid offentliga upphandlingar skerstller att

  kvinnor, mn, flickor och pojkar garanteras likvrdig service och rttvis

  frdelning av resurser. Det r ocks ett stt att hja kvaliteten p den

  offentligt finansierade verksamheten s att den blir mer effektiv och

  sker.

  Jmstlldhetsintegrering i EU

  I all sin verksamhet ska unionen syfta till att undanrja bristande jmstlldhet mellan kvinnor och mn och att frmja jmstlldhet mellan dem. Frdraget fr Europeiska Unionens funktionsstt, frsta delen, avdelning II, artikel 8.

  Europardets definition av jmstlldhetsintegrering

  "(om)organisering, frbttring, utveckling och utvrdering av beslutsprocesser, s att ett jmstlldhetsperspektiv infrlivas i allt beslutsfattande, p alla niver och i alla steg av processen av de aktrer som normalt sett deltar i beslutsfattandet."

 • Upphandling fr jmstlldhet 5

  3. Frn sanktion till

  kvalitetsutveckling och ett

  frebyggande fokus

  Svensk upphandlingslagstiftning uppmanar uttryckligen till att beakta

  sociala hnsyn vid offentlig upphandling. I delbetnkandet till den

  pgende upphandlingsutredningen, SOU 2011:73, betonas att

  utredningen i allt vsentligt delar EU-kommissionens syn p att det finns

  en rad frdelar med att ta sociala hnsyn i samband med offentlig

  upphandling.

  Rttslget vid offentlig upphandling har, om inte frndrats, s i alla fall

  preciserats. Den frsta svenska reglering som uttryckligen tog fasta p

  sociala hnsyn vid upphandling r frordning 2006:260 om

  antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Sociala hnsyn

  formuleras i dessa fall som ett tillkommande kontraktsvillkor.

  Mjligheten att kontrollera efterlevnaden av dessa villkor kan ske frst

  efter en viss tid som kontraktet brjat lpa. Om leverantren bryter mot

  villkoren finns mjlighet att krva ut ett vite, avsluta kontraktet i frtid

  eller liknande.

  Den pgende upphandlingsutredningen lyfter fram betydelsen av att

  stlla sociala kvalitetskrav redan i samband med val av leverantr.

  Exempelvis kan krav p genusperspektiv stimulera leverantrer att

  utveckla och erbjuda vrd och omsorg som ligger i linje med de

  jmstlldhetspolitiska mlen. Fr att strka incitamenten att utveckla

  socialt ansvarstagande tjnster r dessutom kontinuerliga uppfljningar

  av stor betydelse.

  3.1 Sm och medelstora fretag

  Denna skrift innehller olika praktiska exempel p kravformuleringar. De

  skall ses som frslag p hur krav kan utformas. Varje enskild

  upphandlingssituation r unik och kravformuleringar mste alltid

  anpassas till de frutsttningar som rder.

 • Upphandling fr jmstlldhet 6

  Srskilt viktigt r det i relationen till sm och medelstora fretag som

  annars riskerar att uteslutas ur en upphandling p grund av de krav som

  stlls. Varje upphandlande myndighet br drfr vga nyttan av

  kravformuleringar mot den konkreta effekt det fr fr mjligheten att ka

  antalet aktrer i anbudsgivningen.

  Fler aktrer i en offentlig upphandling leder ofta till fler anbud, vilket i

  sin tur ger den upphandlande myndigheten ett bredare urval av mjliga

  leverantrer.

  Ett kat deltagande av mindre fretag i offentliga upphandlingar kan

  allts leda till att den upphandlande myndigheten fr bttre

  frutsttningar att gra goda affrer, och drigenom kar mjligheterna

  fr att skattemedlen anvnds effektivt.

  Om sociala hnsyn i LOU

  Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) anger i frsta kapitlet att sociala hnsyn br beaktas vid upphandling:

  9 a Upphandlande myndigheter br beakta miljhnsyn och sociala hnsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motive